วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSFusion Power‘ความฝัน’ของมนุษยชาติ
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Fusion Power‘ความฝัน’ของมนุษยชาติ

Nuclear Fusion the Future of Clean Energy

“….ความก้าวหน้าด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Breakthrough กำลังเอาชนะอุปสรรคสำคัญสู่พลังงานสะอาดที่ไร้ขีดจำกัด Limitless Clean Energy …”

นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion นั้นสะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื้อเพลิงของพวกมัน คือ ทรัพยากรที่มีปริมาณสำรองในธรรมชาติอย่างมากมายแทบจะไร้ขีดจำกัด เนื่องจากเป็นเพียงแค่ไฮโดรเจน Hydrogen : H2 และไอโซโทปของไฮโดรเจน Isotopes of Hydrogen เช่น ดิวเทอเรียม Deuterium : 2H และไทรเทียม Tritium : 3H ที่สร้างขึ้นจากน้ำ Water : H2O ได้อย่างง่ายดาย ..

นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย เชื่อมั่นว่า ฟิวชั่น Fusion ไม่เพียงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบด้านพลังงานเท่านั้น แต่ฟิวชั่น Fusion คือ แหล่งพลังงาน “ความฝัน” ซึ่งจะช่วยให้มนุษยชาติมีแหล่งพลังงาน  เหลือเฟือไร้ขีดจำกัด ซึ่งหมายถึงอนาคตที่สดใส และเหนือชั้น รวมทั้งพวกมันสามารถยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ ในขณะที่ พลังงานฟิวชั่น Fusion Energy นั้น ผลิตของเสียน้อยมากในรูปของฮีเลียม Helium : 2He ..

A Cutaway Diagram of How the Tokamak will Look when it is in Place | Credit : ITER

กำลังไฟฟ้าจากปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น Electricity from Nuclear Fusion Reactors หรือฟิวชั่นพาวเวอร์ Fusion Power คือ รูปแบบการผลิตกำลังไฟฟ้า ซึ่งจะสร้างกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Reactions .. ในกระบวนการหลอมรวมนิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่า 2 ตัวรวมกันเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่า ในขณะที่การปลดปล่อยพลังงานเกิดขึ้น อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมพลังงานนี้ เรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Reactors ..

ทั้งนี้ พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Energy ได้รับการคาดหมายว่า พวกมันกำลังจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตที่ไร้ขีดจำกัดจากนี้ไป ..

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง “พลังงานนิวเคลียร์ Nuclear Energy” นั้น ภาพแรกที่หลายคนนึกถึงอาจเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมสารกัมมันตภาพรังสีที่มีอันตรายร้ายแรงต่อร่างกาย แต่แท้จริงแล้วการผลิตกำลังไฟฟ้าด้วย “นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion” นั้นแตกต่างจาก “ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น Nuclear Fission” แบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง ..

พลังงานฟิชชั่น Fission Energy เกิดขึ้นเมื่อนิวตรอนชนกันกับอะตอมที่มีขนาดใหญ่กว่า ทำให้อะตอมแตกออกเป็น 2 หน่วยที่มีขนาดเล็กลง และปล่อยพลังงานออกมาเป็นจำนวนมหาศาล .. นอกจากนี้ กระบวนการฟิชชั่น Fission ยังทำให้นิวตรอนตัวอื่น ๆ วิ่งไปชนกับอะตอมอื่น ๆ จนเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ Chain Reaction ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด หยุดได้ยาก ปัจจุบัน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่ง ยังคงเลือกใช้วิธีนี้เพื่อผลิตพลังงาน .. แม้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานฟิชชั่น Fission Power Plants จะถูกมองว่าเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนต่ำ และไม่สร้างมลภาวะจากการใช้พลังงานคาร์บอน แต่สารตั้งต้นที่เลือกใช้ในการผลิตไฟฟ้ามักเป็นธาตุหนัก เช่น พลูโตเนียม Plutonium : 24Pu และยูเรเนียม Uranium : 92U ซึ่งก่อให้เกิดกากพลังงานเหลือทิ้งที่สามารถปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีระยะยาว Long-Lived Radioactive Waste จนอาจเป็นอันตรายต่อชุมชน และระบบนิเวศ Community & Ecosystems รวมทั้งยังไม่มีวิธีการกำจัดอย่างยั่งยืนอีกด้วย ..

ต่างไปจากกำลังไฟฟ้าจากปฏิกิริยาฟิวชั่น Fusion Power ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่นิวเคลียสของอะตอม 2 หน่วยของธาตุมวลเบา เช่น ไฮโดรเจน Hydrogen : 1H และ ฮีเลียม Helium : 2He อยู่ท่ามกลางอุณภูมิที่สูงกว่า 100 ล้านoC จนสามารถผนวกควบรวมกันกลายเป็นธาตุที่หนักขึ้น จากนั้นจะก่อให้เกิดการปล่อยคายพลังงานมหาศาลออกมาโดยไม่มีสารกัมมันตรังสี No Radioactive Substances ใดๆ เลย ซึ่งทำให้กำลังไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่น Fusion Power นั้น สะอาดและปลอดภัยกว่ากำลังไฟฟ้าพลังงานฟิชชั่น Fission Power เป็นอย่างมาก ..

