วันจันทร์, สิงหาคม 15, 2022
หน้าแรกCOLUMNISTSGreen Energy พลังงานสีเขียวหมุนเวียนที่ยั่งยืน สำคัญอย่างไร
- Advertisment -spot_imgspot_img

Green Energy พลังงานสีเขียวหมุนเวียนที่ยั่งยืน สำคัญอย่างไร

Green Sustainable Clean & Renewable Energy | What Does It All Mean

“…….Green Energy จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่ยั่งยืน Sustainable Clean Renewable Energy ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน ..

พลังงานสีเขียว Green Energy หมายถึง พลังงาน หรือแหล่งที่มาของพลังงาน ซึ่งผลิตขึ้นด้วยวัตถุดิบที่มิได้มาจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Non-Fossil Energy Resources ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy, พลังงานลม Wind Energy, พลังงานน้ำ Hydropower, พลังงานคลื่น และน้ำขึ้นลง Wave & Tidal Energy, พลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal Energy, พลังงานชีวภาพ Bioenergy และแหล่งพลังงานสะอาดอื่น ๆ เป็นต้น ..

Green Energy จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่ยั่งยืน Sustainable Clean Renewable Energy ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน .. ทั้งนี้ พลังงานสะอาด Clean Energy สำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่เป็น Green Hydrogen : H2 และ Green Ammonia : NH3 มักนิยมกล่าวถึงโดยการแยกประเภทออกไปต่างหาก แต่ด้วยข้อเท็จจริงแล้ว พวกมัน ก็คือ สุดยอดพลังงานสีเขียว Green Energy อีกรูปแบบหนึ่งที่สะอาด และยั่งยืนนั่นเอง ..

Renewable Green Energy: To Mitigate Climate Change by Transitioning to New Forms of Energy | Credit: Prysmian Group

อย่างไรก็ตาม พลังงานสีเขียว Green Energy มีความหมายมากกว่าที่มันเป็น โดยเฉพาะในประเด็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เหนือชั้นกว่า ..Green Energy คือ แหล่งพลังงานที่ปล่อยมลพิษในรูปของก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gases, รังสี Radiation หรือสารปนเปื้อนทางเคมี Chemical Contaminants ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมน้อยกว่ามากเมื่อเทียบเคียงกับแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลจากน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติใต้เปลือกโลก ใต้ทะเล ถ่านหิน และ Shale Gas & Shale Oil จากหินภูเขา ..

แม้ว่า พลังงานสีเขียว Green Energy จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่บ้าง แต่โดยทั่วไปแล้วผลกระทบนั้น จะมีเกิดขึ้นในระดับเล็กน้อยในกรอบแคบกว่า Small Scale มิได้คุกคามสภาพแวดล้อมในภาพใหญ่ เช่น พันธุ์พืช หรือสัตว์ด้วยการสูญเสียถิ่นที่อยู่ จำนวนประชากรลดลง หรือการสูญพันธุ์ .. ในขณะที่ Green Energy มีความหมายครอบคลุมพลังงานที่ยั่งยืน Sustainable Energy ด้วยการเป็นแหล่งพลังงานที่หมุนเวียน Renewable Energy Sources ด้วยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติอีกด้วย .. ดังนั้น พวกมันจึงสามารถที่จะเป็นแหล่งพลังงาน Viable Energy Source ที่สะอาดกว่าซึ่งใช้งานได้อย่างมั่นใจต่อเนื่องในหลายชั่วอายุคน ..

นอกจากนี้ ยังมีคำที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ พลังงานสะอาด Clean Energy ซึ่งหมายถึง พลังงานที่ปล่อยมลพิษในปริมาณเล็กน้อยออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 รังสี หรือสารเคมีปนเปื้อนเช่นกัน .. ทั้งนี้ แหล่งพลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์ Zero-Carbon Energy Sources เป็นรูปแบบหลักในความหมายของพลังงานสะอาด Clean Energy ซึ่งการปล่อยมลพิษเล็กน้อยจากพลังงานสะอาดนั้น ควรมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบน้อยที่สุด หรือไม่มีผลกระทบเลย ..

พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ Wind & Solar Energy เป็นตัวอย่างของพลังงานสะอาด Clean Energy เนื่องจากไม่มีการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตพลังงาน .. พลังงานที่มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้น ไม่ใช่พลังงานสะอาดเพราะพวกมันจะปล่อยสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายออกสู่บรรยากาศ และแม้ว่ากังหันลม Wind Turbines จะก่อให้เกิดปัญหาบ้างกับค้างคาว และนก แต่ก็ถือว่าพวกมันมีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ..

บทบาท และรูปแบบพลังงานสีเขียว Green Energy กับการทำงานของพวกมัน ..

ปัจจุบัน ทั่วโลกใช้พลังงานสีเขียว Green Energy ที่เป็นพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy น้อยมากอย่างยิ่งด้วยสัดส่วนการบริโภคพลังงานจากแหล่งพลังน้ำ Hydro, พลังงานแสงอาทิตย์ Solar และพลังงานลม Wind รวมกันแล้วเพียงประมาณ 12.6% ของความต้องการพลังงานทั้งหมดในภาพรวมเท่านั้น .. มนุษยชาติ ยังคงใช้แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels เป็นหลักคิดเป็นมากกว่า 83% ในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของพวกเขา ..

พลังงาน และแหล่งพลังงานรูปแบบต่าง ๆ ทั้งหมดที่เราใช้งานพวกมันอยู่นั้น ไม่ได้ถูกสร้าง และผลิตขึ้นมาเหมือนกัน .. ในฐานะผู้บริโภคพลังงานในชีวิตประจำวัน พวกเราทุกคนควรรู้ว่า พลังงานที่เราใช้นั้น คือ แหล่งพลังงานอะไร มาจากที่ใด และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง ..

อย่างไรก็ตาม กำลังไฟฟ้าที่เรามีใช้งานอยู่ในปัจจุบันบนโครงข่ายระบบสายส่ง Electrical Grid อาจดูเสมือนไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยซ้ำว่า แหล่งพลังงานเหล่านี้มาจากที่ใด แต่ในหลาย ๆ กรณี และแนวโน้มทางสังคมจากนี้ไป ผู้บริโภคต้องสามารถเลือกด้วยตนเองอย่างเจาะจงว่าจะใช้แหล่งพลังงานสะอาดที่มาจากแหล่งใดได้บ้างนั้น กำลังกลายเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต ..

พลังงานสีเขียว Green Energy เป็นศัพท์พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน Renewable Sources .. พวกมัน มักถูกเรียกว่าพลังงานสะอาด Clean, ยั่งยืน Sustainable หรือพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy .. การผลิตพลังงานสีเขียว Production of Green Energy ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นพิษ Toxic Greenhouse Gases สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งหมายความว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือไม่มีเลย ..

ทั้งนี้ พลังงานสีเขียว Green Energy อาจถูกมองได้ว่า พวกมันได้ชื่อมาจากทรัพยากรพลังงานธรรมชาติที่โลกมอบให้มนุษยชาติ .. สีเขียว Color of Green มักเกี่ยวข้องกับสุขภาพ Health, ธรรมชาติ Nature และความยั่งยืน Sustainability .. ดังนั้น จึงให้ความรู้สึกถึงพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy ที่เกี่ยวข้องสะท้อนถึงสีสัน และบรรยากาศสุขสงบในรูปแบบตามธรรมชาติที่สวยงามนั่นเอง ..

ทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ เช่น น้ำ Water, ลม Wind, ความร้อนใต้พิภพ Geothermal, คลื่น Wave, น้ำขึ้นน้ำลง Tidal, ชีวมวล Biomass และแสงแดด Sun ซึ่งให้พลังงานที่เราเปลี่ยนพวกมันให้เป็นกำลังไฟฟ้า Electricity .. ทั้งนี้ แหล่งพลังงานสีเขียวแต่ละประเภทมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน การประยุกต์ใช้งานพวกมันยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิสังคมที่เหมาะสมในพื้นที่ต่าง ๆ แต่สามารถเชื่อมต่อผนวกการทำงานร่วมกันในลักษณะแหล่งพลังงานแบบผสมผสาน Hybrid รูปแบบกระจาย Distributed Energy Resources : DER หรือ Virtual Power Plant : VPP บนโครงข่ายระบบสายส่ง นอกระบบสายส่ง รวมทั้งติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงาน เช่น ชุดแบตเตอรี่ Battery Packs ไว้พร้อมด้วย ..

หากดูรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งพลังงานสีเขียว Green Energy Sources แต่ละแหล่ง และวิธีการทำงานของพวกมัน เช่น แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy คือ พลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในรูปของแสงแดด .. พวกมัน จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ Solar Cell Panels ดูดซับพลังงานเพื่อแปลงแสงแดดให้เป็นกระแสไฟฟ้า .. พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นทรัพยากรที่เข้าถึงได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายพื้นที่หลากหลายลักษณะทั่วโลก ทั้งแบบอุตสาหกรรม และแบบแยกส่วนด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงที่อาจบางเฉียบ โค้งงอได้ และโปร่งแสง บนหลังคาอาคาร หน้าต่าง ส่วนประกอบผนังอาคาร บ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม และบนผืนน้ำทั้งในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ชายฝั่งทะเล และนอกชายฝั่งทะเลไกลออกไป เป็นต้น ..

Green Energy | Credit: Renewable Energy Portal / Digital Vision EA

สำหรับ แหล่งพลังงานลม Wind Power ต่างจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ .. กังหันลม Wind Turbines ผลิตพลังงานจลน์ Kinetic Energy จากแรงลมซึ่งเรานำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า Electricity .. การใช้พลังงานลม ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนมาก และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในแหล่งทรัพยากรพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly Energy Resources มากที่สุดแหล่งหนึ่ง ..

แหล่งพลังน้ำ Hydropower เป็นอีกแหล่งทรัพยากรพลังงานธรรมชาติที่มีการใช้งานมานานนับศตวรรษ และเชื่อถือได้มากที่สุด .. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ Hydropower Plants และพลังน้ำระบบสูบกลับ Pumped Hydropower จะรวบรวมพลังงานจลน์จากกระแสน้ำที่ไหลในลำธาร และแม่น้ำ รวมทั้งอ่างเก็บน้ำที่ก่อสร้างขึ้นเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อขับเคลื่อนกังหันใบพัดผลิตกำลังไฟฟ้า ..

แหล่งพลังงานชีวมวล Biomass Energy สามารถสร้างพลังงานได้ด้วยสารอินทรีย์ เช่น วัสดุจากพืช Plant หรือสาหร่าย Algae Material รวมถึง ขยะอินทรีย์ Organic Waste ขยะพลาสติก Plastic Waste ของเสียจากมนุษย์ และสัตว์ Human & Animal Waste เป็นต้นด้วย .. ชีวมวล Biomass ให้พลังงานออกมาด้วยการเผาไหม้โดยตรง หรือการใช้สาหร่าย และ/หรือ พืชพลังงานที่ปลูกและเพาะเลี้ยงขึ้นโดยเฉพาะเพื่อผลิต Biofuels .. แตกต่างจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Sources อื่น ๆ ชีวมวล Biomass สามารถเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเหลว Liquid Fuels ได้โดยตรง ที่เรียกกันว่า “เชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuels” เพื่อตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงเหลวสำหรับการขนส่ง Transportation Fuel Needs .. เชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuels ที่ใช้กันมากที่สุด 2 ประเภทในปัจจุบัน ได้แก่ เอทานอล Ethanol และไบโอดีเซล Biodiesel ..

แหล่งความร้อนใต้พิภพ Geothermal Energy เป็นอีกตัวอย่างของแหล่งพลังงานสีเขียว Green Energy ที่ยั่งยืนไร้ขีดจำกัด .. ความร้อน Heat ที่อยู่ภายในของเหลว และหินร้อนใต้เปลือกโลก สามารถสร้างพลังงานได้ .. เพื่อรวบรวมพลังงานความร้อนใต้พิภพจากไอน้ำ และน้ำร้อนมาใช้งาน คนงานต้องขุดบ่อฝังท่อลึกลงไปเป็นไมล์จนถึงระดับอ่างเก็บน้ำใต้ดินอุณหภูมิสูง จากนั้นจึงใช้ไอน้ำ และน้ำร้อน Steam & Hot Water เหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนกังหันใบพัดที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Electricity Generators หรือประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานความร้อนเหล่านี้สำหรับให้พลังงานในครัวเรือนได้โดยตรง ..

แหล่งพลังงานสีเขียวหมุนเวียน Renewable Green Energy Sources เหล่านี้ สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้หรือไม่? ..

