วันอังคาร, ตุลาคม 4, 2022
หน้าแรกCOLUMNISTSSeaweed Bioplastics เหมาะแทนที่พลาสติกจากปิโตรเลียมในอนาคต
- Advertisment -spot_imgspot_img

Seaweed Bioplastics เหมาะแทนที่พลาสติกจากปิโตรเลียมในอนาคต

Bioplastics : The Rise of Seaweed – Based Bioplastics

“…..การทำพลาสติกทดแทน Plastic Alternatives จากพืช หรือสิ่งมีชีวิตคล้ายพืช เช่น Algae Seaweed สร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ..”

ด้วยความจริงซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับอนาคตที่ใกล้จะมาถึงนั้น คาดหมายได้ว่า ปิโตรเลียม Petroleum กำลังจะกลายเป็นอดีต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งหมดในตลาดกำลังจะหายไปในที่สุด ..

ปัจจุบัน นานาประเทศ เตรียมแผนงานยกเลิกการพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติ, Shale Gas & Oil และถ่านหิน ในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของพวกเขาด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastics ที่ให้ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน จะหายออกไปจากตลาดในพริบตา เนื่องด้วยพวกมัน คือ Byproduct ของกระบวนผลิตน้ำมัน ด้วยความจริงที่ว่า พลาสติกธรรมดาทั่วไป Conventional Plastics นั้น ผลิตขึ้นจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญอันหนึ่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ..

อย่างไรก็ตาม หาก ปิโตรเลียม Petroleum กำลังถูกแทนที่ด้วย แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และ พลังงานหมุนเวียน Renewable Energy หรือแม้แต่ พลังงานนิวเคลียร์ Nuclear Energy กลายเป็นจริง .. ปิโตรเคมี Petrochemical ก็กำลังถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์จากชีวมวล Biomass Products ที่เป็นพลาสติกชีวภาพ Bioplastics ซึ่งย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่ายกว่าด้วยเช่นกัน ..

From Seaweed to Plastics / Specimen of Bioplastic Made from Alginate | Credit: National University of Singapore

วัตถุดิบ Raw Materials ที่ใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ Bioplastic เพื่อทดแทนพลาสติกที่ใช้งานทั่วไป Conventional Plastics ในปัจจุบันซึ่งผลิตขึ้นจากปิโตรเลียม Petroleum-Based Plastics นั้น กำลังแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงที่ดินด้วยประเด็นความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากรว่าจะใช้พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อผลิตพืชอาหาร หรือพืชน้ำมัน .. อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวของพลาสติกชีวภาพ Bioplastics และตัวอย่างพัฒนาการของพลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Seaweed-Based Bioplastics สามารถเสนอข้อไข และวิธีแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงการบริหารจัดการขยะพลาสติก และปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคตไปพร้อมด้วยได้อย่างยอดเยี่ยม ..

การใช้พลาสติกได้ฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ตั้งแต่เสื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ Polyester Clothing ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์อาหารโพลีเอทิลีนเทเรพทาเลต Polyethylene Terephthalate : PET .. อย่างไรก็ตาม ขยะพลาสติก Plastic Waste ที่มาจาก Petroleum Byproducts หรือ Petroleum-Based Plastics และกระบวนการผลิตพวกมัน อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม .. พลาสติกชีวภาพ Bioplastics คือ ทางเลือกที่เหมาะสม และยั่งยืน เพื่อแทนที่วัสดุดั้งเดิมเหล่านี้ .. พลาสติกชีวภาพ Bioplastics ส่วนใหญ่ ทำจากผลผลิตการเกษตร น้ำมันพืช แป้งข้าวโพด ขยะอินทรีย์ ของเหลือทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากไม้ .. แม้ว่าพลาสติกชีวภาพหลายชนิดจะดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติกทั่วไป แต่วัสดุบางชนิดเหล่านี้แข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่เพาะปลูกที่มีพืชอาหารรวมอยู่อันจะนำไปสู่ความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่การเกษตรขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ ทางออกหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเรื่องนี้ คือ การใช้พลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Algae Seaweed-Based Bioplastics ..

สาหร่าย Algae & Seaweeds คือ สิ่งมีชีวิตคล้ายพืชที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก .. พวกมันเติบโต และขยายพันธุ์ด้วยความรวดเร็วอย่างยิ่งภายใต้สภาวะที่เหมาะสม .. สาหร่ายทะเลยักษ์ Macrocystis Pyrifera สามารถเติบโตได้เกือบหนึ่งเมตรต่อวัน โดยมีความยาวมากกว่า 50 เมตร .. ความพร้อมใช้งานของทรัพยากรที่เป็น Algae & Seaweeds เหล่านี้ สามารถตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงเหลว Liquid Fuels และพลาสติก Plastics ในตลาดทั่วโลก รวมทั้ง ทำให้การเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลาสติกเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นฐาน Fossil Fuel-Based Plastics ไปเป็นการใช้พลาสติกชีวภาพ Bioplastics แทนที่พวกมันในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติด้วยคุณภาพชีวิตที่เหนือชั้นกว่านั้น เป็นไปได้ ..