Fusion Energy / How Nuclear Fusion Works | Credit : BBC / WTS Energy

ในทางปฏิบัติแล้ว การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และสังคมจากแหล่งพลังงาน Fusion Energy นั้น ยังไม่ได้เกิดขึ้น และแผนงานที่วางกันไว้ก่อนแล้วนั้น ชี้ว่าจะยังไม่มีการส่งกำลังไฟฟ้าจาก Fusion Reactions เข้าถึงโครงข่ายระบบสายส่งกำลังไฟฟ้า Electrical Grids ก่อนปี 2030 หรือ พ.ศ.2573 .. แต่ทว่าด้วยความเป็นจริงนั้น พลังงานฟิวชั่น Fusion Energy อยู่ใกล้กว่าที่หลายคนตระหนักมากนัก ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาต่อเนื่องมาหลายทศวรรษในสหรัฐฯ, จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ ในยุโรปอีกหลายประเทศ .. คำถามสำคัญทางฟิสิกส์สำคัญส่วนใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Energy ได้รับคำตอบที่ชัดเจนทั้งหมดแล้ว ขณะเดียวกันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Reactors เครื่องแรกรุ่นทดลองเพื่อผลิตกำลังไฟฟ้าเข้าสู่โครงข่ายระบบสายส่ง กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในฝรั่งเศส โดยจะเริ่มดำเนินการได้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า .. การทดสอบทดลองในจีนเอง สำหรับดวงอาทิตย์เทียม ก็ก้าวรุดหน้าไปอย่างมากด้วยเช่นกัน ..

อย่างไรก็ตาม การทดสอบทดลองปัจจุบันรุดหน้าไปอย่างมีนัยสำคัญจน Fusion Energy อาจจะมิใช่ความฝันอีกต่อไป เพราะมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วในอีกไม่นานเกินรอแน่นอน .. ทั้งนี้แม้ว่าผู้วางแผนทรัพยากรพลังงานในระบบสาธารณูปโภค อาจคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเริ่มเตรียมผลิตกำลังไฟฟ้าจากปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น Fusion Reactors แต่เวลาของพวกมัน ได้ขยับใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว และหากเมื่อพวกมันกลายเป็นตัวเลือกสำคัญควบคู่ไปกับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จากแหล่งพลังงานรูปแบบอื่นๆ แล้ว นั่นหมายถึงเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของมนุษยชาติ .. ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตกำลังไฟฟ้า จึงต้องเร่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของกำลังไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่น หรือฟิวชั่นพาวเวอร์ Fusion Power ในปัจจุบัน รวมทั้งสถานการณ์ความมั่นคงทางพลังงานในแง่มุมต่างๆ ให้ชัดเจน เพราะการผลิตกำลังไฟฟ้าจากปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น Electricity from Nuclear Fusion Reactors นี้นั้น มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจริงได้ในเพียงช่วงก่อนสิ้นทศวรรษนี้เท่านั้น ..

ความก้าวหน้าด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Breakthrough กำลังเอาชนะอุปสรรคสำคัญสู่พลังงานสะอาดที่ไร้ขีดจำกัด Limitless Clean Energy ..

ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2565 เป็นครั้งแรกบนโลกที่ปฏิกิริยาฟิวชั่นที่ถูกควบคุม Controlled Fusion Reactionสามารถปล่อยพลังงานออกมาได้มากกว่าพลังงานที่ส่งเข้าไป .. เมื่อ National Ignition Facility : NIF ที่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์ลิเวอร์มอร์ในแคลิฟอร์เนีย Lawrence Livermore National Laboratory in California ยิงเลเซอร์พลังงานประมาณ 2 เมกะจูล Megajoules ไปยังเป้าหมายขนาดเล็ก และพวกมันก็ปล่อยคายพลังงานตอบสนองออกมามากกว่า 3 เมกะจูล Megajoules ..

ด้วยช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า การผลิตพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy Production ในความควบคุมนั้น เป็นไปได้ .. ในรายงานประจำปีฉบับที่ 3 เกี่ยวกับสถานะของอุตสาหกรรมพลังงานฟิวชั่นทั่วโลกนั้น Fusion Industry Association : FIA แสดงให้เห็นว่านักลงทุน และรัฐบาลของชาติต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น กำลังเดิมพันว่าช่วงเวลาของพลังงานฟิวชั่นเชิงพาณิชย์กำลังเร่งตัวเร็วขึ้น Timescale to Commercial Fusion Energy is Accelerating .. นั่นเป็นข่าวดี ยิ่งนำฟิวชั่นออกสู่ตลาด Fusion to Market ได้เร็วเท่าไร ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อธุรกิจ Business, ความมั่นคงด้านพลังงาน Energy security, สภาพภูมิอากาศ Climate และแม้แต่ภูมิรัฐศาสตร์โลก Global Geopolitics ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ..

