วันอาทิตย์, พฤษภาคม 29, 2022
หน้าแรกCOLUMNISTSV2G Technology อนาคตการจัดการพลังงานอัจฉริยะ
- Advertisment -spot_imgspot_img

V2G Technology อนาคตการจัดการพลังงานอัจฉริยะ

Vehicle toGrid: V2G | Key toFuture Smart Energy Management

“…..ศักยภาพในการจัดเก็บพลังงานของระบบ V2G ช่วยให้ EVs สามารถจัดเก็บ และปล่อยคายกำลังไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Sources รูปแบบกระจาย….”

ทั่วโลก ได้รับการคาดหมายว่า ยานยนต์ และรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles: EVs ที่จอดอยู่ตามบ้าน สถานที่ทำงาน ลานจอดรถ และวิ่งอยู่บนท้องถนน รวมทั้งหมด จะเพิ่มขึ้นแตะระดับที่ประมาณ 140-240 ล้านคัน ภายในปี 2573 .. ซึ่งหมายความว่า เราจะมีระบบจัดเก็บพลังงานขนาดเล็กด้วยชุดแบตเตอรี่บนล้อรถ อย่างน้อย 140 ล้านคัน ที่ให้ความจุรวมมากกว่า 7TWh ซึ่งถือเป็นทรัพยากรพลังงานปริมาณมหาศาลที่สามารถนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้หากทำให้ระบบสายส่งกริดไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ ในพื้นที่ฉลาดพอ ..

Nissan LEAF & Vehicle to Home V2H Charger / Contributing to Realization of Smart Grids | Credit: Nissan

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่ง Vehicle-to-Grid หรือ V2G คือ ระบบชาร์จ และคายประจุบนรถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก Plug-In Electric Vehicles : PEVs เช่น รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ Battery Electric Vehicles : BEVs, ปลั๊กอินไฮบริด Plug-In Hybrids Electric Vehicles : PHEV หรือรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicles : FCEVs ซึ่งสามารถสื่อสาร และเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้า เพื่อซื้อขายกำลังไฟฟ้าผ่านระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานด้วยการขายคืนกำลังไฟฟ้าให้กับระบบสายส่งกริด หรือโดยการควบคุมอัตราการชาร์จประจุไฟฟ้าให้เหมาะสม ..

ศักยภาพในการจัดเก็บพลังงานของระบบ V2G ช่วยให้ EVs สามารถจัดเก็บ และปล่อยคายกำลังไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Sources รูปแบบกระจาย เช่น แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ที่มีความผันผวนสูงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และช่วงเวลาของวัน คือ ประเด็นที่ยอดเยี่ยมโดดเด่น ด้วยการให้ระบบ V2G บน EVs จำนวนมาก มีส่วนร่วมอย่างชาญฉลาดบนโครงข่ายระบบสายส่งลักษณะเช่นเดียวกับเครือข่ายโรงไฟฟ้าเสมือน Virtual Power Plant: VPP ..

Bidirectional EV Charging is Essentially ‘Charging Two Ways’ | Credit: ZeCar

Vehicle to Grid : V2G ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟฟ้า Electric Plug .. โดยทั่วไปจะเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก Plug-In Electric Vehicles : PEVs ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ BEV, ปลั๊ก-อิน ไฮบริด PHEV และยานยนต์ไฟฟ้าไฮโดรเจน HFCV เนื่องจาก ด้วยข้อเท็จจริงแล้ว ณ เวลาใดก็ตาม 95% ของรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านั้นจะจอดนิ่งอยู่ ดังนั้น ชุดแบตเตอรี่ และเซลล์เชื้อเพลิงบนรถยนต์ไฟฟ้า จึงสามารถนำมาใช้เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลจากรถไปยังเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้า และย้อนกลับไปมาได้ .. ข้อมูลรายงานประจำปี 2558 เกี่ยวกับรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ V2G บนยานยนต์ไฟฟ้า พบว่า ด้วยกฎระเบียบ และการกำหนดราคาที่เหมาะสม เจ้าของรถสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 454, 394 และ 318 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่รถโดยเฉลี่ยต่อวันของพวกเขา คือ 32, 64 และ 97 กิโลเมตร หรือ 20, 40 และ 60 ไมล์ ตามลำดับ ..

แบตเตอรี่ Batteries มีจำนวนรอบการชาร์จที่จำกัด Finite Number of Charging Cycles รวมถึงอายุการเก็บรักษา ดังนั้น การใช้ยานพาหนะให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดเก็บพลังงานบนโครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้า Grid Storage อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของชุดแบตเตอรี่ .. การศึกษาแต่เดิมพบว่า การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าคืนสู่ระบบสายส่งของชุดแบตเตอรี่ EVs ตั้งแต่ 2 ครั้งต่อวันขึ้นไป จะส่งผลให้ความจุของชุดแบตเตอรี่ลดลง และอายุการใช้งานก็จะสั้นลงอย่างมากอีกด้วย ..

อย่างไรก็ตาม ศักยภาพ และความจุของชุดแบตเตอรี่ เป็นฟังก์ชันที่ซับซ้อนของปัจจัยต่าง ๆ เช่น เคมีไฟฟ้าของแบตเตอรี่ อัตราการชาร์จ และการคายประจุ อุณหภูมิ สถานะของประจุไฟฟ้า และอื่น ๆ .. การศึกษาส่วนใหญ่ ถือว่า อัตราการคายประจุออกที่ช้าลงนั้น เป็นสัดส่วนเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของการเสื่อมสภาพเท่านั้น ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ ชี้ให้เห็นว่า การใช้ยานพาหนะสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานบนโครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้านั้น สามารถปรับปรุงพัฒนาระบบชุดแบตเตอรี่บนยานยนต์ไฟฟ้าให้ดีขึ้นได้อีกอย่างมากในอนาคตอันใกล้ ..