การทำพลาสติกทดแทน Plastic Alternatives จากพืช หรือสิ่งมีชีวิตคล้ายพืช เช่น Algae Seaweed สร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ..

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เป็นฟิล์มพลาสติก Plastic Film เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรง .. วัสดุที่บางเฉียบซึ่งประกอบขึ้นเป็นถุง บางเบา โปร่งใส ยืดหดได้ พิสูจน์แล้วว่า พวกมันคือ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลได้ยาก และมักจะจบลงในเตาเผา หลุมฝังกลบ หรือในมหาสมุทร และเมื่อมนุษย์ใช้ถุงพลาสติกนับแสนล้านใบในแต่ละปีทั่วโลก นั่นหมายถึง ปัญหายิ่งใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมโลกที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ..

สำหรับการพิจารณาวัสดุทดแทนพลาสติกนั้น อาจรวมทุกอย่างตั้งแต่วัสดุเหลือใช้ที่เป็นชีวมวล Biomass ขยะชีวภาพ ไปจนถึงผลผลิตการเกษตร แต่มี 2 สิ่งซึ่งกำลังจะกลายเป็นที่นิยมอย่างชัดเจนจากนี้ไปเมื่อพูดถึงวัสดุทดแทนพลาสติก นั่นคือ เห็ด Mushroom กับสาหร่าย Algae Seaweed โดยที่ไม่ต้องไปแย่งพื้นที่เพาะปลูกในภาคการเกษตรผลิตอาหารบนพื้นดิน ..

How to make Algae Seaweed Bioplastic | Credit: TU Delft Faculty of Architecture & the Built Environment / Biotech at Majaya, Universitas Katolik Indonesia

การผลิต Plastic Alternatives ทดแทนพลาสติกจากปิโตรเลียมที่เหมาะสมนั้น มากกว่าครึ่งหนึ่งใช้วัตถุดิบคล้ายพืช เช่น สาหร่าย Algae หลากชนิดประเภทต่าง ๆ .. แพลงก์ตอน สาหร่าย และเคลป์ Phytoplankton, Algae, Seaweed & Kelp เป็นเสมือนปอดของมหาสมุทร พวกมันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 เก็บไว้แล้วปล่อยออกซิเจน Oxygen : O2 สู่บรรยากาศ และเพิ่มปริมาณ O2 ในน้ำไปพร้อมด้วย .. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการทำฟาร์มสาหร่าย Algae & Seaweed Farm มากขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน Global Warming ปัญหาความเป็นกรด Acidification และการลดลงของปริมาณออกซิเจนในน้ำ Deoxygenation เป็นต้น ..

ในปัจจุบัน สาหร่าย Algae & Seaweed ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหาร Food, ปุ๋ย Fertilizers อาหารเสริม Supplements, เชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuels และอื่น ๆ .. ทั้งนี้ โดยเมื่อความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงพวกมันในแหล่งน้ำขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นอีก คาดหมายได้ว่า นอกจากการประยุกต์ใช้ Algae & Seaweed เพื่อผลิต Biofuels และ Biojets แล้ว การใช้นวัตกรรมสุดยอดที่ใช้พวกมันเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกจากสาหร่าย Algae Seaweed Bioplastics จะมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อใช้พวกมันแทนที่พลาสติกจากปิโตรเลียมในอนาคตได้อย่างยอดเยี่ยมจากนี้ไป ..

สาหร่าย Algae & Seaweed สามารถเติบโตได้อย่างอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้พื้นที่เกษตรกรรมบนแผ่นดิน ไม่ต้องการยาฆ่าแมลง และปุ๋ยที่ฟาร์มเกษตรต้องพึ่งพาอย่างมากเช่นในปัจจุบัน .. หากไม่ใช้พื้นที่ทางการเกษตรแล้ว พื้นที่เดียวที่ยังคงเหลืออยู่ และเหมาะสำหรับการเติบโตของพวกมัน คือ แหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ทะเล และมหาสมุทร .. ดังนั้น ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาแทนที่พลาสติกจากปิโตรเลียม นั่นคือ สาหร่าย ซึ่งหมายถึง Algae Seaweed Bioplastics ..

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องดำเนินการอีกหลายขั้นตอนนอกเหนือจากการทดสอบวัสดุเพื่อขยายขนาดกำลังผลิตพลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Seaweed – Made Bioplastics เพื่อนำออกสู่ตลาด เช่นเดียวกับพัฒนาการการผลิตพลาสติกจากปิโตรเลียม ซึ่งได้ผ่านการปรับปรุงมามากกว่า 70 ปี เพื่อให้ถึงระดับการผลิตในปัจจุบัน .. การบรรลุประสิทธิภาพ และความสามารถในการผลิตแบบเดียวกันจากทางเลือกอื่น ๆ ที่ต่างออกไป อาจจะใช้ระยะเวลาอยู่บ้าง แต่คาดหมายได้ว่า การมาถึงของ Algae Seaweed Bioplastics ในตลาด จะไม่นานเกินรอเหมือนผลิตภัณฑ์พลาสติกรุ่นก่อนอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัย ..