บริษัทฯ ที่ทำงานเกี่ยวกับฟิวชั่น Fusion Companies หลายบริษัทฯ ตั้งเป้าไปที่พลังงานฟิวชั่น Fusion Energy ในทศวรรษหน้า หรือเร็วกว่านั้นอย่างจริงจัง .. รายงานของ Fusion Industry Association : FIA ยังชี้ให้เห็นอีกด้วยว่า ในปี 2566 มีอย่างน้อยประมาณ 25 บริษัทฯ คิดว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่นแห่งแรก First Nuclear Fusion Power Plant จะส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโครงข่ายระบบสายส่ง Power Grids ได้ก่อนปี 2578 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 18 บริษัทฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการตอบแบบสำรวจที่สูงขึ้น . บริษัทฯ ต่างๆ มีความมั่นใจมากขึ้นในการประชุมที่มุ่งสู่เป้าหมายอันทะเยอทะยานของพวกเขา ..

คาดได้ว่า พวกเขาตระหนักรู้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ลำดับขั้นตอนสำคัญระยะกลาง Mid-Term Milestones, การเปิดรับความเสี่ยง Embracing Risk และเส้นทางคู่ขนาน Parallel Pathways .. ความร่วมมือใหม่ ๆ และทรัพยากรที่มากขึ้น ขณะที่บริษัทฯ หลายแห่ง กำลังพิสูจน์แนวคิดที่ว่า ฟิวชั่น คือ แหล่งพลังงานที่มีศักยภาพ Fusion as a Viable Energy Source .. อุตสาหกรรมฟิวชั่น Fusion Industry จะมีความสำคัญเมื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้น แต่ยิ่งเกิดขึ้นเร็วเท่าไรก็ยิ่งสามารถรับมือกับความท้าทายด้านพลังงานของโลก World’s Energy Challenges ได้เร็วเท่านั้น ..

จนถึงปัจจุบัน สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ International Atomic Energy Agency : IAEA ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy Research & Development มานานกว่า 60 ปี และยังคงสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาอย่างแข็งขัน และการใช้งานในอนาคต โดยนำชุมชนฟิวชันมารวมกันเพื่อสร้างโซลูชันข้อไขสำหรับความท้าทายทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี .. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา IAEA ได้เพิ่มกิจกรรมพลังงานฟิวชั่นด้วยการผสมผสานในความพยายามแบบสหสาขาวิชาชีพ Fusion Activities in a Multidisciplinary Effort ซึ่งรวมถึงการจัดการกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานฟิวชั่นในลักษณะองค์รวม โดยบูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และบทเรียนที่ได้รับจากโรงงานพลังงานฟิชชั่น Fission Energy Plants ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้ ไปสู่ความพยายามที่จะบรรลุการผลิตกำลังไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy Generating Plants รวมทั้งมุ่งไปที่การวิจัย และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ฟิวชั่น Fusion Science Research & Technology รวมถึงพลาสมา และวัสดุศาสตร์ Plasma & Materials Sciences, ข้อมูลกระบวนการฟิวชั่นพื้นฐาน Fundamental Fusion Process Data, กรอบการกำกับดูแล Regulatory Frameworks, การออกใบอนุญาต Licensing, ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ Nuclear Safety, การจัดการกากนิวเคลียร์ Nuclear Waste Management, ปัญหาความรับผิดชอบทางนิวเคลียร์ Nuclear Liability Issues และแง่มุมทางเศรษฐกิจของโรงงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น Economic Aspects of Nuclear Fusion Facilities ครอบคลุมแผนกเทคนิค และหน่วยองค์กรทั้งหมดของ IAEA ..

กิจกรรมเชิงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฟิวชั่นใน IAEA ได้รับการประสานงานโดยคณะกรรมการประสานงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นแบบตัดขวางภายใน Internal Cross-Cutting Nuclear Fusion Coordination Committee ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2562 .. สภาวิจัยฟิวชั่นนานาชาติ International Fusion Research Council และกลุ่มที่ปรึกษาประจำของ IAEA ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญต่างๆ ที่ IAEA ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการวิจัยฟิวชั่น Fusion Research และการพัฒนาเทคโนโลยี Technology Development ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความทันสมัยในปัจจุบัน Enhance the Present State of the Art ..

อุปสรรคสำคัญ 2 ประการในการผลิตพลังงานจากนิวเคลียร์ฟิวชั่น Key Barriers to Producing Power from Nuclear Fusion ได้ถูกเอาชนะไปเรียบร้อยแล้ว ในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ถือว่า เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการผลิตพลังงานสะอาดที่แทบจะไร้ขีดจำกัด Major Advance towards Producing Near-Limitless Clean Energy ..

ทีมงานของบริษัทพลังงาน General Atomics ของสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการใช้งานแหล่งพลังงานแห่งยุคหน้า Next-Generation Power Source ภายในเครื่องปฏิกรณ์โทคามักรูปโดนัท Donut-Shaped Tokamak Reactor ..