โดยทั่วไปแล้ว รถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ Modern Electric Vehicles : EVs สามารถจัดเก็บพลังงานไว้ในชุดแบตเตอรี่ได้มากกว่าความต้องการพลังงานในแต่ละวันของครัวเรือนขนาดเล็กโดยเฉลี่ยซึ่งเพียงประมาณ 8-10 KWh และครัวเรือนขนาดใหญ่เฉลี่ยประมาณ 20-21.5 KWh เท่านั้น .. แม้ว่า Plug-In Hybrids Electric Vehicle : PHEV จะไม่มีความสามารถในการผลิตกำลังไฟฟ้าจากเครื่องยนต์สันดาปภายในบนตัวรถได้เช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลก็ตาม แต่ยานพาหนะไฟฟ้าเหล่านี้ ก็สามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานฉุกเฉินที่เป็นกำลังไฟฟ้าจากชุดแบตเตอรี่บนตัวรถสำหรับครัวเรือนได้เป็นเวลาหลายวัน เช่น ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เป็นต้น ..

นี่อาจเป็นตัวอย่างของระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าจากรถยนต์สู่บ้าน Vehicle to Home : V2H .. ด้วยเหตุนี้จึงอาจถูกมองว่า พวกมันเป็นเทคโนโลยีเสริมสำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น พลังงานลม หรือพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี .. ตัวอย่างเช่น รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน Hydrogen Fuel Cell Vehicle : FCV ที่มีถังบรรจุไฮโดรเจนไม่เกิน 5.6 Kg สามารถส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 90 KWh .. ทั้งนี้ หากเป็น Nissan Leaf e+ และ Tesla Model 3 ก็ยังสามารถส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 62 KWh และ 50 KWh ได้ตามลำดับ ขณะที่ชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน Home Energy Storage ที่มีจำหน่ายในตลาด เช่น Tesla Powerwall 2 สามารถส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนได้เพียง 13.5 KWh เท่านั้น ..

การหลอมรวมรถยนต์ไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายระบบสายส่ง Electric Vehicle-Grid Integration ..

การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่ายอัจฉริยะการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ Smart EVs Public Charging Networks ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย VPPs, Smart Grid และโครงข่ายระบบสายส่งกำลังไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ ยุติธรรม และสะอาดสีเขียว ในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ได้รับการคาดหมายว่า พวกมันกำลังกลายเป็นกรอบนโยบายพลังงานภาครัฐที่สำคัญในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะการวางเครือข่าย Virtual Power Plants ในพื้นที่ชุมชนเมือง สถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัย ด้วยการผนวกแหล่งพลังงานบนยานยนต์ไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายระบบสายส่ง หรือ Vehicle to Grid : V2G ไว้พร้อมด้วย ..

เทคโนโลยีการผนวกรวมระบบพลังงานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้า กับโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้า Electric Vehicles to Grid : V2G สามารถปรับปรุงการใช้แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Sources และทำให้การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบสายส่งกำลังไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ในเวลาเดียวกัน .. พลังงานหมุนเวียน Renewable Energy และเครือข่ายโรงไฟฟ้าเสมือน Virtual Power Plant : VPP รูปแบบกระจาย สามารถนำมาใช้สำหรับไมโครกริด Micro Grid ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือรวมเข้ากับกริดขนาดใหญ่ Utility Scale Electrical Grid เพื่อจัดการกับความผันผวนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ..

ทั้งนี้ ด้วยแรงบันดาลใจจากจำนวนยานยนต์ไฟฟ้า EVs ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และการสุ่มกระจายของแหล่งพลังงานหมุนเวียน ได้ส่งผลให้แนวทางปฏิบัติสำหรับกลยุทธ์เหล่านี้ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และประหยัดมากขึ้นบนระบบไมโครกริด Micro Grid System .. ความไม่แน่นอนของพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และสถานการณ์การชาร์จ และคายประจุไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้า EV’s State of Charge ถูกจำลองเป็นชุดตัวอย่างเพื่อคาดการณ์ความไม่แน่นอน และเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่แย่ที่สุด Worst Case Scenario แล้ว ได้ข้อค้นพบว่า กลยุทธ์เหล่านี้ สามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้งานกำลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างสมดุล

ในขณะที่การชาร์จ และการคายประจุของระบบจัดเก็บพลังงานบน EVs ช่วยให้ระบบกริดโดยรวมสามารถรองรับโหลดสูงสุดได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลงภายใต้ข้อจำกัดในทางปฏิบัติต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การปรับปรุงระบบไมโครกริดให้เกิดการประหยัด และความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้น เพื่อให้มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในเมือง เขตที่อยู่อาศัย และชุมชน เป็นต้นนั้น เป็นไปได้ในเชิงตัวเลขอย่างไม่มีข้อสงสัย ..