พลาสติกชีวภาพ Bioplastics จากสาหร่าย Algae & Seaweed ทางออกที่ยั่งยืนแห่งอนาคต ..

พลาสติกชีวภาพ Bioplastics หมายถึง พลาสติกที่ได้จากพืช  Plastics Derived from Plants แต่ก็รวมถึงพลาสติกที่ได้จากสาหร่าย Algae & Seaweed ด้วย .. พวกมัน มีศักยภาพในการบรรเทาปัญหามลพิษในระยะยาว Long-Term Pollution Problems ที่เกิดจากขยะพลาสติก Plastic Waste ที่ผลิตขึ้นในปริมาณมหาศาลก่อนหน้านี้ ตั้งแต่กระบวนผลิตที่ปล่อยมลพิษน้อยกว่าซึ่งจะทำให้ภาวะโลกร้อนลดลงได้อย่างมาก ไปจนถึงความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ..

ทั้งนี้ แม้ว่าพลาสติกชีวภาพ Bioplastics จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม พลาสติกชีวภาพปัจจุบันมีราคาแพงกว่าพลาสติกมาตรฐานทั่วไป และอาจสร้างปัญหาความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่เกษตรกรรมได้ .. ดังนั้น การเลือกวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพ Bioplastics จึงเป็นประเด็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งส่งผลให้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายในแหล่งน้ำ และในทะเล กลายเป็นข้อไข และคำตอบที่น่าสนใจในอนาคต ..

คาดหมายว่า พลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Algae Based Bioplastics คือ อนาคตของเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy สำหรับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของผู้คนจากนี้ไป ..

โดยทั่วไป พลาสติก Plastics เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก Synthetic Carbon – Based Polymers นำมาซึ่งการใช้งานที่หลากหลายในสังคม .. พลาสติกจากปิโตรเลียม Petroleum-Based Plastics มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากคุณลักษณะที่ตรงความต้องการ ซึ่งรวมถึงต้นทุนต่ำ โปร่งใส น้ำหนักเบา ทนความร้อนได้ดี โดยมีอัตราส่วนน้ำหนักต่อความแข็งแรงที่ดี สามารถขึ้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่ายเพื่อผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย .. ดังนั้น พวกมันจึงเป็นวัสดุพื้นฐานที่สำคัญจำเป็นสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในระบบเศรษฐกิจ สังคม และภาคอุตสาหกรรมอย่างยาวนานมาโดยตลอด ..

อย่างไรก็ตาม การใช้พอลิเมอร์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งมีพื้นฐานจากฟอสซิลมากเกินไปนั้น ได้ส่งผลกระทบสะสมร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษอันตราย และภาวะโลกร้อน .. พวกมัน รีไซเคิล Recycle ได้ไม่ดี และยิ่งกว่านั้น ยังผลิตสารพิษในกระบวนการรีไซเคิล Poor Recyclable Potential & Moreover, Produce Toxins in the Recycling Process อีกด้วย .. นอกจากนี้ กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก Plastic Recycling Process ค่อนข้างท้าทาย และยากแสนเข็น เนื่องจากพลาสติกชนิดต่าง ๆ ต้องใช้เทคนิคการรีไซเคิล Recycle ที่แตกต่างกัน มีเพียงประมาณ 5-10% ของพลาสติกที่ผลิตขึ้นทุกปีเท่านั้นที่ถูกรีไซเคิล โดยที่เหลือจะถูกเผา หรือจบงานด้วยการทิ้งลงไปในแหล่งน้ำ ทะเล และหลุมฝังกลบ .. จุลินทรีย์ทั่วไปในธรรมชาติ ไม่มีศักยภาพในการย่อยสลายขยะพลาสติกเหล่านี้ได้ เป็นผลให้สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทั้งบนบก และในน้ำ ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงด้วยระยะยาวนาน ..

พลาสติกชีวภาพ Bioplastics ที่ทำจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน Renewable Sources ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันของพอลิเมอร์จากฟอสซิล Fossil-Based Polymers คือ ทางเลือกที่เหมาะสมในการเอาชนะความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้ .. พวกมัน สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ Biodegradable และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Environment Friendly มากกว่า ซึ่งสามารถนำไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน Sustainable & Circular Economy ที่เหนือชั้น ..

