วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS“มั่นคง”กังวลเงินสีเทาสะพัดช่วงเลือกตั้ง
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“มั่นคง”กังวลเงินสีเทาสะพัดช่วงเลือกตั้ง

“บิ๊กป้อม” ชื่นชมหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ช่วงการประชุมเอเปกที่ผ่านมา กำชับกระทรวงดีอีเอสผลักดันนโยบายแผนปฏิบัติงานปี 65-70

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ https:// thekey.news ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 7 ม.ค.2566 หลังจากที่ได้หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ไปเรียบร้อย ทุกคนก็กลับเข้าโหมดของการทำงาน โดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองในเวลานี้นับถอยหลังเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้า สำหรับกองทัพก็ยังคงมีหน้าที่ในการดูแลงานด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นความสงบในประเทศหรือตามแนวชายแดน  

@@@……สัปดาห์ที่ผ่านมา และจากนี้ไป ฝ่ายความมั่นคง เฝ้าติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากพบการเคลื่อนไหวของเงินทุนสีเทาสะพัดในกลุ่มอิทธิพลซึ่งคาดว่ามาจากการเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง และเพื่อใช้ในการหาเสียง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคง ได้ดำเนินการซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานหลัก ๆ เช่น ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ให้วางตัวเป็นกลางในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ เป็นต้น การที่มีเงินสีเทาสะพัดหมุนเวียนในกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างคึกคัก หมายถึง พฤติกรรมการหาเสียงของกลุ่มการเมืองที่อาจมีการใช้การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง และการซื้อเสียง อาจกำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งจากนี้ไป ซึ่งสร้างความกังวลให้กับฝ่ายความมั่นคงอย่างมาก 

การเตรียมการเลือกตั้งของ กกต.

@@@……ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคง เชื่อมั่นว่า ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ มีวิจารณญาณ และประสบการณ์เพียงพอที่จะไม่ถูกซื้อเสียง หรือถูกล่อลวง ถูกหลอกได้ง่ายเหมือนในอดีต รวมทั้งจะสามารถพิจารณาเลือกสรรคนเก่ง คนดี เข้ามาสู่รัฐสภาฯ เพื่อใช้อำนาจนิติบัญญัติ กับเลือกฝ่ายบริหารของชาติที่เหมาะสมได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งด้วยการนำเสนอนโยบายของฝ่ายการเมืองถือเป็นเรื่องหลักที่สำคัญที่สุด แม้ว่ากรอบนโยบายส่วนหนึ่ง ยังคงมีการเน้นไปที่นโยบายประชานิยม และนำเสนอแนวทางเสมือน “สัญญาว่าจะให้” อยู่เนือง ๆ อันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน และอาจสร้างปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งฝ่ายความมั่นคง ยังคงหวังให้ฝ่ายการเมือง และกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ทั้งหลาย ดำเนินกิจกรรมการหาเสียงด้วยความสร้างสรร ลดการด้อยค่าฝ่ายตรงข้าม หรือลดการสร้างความขัดแย้งในสังคม แต่มุ่งให้ความสำคัญต่อความรัก ความสามัคคีของประชาชนคนในชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งที่ยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในภาพรวมสำหรับอนาคตการก้าวเดินที่สดใสของประเทศชาติ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)

@@@……พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้รับทราบ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือปฎิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์(Website Security Guideline) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย แก่หน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว และรับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการประชุมเอเปกปี 65 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพห้วงวันที่ 11-20 พ.ย.65 โดยมีผลการปฎิบัติงานที่สำคัญรวม 30 เหตุการณ์ แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก เนื่องจากภัยคุกคามถูกจำกัดพื้นที่จากมาตรการป้องกันของฝ่ายเรา ทำให้สถานการณ์เป็นไปในแนวทางที่ดี

การประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5จังหวัด

@@@……ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ กรอบแนวทางการดำเนินการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ สืบเนื่องจากที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐถูกโจมตีด้วยการแฝง เว็บพนันออนไลน์ โดยอาศัยช่องโหว่จากการพัฒนาเว็บไซต์ และจุดอ่อนของระบบปฎิบัติการ รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ให้บริการฝากเว็บไซต์ เป็นจำนวนมาก ส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐของไทย โดยมีการกำหนดแนวทาง การดำเนินงานออกเป็น ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมเห็นชอบรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคาม ห้วงวันที่ 1 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30ก.ย.65 รวมทั้งสิ้น 551 เหตุการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแฮ็กเว็บไซต์ จำนวน 367 เหตุการณ์ และจะมีการรายงานให้ ครม.ทราบ ต่อไป รวมทั้งได้เห็นชอบรายงานประจำปี65 ของสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ซึ่งมีการพัฒนาไปมาก ทั้งด้านการขับเคลื่อนนโยบาย ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ การเฝ้าระวัง การรับมือภัยคุกคาม ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชน โดยมีผลการประเมินร้อยละ 91.83 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดีมาก

@@@……พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชม สกมช. ในความก้าวหน้า และความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงการประชุมผู้นำเอเปก ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ นับเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย พร้อมกำชับให้ กระทรวงดีอีเอส และผู้เกี่ยวข้องเร่งผลักดันนโยบายและแผนปฏิบัติการปี 65-70 ที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว รวมถึงการบังคับใช้แก่หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เว็บไซต์ของภาครัฐ มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่น่าเชื่อถือของภาคเอกชน ประชาชน และต่างประเทศ ด้วย พร้อมเตือนภัย สร้างความตระหนักรู้ประชาชนกับความเสี่ยงถูกโจมตีไซเบอร์ 

พล.อ.ธิติชัย  เทียนทอง เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม พื้นที่ของกองกำลังนเรศวร

@@@……พล.อ.ธิติชัย  เทียนทอง เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์บัญชาการทางทหาร ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานในสนาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ของกองกำลังนเรศวร โดยได้นำความปรารถนาดี ความห่วงใย และสิ่งของบำรุงขวัญ มามอบให้แก่กำลังพล นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มาตลอดปี 2565 และได้กล่าวชื่นชม กำลังพลผู้ปฏิบัติราชการในสนามในห้วงที่ผ่านมาซึ่งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำหน้าที่การป้องกันชายแดน ด้วยการบูรณาการใช้กำลังในการป้องกัน สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย รักษาอธิปไตยและสถาปนาความ มั่นคงตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอชายแดนด้าน จ.ตาก และ จ.แม่ฮ่องสอน ให้เกิดความสงบเรียบร้อย จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งนี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสวัสดิการของกำลังพลและครอบครัว เพื่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์  รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือยกพลขึ้นบก (LPD : Landing Platform Dock) เรือหลวงช้าง (ลำที่ 3) ลำใหม่ลงน้ำ

@@@……พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์  รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือยกพลขึ้นบก (LPD : Landing Platform Dock) เรือหลวงช้าง (ลำที่ 3) ลำใหม่ลงน้ำ โดยมี นาง อรัญญา ศิริสวัสดิ์ ภริยา เป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ ณ ท่าเรือหมายเลข 5 อู่ต่อเรือ บริษัท หู้ดง – จงหัวชิปบิลดิง เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ กองทัพเรือ ได้จัดหาเรือยกพลขึ้นบกลำใหม่ เข้าประจำการ ในกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนเรือยกพลขึ้นบกลำเก่า (เรือหลวงช้างลำที่ 2) ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 – 2579 ซึ่งกำหนดความต้องการ เรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ไว้ จำนวน 4 ลำ และใช้ปฏิบัติงานร่วมกับเรือ อากาศนาวี หน่วยกำลังต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยกำลังนาวิกโยธิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ตั้งแต่ในภาวะปกติโดยมีขีดความสามารถปฏิบัติการรบ 3 มิติ ได้แก่ การปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก การขนส่งลำเลียงและเป็นเรือบัญชาการ และการสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ การค้นหาและกู้ภัยทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือและกู้ภัยเรือดำน้ำ และการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย การอพยพประชาชน สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ

นาง อรัญญา ศิริสวัสดิ์ ภริยารองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ ณ ท่าเรือหมายเลข 5 อู่ต่อเรือ บริษัท หู้ดง – จงหัวชิปบิลดิง เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

@@@……ปัจจุบันกองทัพเรือ มีจำนวนเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ ไม่เพียงพอตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม เพื่อให้มีขีดความสามารถสูงสุด ตามระเบียบของ กองทัพเรือ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือรบ ตามประเภทของเรือ โดยในส่วนของเรือยกพลขึ้นบก กำหนดให้ตั้งชื่อตามเกาะต่าง ๆในประเทศไทย โดยเรือยกพลขึ้นบกลำใหม่นี้ ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า  “เรือหลวงช้าง” (เกาะช้าง จังหวัดตราด) มีคุณลักษณะที่สำคัญคือยาว 213 เมตร กว้าง 28 เมตร กินน้ำลึก 17.4 เมตร ระวางขับน้ำสูงสุด 20,003 ตัน ความเร็วสูงสุดที่ระวางขับน้ำสูงสุด 25 นอต มีระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 10,000 ไมล์ทะเล โดยตัวเรือมีความคงทนทะเลจนถึงสภาวะทะเลระดับ 9 (Sea State 9) และสามารถบรรทุกกำลังรบยกพลขึ้นบกได้ 600 นาย

“เรือหลวงช้าง” ก่อนประจำการที่สัตหีบ

@@@……การส่งกำลังจากทะเลขึ้นสู่ฝั่ง ของกองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ ถือเป็นกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติให้สำเร็จสำหรับการยุทธสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ซึ่งสร้างความได้เปรียบสำหรับการปฏิบัติการร่วม/ผสม ที่รวดเร็วและประหยัดกว่าการส่งกำลังด้วยเส้นทางทางบกอย่างมากมาย การที่กองทัพเรือทำพิธีปล่อย “เรือหลวงช้าง” ลงน้ำในฐานะเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำใหม่ล่าสุด เตรียมเข้าประจำการที่สัตหีบนั้น นับเป็นก้าวสำคัญในการ เตรียมกำลังทางทะเลของไทย เพื่อให้มั่นใจว่า ความมั่นคงทางทะเลของไทยจะได้รับการประกัน.

 ………………………………….

 คอลัมน์ : “Military Key”

 โดย “รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img