Electric Vehicles to Grid : V2G เกี่ยวข้องกับการใช้แหล่งพลังงานที่เป็นระบบจัดเก็บพลังงานบนยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs ของเจ้าของรถไฟฟ้าทั้งหลาย เพื่อทำให้โครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้ามีเสถียรภาพ โดยการใช้ ‘อุปกรณ์เครื่องชาร์จแบบสองทิศทางอัจฉริยะ Smart Bidirectional Charger’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายโรงไฟฟ้าเสมือน Virtual Power Plant : VPP .. ผู้ให้บริการ และจำหน่ายพลังงานจะควบคุมจัดการระบบในภาพรวมเมื่อแบตเตอรี่ของของยานยนต์ไฟฟ้าถูกชาร์จ หรือคายประจุ ตัวอย่างเช่น มันจะชาร์จ EVs เมื่อความต้องการพลังงานต่ำ และคายประจุแบตเตอรี่เมื่อมีความต้องการสูง ได้อย่างชาญฉลาดเป็นอัตโนมัติ เป็นต้น ..

V2G / EDF Energy to Deploy 1,500 V2G Chargers for UK Business Customers | Credit: EDF

V2G, V2H และ V2X นั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า พวกมันคือ การหลอมรวมโครงข่ายระบบสายส่งกับเครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้า Vehicle-Grid Integration : VGI .. พวกมันสามารถช่วยให้โครงข่ายระบบสายส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วน ฉุกเฉิน และช่วงเวลา On Peak ของกริดไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ EVs ยังสามารถสร้างแหล่งพลังงานพิเศษ เมื่อไม่มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ผันผวนจากสภาพอากาศ ตัวอย่างเช่น บ้านที่ใช้แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าในเวลากลางคืนได้ แต่รถยนต์ไฟฟ้า EVs สามารถจัดหาแหล่งพลังงานสำรองได้อย่างเพียงพอหากจำเป็นด้วยรถยนต์ไฟฟ้าเพียงคันเดียวตลอดทั้งคืน หรือหลายวัน ..

เทคโนโลยีประเภทนี้ สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานสะอาด Clean Energy Goals เช่น การกำหนดเป้าหมายตามแผนงานการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิภายในปี 2573 .. นอกจากนี้ยังสามารถให้ประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้บริโภคโดยอาจลดต้นทุนการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากสามารถขายคืนพลังงานส่วนเกินจากรถยนต์ไฟฟ้าของตนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ ..

การปรับปรุงสมาร์ทกริด Improving the Smart Grid กลายเป็นความจำเป็นที่ท้าทาย ..

Nissan Leaf เป็นหนึ่งในไม่กี่รูปแบบรถยนต์ไฟฟ้า One of the Only Electric Car Models ซึ่งโดดเด่นมากในตลาด EVs ที่มีความสามารถในการไหลเวียนแลกเปลี่ยนพลังงานแบบสองทิศทาง Bidirectional Energy Flow ตามที่ต้องการ ขณะจอดรถนิ่งอยู่ ก็สามารถสร้างรายได้มากพอสำหรับระบบชาร์จเร่งด่วน DC Fast Charger และขายคืนสู่โครงข่าย Smart Grid ..

John Wheeler จาก Fermata Energy กล่าวว่า “เราร่วมมือกับระบบสาธารณูปโภคเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในใจกลางเขตอนุรักษ์นิยมในรัฐเวอร์จิเนีย และสิ่งที่ทำให้เราทำได้ คือ แลกเปลี่ยนพลังงานแบบสองทิศทาง Bidirectional Energy Flow พวกเขาได้ทำให้กรณีใช้งานครั้งแรก ๆ ดูง่ายขึ้น” .. “โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเพียงต้องการรถยนต์หนึ่งคัน อาคารหนึ่งหลัง เครื่องชาร์จหนึ่งเครื่อง จอดรถไว้ตรงตำแหน่งที่จัดไว้ และเมื่อความต้องการกำลังไฟฟ้าในอาคารพุ่งสูงขึ้น รถยนต์ไฟฟ้าจะปล่อยคายกระแสไฟฟ้าออกมา .. ในบางสถานที่คุณสามารถสร้างรายได้จำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็ว” ..

แผ่นดินไหวที่โทโฮคุ Tohoku Earthquake และภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิจิ Fukushima Daiichi Nuclear Disaster ในปี 2554 ทำให้ญี่ปุ่นขาดแคลนพลังงานอย่างหนัก เพื่อบรรเทาปัญหาพลังงานเหล่านี้ นิสสัน Nissan ได้ใช้ Nissan Leaf จำนวน 66 คัน เป็นแหล่งพลังงานฉุกเฉินในการจัดหาพลังงานจนเมื่อระบบสายส่งกริดไฟฟ้ากลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง รวมทั้ง เมื่อเร็ว ๆ นี้ Nissan ยังได้ส่ง Nissan Leaf จำนวนหนึ่งไปยังโตเกียวหลังสถานการณ์ไต้ฝุ่น Typhoon Faxai อีกด้วย ..

ในสหราชอาณาจักร โครงการ Element Energy ใช้ V2G เพื่อช่วยผู้ขับขี่ให้ประหยัดเงินโดยเฉลี่ยได้กว่า 1,200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี .. ความประหยัดนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกจากยอดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 250,000 คันต่อปีจากนี้ไป ..

ดังนั้น เพื่อให้ชุดแบตเตอรี่บนยานยนต์ไฟฟ้า สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในระบบ VPP พลังงานสะอาดสำหรับระบบสาธารณูปโภคในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การปรับปรุงสมาร์ทกริดให้รองรับ V2G, V2H และ V2X ที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ เอกชนที่มีศักยภาพ และชุมชน กลายเป็นความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ .. หนึ่งในความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ได้แก่ การพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสมาร์ทกริด Smart Grid มาใช้ ..