นอกจากนี้ พลาสติกชีวภาพ Bioplastics สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ในดินทั้งหมด โดยไม่ก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่เป็นอันตราย .. โพลีเมอร์หลายชนิดที่ใช้ในการสังเคราะห์พลาสติกชีวภาพ สามารถได้มาจากเมแทบอไลต์ Metabolite ที่สำคัญ เช่น ลิปิด โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต มีจุลินทรีย์หลายชนิดที่สามารถใช้พอลิเมอร์เหล่านี้ เป็นแหล่งของคาร์บอน และพลังงานสำหรับการเผาผลาญของพวกมัน และมีสปีชีส์ Species ที่สามารถผลิตเอ็กโซไซม์เพื่อย่อยสลายพวกมันได้ เนื่องจากพลาสติกชีวภาพ Bioplastics สามารถผลิตได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่หลากหลาย เช่น พืช Plant, แบคทีเรีย Bacteria, แป้ง Starch และวัสดุที่มีเซลลูโลส Cellulose-Based Materials .. พลาสติกจากสาหร่าย Algal Plastics ยังคงเป็นงานวิจัยที่มีความต้องการสูง เนื่องจากข้อดีหลายประการในการใช้สาหร่ายเป็นวัตถุดิบ Algae & Seaweed as a Feedstock สำหรับการผลิตในปริมาณมหาศาลแบบมวลรวม Mass Production ..

สาหร่าย และไซยาโนแบคทีเรีย Algae & Cyanobacteria หรือที่เรียกว่า โปรคาริโอตไมโครสาหร่าย Prokaryotic Microalgae คือ สิ่งมีชีวิตคล้ายพืชประเภทที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ด้วยตัวของพวกมันเอง หรือที่เรียกว่า โฟโตออโตโทรฟิก Photoautotrophic Organisms ซึ่งเติบโตในอัตราที่รวดเร็วด้วยปริมาณชีวมวลสูงลิ่ว .. พวกมัน กำลังได้รับความนิยมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuels รวมทั้งพลาสติกชีวภาพ Bioplastics .. ทั้งนี้ เนื่องจากพวกมันมีความต้องการทางโภชนาการที่จำกัด, การเก็บเกี่ยวโดยไม่ต้องคำนึงถึงฤดูกาล และความสามารถในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก รวมทั้งน้ำเสีย .. สาหร่าย Algae ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ในสารประกอบอินทรีย์ต่าง ๆ สะสมไว้กับตัวมันเอง ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นไบโอพอลิเมอร์ Biopolymer ที่มีประโยชน์ ส่งผลให้พวกมันปล่อยคายคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ออกมาลดลง และนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในที่สุด ..

ชีวมวลของสาหร่าย Algal Biomass นอกเหนือจากสารเมแทบอไลต์ Algal Metabolites ของสาหร่าย สามารถใช้ในการผลิตพลาสติกได้โดยตรง และสามารถผสมกับพลาสติกจากปิโตรเลียมเพื่อปรับปรุงคุณภาพเชิงกลได้อีกด้วยแล้ว .. ชีวมวลของสาหร่าย Algal Biomass ยังสามารถช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายของพลาสติกได้ เนื่องจากมีความเข้มข้นของไนโตรเจนสูง ซึ่งช่วยเพิ่มการยึดเกาะของจุลินทรีย์ และส่งเสริมการสร้างไบโอฟิล์ม .. คุณลักษณะที่เป็นประโยชน์แต่ละข้อบ่งชี้ว่า สาหร่าย Algae & Seaweed เป็นวัตถุดิบในอนาคตสำหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพ Bioplastics ที่ยอดเยี่ยม ..

สรุปในทุกแง่มุมของพลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Algae Seaweed Bioplastics และหน้าที่ของพลาสติกชีวภาพในระบบนิเวศที่ยั่งยืนนั้น ช่วยให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยพลาสติกชีวภาพ ตลอดจนอุปสรรคที่จะต้องเผชิญ และความจำเป็นในการเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้พวกมัน กลายเป็นหนึ่งในทางออกที่ยั่งยืนไปสู่อนาคตเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy ได้สำเร็จในที่สุด ..

สาหร่าย Algae & Seaweed ได้รับการทดสอบชัดเจนแล้วว่า สามารถเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพรุ่นใหม่ New Generation of Biologically Derived Plastic Products .. กระบวนการผลิต คือ Byproducts ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการผลิตอาหารปลา และอาหารสัตว์ ..

สังคมสมัยใหม่ Modern Society พึ่งพาพลาสติกเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึงพลาสติกชีวภาพยุคหน้า Next – Generation Bioplastics ที่อาจได้มาจาก ข้าวโพด ข้าวสาลี หัวบีตน้ำตาล และอ้อย .. แม้ว่าพลาสติกเหล่านี้ จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าทางเลือกที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels แต่ก็พบกับปัญหาความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากร เพื่อแย่งชิงที่ดินสำหรับผลิตอาหาร และการบริโภค ..