เมื่อตรวจสอบทานสถานภาพการใช้แหล่งพลังงานปัจจุบันว่า Green Energy Sources เหล่านี้ จะสามารถเข้ามาแทนที่แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติได้ใช่หรือไม่นั้น คำตอบสั้น ๆ คือ ใช่ แต่คำถามสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่า คือ มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ ..

การเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มรูปแบบจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาด The Full Energy Transition from Fossil Fuels to Renewable & Clean Energy จะยังไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่ความต้องการ Energy Transition กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยความเร่ง .. โชคดีที่แรงผลักในประเด็นนี้ มาจากความพยายามระดับนานาชาติที่สั่นคลอนนโยบายพลังงานภาครัฐไปทั่วโลก ซึ่งได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับวิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis และได้แสดงให้เห็นว่า พลังงานหมุนเวียน Renewable Energy มีศักยภาพเพียงพอในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในอนาคตด้วยคุณภาพชีวิตที่เหนือชั้นกว่าเป็นสำคัญ ..

อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทั่วโลกพึ่งพาแหล่งน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินลึกลงไปใต้เปลือกโลก รวมทั้งการพึ่งพา Shale Gas & Shale Oil เป็นหลักมาโดยตลอด .. อย่างไรก็ตาม ความเสียหายจากการพึ่งพาอาศัยแหล่งพลังงานเหล่านี้ ได้รับการบันทึกไว้แล้วเป็นอย่างดีสำหรับสภาวะโลกร้อนที่อันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งอาจถือเป็นบทเรียนที่เจ็บปวด .. ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านระบบพลังงาน Energy Transition จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก ไปเป็นการใช้แหล่งเชื้อเพลิงพลังงานสีเขียว Green Energy เป็นหลักในระบบเศรษฐกิจ และสังคมนั้น จำเป็นต้องเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น ..

แหล่งพลังงานทางเลือก Alternative Energy Sources สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่สำคัญ ๆ ที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และภาคพลังงานในแต่ละประเทศดำเนินไปอย่างต่อเนื่องได้อย่างแน่นอนด้วยจากรูปแบบรวมศูนย์ไปสู่รูปแบบกระจาย ตั้งแต่บริการสาธารณะในระบบสาธารณูปโภค การขนส่งสาธารณะ และส่วนบุคคล ไปจนถึงความสะดวกสบายในสังคม ชุมชน และในครัวเรือน ..

อ้างถึงรายงานของ Renewable Energy Policy Network for the 21st Century : REN21 พบว่า อุปสรรคส่วนใหญ่ในการย้ายออกจากยุคเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel Age ก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องทางการเมืองมากกว่าในทางปฏิบัติ .. แท้จริงแล้ว ในขณะที่ความรับผิดชอบหลักขึ้นอยู่กับการบริหารงานภาครัฐของทุกประเทศในการระบุทางเลือกที่แข่งขันได้สำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิล .. “ความอดทน และศรัทธาของผู้คนที่มีต่อสติปัญญาของฝ่ายการเมืองที่จะมักลังเลในการตัดสินตกลงใจเรื่องสำคัญเช่นนี้อยู่เสมอมา กำลังจางหายไป หากไม่กระทำสิ่งที่สมควรต้องทำ” .. แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อฝ่ายการเมืองจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ตั้งแต่ประชาชนทั่วไป ภาคประชาสังคม นักวิชาการ สถาบันทางการเงิน ภาคเอกชน ไปจนถึงบริษัทฯ ยักษ์ใหญ่มากมาย .. ดูเหมือนว่าผู้เล่นรายใหญ่กำลังให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Energy Transition เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐฯ ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ตัดสินใจเข้าร่วมข้อตกลงด้านสภาพอากาศของกรุงปารีส Paris Climate Agreement อีกครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเข้ารับตำแหน่ง เป็นต้น ..

การปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ในข้อตกลงของนานาชาติทั่วโลก จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียน ตามที่สำนักงานพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ International Renewable Energy Agency : IRENA ได้ย้ำเตือนอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งหวังให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมลงนามในข้อตกลง Paris Climate Agreement ในปี 2559 ..