ทั้งนี้ เทคโนโลยีสมาร์ทกริด Smart Grid Technology ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับแรงหนุนจากความต้องการเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน และเชื้อเพลิงทางเลือกทั่วโลก .. พวกมันสามารถการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะงักงัน รวมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คน และวิธีส่งจ่ายพลังงานไปยังเมือง ชุมชน และผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วโลก แทนที่โครงข่ายระบบสายส่งดั้งเดิมที่มีอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ และมักถูกผูกขาดเพียงบางหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ..

ปัจจุบัน หากถามว่ามีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใดบ้างที่ใช้เทคโนโลยี Electric Vehicles to Grid : V2G ในตลาด พบว่า Nissan e-NV200, Nissan LEAF, Mitsubishi Outlander PHEV และ Mitsubishi Eclipse Cross PHEV เป็นต้น .. ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกคันจาก Volkswagen ที่ใช้ระบบ Modular Electric-Drive Toolkit : MEB ซึ่งคือ ชุดเครื่องมือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบแยกส่วน จะสามารถใช้ V2G ตามที่ระบุไว้ในการให้สัมภาษณ์ของ Volkswagen CEO กับ Handelsblatt Media Group ..

“การชาร์จแบบสองทิศทาง Bidirectional Charging” นั้น คือวิธีที่ Volkswagen ต้องการสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของรถด้วยการจัดเก็บกำลังไฟฟ้าไว้ในชุดแบตเตอรี่บนยานยนต์ไฟฟ้า แล้วส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าคืนสู่ระบบสายส่ง บ้าน และสิ่งอื่น ๆ เมื่อต้องการ .. จนถึงปัจจุบันนี้ รถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่อาจทำได้แค่เพียงชาร์จ และไม่ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าไปให้สิ่งใด .. VW Group ยืนยันว่า กำลังจะเปลี่ยนสิ่งนั้นในปีนี้แน่นอน และเชื่อได้ว่า ผู้ผลิตรายอื่นอีกมากมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามแนวทางนี้ นั่นคือ การประยุกต์ใช้ Electric Vehicles to Grid: V2G Technology อย่างกว้างขวาง เพื่อเชื่อมต่อกับ Smart Grid หรือโครงข่ายระบบสายส่งที่ได้รับการปรับปรุงให้รองรับ V2G, V2H และ V2X ได้อย่างชาญฉลาดจากนี้ไป ..

ตัวอย่างในเยอรมนี ชี้ให้เห็นความสิ้นเปลืองพลังงานอย่างสูญเปล่าด้วยกำลังไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Electricity จากแหล่งพลังงานลมนอกชายฝั่ง .. พลังงานลมในทะเลเหนือ และทะเลบอลติก ซึ่งเป็นทรัพยากรลมที่แรงมากจนไม่สามารถจัดเก็บกำลังไฟฟ้าไว้ใช้ในภายหลังได้ทั้งหมด หรืออย่างน้อย 6,500 GWh สูญเปล่าไปทุกปี เนื่องจากศักยภาพในการจัดเก็บความจุไม่เพียงพอ ซึ่งเท่ากับประมาณความสิ้นเปลืองการบริโภคต่อปีในเยอรมนีมากกว่า 1% ..

อุตสาหกรรมยานยนต์ Auto Industry กำลังให้คำมั่นว่าจะมีวิธีแก้ไข ผู้ผลิตรถยนต์หลายราย ต้องการนำเสนอยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตเพื่อให้เป็นแหล่งจัดเก็บพลังงานอัจฉริยะแห่งอนาคต ด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ 6,500 GWh รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ชุดแบตเตอรี่จำนวน 2.7 ล้านคัน สามารถขับเคลื่อนการจัดเก็บพลังงานส่วนนี้ไว้ได้เป็นเวลาหนึ่งปีอย่างสบาย ๆ ตามที่  Volkswagen คำนวณไว้ ..

ปัจจุบัน EVs ของ Nissan ก็เช่นกัน พวกมัน มีส่วนร่วมในโครงการ V2G, V2H และ V2X ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้วิสัยทัศน์ Intelligent Mobility ของนิสสันเป็นจริง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในขณะขับขี่ยานพาหนะ Zero-Emission Whilst Driving Vehicles เช่น Nissan LEAF, e-NV200 และเทคโนโลยีการจัดการพลังงานอัจฉริยะ สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างพลังงานที่สะอาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร ..

Powerloop คือ การทดลองใช้ V2G ของ Octopus Electric Vehicles ในลอนดอน ทางใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ เพื่อให้ได้ศักยภาพเต็มกำลังการผลิต และความจุ เมื่อต้นปีนี้ .. โครงการที่น่าตื่นเต้นนี้ใช้ Nissan LEAF และเครื่องชาร์จ Quasar แบบสองทิศทาง Bi-Directional Quasar Charger จาก Wallbox เพื่อทดสอบการใช้งานระบบ V2G ซึ่งช่วยให้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้งาน รวมทั้ง เพื่อสร้างระบบนิเวศพลังงานที่ชาญฉลาด และยั่งยืนยิ่งขึ้น ..