Designers Have Developed a Bioplastic Made from Algae for 3D Printing | Credit: Setting Mind

ตัวอย่างการดำเนินโครงการที่น่าสนใจในยุโรป .. โครงการ SEAPLAS ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป European Union : EU คือ โครงการพัฒนาการใช้สาหร่าย Algae Seaweeds จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน Sustainable Aquaculture ให้มาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ Biodegradable Bioplastics .. ทั้งนี้ กระบวนการที่จะใช้สาหร่ายเป็นฐานใหม่สำหรับพลาสติกชีวภาพนี้ พลาสติกจากสาหร่ายไม่เพียงแต่จะไม่แข่งขันกับการใช้ที่ดินบนบกเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดน้ำ และคาดหมายว่าจะให้ผลผลิตที่สูงขึ้นมากอีกด้วย ..

เป้าหมายหลักของโครงการ SEAPLAS คือ การชี้ให้เห็นแนวโน้ม และโอกาสทางธุรกิจอย่างชัดเจนว่า สาหร่าย Algae & Seaweed ที่ปลูกอย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็นวัตถุดิบสำหรับพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนั้น ทำให้เกิดนวัตกรรมในภาคพลาสติกชีวภาพ Innovation in the Bioplastics Sector รูปแบบใหม่ ๆ และความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับการเปลี่ยนจากปิโตรเคมีไปเป็นเคมีสีเขียว Transition from Petrochemistry to Green Chemistry .. นักวิจัย ยังได้ตรวจสอบความเหมาะสมของสาหร่ายเพื่อใช้เป็นพื้นฐานการผลิตสำหรับอาหารปลา และอาหารสัตว์ ไปพร้อมด้วย นอกเหนือจากการใช้พวกมันเพื่อเป็นปุ๋ย และวัตถุดิบสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuels ..

ความยั่งยืน Sustainability ที่เพิ่มขึ้นด้วยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชั้นแบบบูรณาการ ซึ่งหมายความว่า น้ำทะเลที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Algae Culture นั้น จะได้รับสารอาหารสูงเนื่องจากการผนวกรวมเข้ากับฟาร์มปลาแซลมอน และปลากะพง Salmon & Seabream Fish Farms ในไอร์แลนด์ และโปรตุเกส ตามลำดับ เป็นต้น ..

Gracilaria Vermiculophylla และ Alaria Esculenta เป็นพันธุ์สาหร่ายทะเลที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการนี้ .. เป็นที่เข้าใจกันว่า วิธีการผลิตจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสาหร่ายที่ผลิตเพื่อสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ที่เกี่ยวข้องกับ Ulvan, Agar และ Alginate ตลอดจนการผลิตกรดแลคติก Lactic Acid Production .. ดังนั้น ความสมดุลระหว่างแหล่งน้ำทะเลที่อุดมไปด้วยไนโตรเจน Nitrogen-Enriched Seawater Supply, ความหนาแน่นของในการเพาะปลูก Seaweed Cultivation Stocking Densities และระยะเวลาการเก็บเกี่ยว Harvest Timing ที่เหมาะสม มีความสำคัญสำหรับการบริหารจัดการ เพื่อให้ปริมาณน้ำตาลจากชีวมวล สามารถให้ค่าที่สูงกว่าปกติได้ถึง 4 เท่า ..

การใช้สาหร่าย Algae & Seaweed เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับพลาสติกชีวภาพ Bioplastics สามารถให้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเงินได้เป็นอย่างดี .. ดังนั้น โครงการ SEAPLAS จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายจากพลาสติกที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นฐาน Fossil Fuel-Based Plastics ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของสหภาพยุโรปที่ 10% ของพลาสติกในตลาด จะต้องเป็นพลาสติกชีวภาพ Bioplastics อย่างน้อยภายในสิ้นปีนี้ ..

คาดการณ์ตลาดสาหร่าย และเชื้อเพลิงชีวภาพทั่วโลก Global Seaweed & Bioplastics Market ..

สาหร่าย Algae & Seaweed เป็นทรัพยากรที่ยังมีผู้คนใช้น้อยที่สุดในโลก สาหร่ายในฟาร์ม Farmed Seaweed เป็นแหล่งชีวมวล Biomass หมุนเวียนที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่กำลังเติบโต ซึ่งถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประมงเกินขนาด และอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว ..

สาหร่าย Algae Seaweed คือ แหล่งวัตถุดิบสำหรับการประยุกต์ใช้งานสำคัญมากมาย และรวมทั้งความต้องการชีวมวล Biomass กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว .. ตลาดสาหร่ายทั่วโลก Global Algae Seaweed Market ในปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ด้วยอัตราเติบโตมากกว่า 8% ต่อปี ภูมิภาคเอเชีย คิดเป็น 95% ของการผลิต .. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถแทนที่ค่าแรงที่สูง และช่วยเปลี่ยนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในยุโรปให้กลายเป็นความจริงได้ในเชิงพาณิชย์ ..