ประเทศที่เข้าร่วม ให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 และก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gases อื่น ๆ รวมถึงการปรับนโยบายภาครัฐให้เข้ากับมาตรการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยการปรับขนาด และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน Renewable Energy ให้มากขึ้นไปจนถึงระดับ 100% ในที่สุด ซึ่งจะทำให้นานาประเทศ สามารถลดแหล่งที่มาของปัญหาหลักได้อย่างรวดเร็วขึ้น นั่นคือ การลดการปล่อย CO2 ในภาคพลังงาน เพื่อให้ภาคพลังงานทั่วโลก สามารถแสดงบทบาทนำ และมีศักยภาพในการลดการปล่อยมลพิษได้มากพอที่จะทำให้อุณหภูมิโลกอยู่ต่ำกว่าจุดเล็งที่ 1.5 °C ได้สำเร็จ ..

Renewable Green Energy Future | Credit: Euractiv

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การจ้างงานในภาคพลังงานสีเขียวหมุนเวียน Employment in the Renewable Green Energy Sector ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง .. ตามผลการศึกษาในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องของสำนักงานพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ International Renewable Energy Agency : IRENA พบข้อสังเกตบางประการ เนื่องจากความขัดแย้งขององค์กร หรือปัจเจกบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวทางสำหรับรูปแบบระบบพลังงานในระยะยาว Long-Term Change in Energy Approach มักจะมีรากฐานมาจากการรับรู้ผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้ และระบบเศรษฐกิจในระยะสั้น ขณะที่ต้นทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน Renewable Technology Costs นั้น ได้ลดต่ำกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก รวมทั้งการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล Digitalization ช่วยให้การผนวกรวมภาคพลังงาน การทำความร้อน การทำความเย็น ภาคอุตสาหกรรม และการขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ..

การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Integration จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโลกที่ใช้พลังงานสีเขียวหมุนเวียน Renewable Green Energy เป็นหลักในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติ .. ความเป็นไปได้นั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม ดังที่แสดงให้เห็นโดยบางประเทศผู้บุกเบิกในยุโรปเหนือ เช่น เดนมาร์ก ซึ่งรัฐบาลได้ให้คำมั่นที่จะเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้สำเร็จได้ในที่สุด ภายในปี 2593 หรือ ค.ศ.2050 เป็นต้น ..

ตามรายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency: IEA ชี้ให้เห็นว่า พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy เป็นตัวอย่างหนึ่งในไม่กี่เทคโนโลยีที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศโลก Global Climate Targets ได้อย่างยอดเยี่ยม .. ไม่เพียงแต่สภาพแวดล้อมที่จะได้รับประโยชน์อย่างสูงยิ่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบเศรษฐกิจที่จะเติบโตขึ้นด้วย .. ในประเทศส่วนใหญ่ พลังงานแสงอาทิตย์ หรือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ Solar PV พร้อมกับพลังงานลมบนบก Onshore Wind Power คือ วิธีที่ประหยัดที่สุดสำหรับโรงไฟฟ้า Electricity-Generating Plants แห่งใหม่ .. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทรัพยากรพลังงานธรรมชาติ และโอกาสทางการเงินของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันตามสภาพภูมิสังคม ..

พลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV, พลังงานลม Wind Power และระบบจัดเก็บพลังงาน Energy Storage รูปแบบต่าง ๆ เช่น ชุดแบตเตอรี่ Battery Packs ที่ติดตั้งมาพร้อมด้วย สามารถคุกคามการดำรงอยู่ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel Plants ที่มีอยู่ได้อย่างเฉียบขาด .. การคาดการณ์ของ International Energy Agency : IEA บ่งชี้ว่า กำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งทั้งหมดในปัจจุบันนี้นั้น มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ที่จะแซงหน้าการผลิตกำลังไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ภายในปี 2566 และถ่านหิน ภายในปี 2567 ได้อย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัย ..

คาดการณ์ตลาดพลังงานสีเขียวหมุนเวียนทั่วโลก Renewable Green Energy Global Market ..

อ้างถึงรายงานของ Market Research Future : MRFR เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า ขนาดธุรกิจในตลาดพลังงานสีเขียวหมุนเวียน Renewable Green Energy ทั่วโลกแยกตามประเภท เช่น ไฟฟ้าพลังน้ำ Hydroelectric Power, พลังงานลม Wind Power, พลังงานชีวภาพ Bioenergy, พลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal Energy และพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy เป็นต้น รวมทั้งการใช้งาน End Use สำหรับที่อยู่อาศัย การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรม และอื่น ๆ ในช่วงระหว่าง ปี 2565-2573 ได้รับการคาดหมายว่า ตลาดพลังงานสีเขียวหมุนเวียนทั่วโลก Renewable Green Energy Global Market ที่มีมูลค่า 907.79 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2564 นั้น จะพุ่งขึ้นสูงแตะระดับ 2,172.37 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2573 ..

