วันอังคาร, ตุลาคม 4, 2022
หน้าแรกCOLUMNISTSHeat Pump อุปกรณ์ถ่ายโอนพลังงานความร้อนระหว่างช่องว่าง
- Advertisment -spot_imgspot_img

Heat Pump อุปกรณ์ถ่ายโอนพลังงานความร้อนระหว่างช่องว่าง

Heat Pumps : Transfer Thermal Energy between Spaces

“….ปั๊มความร้อน Heat Pump ยังสามารถทำงานเป็นเครื่องปรับอากาศ และระบบทำความเย็น Cooling System ได้ด้วยการถ่ายเทความร้อนจากอาคารสู่ภายนอก เช่นเดียวกับระบบในตู้เย็น ..”

ปั๊มความร้อน Heat Pump เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายเทพลังงานความร้อนระหว่างช่องว่าง โดยปกติหมายถึงระหว่างพื้นที่ปิด และกลางแจ้ง .. พวกมันให้ความร้อนแก่อาคาร Heat a Building โดยความร้อนจะถูกถ่ายเทจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร .. ปั๊มความร้อน Heat Pump ยังสามารถทำงานเป็นเครื่องปรับอากาศ และระบบทำความเย็น Cooling System ได้ด้วยการถ่ายเทความร้อนจากอาคารสู่ภายนอก Transferring Heat from the Building to the Outside เช่นเดียวกับระบบในตู้เย็น ..

New Changes: 6% CO2 Reduction with New Heat Pump | Credit: The Green Core
During Winter, Heat Pumps Pull in Heat from Outside to Warm Your Home / In summertime,to Take Warm Air from Inside Your Home & Pushes it Outside

เนื่องจากประสิทธิภาพที่สูง และด้วยสัดส่วนการใช้กำลังไฟฟ้าปราศจากฟอสซิลของผู้คนที่เพิ่มขึ้น .. ปั๊มความร้อน Heat Pump จึงร่วมมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Energy Transition และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Mitigation ไปพร้อมด้วยอย่างน่าประทับใจ .. ด้วยกำลังไฟฟ้าเพียง 1 KWh พวกมันสามารถถ่ายโอนพลังงานความร้อน 3-6 KWh ไปยังอาคาร Thermal Energy into a Building ได้อย่างยอดเยี่ยม ..

กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับวัฏจักรการทำความเย็น Refrigeration Cycle .. ในโหมดทำความร้อน สารทำความเย็น Refrigerant ที่อุณหภูมิภายนอกจะถูกบีบอัด ส่งผลให้สารทำความเย็นร้อนขึ้น พลังงานความร้อนนี้สามารถถ่ายโอนไปยังระบบทำความร้อนส่วนกลางได้ หลังจากย้ายออกไปกลางแจ้งอีกครั้ง สารทำความเย็นจะถูกคลายออก มันสูญเสียพลังงานความร้อนบางส่วน และกลับมาเย็นกว่าสิ่งแวดล้อม ตอนนี้สามารถดึงพลังงานโดยรอบจากอากาศ หรือจากพื้นดินก่อนที่กระบวนการจะเกิดขึ้นซ้ำ คอมเพรสเซอร์ Compressors, ใบพัด Propellers และปั๊ม Pumps ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้า ..

ปัจจุบัน Heat Pump ทั่วไปที่นิยมใช้งาน ได้แก่ ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศ Air Source Heat Pump, ปั๊มความร้อนจากแหล่งพื้นดิน Ground Source Heat Pump, ปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ Water Source Heat Pump และปั๊มความร้อนจากอากาศเสีย Exhaust Air Heat Pump .. พวกมันยังถูกใช้สำหรับระบบทำความร้อนในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน เป็นต้นอีกด้วย ..

ประสิทธิภาพของปั๊มความร้อนแสดงเป็นค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ Coefficient of Performance : COP หรือค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพตามฤดูกาล Seasonal Coefficient of Performance : SCOP .. ยิ่งตัวเลขสูง ปั๊มความร้อน Heat Pump ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้พลังงานน้อยลง เมื่อใช้สำหรับทำความร้อนในครัวเรือน ที่อยู่อาศัย ปั๊มความร้อนมักจะประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องทำความร้อนแบบที่ใช้ตัวต้านทานไฟฟ้า Electrical Resistance Heaters ทั่วไป ..

Carbon Footprint ของปั๊มความร้อน Heat Pump ขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตกำลังไฟฟ้า .. ปั๊มความร้อน Heat Pumps สามารถตอบสนองความต้องการด้านความร้อนในครัวเรือนทั่วโลกได้ 90% โดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าหม้อไอน้ำที่ใช้ก๊าซ Gas-Fired Condensing Boilers หรือน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel Boilers โดยตรง ..

ปั๊มความร้อน Heat Pump ได้รับแรงฉุดเมื่อพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy เติบโตขึ้น ..