Bi – Directional Quasar Charger for V2G, V2H & V2X from Wallbox in UK | Credit: ZeCar

ทั้งนี้ Nissan กำลังทำงานร่วมกับ OVO Energy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้ Vehicle-to-Grid : V2G ทั่วประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่า V2G สามารถปลดล็อก และสร้างความยืดหยุ่นในเครือข่ายระบบไฟฟ้า และประหยัดเงินของลูกค้าสำหรับค่าพลังงานที่บ้าน และในครัวเรือนได้อย่างไร .. พวกเขามีผู้สมัครเข้าร่วมทดสอบทดลองหลายร้อยคนที่มีความสนใจ และมั่นใจว่า ด้วย V2G, V2H และ V2X Technology รวมทั้ง Smart Grid Technology นั้น ชุดแบตเตอรี่บนยานยนต์ไฟฟ้าจำนวนมาก จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดเก็บพลังงาน และเป็นแหล่งพลังงานสะอาดสำคัญที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติในอนาคตได้อย่างแน่นอนปราศจากข้อสงสัย ..

คาดการณ์ตลาดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่ง V2G ทั่วโลก Global Vehicle-to-Grid Technology Market ..

ตามข้อมูลอ้างอิงการสำรวจ วิเคราะห์ และคาดการณ์สภาพตลาด V2G Technology ของ Precedence Research ชี้ให้เห็นว่า ขนาดธุรกิจตลาดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่งทั่วโลก Global Vehicle-to-Grid Technology Market มีมูลค่า 1.77 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 และคาดว่าจะมีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นแตะระดับที่มูลค่า 17.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2570 ..

ทั้งนี้ ตลาด V2G, V2H และ V2X Technology จะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับตลาดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่ง V2G ทั่วโลก Global Vehicle-to-Grid Technology Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 48% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2565-2570 ..

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงภาคพลังงานอย่างมาก รถยนต์ที่ใช้พลังงานจากชุดแบตเตอรี่ Battery-Powered Cars ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประสิทธิภาพอย่างมากในการควบคุมการปล่อยคาร์บอน Controlling Carbon Emission .. ภูมิภาคอเมริกาเหนือ และยุโรป ได้นำเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างมีนัยสำคัญควบคู่ไปกับสิ่งนี้ .. ประเทศกำลังพัฒนาได้แสดงความสนใจอย่างมากสำหรับการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้เป็นวิธีการขนส่งหลักในอนาคต ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น คือ การขับเคลื่อนการปฏิวัติเขียวในหลายประเทศเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะที่เพิ่มขึ้น ..

Vehicle to Grid Technology Market Size 2020 – 2027 | Credit: Precedence Research

นอกจากนี้ บางภูมิภาค เช่น อเมริกาเหนือ ได้มีการปรับแก้ไขระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่ง V2G Technology ตัวอย่างเช่น National Electric Code: NEC ได้รับการแก้ไขในปี 2554 ซึ่งอธิบายการก่อสร้างระบบพลังงาน อุปกรณ์ วิธีการเดินสายส่ง ตำแหน่งอุปกรณ์ รวมทั้ง มาตรการควบคุม และระบบการป้องกันของอุปกรณ์ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าบนยานพาหนะไฟฟ้า Electric Vehicle Supply Equipment : EVSE รวมทั้ง การปรับปรุงระเบียบงานระบบทะเบียน เช่น ทะเบียนสากล International Codes : I-Codes ที่ใช้ได้กับเทคโนโลยีเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่ง V2G ได้แก่ ทะเบียนที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ International Residential Code : IRC, ทะเบียนรหัสอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ International Energy Conservation Code : IECC และทะเบียนอาคารระหว่างประเทศ International Building Code : IBC ซึ่งแต่ละการจดทะเบียนจะได้รับการแก้ไขในสามปีตามที่จำเป็น เป็นต้น .. ปัจจัยการดำเนินการภาครัฐดังกล่าวในหลายประเทศ กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในตลาดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่ง V2G ทั่วโลก Global Vehicle-to-Grid Technology Market อย่างมีนัยสำคัญ ..

ในประเด็นส่วนแบ่งตามแอปพลิเคชันการใช้งานในการตลาดของยานยนต์ไฟฟ้าสู่กริดเทคโนโลยี V2G Technology Market Share By Application นั้น พบว่า รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน Plug-in Hybrid Electric Vehicles : PHEVs มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ .. PHEVs ประกอบด้วยชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้น และชุดอุปกรณ์ชาร์จแบบเสียบปลั๊กที่สามารถส่งจ่ายกำลังไฟให้ขับเคลื่อนไปได้ไกลถึง 20-60 ไมล์ หลังจากชาร์จเพียงหนึ่งชั่วโมง ..

ขนาดชุดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้น มีความสามารถที่สูงขึ้นในการเปลี่ยนพลังงานจำนวนมากกลับคืนสู่โครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้า ดังนั้น PHEVs จึงได้รับการคาดหมายว่าจะสามารถส่งคืนกำลังไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่งกลับมามากขึ้น และเจ้าของรถจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งนี้ .. นอกจากนี้ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ PHEVs ที่เป็นมิตรต่อผู้ขับขี่มากขึ้นพร้อมกับผลประโยชน์ที่เหนือชั้นกว่า Battery Electric Vehicles: BEVs กลายเป็นศักยภาพสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดในปีต่อ ๆ ไป ..

ตลาดทั่วโลกสำหรับ Battery Electric Vehicles : BEVs มีมูลค่า 534.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และคาดว่าจะพุ่งขึ้นแตะ 11,100.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2570 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ค่า CAGR 46.18% ในช่วงปี 2563-2570 .. การซ่อมบำรุงรักษายานยนต์ไฟฟ้าในตลาดทั่วโลก มีมูลค่า 63.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และเติบโตที่ค่า CAGR 42.95% จากปี 2563-2570 .. ทั้งนี้ ตลาดทั่วโลกสำหรับ Plug-in Hybrid Electric Vehicles: PHEVs มีมูลค่า 235.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และเติบโตที่ค่า CAGR 47.70% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2563-2570 ..