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดพลังงานสีเขียวหมุนเวียน Renewable Green Energy Global Market ทั่วโลกที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 10.13% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2565 ถึง 2573 ..

อย่างไรก็ตาม หากสอบทาน และแยกตลาดพลังงานสีเขียวหมุนเวียน Renewable Green Energy ตามประเภทของแหล่งพลังงาน พบว่า ขนาดตลาดการผลิตกำลังไฟฟ้าพลังน้ำทั่วโลก Global Hydropower Generation Market คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 342.48 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 5.1% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2565-2573 ..

ขนาดตลาดพลังงานลมทั่วโลก Wind Power Global Market ได้รับการคาดหมายว่าจะสูงถึง 214.65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2571 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 11.37% และอัตราความจุที่ติดตั้งจะขยายตัวมากกว่า 120 GW ต่อปี ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2564-2571 ..

ขนาดตลาดพลังงานชีวภาพทั่วโลก Global Bioenergy Market มีมูลค่า 103.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 และได้รับการคาดหมายว่าจะสูงแตะระดับ 157.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2571 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 7.3% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2565-2571 ..

ขนาดตลาดพลังงานความร้อนใต้พิภพทั่วโลก Global Geothermal Energy Market คาดว่าจะเติบโตจาก 52.87 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 เป็น 83.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2570 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 5.9% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2564-2571 ..

ขนาดตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก Global Solar Power Market คาดว่าจะเติบโตจาก 184.03 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 เป็น 293.18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2571 และ 368.63 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 7.2% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2565-2573 .. ทั้งนี้ แม้ว่าความจุกำลังการผลิต Solar Energy Capacity ในปี 2563 เพียงประมาณ 735 GW เท่านั้นก็ตาม แต่พวกมันได้รับการคาดหมายว่า กำลังผลิตจะพุ่งสูงแตะระดับมากกว่า 2 TW ในปี 2571 รวมทั้งมีการคาดหมายเพิ่มเติมด้วยว่า กำลังผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก Global Solar Power จะมากกว่า 8 TW ภายในปี 2593 ได้อย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัย ..

อย่างไรก็ตาม การเจาะจงวิเคราะห์รายได้ การขาย สัดส่วน และการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับขนาดตลาดพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และชั้นดาดฟ้าอาคาร Rooftop Solar PV โดยเฉพาะ ในช่วงระยะเวลา ปี 2565 – 2573 พบว่า ขนาดธุรกิจตลาดพลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะบนหลังคา ผนังอาคาร หน้าต่าง และชั้นดาดฟ้าทั่วโลก Rooftop Solar Energy Global Market ได้รับการคาดหมายว่าจะมูลค่าสูงแตะระดับ 397.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในสิ้นปี 2574 และด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 20.14% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2565-2573 ซึ่งถือว่าสูงมากอย่างยิ่ง ..

ตลาดทั่วเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific มีขนาดใหญ่ที่สุด ตามด้วยยุโรป Europe และอเมริกาเหนือ North America คาดว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุด อยู่ที่ค่า CAGR 9.6% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2564-2573 เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มขึ้นของประชากร .. อย่างไรก็ตาม ตลาดพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก Global Renewable Energy Market ทั่วภูมิภาคยุโรป Europe มีส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุดในปี 2563 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของตลาด อันเนื่องมาจากการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ..

สรุปส่งท้าย ..

การเปลี่ยนผ่านระบบพลังงาน Energy Transition เป็นหนทางสู่การเปลี่ยนแปลงภาคพลังงานทั่วโลกจากฐานการบริโภคพลังงานหลักด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ไปสู่การใช้ฐานพลังงานหลักที่สะอาดกว่าที่เป็นพลังงานสีเขียว Green Energy จากแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Sources เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือทำให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Emission ภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ ..