คำว่า “ปั๊มความร้อน Heat Pumps” คือ ชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มของเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์ในระบบ HVAC หมายถึง การผนวกรวมระบบการทำความร้อน Heating, การระบายอากาศ Ventilation และการปรับอากาศ Air Conditioning เข้าด้วยกัน .. พวกมันให้พลังงานความร้อนที่ถ่ายโอนจากแหล่งความร้อน หรือความอบอุ่น ไปยังปลายทางที่เรียกว่า Heat Sink ด้วยประสิทธิภาพที่สูงยิ่ง สามารถส่งผ่านความอบอุ่นจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ ..

ปั๊มความร้อน Heat Pumps ขับเคลื่อนพลังงานความร้อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการไหลของความร้อนที่เกิดขึ้นเองโดยดูดซับความร้อนจากพื้นที่เย็น และปล่อยไปยังที่อุ่นกว่า หน้าที่หลักของมัน คือ การให้ความร้อนแก่ช่องว่างที่ต้องการ ผ่านระบบทำความร้อน หรือหม้อต้มน้ำ, ระบบทำความร้อนใต้พื้น หรือระบบแปลงลมร้อน Warm Air Convectors .. พวกมันยังสามารถผลิตน้ำร้อนสำหรับใช้ภายในบ้าน หรือสถานที่ทำงาน .. ปั๊มความร้อน Heat Pumps ส่วนใหญ่มีความสามารถในการควบคุมสภาพอากาศที่ยอดเยี่ยม และสามารถใช้เพื่อทำให้พื้นที่เย็นลงได้ด้วยกระบวนการย้อนกลับ .. ปั๊มความร้อน Heat Pumps ทำงานเหมือนกับเครื่องปรับอากาศทั่วไปในหลาย ๆ ด้าน .. พวกมัน คือ เครื่องปรับอากาศที่ย้อนกลับกระบวนการเองได้นั่นเอง ..

ตัวอย่างผลการศึกษา และงานวิจัยภาคพลังงานใหม่ ๆ ในสหรัฐฯ ได้ข้อค้นพบที่สอดคล้องกันหลายชิ้นงานว่า ในประเด็นบริการสาธารณะสำหรับระบบสาธารณูปโภคพลังงานไฟฟ้า และกลุ่มพลังงานสะอาดอื่น ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น การนำกำลังไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานสะอาดรูปแบบอื่น ๆ มาใช้บนโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศมากขึ้น รวมทั้ง การใช้ปั๊มความร้อนไฟฟ้าสะอาด Clean Electric Heat Pumps ในวงกว้าง เป็นความจำเป็นยิ่งยวดที่ขาดไม่ได้ ซึ่งจะช่วยให้สหรัฐฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเข้าสู่เส้นทางการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Emission สำเร็จได้ ภายในปี 2593 หรือ ค.ศ.2050 ..

การศึกษาล่าสุดโดยบริษัทวิจัยในแคลิฟอร์เนียสำหรับสาธารณูปโภคหลักสามแห่งของรัฐ อธิบายว่า ปั๊มความร้อน Heat Pumps สำหรับการทำความร้อน และความเย็นในอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายถึง ความประหยัดในระยะยาว และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาคารในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยม ..

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย California ที่ซึ่งแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้กำลังไฟฟ้าเกือบ 50% ของรัฐ กฎระเบียบ และสิ่งจูงใจสำหรับ “การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ให้ประโยชน์ Beneficial Electrification” ของบ้านใหม่ และการใช้ปั๊มความร้อนในครัวเรือนที่มีอยู่นั้น อาจเป็นวิธีที่ราคาถูกที่สุด และรวดเร็วที่สุดในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพอากาศ Climate Goals ..

ผลการศึกษาระบุว่า แคลิฟอร์เนียได้เริ่มกลยุทธ์การใช้กำลังไฟฟ้าที่สะอาดกว่าจากปั๊มความร้อน Cleaner Electricity from Heat Pumps สำหรับ “การตัดลดคาร์บอนออกจากอาคาร Building Decarbonization” รวมถึงการปรับปรุงอาคาร และให้สิ่งจูงใจเพื่อให้การทำความร้อน และความเย็นในอาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้น .. ตัวอย่างในแคลิฟอร์เนียนั้น พบว่า การปรับพฤติกรรมในครัวเรือนของผู้คนจะส่งผลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ซึ่งส่งจ่ายเชื้อเพลิงฟอสซิลส่วนใหญ่ที่ครอบงำการทำความร้อน และความเย็นของบ้าน ครัวเรือน สถานที่ทำงาน อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน ..

ทั้งนี้ เมื่อพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy จากแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และ/หรือ แหล่งพลังงานจากเทคโนโลยีไฮโดรเจน Hydrogen Technology เติบโตมากขึ้นไปกว่านี้อีก การพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักก็จะหยุดลง .. มัน คือ สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพื่อการกอบกู้วิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis และมุ่งสู่คุณภาพชีวิตของมนุษยชาติที่ดีกว่าในอนาคต ..

ประเภทของปั๊มความร้อน Heat Pump ด้วยประสิทธิภาพประมาณ 300-600% เทียบกับกำลังไฟฟ้านำเข้า ..