ข้อมูลสัดส่วนตลาดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่งทั่วโลก Global Vehicle-to-Grid Technology Market ตามภูมิภาคนั้น พบว่า เอเชียแปซิฟิก ได้รับการคาดการณ์ว่าจะเติบโตมากที่สุดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ .. ปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนการปฏิวัติพลังงานเขียว Green Energy Revolution ในประเทศแถบเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้ ตัวอย่างเช่น จีนมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนระบบขนส่งทางถนนด้วยยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบในภูมิภาคนี้ภายในปี 2568 และกำลังลงทุนอย่างมากสำหรับ V2G Technology ..

อย่างไรก็ตาม การคาดหมายอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีของตลาด V2G Technology แยกเฉพาะพื้นที่ตามภูมิภาคในช่วงเวลาที่คาดการณ์ ปี 2563-2570 สามารถสรุปได้ดังนี้ :-

ตลาด V2G Technology ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 314 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และคาดหมายว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 45.59% ..

ตลาด V2G Technology ของชาติในยุโรป Europe อยู่ที่ 300.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และคาดหมายว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 46.06% ..

ตลาด V2G Technology ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific อยู่ที่ 242.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และคาดหมายว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR ที่ 47.85% ..

ตลาด V2G Technology ในลาตินอเมริกา มีมูลค่าประมาณ 19.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และคาดหมายว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR ที่ 43.69% ..

ตลาด V2G Technology ในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ อยู่ที่ 3.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และคาดหมายว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 42.38% ในช่วงเวลาคาดการณ์ ปี 2563-2570 ..

ตลาด V2G Technology ในภูมิภาคแอฟริกาใต้ อยู่ที่ 3.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และคาดหมายว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 42.95% ..

ตลาด V2G Technology ในภูมิภาคตะวันออกกลาง อยู่ที่ 5.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 และคาดหมายว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 43.72% ..

สำหรับตลาดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสู่กริด ตามส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ ผู้เล่นรายใหญ่ พบว่า ฮิตาชิ Hitachi และมิตซูบิชิ Mitsubishi ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากับกริด Vehicle to Grid Charging Network สำหรับ PHEVs และ BEVs หลายแห่งในประเทศญี่ปุ่น .. ในทำนองเดียวกัน ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัท ENGIE ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Fiat Chrysler Cars : FCAs เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นข้อไขการขับเคลื่อนด้วยเครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ New Electric-Powered Mobility Solutions สำหรับ 14 ประเทศในยุโรป .. บริษัทฯ วางแผนที่จะนำเสนอ FCAs พร้อมสถานีชาร์จสำหรับลูกค้า และตัวแทนจำหน่ายในยุโรป .. ดังนั้น ความคิดริเริ่มที่สำคัญจากผู้ผลิตรถยนต์เพื่อส่งเสริมการจัดวางระบบยานยนต์ไฟฟ้าสู่เทคโนโลยีกริด ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อการเติบโตของตลาด V2G Technology ..

Vehicle to Grid Technology Market: Company Market Share | Credit: Precedence Research

ผู้เล่นรายใหญ่ที่โดดเด่นในตลาดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้า Vehicle-to-Grid Technology Market ได้แก่ นิสสัน มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น Nissan Motor Corporation, มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น Mitsubishi Motors Corporation, NUVVE Corporation, ENGIE Group, OVO Energy Ltd., Groupe Renault, Honda Motor Co., Ltd. และ Volkswagen Group ..

สรุปส่งท้าย ..

โดยทั่วไป 95 % ของรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles: EVs ณ เวลาใด ๆ จะมิได้ถูกใช้งาน และจอดนิ่งอยู่ เทคโนโลยี Vehicle – to – Grid: V2G ช่วยให้สามารถใช้พลังงานปริมาณรวมมหาศาลเหล่านั้นได้ด้วยการส่งจ่ายพลังงานกลับคืนสู่โครงข่ายระบบสายส่ง Electrical Grid, Micro Grid และ Smart Grid ในพื้นที่ ซึ่งช่วยให้การบรรลุความต้องการกำลังไฟฟ้าในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงที่ไฟฟ้าดับ และสถานการณ์ภัยธรรมชาติ เพื่อดำเนินการให้บริการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่จำเป็น หรือกรณีฉุกเฉิน ..

V2G Technology อาจมิใช่สิ่งใหม่ แต่ตลาดเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่งทั่วโลก Global Vehicle – to – Grid Technology Market กำลังเติบโตขึ้นรวดเร็วมากด้วยความเร่งอย่างมีนัยยะสำคัญจากนี้ไป พร้อมกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า EVs Market และการขยายตัวของ Smart Grid รวมถึงโครงข่ายระบบสายส่งที่ได้รับการปรับปรุงให้ฉลาดขึ้น ..

เมื่อถามว่าเหตุใดจึงต้องใส่ใจ และให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่ง V2G Technology มีปัญหามากมายในภาคพลังงานสะอาดที่จะต้องแก้ไขให้ลุล่วงเพื่อต่อสู้กับวิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis .. รถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่ง Vehicle-to-Grid : V2G ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการทำให้ระบบพลังงานของเราสามารถปรับสมดุลให้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy ได้มากขึ้นมาก .. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ 3 สิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในภาคพลังงาน และภาคการขนส่ง ได้แก่ การลดการปล่อยคาร์บอน Decarbonisation, ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน Energy Efficiency และการใช้กำลังไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลัก Electrification ..