ขนาดธุรกิจในตลาดสาหร่ายทั่วโลก Global Algae Seaweed Market คาดว่าจะมีมูลค่าแตะระดับ 23.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2571 .. ทั้งนี้ อัตราการเติบโตต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดสาหร่ายทั่วโลก Global Algae Seaweed Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 9.1% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ 2564-2571 ..

นอกจากนี้ ในแง่ของปริมาณในตลาดสาหร่าย คาดหมายว่า อัตราการเติบโตของปริมาณสาหร่ายในตลาดทั่วโลกต่อปี The Algae Seaweed Global Market in Terms of Volume จะอยู่ที่ค่า CAGR 9.5% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ด้วยระดับปริมาณ 11,408.3 KT ในตลาดภายในปี 2571 .. การเติบโตของตลาดสาหร่ายนี้ คาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเพิ่มการยอมรับของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์จากพืชที่เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuels และพลาสติกชีวภาพ Bioplastics .. ทั้งนี้ การบริโภคผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายที่เพิ่มขึ้น แหล่งที่มาของสารอาหาร และแร่ธาตุสูง และการริเริ่มเชิงนโยบายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นการเพาะปลูกสาหร่าย Seaweed Cultivation, ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคาดว่าจะสร้างโอกาสไปสู่มั่งคั่งให้กับผู้ผลิตในตลาดสาหร่ายได้อย่างมั่นคงจากนี้ไป .. อย่างไรก็ตาม ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของตลาดอยู่บ้างในระดับหนึ่ง ..

สำหรับภาพรวมรายงานตลาดพลาสติกชีวภาพจนถึงปี 2573 นั้น อ้างถึงข้อมูล Allied Market Research ชี้ว่า ขนาดของตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Bioplastics Market มีมูลค่า 5.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 และคาดว่าจะสูงแตะระดับ 16.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2573 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Bioplastics Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 11.5% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2564-2573 ..

พลาสติกชีวภาพ Bioplastics เป็นวัสดุที่ยั่งยืนซึ่งได้มาจากวัตถุดิบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และเป็นทางเลือกแทนพลาสติกจากปิโตรเลียม Petroleum-Based Plastics มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 30-70% .. พวกมัน แสดงถึงการลดคาร์บอนประมาณ 42% Reduction of Carbon Footprints .. การผลิตพลาสติกชีวภาพ Production of Bioplastics ใช้พลังงานน้อยกว่าพลาสติกปิโตรเลียมทั่วไปถึง 65% .. ตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลก กำลังเติบโตขึ้น และบริษัทฯ ยักษ์ใหญ่หลายบริษัททั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง และควบรวมกิจกรรม R&D ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น จึงคาดหมายได้ว่า กำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพ Bioplastics ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น ..

การนำพลาสติกชีวภาพ Bioplastics มาใช้ประโยชน์ในสังคมเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย เนื่องจากคุณสมบัติทางเทคนิค และฟังก์ชันการทำงานที่โดดเด่น .. ความต้องการพลาสติกชีวภาพ ได้รับแรงฉุดอย่างไม่น่าเชื่อในการใช้งานพลาสติกรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากกฎหมายที่เอื้ออำนวยซึ่งดำเนินการโดยภาครัฐของหลายประเทศทั่วโลก ..

สรุปส่งท้าย ..

หาก ปิโตรเลียม Petroleum กำลังถูกแทนที่ด้วยแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และ พลังงานหมุนเวียน Renewable Energy หรือแม้แต่ พลังงานนิวเคลียร์ Nuclear Energy กลายเป็นจริง .. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ก็กำลังถูกแทนที่ผลิตภัณฑ์ชีวมวล Biomass ที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่ายด้วยเช่นกัน ..

ขณะที่ นานาประเทศ เตรียมแผนงานยกเลิกการพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติ, Shale Gas & Oil และถ่านหิน ในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของพวกเขาด้วยความมุ่งมั่น ประกอบกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธุรกิจพลังงานสะอาด ส่งผลให้ วัสดุทดแทน วัสดุหมุนเวียน Renewable Materials ตัวอย่างเช่น พลาสติกชีวภาพ Bioplastics มีความต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก 4% เป็น 40% ในไม่เกิน 10 ปี โดยเฉพาะ ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพใช้ครั้งเดียว Single-Use Plastics ซึ่งในภูมิภาคเอเชีย ได้รับการคาดหมายว่า อัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ยสูงสุด อยู่ที่ค่า Compound Annual Growth Rate : CAGR 22% ..