Heat Pump โดยทั่วไปที่กล่าวถึง มักหมายถึง ปั๊มความร้อนจากแหล่งพื้นดิน Ground Source Heat Pump, ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศ Air Source Heat Pump, ปั๊มความร้อนจากแหล่งน้ำ Water Source Heat Pump และปั๊มความร้อนจากอากาศเสีย Exhaust Air Heat Pump ..

สำหรับ ปั๊มความร้อนจากแหล่งความร้อนพื้นดิน Ground Source Heat Pumps : GSHPs ซึ่งรวมถึง ปั๊มพลังงานความร้อนใต้พิภพ Geothermal Heat Pump : GHP นั้น เป็นระบบทำความร้อน และทำความเย็นสำหรับอาคารสถานที่ที่ใช้ปั๊มความร้อนชนิดหนึ่งในการถ่ายเทความร้อนเข้า หรือออกจากพื้นดิน โดยใช้ประโยชน์จากค่าคงที่สัมพัทธ์ของอุณหภูมิโลกผ่านฤดูกาล ..

Rinnai Geoflo Hybrid Geothermal Heat Pump in Garden Side House Scale | Credit: Rinnai Australia

ปั๊มความร้อนจากแหล่งความร้อนพื้นดิน GSHPs หรือปั๊มความร้อนใต้พิภพ GHP ตามที่เรียกกันทั่วไปเหล่านี้ ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานที่สุดสำหรับการจัดหาระบบ Heating, Ventilation & Air Conditioning: HVAC และการทำน้ำร้อน โดยใช้พลังงานน้อยกว่าที่สามารถทำได้มาก หรือเมื่อเทียบกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงในหม้อต้ม เตาเผา หรือโดยการใช้เครื่องทำความร้อนด้วยระบบไฟฟ้าแบบใช้ตัวความต้านทาน Electric Heater with Electrical Resistor ..

ประสิทธิภาพถูกกำหนดเป็นค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ Coefficient of Performance : CoP ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 3-6 หมายความว่า อุปกรณ์ให้ความร้อน 3-6 หน่วยสำหรับแต่ละหน่วยไฟฟ้า 1 หน่วยที่ใช้กับ Heat Pump หมายถึง กำลังไฟฟ้าขนาด 1 KWh ที่ใช้กับ Heat Pump จะให้พลังงานความร้อนขนาด 3-6 KWh ณ ที่ว่างที่ต้องการได้ .. อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเริ่มต้นสูงกว่าระบบทำความร้อนอื่น ๆ เนื่องจาก ความต้องการการติดตั้ง Ground Loops บนพื้นที่ขนาดใหญ่ และการเจาะพื้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงมักเลือกใช้ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศ Air Source Heat Pump แทน ..

ทั้งนี้ ปั๊มความร้อนจากแหล่งอากาศ Air Source Heat Pump : ASHP .. เป็นปั๊มความร้อนอีกประเภทหนึ่งที่สามารถดูดซับความร้อนจากภายนอกโครงสร้าง และปล่อยความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร โดยใช้กระบวนการทำความเย็นแบบเดียวกับ Vapor-Compression Refrigeration Process และอุปกรณ์จำนวนมากเช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ แต่ใช้งานในทิศทางตรงกันข้าม .. ต่างจากเครื่องปรับอากาศ Air Source Heat Pump : ASHP ส่วนใหญ่สามารถย้อนกลับได้ และสามารถให้ความอบอุ่น หรือให้ความเย็นแก่อาคารได้ และในบางกรณีก็ให้น้ำร้อนได้อีกด้วย ..

ในการตั้งค่าทั่วไป Air Source Heat Pump : ASHP สามารถรับพลังงานความร้อนได้ 4 KWh จากพลังงานไฟฟ้า 1 KWh .. เหมาะสำหรับอุณหภูมิการไหลระหว่าง 30-40°C หรือ 86-104°F ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารที่มีฉนวนหุ้มอย่างดี และเพราะการสูญเสียพลังงานต่ำ ส่งผลให้ ASHP สามารถนำเสนอข้อไขระบบทำความร้อนส่วนกลางเต็มรูปแบบด้วยอุณหภูมิการไหลสูงถึง 80°C หรือ 176°F ..

ปั๊มความร้อนจากอากาศสู่น้ำ Air-to-Water Heat Pump ใช้หม้อน้ำ หรือเครื่องทำความร้อนใต้พื้นเพื่อให้ความร้อน หรือเย็นทั้งบ้าน และมักใช้เพื่อจัดหาน้ำร้อนในครัวเรือน ..

ปั๊มความร้อนจากอากาศสู่อากาศ Air-to-Air Heat Pump เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพมากกว่าเล็กน้อย ซึ่งให้อากาศร้อน หรืออากาศเย็นโดยตรงไหลส่งผ่านไปยังพื้นที่ภายในอาคารที่ต้องการ แต่โดยปกติแล้วจะไม่ให้น้ำร้อน ..