ในบริบทของการผลิตพลังงาน Energy Production การแยกคาร์บอนออก Decarbonisation หมายถึงการนำแหล่งพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Sources มาใช้เป็นหลักแทนที่แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy และพลังงานลม Wind Power .. อย่างไรก็ตาม แหล่งพลังงานสะอาดเหล่านี้ นำไปสู่ปัญหาการจัดเก็บพลังงาน Problem of Storing Energy ในขณะที่เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเก็บพลังงานที่คุ้นเคย และจะปล่อยพลังงานออกมาเมื่อถูกเผาไหม้ แต่พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ ทำงานแตกต่างออกไป ..

ทั้งนี้ พลังงานปริมาณมหาศาล ควรจะได้รับการผลิตขึ้น และจัดเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งเพื่อนำมาใช้ในภายหลัง ดังนั้น การเติบโตของพลังงานหมุนเวียน ย่อมทำให้ระบบพลังงานของเรามีความผันผวนมากขึ้น ทำให้ต้องใช้วิธีการใหม่ในการปรับสมดุล และจัดเก็บพลังงานไว้อย่างเพียงพอเพื่อใช้เมื่อไรก็ได้ตามที่ต้องการ ..

ในภาคการขนส่งก็เช่นกัน พวกมันควรมีส่วนในการลดคาร์บอนอย่างยุติธรรมด้วย .. เป็นที่แน่ชัดว่า จำนวนรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชุดแบตเตอรี่บนรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านั้น คือ รูปแบบระบบจัดเก็บพลังงานที่คุ้มค่าที่สุด Most Cost-Efficient Form of Energy Storage เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมใด ๆ ในฮาร์ดแวร์ No Additional Investments in Hardware ..

เมื่อเทียบเคียงกับการชาร์จอัจฉริยะแบบทิศทางเดียว Unidirectional Smart Charging .. ด้วย Vehicle-to-Grid : V2G ความจุของแบตเตอรี่ Battery Capacity จึงสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น .. Vehicle-to-Everything : V2X เปลี่ยนการชาร์จ EVs จากการตอบสนองต่อความต้องการกำลังไฟฟ้าเป็นการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าออกไปด้วยชุดแบตเตอรี่ ช่วยให้การใช้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 10 เท่า เมื่อเทียบกับการชาร์จอัจฉริยะแบบทิศทางเดียว Unidirectional Smart Charging ..

การชาร์จ EVs แบบสองทิศทาง Bidirectional EV Charging นั้นสำคัญยิ่ง พวกมันคือ “การชาร์จ Charging” ที่เกิดขึ้นสองทาง .. พลังงานไฟฟ้าจะไหลจากโครงข่ายระบบสายส่งไปยังยานยนต์ไฟฟ้า หรือส่งกลับคืนไปยังระบบสายส่งกริดไฟฟ้า หรือส่งพลังงานให้กับครัวเรือน และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่นเดียวกับ Powerbank ที่ใช้ในการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ยานยนต์ไฟฟ้า ก็สามารถนำมาใช้ในลักษณะเดียวกันได้ .. ในกรณีของ EVs ชุดแบตเตอรี่ของพวกมัน มีขนาดใหญ่กว่า และมีพลังมากกว่ามาก .. การชาร์จแบบสองทิศทาง Bidirectional EV Charging จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งครอบคลุมกรณีการใช้งานต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น V2G, V2H V2L และ V2X เป็นต้น ..

ทั่วโลก ได้รับการคาดหมายว่า ยานยนต์ และรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs ที่จอดอยู่ตามบ้าน สถานที่ทำงาน ลานจอดรถ และวิ่งอยู่บนท้องถนน รวมทั้งหมด จะเพิ่มขึ้นแตะระดับที่ประมาณ 140-240 ล้านคัน ภายในปี 2573 .. ซึ่งหมายความว่า เราจะมีระบบจัดเก็บพลังงานขนาดเล็กด้วยชุดแบตเตอรี่บนล้อรถ อย่างน้อย 140 ล้านคัน ที่ให้ความจุรวมมากกว่า 7 TWh ซึ่งถือเป็นทรัพยากรพลังงานปริมาณมหาศาลที่สามารถนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้หากทำให้ระบบสายส่งกริดไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ ในพื้นที่ฉลาดพอ ..