ด้วยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือ โลกจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เศรษฐกิจคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Economy ในช่วง 30 ปีข้างหน้าแน่นอนรอไม่ได้ ดังนั้น แหล่งพลังงานสีเขียวหมุนเวียน Renewable Green Energy Resources จึงกลายเป็นหนึ่งในคำตอบที่เฉียบขาด เพื่อแทนที่แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel Energy Resources ทั้งหมดที่มนุษยชาติเคยใช้มาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ ..

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มิใช่เพียงขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินขึ้นได้ เช่น ระบบอัตโนมัติ Automation System หุ่นยนต์ Robotics และ AI : Artificial Intelligence ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นแรงผลักด้วยเช่นกัน ..

Green Energy: To Create New & Massive Business Opportunities | Credit: Think Green

ทั้งนี้ Green Energy ยังถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากมายให้กับคนงาน และผู้คนอีกมากมาย .. การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure ทั้งหมดสำหรับเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy เช่น ฟาร์มกังหันลม Wind Farm และโซลาร์เซลล์ Solar PV ระบบ Smart Grid หรือโครงข่ายระบบสายส่งที่ทันสมัย สถานีไฟฟ้าพลังแบตเตอรี่ โรงงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ โรงกลั่นสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuels และเชื้อเพลิงสังเคราะห์ Synthetic Fuel & Gas ที่ยั่งยืน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับระบบจัดเก็บพลังงาน Energy Storage และระบบจัดเก็บกำลังไฟฟ้าในระยะทนยาวรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 หรือก๊าซเรือนกระจก Green House Gases โดยตรงจากบรรยากาศ และอื่น ๆ เป็นต้นนั้น พวกมัน คือ รูปแบบงานใหม่ ๆ ที่มิได้ต้องการทักษะแรงงานพิเศษที่ต่างออกไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไร ..

ปัจจุบัน รถยนต์ รถบรรทุก เรือ และอากาศยาน คิดเป็น 32% ของการบริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด แต่พลังงานสีเขียว Green Energy มีส่วนแบ่งเพียง 3.7% เท่านั้นในปี 2564 ที่ผ่านมา ..

การศึกษาวิจัย ได้ข้อค้นพบว่า การเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานหมุนเวียน Transition to Renewables นั้น มีการชะงักงันเกิดขึ้นอยู่เนื่อง ๆ .. การใช้ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ยังคงครอบงำการบริโภคพลังงานในภาพรวมทั้งหมดของมนุษยชาติไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจะนานเกินไปนั้นไม่ได้ ..

นาง Rana Adib – Executive Director of Renewable Energy Policy Network for the 21st Century : REN21 ชี้ว่า สัดส่วนการบริโภคพลังงานหมุนเวียน Share of Renewable Energy ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้ขยับจาก 10.6% เป็น 11.7% แต่เชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติทั้งหมด ได้เปลี่ยนจาก 80.1% เป็น 79.6% หมายถึง สัดส่วนการบริโภคพลังงานสีเขียว Green Energy เพิ่มขึ้นน้อยเกินไป ขณะที่สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ด้วยเช่นกัน .. และเนื่องจากความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น Energy Demand is Rising นี่จึงหมายความว่า มนุษยชาติกำลังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม ..

ในขณะที่โลกค่อย ๆ ฟื้นตัวจากโควิด-19 ในปี 2564 การใช้พลังงานโดยรวมได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ส่งผลให้มีการปล่อยคาร์บอนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเพิ่มขึ้นทั่วโลกประมาณมากกว่า 2 พันล้านตัน .. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปทานต้องดิ้นรนเพื่อให้ทันกับความต้องการ ขณะที่ราคาน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ก็ทะยานสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การบุกยูเครนของรัสเซีย ได้เพิ่มความไม่แน่นอนให้แก่สถานการณ์พลังงาน และส่งผลให้เกิดความขาดแคลนพลังงานไปทั่วโลก รวมทั้งราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างมาก ทำให้เราได้เห็นว่ารัฐบาลของประเทศต่าง ๆ พยายามหาแหล่งพลังงานอื่น ๆ มาทดแทน .. ทั้งนี้ เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริโภค บางประเทศ รวมทั้งสหราชอาณาจักร ได้กำหนดอัตราภาษีใหม่ที่มาจากผลกำไรของผู้ผลิตน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ..