Heat Pump อีกรูปแบบหนึ่ง ได้แก่ ปั๊มความร้อนจากอากาศเสีย Exhaust Air Heat Pump : EAHP ซึ่งพวกมันดึงความร้อนจากอากาศเสียของอาคาร และถ่ายเทความร้อนไปยังอากาศจ่ายเข้า น้ำร้อนจากก๊อก และ/หรือ ระบบทำความร้อนแบบ Hydronic Heating System หมายถึง การทำความร้อนใต้พื้น หรือหม้อน้ำ .. ระบบปั๊มความร้อนจากอากาศเสียเหล่านี้ จะใช้ประโยชน์จากการระบายอากาศเสียเชิงกล .. ปั๊มความร้อนประเภทนี้ต้องการอัตราแลกเปลี่ยนอากาศที่แน่นอนเพื่อรักษากำลังขับ .. เนื่องจากอากาศภายในจะอยู่ที่ประมาณ 20-22oC ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ กำลังขับสูงสุดของปั๊มความร้อน EAHP จึงไม่แปรผันตามฤดูกาล และอุณหภูมิภายนอก ..

ปัจจุบัน สังคมมนุษย์ และผู้คนทั้งหลาย ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้ความร้อนแก่บ้าน และครัวเรือนของพวกเขา .. ไม่ว่าจะโดยการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ความร้อน หรือผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบสายส่งให้กับเครื่องทำความร้อน และเครื่องปรับอากาศ .. ความร้อนด้วยกำลังไฟฟ้าแบบใช้ตัวต้านทาน Resistive Electric Heat ทั่วไปนั้น มีประสิทธิภาพ 100% หมายถึง สำหรับกำลังไฟฟ้าทุก ๆ วัตต์ Watt ที่คุณใส่เข้าไปในระบบ คุณจะได้ความร้อนออกมา 1 Joule of Heat .. อย่างไรก็ตาม เรามีวิธีแก้ปัญหาที่สามารถเคลื่อนย้ายความร้อนได้มากกว่ากำลังไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไป 3-6 เท่า ด้วยการประยุกต์ใช้ Heat Pump .. ปั๊มความร้อน Heat Pump เป็นระบบพลังงานในครัวเรือนที่น่าทึ่ง รวมทั้งเป็นเทคโนโลยีใช้งานง่ายที่สามารถให้ประสิทธิภาพสูงถึง 300-600% .. ปั๊มความร้อน Heat Pumps ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสะอาด Clean Electricity จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy สามารถทำงานได้ดีอย่างยอดเยี่ยม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง ..

ในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำความร้อน และความเย็น Heating & Cooling Efficiency .. หากสงสัยว่า ปั๊มความร้อน Heat Pump จะสามารถทำความเย็นได้เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศหรือไม่ คำตอบ คือ ใช่ หากจัดหาปั๊มความร้อนที่เหมาะสม และเมื่อเจ้าของบ้านกำลังพิจารณาปั๊มความร้อนเทียบกับเครื่องปรับอากาศ การตรวจสอบค่า Seasonal Energy Efficient Rating : SEER เป็นเรื่องจำเป็น ตราบใดที่ตัวเลขยังคงเท่ากัน เราจะได้ประสิทธิภาพที่เท่ากันจากปั๊มความร้อนที่มาจากระบบปรับอากาศแบบแยกเดี่ยว Stand-Alone Air Conditioning System ..

โดยทั่วไป ประสิทธิภาพการให้ความร้อนของปั๊มความร้อนจะลดลง เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง พวกมันต้องการพลังงานมากขึ้นเพื่อดึงความร้อนออกจากอากาศภายนอกที่หนาวเย็น .. ระบบปั๊มความร้อน Heat Pump Systems จำนวนมากในสภาพอากาศที่เย็นกว่านั้น จะผนวกรวม Auxiliary Electric Heater ไว้ด้วยเพื่อเสริมเความร้อนในสภาพอากาศที่เย็นจัด .. นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าของบ้านบางคนใช้ทั้งเตาเผา หม้อต้มน้ำ และปั๊มความร้อน Heat Pumps ไปพร้อมด้วย อย่างไรก็ตาม การติดตั้งใช้งานระบบ Heat Pump Systems ช่วยให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานระยะยาวในครัวเรือน รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากอย่างมีนัยสำคัญ ..

เครื่องปรับอากาศในบางครั้งอาจมีปัญหาเมื่ออุณหภูมิภายนอกร้อนจัด ในขณะที่ปั๊มความร้อนสามารถรองรับอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ดีกว่า ..

อย่างไรก็ตาม หากเพียงแค่ต้องการทำให้บ้านเย็นลง และไม่ต้องการองค์ประกอบความร้อนใด ๆ หรือได้ติดตั้งระบบทำความร้อนที่ประหยัดพลังงานไว้อยู่ก่อนแล้ว เครื่องปรับอากาศ ก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม แต่หากต้องการเปลี่ยนเตาผิง และหม้อต้มน้ำแล้ว ประเมินได้ว่า ปั๊มความร้อน Heat Pumps คือ ทางออกที่ดีกว่า เนื่องเพราะพวกมันเป็นข้อพิจารณาสำหรับระบบปรับอากาศที่สมเหตุสมผลสำหรับการประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายในระยะยาว ..

