วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSเตือน''ฝ่ายการเมือง''แทรกแซงกิจการในกองทัพมักจบลงที่หายนะ
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

เตือน”ฝ่ายการเมือง”แทรกแซงกิจการในกองทัพมักจบลงที่หายนะ

กองทัพเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย และช่วยเหลือประชาชนประสบภัยหนาวที่กำลังเริ่มขึ้น ฝ่ายความมั่นคงเตือนฝ่ายการเมือง เสนอให้ปฏิรูปกองทัพ ถ้าไม่รู้จริง และขาดความเข้าใจประวัติศาสตร์ของหน่วยงานอย่างแตกฉานจะเป็นอันตรายได้

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ https:// thekey.news ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 22 ต.ค.2565 ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่หน้าหนาว แต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหน กองทัพก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย และ บางจังหวัดเจอทั้งฝนและหนาว

@@@……จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้สั่งการให้กองทัพไทย และเหล่าทัพ ระดมสรรพกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเร่งด่วน โดย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้มอบหมายให้ พล.ท. ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร  นำถุงยังชีพจำนวน 800 ถุง ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้แทนชุมชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่บ้านวังถ้ำ ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ทั้งนี้ กองทัพไทย ยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชน และดำรงความช่วยเหลือในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลายความทุกข์ยากเดือดร้อน เพราะคำนึงเสมอว่าความเดือดร้อนของประชาชนคือภารกิจอันสำคัญยิ่งของกองทัพ โดยจะยังคงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

@@@……ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารทั่วประเทศด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ได้ย้ำถึงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่กองทัพบกยังคงส่งกำลังทหารพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกับทุกภาคส่วนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังใน 16 จังหวัด โดยเฉพาะในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และกทม. ทั้งนี้ บางพื้นที่น้ำลดลงแล้วอยู่ในระหว่างการฟื้นฟู ซึ่งกองทัพบกจะยังคงดำรงการสนับสนุนทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูสถานที่ สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชน ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนของส่วนราชการ และภาคเอกชน ทั้งนี้ ผบ.ทบ.กำชับให้หน่วยทหารดำเนินการต่อสิ่งอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการป้องกันอุทกภัย โดยเฉพาะกระสอบทรายให้บริหารจัดการ เก็บรักษา หรือพิจารณานำกลับไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นหลังน้ำลด นอกจากนี้ให้หน่วยทหารเตรียมการช่วยเหลือประชาชนจากภัยหนาวที่กำลังเริ่มขึ้น ทั้งการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล และการสนับสนุนเครื่องกันหนาวให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน

@@@……กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ สนับสนุนกำลังพลพร้อมเรือท้องแบน เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านพระงาม หมู่ที่ 4 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่โดนน้ำท่วมล้อมรอบ ทำให้เส้นทางการสัญจรถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ประชาชนในพื้นที่จะต้อง อาศัยเรือเข้าออกเพื่อมารับอาหารและถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้บริเวณพื้นที่แห้ง ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นตั้งไว้ โดยเรือท้องแบนและกำลังพลของกองทัพเรือ จะทำหน้าที่ช่วยลำเลียงอาหาร และสิ่งของต่างๆ ที่ทางหน่วยงานเข้าทำการช่วยเหลือนำเข้าไปให้กับประชาชน ตลอดจนการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่ได้รับการร้องขอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย สำหรับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน สามารถแจ้งเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือ ได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

@@@……กองทัพอากาศ พล.อ.อ.อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 57 ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สำหรับหลักสูตรการทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วย ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งเป็นฝ่ายอำนวยการของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศ ในการเตรียมกำลังให้มีขีดความสามารถใช้กำลังในการปฏิบัติการทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระยะเวลาการศึกษา 48 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 57 เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2565 ถึง วันที่ 14 ก.ย. 2566 มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 84 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และมิตรประเทศ คือ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย และกองทัพอากาศมาเลเซีย

@@@……พล.อ.ท.สมพร แต้พานิช เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ร่วมแถลงข่าวโครงการวิ่งเพื่อรณรงค์รักษ์โลก GREEN AWARENESS ภายใต้กิจกรรม SBAC FUN RUN 2022 “พี่ได้รัน น้องได้เรียน” สำหรับกิจกรรม SBAC FUN RUN 2022 เป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิด “พี่ได้รัน น้องได้เรียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสวนสาธารณะของชุมชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว สะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อน และออกกำลังกาย โดยรายได้ทั้งหมดเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งในปีนี้ กองทัพอากาศ ได้สนับสนุนพื้นที่สวนสุขภาพกองทัพอากาศชาวฟ้า (ท่าดินแดง) เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม 