Fusion Power / Magnetic Confinement Tokamak Reactor | Credit : Knowable Magazine / M. Mitchell Waldrop / Computer History Museum

นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion จำลองกระบวนการทางธรรมชาติรูปแบบเดียวกับที่พบในดวงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานจำนวนมหาศาล .. อย่างไรก็ตาม การควบคุมพลาสมาที่ร้อนจัดภายในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อให้มันทำงานอย่างมีความหมายได้พิสูจน์แล้วว่า เป็นเรื่องยาก แต่ก็ทำให้เกิดขึ้นนานพอได้ ..

อุปสรรคใหญ่ที่สุด 2 ประการคือ การทำให้พลาสมามีระดับความหนาแน่นสูงเพียงพอ และกักเก็บพลาสมาไว้ในเครื่องปฏิกรณ์ให้นานพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น ถูกเอาชนะก้าวข้ามไปเรียบร้อย ..

ทีมนักวิจัย General Atomics เขียนไว้ในรายงานที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าครั้งนี้ว่า “พลังงานฟิวชั่น Fusion Energy คือ แหล่งพลังงานขั้นสูงสุดสำหรับมนุษยชาติ Ultimate Energy Source for Humanity ไม่มีข้อสงสัย” .. ระบบพลาสมาในปฏิกรณ์โทคามัก Tokamak Reactor คือ พลาสมา Plasma ที่มีความหนาแน่นสูง และมีการกักขังนานพอสำหรับการใช้งานพลังงานฟิวชั่น หรือ ‘A High-Density & High-Confinement Tokamak Plasma Regime for Fusion Energy’ ซึ่งพวกมัน คือหัวข้อเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal Nature เมื่อเดือนเมษายน ปี 2567 นี้เอง ..

การวิจัยซึ่งนำโดย Siye Ding จาก General Atomics แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่า พวกเขาสามารถเอาชนะขีดจำกัดของจุดที่เรียกว่า Greenwald Limit เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพลาสมา Raise the Plasma Density ได้แล้ว รวมทั้งทีมงานวิจัยใช้แม่เหล็ก Magnets และก๊าซดิวทีเรียม Deuterium : 2H Gas เพื่อกักเก็บพลาสม่าร้อนยิ่งยวด Superhot Plasma ที่สูงกว่าขีดจำกัดนี้ถึง 20% โดยที่มันไม่หลุดออกไปได้นานเป็นเวลา 2.2 วินาที ..

การทดลองนี้ ทำในห้องโทคามัก Tokamak Chamber รัศมีเพียง 1.6 เมตร ซึ่งเล็กกว่ารัศมี 6.2 เมตรของเครื่องปฏิกรณ์ที่กำลังก่อสร้างในฝรั่งเศสอยู่มาก ..

โครงการเครื่องปฏิกรณ์ทดลองเทอร์โมนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ International Thermonuclear Experimental Reactor : ITER Project ในเมืองโพรวองซ์ Provence ตั้งเป้าจะเป็นโครงการแรกในโลกที่สาธิตพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น Demonstrate Nuclear Fusion Energy ในระดับที่มีนัยสำคัญ Significant Scale .. คาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 ด้วย ITER Tokamak ขนาด 23,000 ตัน และจะสามารถสร้างพลังงานได้มากกว่าที่ใช้ไปเพื่อให้ความร้อนกับพลาสมาอย่างน้อย 10 เท่า .. ทั้งนี้ข้อมูลของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ International Atomic Energy Agency : IAEA ชี้ว่าจนถึงปัจจุบันมีปฏิกรณ์โทคาแมก Tokamak Reactors ขนาดต่างๆ อยู่ราว 50 ตัวทั่วโลก ..

ตัวอย่างพัฒนาการของปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นโทคามัก Tokamak Fusion Reactors ในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ..

ในประเทศญี่ปุ่น ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น JT-60SA ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้แสดงให้เห็นถึงความหวังที่เป็นจริงสำหรับการผลิตพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy ของมนุษยชาติ มาตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา ..

สถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควอนตัน และรังสี National Institutes for Quantum Science and Technology : QST ของญี่ปุ่น เปิดตัว JT-60SA ระบบเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ใหญ่ และล้ำหน้าที่สุดในโลกที่เมืองนากะ จังหวัดคานางาวะ Kanagawa ..

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น JT-60SA เป็นรูปแบบโทคาแมก Tokamak Reactor ที่มีรูปทรงเหมือนโดนัท สูงเท่าตึก 6 ชั้น ที่ทำหน้าที่เก็บขดลวดสนามแม่เหล็กที่กักเก็บอนุภาคพลาสมาไว้ เพื่อให้พลาสมาสามารถบรรลุเงื่อนไขการเป็นพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy ตามที่ต้องการ ..

เว็บไซต์ TechSpot ชี้ว่า นี่คือพัฒนาการสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์ฟิวชั่น Fusion Science ที่เป็นความหวังของการสร้างแหล่งพลังงานที่ปราศจากก๊าซคาร์บอนซึ่งไร้ขีดจำกัด Limitless of Carbon-Free Energy Sources .. ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Reactor แห่งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป European Union : EU และญี่ปุ่น Japan ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตาปฏิกรณ์เทอร์โมนิวเคลียร์ขั้นทดลองระหว่างประเทศ International Thermonuclear Experimental Reactor : ITER Project ที่มีสมาชิก 35 ประเทศร่วมกันสร้างโทคาแมก ITER Tokamak ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ..

