วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS“มั่นคง”ชี้กฎกระทวงต่างชาติถือครองที่อยู่ ไม่กระทบ“ความมั่นคง”
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“มั่นคง”ชี้กฎกระทวงต่างชาติถือครองที่อยู่ ไม่กระทบ“ความมั่นคง”

ลมหนาวมาเยือนอย่างเป็นทางการ ผบ.ทบ.ขอบคุณทุกหน่วยงานในกองทัพบกที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ขณะนี้หลายพื้นที่เข้าสู่การฟื้นฟูบ้านเรือน สั่งหน่วยทหารสำรวจความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมขังพื้นที่ พืชสวน ไร่นา    

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ https:// thekey.news ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 29 ต.ค.2565 กรมอุตุฯ คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ “ฤดูหนาว” อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 ต.ค.2565 และอากาศจะเย็นกว่าปีที่ผ่านมา โดยหนาวสุดช่วงเดือน ธ.ค. 65 ถึง ม.ค. 66 จะสิ้นสุดปลายเดือน ก.พ.66

@@@……จากการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารทั่วประเทศ ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยของกองทัพบกที่ได้ร่วมกับหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศไทย เป็นรากฐานต่อการ   พัฒนาประเทศในหลายด้าน ทั้งการปกครอง, การศึกษา, สาธารณสุข, คมนาคม, การเลิกทาส ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และด้านการทหาร ซึ่งกองทัพบกจะได้น้อมนำการพัฒนาประเทศจากอดีตจนปัจจุบัน เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่เยาวชนรุ่นหลังสืบไป

@@@……ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ยังได้ขอบคุณทุกหน่วยที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยอย่างทุ่มเทและต่อเนื่อง ทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ขยายวงกว้าง เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชน ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันหลายพื้นที่เข้าสู่การฟื้นฟูกองทัพบกจะยังคงสนับสนุนทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้สั่งการให้หน่วยทหาร ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ให้สามารถกลับดำเนินชีวิตตามปกติ ทั้งการดูแลและซ่อมแซมเครื่องมือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและพื้นที่การเกษตร โดยที่ผ่านมาได้สั่งให้กรมการ สัตว์ทหารบก เข้าช่วยเหลือด้วยการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งนี้ หน่วยทหารของกองทัพบกยังได้สนับสนุนเกษตรกรชาวนาในการช่วยเกี่ยวข้าว และจัดพื้นที่ตากข้าวในค่ายทหารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์จากโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรให้กับผู้ประสบอุทกภัย 

@@@……ที่สนามกระโดดร่มบ้านท่ามะเดื่อ จ.ลพบุรี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถนักโดดร่ม ของนักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่ 339 โดยโรงเรียนสงครามพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึก ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกที่กำลังจบการศึกษาประจำปี 2565  จำนวน 250 นาย เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะในหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ในภารกิจส่งทางอากาศ ไปใช้ปฏิบัติงานหลังเข้าบรรจุในหน่วยทหารทั่วประเทศ 

@@@……ผบ.ทบ. ได้ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักโดดร่มพร้อมมอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทกับผู้สำเร็จการอบรมดังกล่าวว่า หลักสูตรนี้เป็นนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 25 เหล่าทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ได้ผ่านกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะและพัฒนาขีดความสามารถ ตั้งแต่การคัดเลือก การฝึกอบรมในหลักสูตรของนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนหน่วยเหล่าสายวิทยาการ และหลักสูตรส่งทางอากาศนี้ จึงถือได้ว่าทุกนายได้ผ่านขั้นตอนการเสริมสร้างที่สำคัญอีกขั้นหนึ่ง และมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพบก ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจที่ได้พากเพียรพยายาม พร้อมทั้งได้รับการประดับเครื่องหมายนักโดดร่มกองทัพบก ถือเป็นเครื่องหมายอันทรงเกียรติของหน่วยรบพิเศษและหน่วยใช้ร่มเป็นสัญลักษณ์ของความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ มีระเบียบวินัยดีและยอมเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติอันเป็นความภาคภูมิใจของทหารพลร่มแห่งกองทัพบกไทย