คาดการณ์ตลาดปั๊มความร้อนทั่วโลก Heat Pumps Global Market ..

ตลาดปั๊มความร้อนประกอบขึ้นด้วยการขายปั๊มความร้อน Heat Pumps โดยหน่วยงาน องค์กร ผู้ค้ารายเดียว และพันธมิตรร่วมค้า ที่ผลิตปั๊มความร้อน Heat Pumps ที่สามารถเคลื่อนย้ายความร้อนจากพื้นที่เย็นไปยังพื้นที่อบอุ่น หรือทำให้พื้นที่เย็นเย็นลง และพื้นที่อบอุ่นอุ่นขึ้น รวมเฉพาะสินค้า และบริการที่ซื้อขายระหว่างหน่วยงาน หรือขายให้กับผู้บริโภคปลายทางเท่านั้น ..

ประเภทผลิตภัณฑ์หลักของปั๊มความร้อน ได้แก่ แหล่งอากาศ อากาศสู่อากาศ อากาศสู่น้ำ แหล่งน้ำ และแหล่งพื้นดิน .. ปั๊มความร้อนจากแหล่งความร้อนใต้พื้นดิน เป็นเทคโนโลยีการทำความร้อน และความเย็นในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งดึงความร้อนออกจากพื้นดิน ความจุสูงสุด คือ 10 KW, 10-20 KW, 20-30 KW และมากกว่า 30 KW ผู้ใช้ปลายทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครัวเรือน บ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชยกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ..

Air Source Heat Pump | Vaillant Arotherm Plus | Credit: Greensquare UK

ขนาดของตลาดปั๊มความร้อนทั่วโลก Global Heat Pump Market คาดว่าจะเติบโตจาก 111.22 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 เป็น 119.56 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 ที่อัตราการเติบโตต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 7.5% .. ทั้งนี้ ขนาดของตลาดปั๊มความร้อนทั่วโลก ได้รับการคาดหมายเพิ่มเติมอีกว่าจะเติบโตเป็น 165.26 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2569 ที่ CAGR 8.4% ..

อย่างไรก็ตาม อ้างถึงข้อมูลตามรายงานใหม่สำหรับการวิจัย และสำรวจตลาดของ Grand View Research, Inc. สำหรับการคาดการณ์ตลาดในช่วงปี 2565-2573 นั้น พบว่า ขนาดธุรกิจในตลาดปั๊มความร้อนทั่วโลก Global Heat Pump Market คาดว่าจะสูงแตะระดับ 136.84 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2573 .. ทั้งนี้ อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับตลาดปั๊มความร้อนทั่วโลก Global Heat Pump Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 8.1% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2565-2573 .. ตลาดได้รับแรงผลักหลักจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการริเริ่มต่าง ๆ ของนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในครัวเรือน และอาคารสถานที่ ..

ประเด็นที่เป็นข้อมูลเชิงลึก และข้อค้นพบสำคัญจากรายงานล่าสุด พบว่า กลุ่มเทคโนโลยีแหล่งอากาศ Air Source Technology Segment หรือ Air Source Heat Pump : ASHP มีส่วนแบ่งรายได้สูงที่สุดทั่วโลกถึง 81.1% ในปี 2564 เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ปล่อยคาร์บอนต่ำ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นในครัวเรือน อาคารที่อยู่อาศัย และอาคารพาณิชยกรรม ..

การรุกตลาดของปั๊มความร้อนในภาคอุตสาหกรรม Heat Pumps in the Industrial Sector คาดว่าจะเห็นอัตราการเติบโต อยู่ที่ค่า CAGR 7.8% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2565-2573 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการทำความร้อน และความเย็นในภาคอุตสาหกรรม ..

เทคโนโลยีความร้อนใต้พิภพในยุโรป  Geothermal Technology in Europe คาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในอัตราเติบโตที่ค่า CAGR 9.9% เนื่องจากความจำเป็นในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนที่มีต้นทุนต่ำ เนื่องจากราคาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นมาก ..

นอกจากนี้ ความต้องการปั๊มความร้อนในประเทศญี่ปุ่น Heat Pump Demand in Japan พบแนวโน้มที่จะขยายตัวสูง อยู่ที่ค่า CAGR 9.3% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ เนื่องจากความต้องการเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานในระยะยาว และสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งระบบทำความร้อน และทำความเย็นในอาคารไปพร้อมกันด้วยระบบเดียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากนี้ไป ..

สำหรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดปั๊มความร้อน Heat Pump ทั่งโลก โดยแยกประเภทตามรูปแบบการใช้งานนั้น สรุปได้ดังนี้ :-

ตลาดปั๊มความร้อนใต้พิภพ Geothermal Heat Pumps Market .. ขนาดตลาดปั๊มความร้อนใต้พิภพทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 16.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2570 อยู่ที่ค่า CAGR 7.2% ตามรายงานใหม่โดย Grand View Research, Inc. การเติบโตสามารถเกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับแหล่งพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากนโยบายภาครัฐ ในแง่ของสิ่งจูงใจ เงินอุดหนุน และผลประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ ..