ในอดีตที่ผ่านมา พลาสติกชีวภาพ Bioplastics ของไทย ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร จากข้อจำกัดด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ และการผลักดันความต้องการของผู้บริโภคผ่านมาตรการภาครัฐ .. อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปสิ้นเชิง ถือเป็นโอกาสดีในการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย .. ข้อจำกัดการใช้พลาสติกปิโตรเคมีของบางประเทศพัฒนาแล้วได้รับการแก้ไข ทำให้ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ กลายเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของไทย จากมาตรการยกเลิกใช้พลาสติกบางประเภท โดยมีมูลค่าตลาดส่งออกสูงถึง 16,697 ล้านบาทในปี 2562 และมีมูลค่า 19,107 ล้านบาท ในปี 2563 หรือหมายถึงตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของไทย เติบโตอย่างน้อย 14 % ต่อปี และยังคงเติบโตต่อเนื่องต่อไปอย่างมั่นคง คาดว่า พลาสติกชีวภาพ จะเข้าไปทดแทนพลาสติกจากปิโตรเคมี จากนี้ไปอย่างน้อยประมาณ 30% ในตลาดเอเชีย ..

พลาสติกชีวภาพ Bioplastics สามารถผลิตขึ้นได้จากสาหร่ายดิบ Raw Seaweeds แทนที่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เป็นพลาสติกรูปแบบดั้งเดิมทั้งหมดได้ ..

ฟิล์มสาหร่าย Algae Seaweeds Films ที่เกิดขึ้นโดยตรงโดยไม่มีการใช้สารเคมีใด ๆ เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยม .. แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่กล่าวอาจยังดูใหม่ และจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม .. สาหร่าย Algae & Seaweeds คือ วัตถุดิบซึ่งมีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับการใช้พืชไร่ หรือผลผลิตการเกษตรต่อหน่วยพื้นที่อื่น ๆ .. พวกมัน ไม่ต้องการยาฆ่าแมลง หรือการใช้ที่ดินในวงกว้าง ในขณะที่ Algae Seaweeds  สามารถเติบโตได้รวดเร็วอย่างยิ่ง ไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เก็บเกี่ยวง่าย และราคาถูก ..

สาหร่าย Algae & Seaweeds ยังสามารถผสมกับสายพันธุ์ หรือวัสดุอื่น ๆ ของสาหร่ายเพื่อปรับปรุงลักษณะ และคุณสมบัติของมันได้ .. ดังนั้น การใช้สาหร่าย เป็นวัสดุชีวมวล Biomass ฐานหลักในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuels และพลาสติกชีวภาพ Bioplastics นั้น จึงเป็นแนวทางเลือกที่ชาญฉลาด และมีแนวโน้มว่าจะสามารถทดแทนเชื้อเพลิงเหลว Liquid Fuels สำหรับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ICEs และทดแทนพลาสติกจากปิโตรเลียมได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยค้ำจุนระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นมิตรที่ดีกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย .. วิธีการผลิตสีเขียว Green Production Methods รูปแบบใหม่ ๆ สามารถผลิตฟิล์มสาหร่าย Algae & Seaweed Films ได้ดีกว่าวิธีการสกัดเม็ดพลาสติกแบบเดิม เนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ประหยัดกว่า และคุ้มค่า More Eco-Friendly & Economic ..

สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษยขาติที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกชีวภาพจากสาหร่ายทะเล Marine Algae Bioplastic สามารถเป็นได้มากกว่าถุง และขวด เนื่องจากโพลีเมอร์อินทรีย์ที่มีสายโซ่ยาว Long Chain Organic Polymers ของสาหร่าย Seaweed ทำให้พวกมัน กลายเป็นวัสดุทดแทนในอุดมคติ  Ideal Substitute สำหรับความต้องการวัสดุคุณภาพ และผืนผ้าจำนวนมากในอนาคต ..

ตัวอย่างเช่น โตโยต้า Toyota เคยได้ประกาศไว้กว่า 10 ปีที่แล้วว่า พวกเขาคาดว่าจะผลิตตัวถังรถยนต์ในอนาคตจากสาหร่าย Producing Future Car Bodies from Seaweed ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างตามรอยเท้าทางนิเวศวิทยาที่ยอดเยี่ยมไม่เหมือนใคร ..

Famous Seaweed Ooho Water Bottles Developed by Skipping Rocks Lab UK | Credit: UWI’s Chemical Engineering Department

ในสหราชอาณาจักร Rock Labs ในลอนดอน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษชื่อ Ooho Ball หรือเม็ดน้ำที่กินได้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายหยดน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถดื่มกินได้ทันทีทั้งชิ้น โดยไม่ต้องทิ้งบรรจุภัณฑ์ให้เหลือเป็นขยะ .. Ooho Ball ทำมาจากพืช และสาหร่ายล้วน ๆ การผลิตมีราคาถูกกว่าพลาสติกทั่วไป และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพใน 4-6 สัปดาห์ .. นักชีวเคมีของบริษัท Algopack ในอังกฤษ และนักวิจัยในเครือ ได้คิดค้น และปรับปรุงกระบวนผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Algal Seaweed Bioplastics Products หลากหลายชนิดที่สามารถทดแทนความต้องการพลาสติกฟอสซิลได้เกือบทั้งหมดในปัจจุบัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยไม่สร้างปัญหาทางนิเวศวิทยาใด ๆ .. รัฐบาลของหลายประเทศ จึงสนับสนุนอย่างแข็งขันด้วยนโยบายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ด้วยมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการลดหย่อนภาษีไว้พร้อมด้วย ..