ปฏิกรณ์ JT-60SA จะกลายเป็นแหล่งทดสอบโครงการ ITER Project สำคัญที่จะใช้ไฮโดรเจน Hydrogen : H2 และไอโซโทปของไฮโดรเจน Isotopes of Hydrogen ที่เรียกว่า ดิวเทอเรียม Deuterium : 2H ทำการทดลองความเสถียรของพลาสมา และผลกระทบต่อการผลิตพลังงาน ..

Sam Davis รองหัวหน้าโครงการ ITER Project นี้ชี้ว่า ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น JT-60SA ขนาดใหญ่ยักษ์ของญี่ปุ่นแห่งนี้ จะนำพวกเขาเข้าใกล้พลังงานฟิวชั่น Fusion Energy มากขึ้น .. ขณะที่ Matteo Barbarino ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์พลาสมาฟิวชั่น Fusion Plasma จากสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ International Atomic Energy Agency : IAEA ระบุว่าพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศ และอยู่เคียงคู่กับพลังงานนิวเคลียร์ หรือพลังงานที่ยั่งยืนประเภทอื่นๆ ทั้งยังลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกได้อย่างยอดเยี่ยมมาพร้อมด้วย ..

สำหรับตัวอย่างปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Reactor ในเกาหลีใต้นั้น พบว่า เครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นรุ่นทดลอง Experimental Fusion Reactor ของพวกเขา สามารถรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 100 ล้านoC ยาวนานเป็นเวลา 48 วินาที ซึ่งทำลายสถิติโลกไปได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อต้นเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมานี้เองเช่นกัน ..

เครื่องปฏิกรณ์วิจัยโทคาแมกขั้นสูงของเกาหลี Korea Superconducting Tokamak Advanced Research: KSTAR Reactor ทำลายสถิติโลกก่อนหน้านี้แล้ว อยู่ที่ 31 วินาที ด้วยปฏิกรณ์เครื่องเดียวกันในปี 2564 .. ความก้าวหน้าในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวเล็ก ๆ แต่น่าประทับใจบนถนนสายยาวสู่แหล่งพลังงานสะอาดที่แทบจะไร้ขีดจำกัด Impressive Step on the Long Road to a Source of Near-Unlimited Clean Energy ..

นักวิทยาศาสตร์ พยายามควบคุมพลังของนิวเคลียร์ฟิวชั่น Power of Nuclear Fusion ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดวงดาวเผาไหม้มาเป็นเวลานานกว่า 70 ปีแล้ว .. ด้วยการหลอมรวมอะตอมไฮโดรเจน Hydrogen : 1H Atoms เพื่อสร้างฮีเลียม Helium : 2He ภายใต้ความกดดัน และอุณหภูมิที่สูงมาก หรือสิ่งที่เรียกว่า การเปลี่ยนสสารหลักในดวงดาวให้เป็นแสง และความร้อน Main-Sequence Stars Convert Matter into Light & Heat ซึ่งจะทำให้เกิดพลังงานจำนวนมหาศาลโดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gases หรือกากกัมมันตภาพรังสีที่คงอยู่เป็นเวลานาน Long-Lasting Radioactive Waste นั้น สามารถดำเนินการให้เกิดขึ้นในปฏิกรณ์ฟิวชั่น Fusion Reactors บนโลกใบนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม ..

Korean Tokamak KSTAR | Photo Credit : ITER Organization

นักวิทยาศาสตร์ของ Korea Superconducting Tokamak Advanced Research : KSTAR ตั้งเป้าที่จะผลักดันเครื่องปฏิกรณ์เพื่อรักษาอุณหภูมิ อยู่ที่ 180 ล้านoF เป็นเวลา 300 วินาที ภายในปี 2569 ..

บันทึก 48 วินาทีที่กล่าวถึงของปฏิกรณ์ฟิวชั่น Fusion Reactor ในเกาหลีใต้ South Korea เกิดขึ้นพร้อมๆ กับเครื่องอื่น ๆ ที่เป็นเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นคู่แข่งทั่วโลก ซึ่งรวมไปถึงปฏิกรณ์ฟิวชั่น Fusion Reactor อีกเครื่องหนึ่งโดยสถาบันจุดระเบิดแห่งชาติ National Ignition Facility : NIF ในแคลิฟอร์เนีย California ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งกลายเป็นประเด็นพาดหัวข่าวหลังจากแกนเครื่องปฏิกรณ์นี้ประสบความสำเร็จในการได้มาซึ่งพลังงานมากกว่าที่ใส่เข้าไปในช่วงสั้นๆ ..

ในประเทศจีน ก็เช่นเดียวกัน .. พวกเขาเปิดตัวกลุ่มความร่วมมือฟิวชั่นเพื่อสร้าง “ดวงอาทิตย์เทียม Artificial Sun” .. รัฐบาลจีนได้จัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งชาติ National Industrial Consortium กลุ่มใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่น Development & Advancement of Nuclear Fusion Technologies ..