ตลาดปั๊มความร้อนที่อยู่อาศัย Residential Heat Pump Market .. ขนาดตลาดปั๊มความร้อนในครัวเรือนทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 17.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2568 ตามรายงานใหม่โดย Grand View Research, Inc. ซึ่งขยายตัว อยู่ที่ค่า CAGR 11.5% ในช่วงคาดการณ์ .. การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับตลาด ..

Heat Pump Home / Switching to Low Carbon Heating | Credit: Samsung Business UK

ตลาดปั๊มความร้อนในภาคอุตสาหกรรม Industrial Pumps Market .. ขนาดตลาดปั๊มความร้อนในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 92.98 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2573 ตามรายงานใหม่โดย Grand View Research, Inc. คาดว่าจะขยายตัว อยู่ที่ค่า CAGR 4.9% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2565-2573 ..

ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นผู้เล่นหลักในตลาดปั๊มความร้อน Major Players in the Heat Pumps Market ได้แก่ Daikin Industries Ltd, Carrier, NIBE, Mitsubishi Electric Corporation, LG, Johnson Controls, Hitachi, Robert Bosch GmbH, Stiebel Eltron และ Ingersoll Rand ..

เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในตลาดปั๊มความร้อน ในปี 2564 .. อเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตลาดปั๊มความร้อนทั่วโลก Global Heat Pumps Market .. ภูมิภาคที่ครอบคลุมในรายงานตลาดปั๊มความร้อนทั่วโลก ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้ง ประเทศที่ตลาดปั๊มความร้อนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความเร่งจากนี้ไป ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ..

สรุปส่งท้าย ..

ปั๊มความร้อน Heat Pumps หมายถึงกลุ่มของเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์ในระบบ HVAC ที่ผนวกรวมระบบการทำความร้อน Heating, การระบายอากาศ Ventilation และการปรับอากาศ Air Conditioning เข้าด้วยกันเป็นระบบเดียว .. พวกมันเป็นได้ทั้งระบบควบคุมอุณหภูมิในบ้าน ระบบทำความร้อน ทำความเย็น ระบบระบายอากาศ และระบบน้ำร้อนน้ำเย็นในครัวเรือนไปพร้อมด้วย รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถแทนที่เครื่องปรับอากาศแบบแยกเดี่ยว หรือระบบหม้อต้มน้ำ Boiler ในอาคารรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลได้เป็นอย่างดี ..

ด้วยกำลังไฟฟ้าเพียง 1 KWh พวกมันสามารถถ่ายโอนพลังงานความร้อน 3-6 KWh ไปยังอาคาร Thermal Energy into a Building หมายถึง ประสิทธิภาพที่สูง 300-600% หรือระดับพลังงานความร้อน 3-6 เท่าของพลังงานของกำลังไฟฟ้าที่ใส่เข้าไป .. ปั๊มความร้อน Heat Pumps ส่วนใหญ่มีความสามารถในการควบคุมสภาพอากาศที่ยอดเยี่ยม และสามารถใช้เพื่อทำให้พื้นที่เย็นลงได้ด้วยกระบวนการย้อนกลับ หมายถึง พวกมันทำงานเหมือนกับเครื่องปรับอากาศทั่วไปในหลาย ๆ ด้าน .. ทั้งนี้ หาก ปั๊มความร้อน Heat Pumps ใช้กำลังไฟฟ้าสะอาด Clean Electricity จากแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy แล้ว จะทำให้ Heat Pumps สามารถแสดงบทบาทร่วมที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Energy Transition และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change Mitigation ไปพร้อมด้วยได้อย่างน่าประทับใจ ..

โดยทั่วไป หากคิดถึงการทำอาคารร้อนให้เย็นลงนั้น ผู้คนอาจไม่ได้นึกถึงปั๊มความร้อน Heat Pump และส่วนใหญ่ผู้คนจะคิดใช้เพียงเครื่องปรับอากาศ Air Conditioner เท่านั้น แต่ด้วยความเป็นจริงแล้ว ปั๊มความร้อน Heat Pump สามารถให้ความร้อน และความเย็นในครัวเรือน และอาคารไปพร้อมด้วยได้ หรือในบางกรณีการใช้งานก็ยังสามารถให้ระบบทำความร้อน และความเย็นออกจากกัน แม้จะใช้อุปกรณ์ตัวปั๊ม และคอมเพรสเซอร์ ตัวเดียวกันก็ตามได้ ..

พูดง่าย ๆ ก็คือ ปั๊มความร้อน Heat Pumps เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยในการเคลื่อนย้ายความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง .. โดยทั่วไปแล้ว ปั๊มความร้อน Heat Pumps จะถูกใช้เพื่อดึงความร้อนออกจากอากาศ หรือพื้นดินเพื่อให้ความร้อนแก่อาคารบ้านเรือน หรือสำนักงาน เช่นเดียวกับแนวคิดการออกแบบ Passive House, อาคารสมัยใหม่สมรรถนะสูง และอาคารที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Energy : NZE Building แต่สามารถใช้กระบวนการย้อนกลับเพื่อทำให้อาคารเย็นลงได้ .. ทั้งนี้ วิธีการทำงานของเครื่องปรับอากาศ Air Conditioner และวิธีการทำงานของปั๊มความร้อน Heat Pump นั้น พวกมันทำงานในลักษณะเดียวกัน ..