@@@…… กิจกรรม SBAC FUN RUN 2022 “พี่ได้รัน น้องได้เรียน” จะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2565 เวลา 05.00 น. ณ สวนสุขภาพกองทัพอากาศชาวฟ้า (ท่าดินแดง) ประกอบด้วยการแข่งขัน 2 ระยะทาง คือ ระยะ 2.5 กิโลเมตร และระยะ 5 กิโลเมตร ผู้ที่ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษาเรียนต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ที่วิทยาลัยทคโนโลสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) มูลค่า 66,000 บาท และมีรางวัลพิเศษสำหรับการแข่งขันระยะ 5 กิโลเมตร สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทั้งชายและหญิง จะได้รับ IPAD Gen 9 อีกคนละ 1 เครื่อง ซึ่งขณะนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่หากสนใจสามารถเข้าไปสมัคร หรือติดตามข้อมูลงานวิ่งได้ในเพจ www.facebook.com/sbacfunrun หรือ เพจวิทยาลัยฯ www.sbac.ac.th

@@@……พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะ นายปาร์ค มิน ชิค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้รักชาติและกิจการทหารผ่านศึก ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยทั้งสองประเทศเตรียมดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม/นายกสภาทหารผ่านศึก ในด้านการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์การรักษาฟื้นฟู รวมถึงงานกายอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งผลสำเร็จการเจรจาในเรื่องดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับองค์การฯให้เป็นระดับสากลต่อไป

@@@……ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของการปฏิรูปกองทัพ ที่พรรคก้าวไกลเสนอให้มีการปฏิรูปกองทัพนั้น ฝ่ายความมั่นคงอยากจะบอกว่า แนวความคิดการปฏิรูปหน่วยงาน หรือองค์การอะไรก็ตามโดยไม่รู้จริง และขาดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งแตกฉาน เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง และจะทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกรุนแรงที่ไม่อาจหาข้อสรุปที่เหมาะสมได้….บทเรียนการแทรกแซงกิจการภายในกองทัพของฝ่ายการเมือง มักจบลงที่หายนะ มีตัวอย่างให้เห็นมากมายไม่เฉพาะในการเมืองไทยเท่านั้น

@@@……ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคง มองการเสนอชูนโยบายของพรรคการเมืองบางกลุ่มเพื่อสร้างกระแสเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งด้วยการด้อยค่าฝ่ายทหารนั้น แม้จะมิใช่เรื่องแปลก แต่ก็สะท้อนถึงความไร้เดียงสาในประสบการณ์การบริหารงานภาครัฐอย่างชัดเจนบนอคติแรงกล้าต่อหน่วยงานความมั่นคงภาครัฐ โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในกองทัพ ..ความพยายามในการชี้ให้เห็นว่ากองทัพเป็นแดนสนธยานั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง การดำเนินการทุกอย่างของเหล่าทัพอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหม และเป็นไปตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐรูปแบบ Good Government โดยให้ความสำคัญต่อคุณภาพ และคุณธรรมมาโดยตลอด เช่นเดียวกับการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ และการบริหารกำลังพลด้วยขีดสมรรถนะด้วย Core Competentcy & Core Values ที่เข้มงวดกว่าหน่วยงานพลเรือนอย่างมาก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ถือครองอาวุธสงครามเพื่อการป้องกันประเทศ ..การอ้างอิงส่งเดชของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่มีอคติต่อกองทัพ จึงเป็นเพียงวาทะกรรมของผู้ไม่รู้จริงเพื่อสร้างกระแสความนิยมให้ตนเอง และด้อยค่าฝ่ายทหารเท่านั้น

@@@……ตัวอย่างเช่น การชูประเด็น ให้ยุบ กอ.รมน.นั้น ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่ข้อพิจารณาสำคัญที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร .. กอ.รมน.คือ การผนึกกำลังของหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน เพื่อเผชิญภัยคุกคามในประเทศที่คาดไว้ก่อนแล้ว และที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงงานการข่าวด้วย เป็นต้น .. บทเรียนการยุบ พตท.43 ในอดีต สร้างหายหะให้เกิดสถานการณ์ร้ายแรงในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน คือตัวอย่างความเจ็บปวดในอดีตจากการยุบหน่วยงานความมั่นคงสำคัญในพื้นที่ ซึ่งฝ่ายการเมืองจะต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้ เป็นความจำเป็นเพื่อมิให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก ..ฝ่ายความมั่นคง หวังว่า การหาเสียงรองรับการเลือกตั้งรอบต่อไปของฝ่ายการเมืองจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่ด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามเกินจริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่กระจ่างแจ้ง ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ประชาชนชาวไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มิใช่สร้างความขัดแย้งเมามันด้วยความจริงที่ไม่ครบเท่านั้น .

………………………………….

 คอลัมน์ “Military Key”

 โดย “รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img