จีนแสดงความสนใจเรื่องนิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion มากขึ้นเรื่อยๆ .. สภาแห่งชาติของจีน State Council of China ได้ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “นิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ควบคุมได้ Controlled Nuclear Fusion คือ ทิศทางเดียวสำหรับพลังงานในอนาคต Only Direction for Future Energy และขณะนี้แหล่งพลังงานดังกล่าวกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วมากในยุโรป และสหรัฐฯ ในบริบทนี้ รัฐบาลกลางของจีน เริ่มให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น” ..

The Experimental Advanced Superconducting Tokamak in Hefei has set a new Benchmark | Credit : Xinhua / Kristin Huang / China National Nuclear Corporation

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนได้ตั้งเป้าหมายในการสร้างเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นต้นแบบทางอุตสาหกรรมเครื่องแรก First Industrial Prototype Fusion Reactor ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ดวงอาทิตย์เทียม Artificial Sun” ภายในปี 2578 และคาดหวังว่าจะเริ่มการผลิตกำลังไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ Large-Scale Commercial Production of Fusion Energy ให้สำเร็จได้ ภายในปี 2593 ..

กลุ่มสมาคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ National Industrial Consortium นี้ ใช้ประโยชน์จากการจัดการรวมศูนย์ของภาครัฐ และระบบองค์กรเอกชน ซึ่งช่วยในการมุ่งเน้นการระดมทรัพยากร และการประสานงานด้วยเอกภาพความพยายาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันทั่วทั้งประเทศ ..

จีนได้แสดงให้โลกได้เห็นว่า พวกเขาคือหนึ่งในผู้เล่นหลักในด้านเทคโนโลยีฟิวชั่น Key Player in Fusion Technology ระหว่างปี 2554-2565 จนถึงปัจจุบัน .. รวมทั้งจีนได้ยื่นจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีฟิวชั่น Fusion Technologies มากกว่าประเทศอื่นๆ .. นอกจากนี้ ยังรายงานความคืบหน้าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฟิวชั่นจากเครื่องปฏิกรณ์โทคามัก Tokamak Reactor HL-2M ของสถาบันฟิสิกส์ตะวันตกเฉียงใต้ Southwestern Institute of Physics ในเฉิงตู Chengdu และเข้าร่วมในโครงการเครื่องปฏิกรณ์ทดลองนิวเคลียร์เทอร์โมนิวเคลียร์นานาชาติ International Thermonuclear Experimental Reactor : ITER Projects กับประเทศต่างๆ ที่มีสมาชิกรวม 35 ชาติไปพร้อมด้วย ..

คาดการณ์ตลาดพลังงานฟิวชั่นทั่วโลก Global Fusion Energy Market ..

อ้างอิงข้อมูลการสำรวจตลาดของ Allied Market Research พบว่าตลาดพลังงานฟิวชั่นทั่วโลก Global Fusion Energy Market คาดว่าจะมีมูลค่า 429.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2573 และคาดหมายว่าจะพุ่งสูงถึง 840.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2583 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดพลังงานฟิวชั่นทั่วโลก Global Fusion Energy Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุดรวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 6.9% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ตั้งแต่ปี 2574-2583 .. รวมทั้ง หลายค่ายยังประเมินว่า รายได้รวมของ Total Fusion Energy Revenue ได้รับการคาดหมายว่าจะเติบโตแตะระดับ 7.4% ในช่วงปี 2567-2573 อยู่ที่เกือบ 496.55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2573 มาพร้อมด้วย ..

Fusion Energy Global Market | Credit : Allied Market Research

พลังงานฟิวชั่น Fusion Energy คือพลังงานที่ผลิตจากนิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion .. พวกมันก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์ .. ปฏิกิริยาต่อเนื่องของนิวเคลียส Continuous Reaction of Nuclei ให้พลังงานแก่ดวงอาทิตย์ ดังนั้นแม้ไม่มีออกซิเจน Oxygen : O2 แต่ดวงอาทิตย์ ก็ยังแผ่พลังงานออกมา และพลังงานเหล่านี้ คือความต้องการขั้นพื้นฐานในโลกปัจจุบัน .. เมื่อนิวเคลียสของไฮโดรเจนตั้งแต่ 2 นิวเคลียสขึ้นไปหลอมรวมกัน จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดพลังงานจำนวนมหาศาล ในระหว่างกระบวนการ พลังงานที่ผลิตได้นั้น สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม .. ดังนั้นหากนำนิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion มาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ มนุษยชาติ จะสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือแหล่งพลังงานอื่นๆ ลงได้ เนื่องจากศักยภาพของ Fusion Power นั้น คือ แหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด ..

ตัวอย่างเช่น อ้างถึงบทความจาก International Energy Forum ชี้ว่า นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion สามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าพลังงานที่เกิดจากถ่านหิน Coal, น้ำมัน Oil และก๊าซ Gas มากถึง 4 ล้านเท่า .. นอกจากนี้ ยังมีความสามารถมากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใช้ปฏิกิริยาฟิชชั่น Nuclear Fission Power Plants ถึง 4 เท่าเพื่อสร้างพลังงาน .. พลังงานที่เกิดจากอะตอมดิวเทอเรียม Deuterium : 2H Atoms จะหลอมรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งดิวเทอเรียม Deuterium : 2H นั้น ถือเป็นเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพสูงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่น Fusion Reactors โดยน้ำทะเลปริมาณเพียง 1 แกลลอน Gallon สามารถผลิตพลังงานได้มากเท่ากับน้ำมันเบนซิน Gasoline ปริมาณ 300 แกลลอน Gallon ..

ปัจจุบันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Nuclear Power Plants ถือเป็นรูปแบบพลังงานที่สะอาดที่สุด และไม่มีการปล่อยมลพิษ Zero Emissions .. ยูเรเนียม Uranium : 92U และพลูโทเนียม Plutonium : 94Pu ถูกใช้มากที่สุดสำหรับปฏิกิริยาฟิชชั่น Fission Reactions ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Nuclear Power Reactors เนื่องจากมีการเริ่มต้น และควบคุมได้ง่าย .. อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาลูกโซ่ Chain Reaction ที่สามารถก่อให้เกิดอันตราย และกากกัมมันตภาพรังสีที่เพิ่มมากขึ้น Greater Harm & Radioactive Waste ทำให้มนุษยชาติหมดกำลังใจในการพึ่งพาสิ่งเหล่านี้อีกต่อไป .. เหตุการณ์หลายครั้งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิชชั่น Fission Power Plants ระเบิด และเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ชาติและธรรมชาติ ทำให้รัฐบาลของหลายประเทศ และผู้เล่นในตลาดต้องมองหาแหล่งพลังงานสะอาดอื่น และแหล่งพลังงานสำรอง ได้แก่ พลังน้ำ Hydro, แสงอาทิตย์ Solar, ลม Wind, เชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuel และที่สำคัญ ได้แก่ เชื้อเพลิงไฮโดรเจน Hydrogen Fuel ซึ่งมีข้อดีหลายประการที่สามารถระบุได้หากเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน และกำลังไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy & Fusion Power สำหรับอนาคตจากนี้ไป ..

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายสูงลิ่วที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฟิวชั่น คืออุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของตลาดพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy Market ..การพัฒนาโรงไฟฟ้าฟิวชั่นที่ใช้งานได้จริง Developing a Practical Fusion Power Plants จำเป็นต้องมีการลงทุนจำนวนมากในด้านเทคโนโลยี Substantial Investment in Technology, โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure และความเชี่ยวชาญ Expertise ซึ่งอาจจำกัดความเร็วของการเติบโตในเชิงพาณิชย์ .. ศักยภาพของพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy ในการจัดหาพลังงานที่ไร้ขีดจำกัด Virtually Limitless Supply of Energy และการใช้งานที่หลากหลาย Wide Range of Applications รวมถึงการผลิตกำลังไฟฟ้า Electricity Generation, การขนส่ง Transportation และการสำรวจอวกาศ Space Exploration นำเสนอโอกาสที่สำคัญสำหรับตลาด เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และต้นทุนลดลง ..

ดังนั้น เชื่อมั่นได้ว่า พลังงานฟิวชั่น Fusion Energy มีศักยภาพสูงเพียงพอที่จะกลายมาเป็นแหล่งพลังงานหลัก Dominant Energy Source และเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมพลังงาน Transform the Energy Industry ในอนาคตของมนุษยชาติให้สำเร็จได้ในที่สุด ..

ผู้เล่นหลักในตลาดพลังงานฟิวชั่น Chief Players in the Fusion Energy Market ได้แก่ บริษัทต่างๆ เช่น General Fusion, Commonwealth Fusion Systems และ Tokamak Energy รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการเครื่องปฏิกรณ์ทดลองเทอร์โมนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ International Thermonuclear Experimental Reactor : ITER Project .. บริษัทฯและหน่วยงานเหล่านี้ ลงทุนมหาศาลในการวิจัย และพัฒนา เพื่อเอาชนะความท้าทายทางเทคนิคในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Power Plants ที่ใช้งานได้จริงจากนี้ไป ..

สรุปส่งท้าย ..

ความหวังในการผลิตพลังงานสะอาดที่สามารถใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด เริ่มเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศ สามารถทลายข้อกำจัดของการผลิตพลังงานด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion ได้สำเร็จ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์ และพลังงานบนโลกใบนี้ ..

The Nuclear Fusion Process | Credit : Toshiba

ปัจจุบัน ทั่วโลกตระหนักดีว่า น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels, ก๊าซธรรมชาติ Natural Gas และถ่านหิน Coal เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งพวกมันปล่อยคายมลพิษ และก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลออกสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่แม้กระทั่งพลังงานลม Wind Energy และพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน Renewables ก็มีข้อจำกัดโดยพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับวันที่มีลมพัด อากาศแจ่มใส หรือท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆ ซึ่งเราไม่อาจวางใจได้เสมอไป .. กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย ระบุว่า นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion ปลอดภัยกว่าแหล่งพลังงานส่วนใหญ่อื่นๆ และยังคงถือว่าเป็นความจำเป็น หากโลกหวังว่าจะเลิกใช้แหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel Sources จากใต้เปลือกโลก และหินภูเขา รวมทั้งลดการปล่อยคาร์บอนลงอย่างสิ้นเชิงให้จงได้ ..

ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การยอมรับของสาธารณชน และระดับการรับรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion .. ขณะที่ ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion Reactors จะต้องต่อสู้กับความเข้าใจผิดว่าพวกมันก็เหมือนกับปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชั่น Nuclear Fission Reactors .. ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy ค่อนข้างต่ำ รวมทั้งมีความสับสนกันอยู่มากระหว่างฟิชชั่น Fission และฟิวชั่น Fusion ซึ่งเป็นเรื่องปกติ .. ดังนั้นผู้กำหนดนโยบาย ฝ่ายการเมือง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่จะนำแหล่งพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy ขนาดต่างๆ มาผลิตกำลังไฟฟ้า จะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยีฟิวชั่น Fusion Technologies ที่สะอาด และปลอดภัยกว่าปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นเก่าในอดีต ให้แก่ผู้คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ถูกต้อง ก่อนที่การก่อสร้างเพื่อใช้งานจริงจะเริ่มขึ้น ..

ด้วยความจริงที่ว่า โลกเริ่มตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels จึงมีความต้องการแหล่งพลังงานทางเลือก Alternative Energy Sources ที่ปลอดภัยกว่า เชื่อถือได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น More Environmentally Friendly ..

พลังงานฟิวชั่น Fusion Energy มีศักยภาพที่จะตอบสนองข้อกำหนดเหล่านี้ได้ เนื่องจาก พวกมันจะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น Generates Electricity by Harnessing the Power of Nuclear Fusion ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก No Greenhouse Gas Emissions หรือกากกัมมันตภาพรังสีที่มีอายุยืนยาว Long-Lived Radioactive Waste .. นอกจากนี้ พลังงานฟิวชั่น Fusion Energy ยังเป็นแหล่งพลังงานที่แทบจะไม่มีข้อจำกัด Virtually Unlimited Source of Energy ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่มากมาย เช่น ไอโซโทปไฮโดรเจน Hydrogen Isotopes ซึ่งมีอยู่ในน้ำทะเล Seawater ..

พลังงานฟิวชั่น Fusion Energy คือ ความฝันที่กำลังจะมาถึงสำหรับการแก้ปัญหาความต้องการพลังงานของโลกได้อย่างยั่งยืน และระยะยาว Sustainable & Long-Term Solution ต่างจากแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม เป็นผลให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในการวิจัย และพัฒนาตลาดพลังงานฟิวชั่น Fusion Energy Market เช่นเดียวกับการริเริ่มในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฟิวชั่นเชิงพาณิชย์ Commercial-Scale Fusion Power Plants ซึ่งนั่นหมายถึง เรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับอนาคตแหล่งพลังงานหลักไร้ขีดจำกัด Future Main Source of Unlimited Energy ในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติจากนี้ไป นั่นเอง ..

………………………………………..

คอลัมน์ : Energy Key

 By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Could Nuclear Fusion Herald a New Era of Green Energy? | World Economic Forum 2024 :-

https://www.weforum.org/agenda/2022/12/global-energy-sector-latest-news-19-december

Nuclear Fusion Reactor in South Korea Runs at 100 Million Degrees C for a Record – Breaking 48 Seconds | Future US, Inc. :-

https://www.space.com/nuclear-fusion-reactor-south-korea-runs-48-seconds

EU & Japan Celebrate Start of Operations of the JT – 60SA Fusion Reactor & Reaffirm Close Cooperation on Fusion Energy | European Commission :-

https://energy.ec.europa.eu/news/eu-and-japan-celebrate-start-operations-jt-60sa-fusion-reactor-and-reaffirm-close-cooperation-fusion-2023-12-01_en

Nuclear Fusion Breakthrough Overcomes Key Barrier to Limitless Clean Energy | Independent :-

https://www.independent.co.uk/tech/nuclear-fusion-plasma-clean-energy-b2534500.html

IAEA World Fusion Outlook 2023 | IAEA  :-

https://www.iaea.org/publications/15524/iaea-world-fusion-outlook-2023

New IAEA Initiative to Enhance Fusion Energy Collaboration | IAEA :-

https://www.iaea.org/newscenter/news/new-iaea-initiative-to-enhance-fusion-energy-collaboration

The Global Fusion Industry in 2023 | Fusion Industry Association :-

https://www.fusionindustryassociation.org/wp-content/uploads/2023/07/FIA%E2%80%932023-FINAL.pdf

Fusion Energy Global Market | Allied Market Research :-

https://www.alliedmarketresearch.com/fusion-energy-market-A31820

Nuclear Option :-

https://photos.app.goo.gl/sR3LhPKGarPC5CHx6

Hydrogen Economy | Hydrogen as the Nature’s Fuel | Album :-

https://goo.gl/photos/JxzFyxD8PVCeSK9k8

Fusion Energy Production by Deuterium & Others :-

https://goo.gl/photos/DbpL8by9wCvh4Vhq7

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img