ด้วยความจริงซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับอนาคตที่ใกล้จะมาถึงนั้น คาดหมายได้ว่า ปิโตรเลียม Petroleum กำลังจะกลายเป็นอดีต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งหมดในตลาดกำลังจะหายไปในที่สุด ..

ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี Petrochemical ที่เป็นพลาสติก Plastics และอื่น ๆ กำลังจะถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์จากชีวมวล Biomass Products ที่เป็นพลาสติกชีวภาพ Bioplastics ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า และสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่ายกว่า อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นกัน ..

อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวของพลาสติกชีวภาพ Bioplastics และตัวอย่างการพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Algae Seaweed-Based Bioplastics สามารถเสนอข้อไข และวิธีแก้ปัญหาการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างยอดเยี่ยม รวมถึงการบริหารจัดการขยะพลาสติก และปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคตไปพร้อมด้วยได้อย่างยอดเยี่ยม ..

ประเทศไทย อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเป็นศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพระดับโลก และกำลังจะกลายเป็นผู้ผลิตชั้นนำทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่จำเป็น เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน .. ทั้งนี้ นอกจากประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรมชั้นนำของโลกซึ่งอุดมไปด้วยวัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นวัสดุชีวมวล Biomass ที่มากมายหลากหลายแล้ว ยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งชายฝั่งทะเลยาวไกล สภาพอากาศที่เหมาะสม จึงทำให้ประเทศไทย มีความพร้อม และเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด สาหร่ายทะเล หรือการทำฟาร์มสาหร่าย Algae Seaweed Farms ในหลายพื้นที่ที่ปลอดภัยจากพายุรุนแรง และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ ..

สถานที่ตั้งของประเทศอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างการเข้าถึงตลาดให้กับผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฝั่งทะเลยาวไกลคลื่นสงบ พื้นที่เกษตรกรรมกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งมีการนำนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐที่เข้มแข็งมาใช้เพื่อกระตุ้นการเติบโตในภาคส่วนนี้ ..

ปัจจัยเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพระดับโลก ซึ่งรวมถึงพลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Algae Seaweed Bioplastics ไปพร้อมด้วย อันหมายถึงโอกาสทางการค้าการลงทุน และการเติบโตของขนาดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสำหรับการบุกตลาดพลาสติกชีวภาพ Bioplastics Market ในอนาคตที่มั่นคงยั่งยืนได้ต่อไป ..

มั่นใจได้ว่า พลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Algae Seaweed Based Bioplastics คือ หนึ่งในอนาคตของเศรษฐกิจสังคมสีเขียว Green Economy & Society สำหรับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของผู้คนจากนี้ไปไม่มีข้อสงสัย ..

…………………………………

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Bioplastic Made from Seaweed Polysaccharides with Green Production Methods | ScienceDirect :-

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213343721008721#:~:text=Seaweeds%20are%20promising%20for%20making,land%2C%20abundant%20and%20high%20yield

SEAWEED A SUSTAINABLE SOURCE FOR BIOPLASTIC: A REVIEW | ResearchGate :-

https://www.researchgate.net/publication/355499638_SEAWEED_A_SUSTAINABLE_SOURCE_FOR_BIOPLASTIC_A_REVIEW

Why Seaweed is a Natural Fit for Replacing Certain Plastics :-

Seaweed as Feedstock for Biodegradable Bioplastics :-

https://www.wur.nl/en/show/Seaweed-as-feedstock-for-biodegradable-bioplastics.htm

What is the Future of Bioplastics? | How Stuff Works :-

https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/future-of-bioplastics.htm

Bioplastics – Thailand Board of Investment | BOI :-

https://www.boi.go.th/upload/content/BioplasticsBrochure.pdf

Seaweed Market | Meticulous Research :-

https://www.meticulousresearch.com/product/seaweed-market-5183

Commercial Seaweed Market | Grand View Research :-

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/commercial-seaweed-market

Bioplastics Market Report Overview 2030 | Allied Market Research :-

https://www.alliedmarketresearch.com/bioplastics-market

Plastics : Plastic Pollution, Microplastics, Reinventing Plastic & The Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances :-

https://photos.app.goo.gl/RjUtpAXNVBaa6qWbA

Bioplastics | Biodegradable & Compostable Plastics :-

https://photos.app.goo.gl/9zM2SG4vkEAPsrae6

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img