@@@……ด้านกองทัพเรือ…นาวาเอก ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานในพิธีส่งชุดครูฝึกค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR TEAM) พร้อมอุปกรณ์ เดินทางไปฝึกทบทวนและมอบอุปกรณ์ให้กับชุด USAR TEAM กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 และทัพเรือภาคที่ 3  ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี 2565 ที่มอบหมายให้  หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือชุด USAR TEAM โดยให้กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดกำลังพลเป็นชุด USAR TEAM พร้อมให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2 และทัพเรือภาคที่ 3 เนื่องด้วยสภาพอากาศในปัจจุบัน โดยเฉพาะทางภาคใต้ของไทย มักเกิดฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ มากมายแก่ประชาชน  

@@@……ที่กองทัพอากาศ….พล.อ.ต. ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กองทัพอากาศตระหนักถึงการดำรงขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศ  จึงกำหนดให้มีการฝึกเตรียมความพร้อมของเครื่องบินรบ และหน่วยปฏิบัติหน้าที่ในระบบป้องกันทางอากาศ รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในการประสานการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยภาคพื้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มการฝึกตั้งแต่เดือนต.ค. 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้การขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 หรือ F-16 นั้น เป็นภารกิจการฝึกบิน บริเวณพื้นที่การฝึกทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ครอบคลุม จ.อุทัยธานี, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีลักษณะรูปแบบการฝึก คือ การบินลาดตระเวนด้วยสายตาและการบินลาดตระเวนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ระยะความสูงต่ำและระยะความสูงสูง เพื่อเฝ้าระวังเหตุ และสร้างความคุ้นเคยกับภูมิประเทศให้กับนักบิน ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจการป้องกันทางอากาศอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

@@@……กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พ.อ.กิรชิต คุณาวงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดจิตอาสา 904 กำลังพลจิตอาสาพระราชทานประจำหน่วย พร้อมกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำชุมชน และ ส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปราสาท ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธี “การส่งมอบบ้านดินจิตอาสา นทพ. เทิดไท้องค์ราชัน” (หลังที่ 6) ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ โดยมี พ.อ. ชาญชัย ร่มเย็น รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ นาย ฏยศวพรต ภาสดาธีรนาต เป็นราษฎรผู้ที่มากด้วยน้ำใจ และเป็นช่างจิตอาสาในการให้ความร่วมมือ เสียสละ ช่วยก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ ที่หน่วยดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว จำนวน 5 หลัง  เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ 1 ฟาร์ม 1 นพค. 1 โรงเรียน 1 ชุมชน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

@@@……สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนด้วยการดึงดูดจูงใจคนต่างด้าว หรือชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 ประเภท ให้เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้จะมีระยะเวลาบังคับใช้ 5 ปีนั้น ฝ่ายความมั่นคง มองว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และมิได้มีผลกระทบทางลบใดๆ ต่อความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ 

@@@……การที่ชาวต่างชาติในกลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะดี และมีศักยภาพสูง พาครอบครัวมาพำนักอยู่อาศัยในประเทศไทยได้อย่างมั่นคงพอสมควร ถือเป็นเรื่องดี หมายถึงหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติขึ้นแล้ว คนเหล่านี้จะมีการยับยั้งชั่งใจที่จะถอนการลงทุน และธุรกิจของพวกเขาออกไปจากไทยโดยไม่ลังเล อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องระมัดระวัง ได้แก่ การแฝงตัวเข้ามาของมิจฉาชีพ และธุรกิจสีเทาผิดกฎหมาย ซึ่งภาครัฐโดยฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง จะต้องเตรียมมาตรการต่าง ๆ รองรับไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มคนไม่ดีเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย หรือเข้ามาเพื่อมุ่งหวังจะบ่อนทำลายประเทศของเราได้ 

@@@……ทั้งนี้ การกำหนดให้ชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มประชากรมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุ กลุ่มที่ต้องการทำงานในประเทศไทย และกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิครอบครองที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ รวมทั้งต้องมีการลงทุนในประเทศอย่างน้อย 40 ล้านบาท และดำรงการลงทุนไว้อย่างน้อย 3 ปี ดังนั้น ฝ่ายความมั่นคง เชื่อว่า หากเป็นไปตามหลักการนี้แล้ว จะไม่ทำให้เกิดปัญหาใด ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคง  อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ติดตามผลกระทบจากการดำเนินการตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมั่นใจว่า ความมั่นคงยังคงได้รับการประกัน.

………………………………….

 คอลัมน์ :  “Military Key”

 โดย… “รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img