ข้อได้เปรียบสำคัญที่สุดของปั๊มความร้อน Heat Pump เหนือระบบทำความร้อน ระบบการระบายอากาศ และการปรับอากาศ Heating, Ventilation & Air Conditioning : HVAC มาตรฐาน คือ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบแยกต่างหากเพื่อให้ความร้อน และความเย็นแก่ครัวเรือน .. ปั๊มความร้อน Heat Pump ยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากปั๊มความร้อนถ่ายเทความร้อนแทนที่จะเผาเชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานความร้อน .. สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกมัน คือ หนึ่งในแหล่งพลังงานสีเขียว Green Energy ที่เหนือชั้นกว่าเตาเผาก๊าซ และหม้อต้มน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นอย่างมาก ..

และไม่เพียงแต่ Heat Pumps จะทำอาคารสถานที่ให้ร้อน และเย็นได้เท่านั้น พวกมันทำงานได้ดีที่สุดในเขตอบอุ่นที่มีสภาพอากาศปานกลาง หมายถึง มิได้อยู่ในเขตร้อนจัด หรือหนาวจัดเกินไป .. ดังนั้น หากคุณไม่พบกับสภาพอากาศร้อนรุนแรง และความหนาวเย็นจัดสุดขีดแล้ว แม้การลงทุนเริ่มต้นสำหรับการติดตั้ง Heat Pumps จะสูงกว่าการติดตั้งเตาเผา หม้อต้มน้ำ และเครื่องปรับอากาศแยกเดี่ยวเชิงเปรียบเทียบก็ตาม มั่นใจได้ว่า การติดตั้งใช้งานปั๊มความร้อน Heat Pumps จะสามารถช่วยให้ประหยัดเงินค่าพลังงานในระยะยาวได้อย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัย ..

ปั๊มความร้อน Heat Pumps จะดูดซับความร้อนจากอากาศภายนอก และส่งผ่านไหลเข้าไปภายในเพื่อทำให้บ้านได้รับความอบอุ่น พวกมันมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้เตาเผา และหม้อต้มน้ำมาก เนื่องเพราะใช้กำลังไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ..

ปั๊มความร้อน Heat Pumps สามารถทำความร้อน และทำให้อากาศภายในอาคารเย็นลงได้ ต่างจากเครื่องปรับอากาศ ตรงที่ แม้ว่าจะเป็นเสมือนการระบายความร้อนให้กับอาคารบ้านเรือนของผู้คนก็ตาม ปั๊มความร้อน Heat Pumps ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศ Air Conditioner แยกเดี่ยวทั่วไป ..

Heat Pump Vs Air Conditioner / Discover the Differences | Credit: Gadget Review

แม้ว่าปั๊มความร้อนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบปรับอากาศ HVAC ตามปกติ แต่ก็ไม่สามารถรักษาประสิทธิภาพไว้ได้ระหว่าง 25-40oF หรือประมาณระหว่าง -3.8oC ถึง 4.4oC ปั๊มความร้อนจะดีกว่ามากสำหรับอุณหภูมิที่สูงกว่า 40oF หรือ 4.44oC อะไรก็ตามที่อุณหภูมิต่ำกว่านี้ และเริ่มมีการใช้พลังงานมากขึ้น จะทำให้เตาเผามีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ จุดนั้น ..

ทั้งนี้ โดยเฉลี่ย ปั๊มความร้อน Heat Pumps มีอายุการใช้งาน 10-15 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และการบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม พวกมันทนทานมาก และอาจใช้งานได้นานถึง 50 ปี เทียบเท่ากับอายุการใช้งานของอาคารอีกด้วย ..

ปั๊มความร้อน Heat Pumps ที่เราเรียกกันว่าหม้อต้มน้ำไฟฟ้า Electric Boilers คือ อนาคตของการทำความร้อนในครัวเรือน Home Heating .. พวกมันทำงานโดยรวบรวมพลังงานความร้อนจำนวนเล็กน้อยจากอากาศ หรือพื้นดิน แล้วรวมศูนย์เพื่อทำให้บ้านเรือนของผู้คนได้รับความอบอุ่น .. ความมหัศจรรย์ของกระบวนการนี้ หมายความว่า พวกมันทำงานได้ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร แม้ในอุณหภูมิที่ต่ำถึง -15oC ก็ตาม ..

หากเราเพิ่มพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy ให้กับโครงข่ายระบบสายส่งมากขึ้น ปั๊มความร้อน Heat Pumps ก็จะกลายเป็นหนึ่งในระบบพลังงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสะอาด Clean Electricity.. นโยบายภาครัฐในหลายประเทศ ตั้งเป้าหมายที่จะให้ระบบไฟฟ้าปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Electricity to Be Zero Carbon ภายใน 14 ปี ..