ในขณะที่ 135 ประเทศมีเป้าหมายการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์สำหรับปี 2593 หรือ ค.ศ.2050 ก่อนการประชุมที่กลาสโกว์ มีเพียง 84 ชาติเท่านั้นที่มีเป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ .. แต่นั่นเป็นช่วงก่อนที่โลกจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทำให้รัฐบาลต่าง ๆ พยายามมุ่งมั่นเข้าถึงเครื่องมือทุกอย่างเพื่อแบ่งเบาภาระของพลเมืองของตน และนั่นอาจเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการใช้จ่ายสำหรับแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น Green Energy Sources เนื่องจากไม่เพียงแต่จะมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels เท่านั้น แต่ยังน่าดึงดูดใจกว่าด้วยเหตุผลอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ..

“การเปลี่ยนผ่านระบบพลังงาน Energy Transition คือ เส้นชีวิต Lifeline ของมนุษยชาติ” เทเรซา ริเบรา Teresa Ribera รองนายกรัฐมนตรี คนที่ 3 ของสเปน Third Deputy Prime Minister of Spain และศาสตราจารย์ Professor, University of Madrid กล่าวไว้ ..

ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่านระบบพลังงาน Energy Transition จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก ไปเป็นการใช้แหล่งเชื้อเพลิงพลังงานสีเขียว Green Energy เป็นหลักในระบบเศรษฐกิจ และสังคมนั้น จำเป็นต้องเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น จะปล่อยให้เกิดความชะงักงันขึ้นนั้นไม่ได้ .. เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานทางเลือก Alternative Energy Sources ในระดับราคาที่ไม่แพงเกินไป สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่สำคัญ ๆ ที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และภาคพลังงานในแต่ละประเทศดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปลี่ยนระบบพลังงานรูปแบบรวมศูนย์ Centralize เดิมไปสู่รูปแบบกระจาย Decentralize ตั้งแต่บริการสาธารณะในระบบสาธารณูปโภค การขนส่งสาธารณะ และส่วนบุคคล ไปจนถึงความสะดวกสบายในสังคม ชุมชน และในครัวเรือน ..

ราคาพลังงานสีเขียว Green Energy Cost ยังคงเป็นประเด็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งพวกมันจะแพงเกินไปนั้นไม่ได้ .. อย่างไรก็ตาม Green Energy จะช่วยให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม และรูปแบบใหม่ของ Valued Chain การกระจายทางเศรษฐกิจ Redistribute Economic Power และการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง People-Centered Ways มากขึ้น ..

ทั้งนี้ ด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม พลังงานสีเขียว Green Energy คือ แหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียวที่เปิดโอกาสให้ทุกประเทศในโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ได้รับอิสระภาพทางพลังงาน และไม่ตกเป็นทาสการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ที่เป็นน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินลึกลงไปใต้เปลือกโลก หรือ Shale Gas & Shale Oil จากต่างประเทศที่ผูกขาดโดยเพียงบางชาติยักษ์ใหญ่เท่านั้นอีกต่อไป ซึ่งส่งผลให้ระบบพลังงานของแต่ละประเทศทั่วโลกจากนี้ไป จะได้ถูกปลดล็อคให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง หมายถึง ความมั่นคงทางพลังงาน Energy Security จะได้รับการประกันเพื่อไปสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืนได้สำเร็จในที่สุด ..

………………………………..

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

What is Green Energy? | Definition, Types and Examples | TWI :-

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-green-energy

What is Green Energy? | Nationalgrid :-

https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/what-is-green-energy

Green Energy: Advantages, Examples & Suppliers | Climate Consulting Selectra :-

https://climate.selectra.com/en/environment/green-energy

Renewable Energy | Our World in Data :-

https://ourworldindata.org/renewable-energy

What is Sustainable Energy? | Conserve Energy Future :-

https://www.conserve-energy-future.com/sustainableenergy.php

Renewable Energy Market Worth USD 2172.37 Billion by 2030, Registering a CAGR of 10.13% – Report by Market Research Future | MRFR :-

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/09/2330394/0/en/Renewable-Energy-Market-worth-USD-2172-37-billion-by-2030-registering-a-CAGR-of-10-13-Report-by-Market-Research-Future-MRFR.html

Energy Transition : A Significant Structural Change in an Energy System :-

https://photos.app.goo.gl/Qnj3eGJobkzRHx7a9

The Renewable Energy & How to Save the World Documentary :-

https://goo.gl/photos/TusY3UndbtWjDfXx9

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img