ศักยภาพของชุดแบตเตอรี่ที่ติดตั้งบนยานยนต์ไฟฟ้านั้น โดยทั่วไป แบตเตอรี่ EV มีขนาดโดยเฉลี่ย 3-5 เท่าของแบตเตอรี่แบบอยู่กับที่ Stationary Batteries ที่ใช้เป็นระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน Home Energy Storage ซึ่งความจุ และความสามารถในการส่งจ่ายพลังงานของแบตเตอรี่ EV เหล่านี้มีมากกว่าความต้องการพลังงานเฉลี่ยในครัวเรือนกว่า 2 เท่า หมายถึง พวกมันสามารถเป็นแหล่งพลังงานสำรองในครัวเรือนได้ทนนานหลายวันโดยไม่ต้องพึ่งระบบสาธารณูปโภคจากโครงข่ายระบบสายส่งในกรณีฉุกเฉิน สถานการณ์ภัยพิบัติ หรือขายคืนสร้างรายได้กลับมาเป็นกอบเป็นกำได้อย่างยอดเยี่ยม ตัวอย่างเช่น หากความสิ้นเปลืองพลังงานในครัวเรือนขนาดใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 21.5 KWh รถยนต์ไฟฟ้า Nissan Leaf e+ เพียง 1 คัน สามารถให้กำลังไฟฟ้าแก่บ้านนั้นทั้งหลังได้อย่างน้อย 3 วัน และ ยานยนต์ไฟฟ้า Tesla Model 3 ทำได้ 2 วัน นี่ยังไม่ได้รวมรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน Hydrogen Fuel Cell Vehicles: HFCVs ที่ส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้ครัวเรือนขนาดใหญ่ได้กว่า 4 วัน ด้วยความจุมากกว่า 90 KWh ในขณะที่ระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน Home Energy Storage ที่มีจำหน่ายในตลาด เช่น Tesla Powerwall 2 สามารถส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนขนาดใหญ่ได้เพียงครึ่งวันด้วยศักยภาพความจุที่ 13.5 KWh เท่านั้น ..

สำหรับประเทศไทยนั้น เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสู่โครงข่ายระบบสายส่ง V2G หรือ Vehicle-to-Grid Technology มิใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป .. ปัจจุบัน รูปแบบระบบจัดเก็บพลังงานที่ใช้กันมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง คือ ระบบพลังน้ำสูบกลับ Pumped Storage Hydropower : PSH หมายถึง น้ำจะถูกสูบขึ้น และปล่อยลง ตามช่วงจังหวะเวลา Off Peak และ On Peak เพื่อจัดเก็บพลังงานปริมาณมหาศาลไว้ใช้ในภายหลัง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 4 และ 5 ที่จังหวัดกาญจนบุรี กำลังผลิตเครื่องละ 180 MW รวมแล้วมีกำลังผลิต 360 MW, เขื่อนภูมิพล เครื่องที่ 8 จังหวัดตาก กำลังผลิต 171 MW และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1-4 กำลังผลิตเครื่องละ 250 MW รวมแล้วมีกำลังผลิต 1,000 MW ..

พวกมัน คือ ระบบจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ยักษ์ และเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้า EVs การจัดเก็บพลังงานเหล่านี้ มีราคาแพงกว่ามากในการจัดหาพลังงาน และต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นจำนวนมหาศาล รวมทั้งการวางแผนก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน .. ทั้งนี้ เนื่องจากจำนวน EVs เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย รถยนต์ไฟฟ้า EVs จึงได้กลายเป็นทางเลือกในการเป็นส่วนหนึ่งในระบบจัดเก็บพลังงานของชาติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งภาครัฐ และเอกชนที่มีศักยภาพของไทย ไม่อาจละเลยที่จะไม่คำนึงถึง และมุ่งให้การสนับสนุนในระดับนโยบาย รวมทั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์จาก V2G Technology ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนี้ไป ..

EVs V2X Charging Infrastructure Solution: Transform EV Charging Station to Microgrid | Credit: Delta Thailand

การใช้ศักยภาพสูงสุดของชุดแบตเตอรี่บนยานยนต์ไฟฟ้าด้วย V2G  Technology, การจัดวางเครือข่ายสถานีชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้าสองทาง Bi-Directional V2G Charging Stations and Networks ในพื้นที่ชุมชนเมือง ห้างสรรพสินค้า จุดจอดรถ และที่อยู่อาศัย, การวางเครือข่ายโรงไฟฟ้าเสมือน Virtual Power Plants : VPPs และ Smart Grid ด้วยการผนวกรวมแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy รูปแบบกระจาย รวมทั้งการยกเลิกการผูกขาด และปรับปรุงโครงข่ายระบบสายส่งให้ฉลาดขึ้นนั้น ได้กลายเป็นความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในระดับนโยบายภาครัฐ .. พวกมัน คือ วิธีการชาญฉลาดที่สุดในการบริหารจัดการระบบพลังงานสะอาดสีเขียว Green Energy และผลิตพลังงานหมุนเวียนที่เป็นกำลังไฟฟ้าได้อย่างยอดเยี่ยม เนื่องจาก Electrical Vehicles : EVs กำลังจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยสำหรับอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัย ..

…………………………….

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Vehicle – to – Grid : V2G | Everything You Need to Know | Virta Ltd:-

https://www.virta.global/vehicle-to-grid-v2g

Volkswagen Plans to Offer V2G and Plug & Charge Technology in 2022 :-

https://cleantechnica.com/2021/12/23/volkswagen-plans-to-offer-v2g-and-plug-charge-technology-in-2022/

Watt is Bidirectional Charging, V2G, V2H, V2L? :-

https://zecar.com/post/watt-is-bidirectional-charging-v2g-v2h-v2l

EV Chargers for V2G and V2H to Arrive in Australia within Weeks, after Long Delays :-

https://www.abc.net.au/news/science/2022-02-14/electric-vehicle-first-ev-chargers-v2g-v2h-to-arrive-australia/100811130

Bidirectional Chargers Explained – V2G Vs V2H Vs V2L :-

https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l

Vehicle to Grid – Save Money on Electric Car Charging :-

Electric Vehicles & The Public EV Charging Systems :-

https://photos.app.goo.gl/sdQYtjischyxhBNs5

V2G Technology : Key to the Future Smart Energy Management :-

https://photos.app.goo.gl/ojom73dC57Wb4mgLA

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img