เนื่องจาก Heat Pumps รวบรวมพลังงานความร้อนจากสภาพแวดล้อมแบบ Passive .. พวกมันจึงมีประสิทธิภาพที่น่าอัศจรรย์ และมีประสิทธิภาพมากกว่าหม้อต้มน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติถึงกว่า 3 เท่า .. ดังนั้น สำหรับพลังงานทุกหน่วยที่ใส่เข้าไปในระบบ คุณจะได้รับความร้อนมากกว่า 3 หน่วยจากปั๊มความร้อน Heat Pump เมื่อรวมกับฉนวนที่เหมาะสมก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงอย่างมากด้วย ..

ปั๊มความร้อน Heat Pumps ไม่ใช่ของใหม่ อันที่จริงมีมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมานานกว่า 160 ปีแล้ว ซึ่งยาวนานกว่าหม้อต้มน้ำที่ใช้แหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล .. พวกมันใช้เทคโนโลยีชนิดเดียวกับที่พบในตู้เย็น และระบบปรับอากาศ ..

การเปลี่ยนผ่านระบบพลังงาน Energy Transition เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และมันคือหนทางสู่การเปลี่ยนแปลงภาคพลังงานทั่วโลกจากฐานการบริโภคพลังงานหลักด้วยแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล ไปสู่การใช้ฐานพลังงานหลักที่สะอาดกว่าจากแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Sources เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ หรือทำให้การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Emission ภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ ..

หัวใจสำคัญของการปกป้องมิให้อุณหภูมิโลกร้อนขึ้นอีกเกินกว่าจุดเล็ง 1.5°C ได้แก่ มาตรการลดการปล่อย CO2 ที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานให้สำเร็จเป็นตัวอย่างก่อนภาคส่วนอื่น ๆ .. ดังนั้น เพื่อจำกัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น การลดการปล่อยคาร์บอนของภาคพลังงานในครัวเรือน อาคารสถานที่ ตึกสูง อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยความร่วมมือจากภาคสังคม ..

ในขณะที่การปรับเปลี่ยนระบบพลังงานทั่วโลกกำลังเดินหน้าอยู่นั้น แต่ละประเทศ จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมที่ชัดเจน และเฉียบขาด เช่น การยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และถ่านหิน การปรับแต่งเครื่องยนต์สันดาปภายใน การมุ่งใช้เชื้อเพลิงสังเคราะห์ เชื้อเพลิงชีวมวล เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับการบิน ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบจัดเก็บพลังงานชุดแบตเตอรี่ เซลล์เชื้อเพลิง หรือรูปแบบอื่น ๆ รองรับแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนที่ผันแปร รวมถึงระบบดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศโดยตรง เพื่อหยุดการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนในอากาศ สร้างสมดุลบรรยากาศ และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ..

ทั้งนี้ มาตรการด้านพลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สามารถบรรลุ 90% รวมทั้งการใช้ Heat Pumps เพื่อควบคุมอุณหภูมิในครัวเรือน ตึกสูง อาคารพาณิชย์ และโรงงาน จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศลงได้ หรือไม่ให้มันเพิ่มสัดส่วนในบรรยากาศขึ้นอีกนั้น ได้กลายเป็นความจำเป็นสำคัญยิ่งยวดที่ขาดไม่ได้จากนี้ไป เพื่อให้มั่นใจว่า โลกจะอยู่บนเส้นทางเข้าสู่ศูนย์สุทธิ Net Zero ในปี 2593 ได้สำเร็จในที่สุด ..

………………………………..

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Heat Pump Systems | Department of Energy :-

https://www.energy.gov/energysaver/heat-pump-systems

What Is a Heat Pump, and How Does It Work? | Carrier :-

https://www.carrier.com/residential/en/us/products/heat-pumps/what-is-a-heat-pump-how-does-it-work/

How Heat Pumps Work :-

https://home.howstuffworks.com/home-improvement/heating-and-cooling/heat-pump.htm

Heat Pumps: 7 Advantages and Disadvantages | GreenMatch :-

https://www.greenmatch.co.uk/blog/2014/08/heat-pumps-7-advantages-and-disadvantages

Heating and Cooling with a Heat Pump :-

https://www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/energy-star-canada/about/energy-star-announcements/publications/heating-and-cooling-heat-pump/6817

Geothermal Heat Pump – an Overview | ScienceDirect Topics :-

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/geothermal-heat-pump

Heat Pump vs Air Conditioner: Which Works Better? :-

10 Myths About Geothermal Heating and Cooling :-

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/10-myths-about-geothermal-heating-and-cooling

A Complete Guide to Heat Pumps in 2021 | The Renewable :-

https://www.renewableenergyhub.co.uk/main/heat-pumps-information/

Heat Pump, Renewable Energy | Benefits of Daikin :-

https://www.daikin.com/corporate/why_daikin/benefits/heatpump

Heat Pumps : Renewable Green Energy Alternative to a Boiler :-

https://photos.app.goo.gl/NKJ6pXFzRzBRumTe7

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img