วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 28, 2021
No menu items!
หน้าแรก COLUMNISTS หาก'คนไทย' หันมาฆ่ากันเอง เราจะร้อง'เพลงชาติไทย'ให้ใครฟัง
- Advertisment -

หาก’คนไทย’ หันมาฆ่ากันเอง เราจะร้อง’เพลงชาติไทย’ให้ใครฟัง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลในครั้งนี้ พุ่งเป้าไปที่ประเด็นการทุจริต คอรัปชั่น ส่วนสถานการณ์การเมืองที่นัดชุมนุม ฝ่ายความมั่นคงกังวลหากเกิดความรุนแรงขึ้นใครจะรับผิดชอบ 

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key”  ทางเว็บไซต์ TheKeyNews  ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 20 ก.พ. 64 ช่วงสัปดาห์นี้ สิ่งที่น่าสนใจเห็นจะเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งการอภิปรายในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการทุจริต คอรัปชั่น 

@@@……โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวชี้แจงถึงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายของทหารที่ฝ่ายค้านกล่าวหามีการจัดซื้อราคาสูงเกินจริง ว่า การจัดซื้อทางราชการต้องทำตามกฎหมาย มีการกำหนดขั้นตอนชัดเจน สอดคล้องหลักการความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพ โดยมีเงื่อนไขที่ผู้ขายต้องปฏิบัติ แตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น การเสนอราคา การวางหลักประกันสัญญา การค้ำประกันความชำรุดเสียหาย การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาส่งมอบ การปรับเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา 0.2 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินสัญญา จึงมีความแตกต่างการจัดหาจากการสั่งซื้อออนไลน์ และบริษัทผู้ขายเหล่านี้ต้องเสียภาษีให้รัฐด้วย ราคาจึงต่างกันพอสมควร 

@@@……และสินค้าที่กองทัพสั่งมีคุณลักษณะเฉพาะ สเปกเหมาะสมกับการใช้งานทางทหาร มีความคงทนแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป กรณีการจ้างผลิตเครื่องแต่งกายทหาร มีการสืบราคาจากการผลิตจากผู้ประกอบการที่มีขีดความสามารถตรงความต้องการ ผู้ผลิตต้องมีขีดความสามารถผลิตได้ครั้งละจำวนมากๆ ทันเวลา มีคุณภาพเหมือนกันทั้งกองทัพที่ไม่อาจหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไป

ส่วนการจัดหากล้องตรวจหาเวลากลางคืนแบบตาเดียว เรามีทหารหลายหน่วยทั้งหน่วยทหารราบ หน่วยรบพิเศษ มีความจำเป็นต้องใช้กล้องดังกล่าวลาดตระเวนเวลากลางคืน จำเป็นต้องใช้กล้องมีประสิทธิภาพสูง ได้ตรวจสอบบริษัทที่ผลิตที่มีสเปกตามที่ต้องการแล้วมีเพียงรายเดียว ทำให้ต้องซื้อในวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นราคาเดียวกับที่เคยจัดซื้อในปี 2561-2562 ขอให้ฟังกันบ้าง

@@@……ส่วนเรื่องการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ เขาไม่ได้ผลิตมารอไว้ให้เราซื้อ จะเห็นได้ว่าต้องใช้เวลาหลายปี ดังนั้น เมื่อทำสัญญากันแล้ว มีการจ่ายเงินเป็นงวดๆ เราไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นก้อนทีเดียว จึงขอให้ทำความเข้าใจในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมด้วย ซึ่งกระทรวงกลาโหมต้องพิจารณาการจัดซื้อให้อยู่ในวงเงินที่จำกัด จัดซื้อในสิ่งที่จำเป็น และเป็นเพียงกระทรวงหนึ่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเช่นกัน  

กระทรวงกลาโหมทำตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และมีการทำตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเราได้ย้ำเตือนว่าการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ตลอดเวลา และตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ดังนั้นอย่ามากล่าวอ้างว่าตนได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ ตนบอกว่าเงินอะไรก็ตามที่ไม่สุจริต ตนไม่รับทั้งสิ้น

@@@……สำหรับการดำเนินกิจการสวัสดิการนั้น กองทัพได้ดำเนินการเรื่องนี้ภายในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 เหมือนกับส่วนราชการอื่นๆ แม้มีคนมองว่ากองทัพบกมีพื้นที่มาก แต่เป็นพื้นที่ที่กองทัพบกได้มอบหมายให้ดูแลไม่ให้มีการบุกรุก การขอรับการอนุมัติหรือขออนุญาตเพื่อขอใช้พื้นที่จึงต้องมีการประสานจากหน่วยงานนั้นๆ มายังกระทรวงกลาโหมที่จะพิจารณาว่าเห็นสมควรหรือไม่ จากนั้นกระทรวงกลาโหมจะพิจารณาร่วมกับกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องวิธีการเข้าใช้พื้นที่ ดังนั้นตนไม่สามารถอนุญาตให้ใครใช้ได้ทันที

นอกจากนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้หน่วยราชการสามารถใช้ที่ดินและอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการภายในและกิจการสวัสดิการเชิงธุรกิจได้ โดยการดำเนินจัดสวัสดิการภายในของกองทัพ ไม่ได้มุ่งหวังแสวงหากำไรหรือสร้างรายได้ แต่มุ่งหวังให้บริการแก่กำลังพลและครอบครัว ซึ่งดูแลข้าราชการชั้นผู้น้อย

@@@……เรื่องเรือดำน้ำที่ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อีก ขอชี้แจงว่าการมีเรือดำน้ำเป็นการสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ พื้นที่ของไทยติดทะเลกว่า 3,000 กิโลเมตร โดยในยามปกติ เรือดำน้ำจะทำหน้าที่ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย การประมงนอกและในน่านน้ำ รวมถึงทำหน้าที่ตรวจตรากิจการความมั่นคงทางทะเล และการแก้ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ในทะเลและผู้อพยพชาวโรฮีนจา ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2563 เราทราบว่ามีเรือรบจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาค้นหาผู้อพยพชาวโรฮีนจาในน่านน้ำทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นการเข้ามาทางใต้น้ำโดยไม่เกรงใจไทย

การมีเรือดำน้ำจะสะท้อนอานุภาพของกองทัพเรือ และแม้อยู่ในยามสงบ แต่การกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หรือเกิดการแย่งชิงเขตแดน และเมื่อเทียบผลประโยชน์ทางทะเลของไทย 24 ล้านล้านบาท กับราคาเรือดำน้ำนั้น จะเห็นได้ว่าที่เราลงทุนในเรื่องเรือดำน้ำ คิดเป็น 0.093 เปอร์เซ็นต์ น่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

@@@……ท่านไม่ชอบผมไม่เป็นไร แต่ท่านไม่ชอบประเทศของท่านไม่ควร เพราะประชาชนก็คือประชาชนของเราที่ต่างฝ่ายก็รักกันทั้งคู่ คำว่ารักประชาชนต้องไม่เลือกว่าใครเป็นใคร กฎหมายเป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้ว ให้ทุกคนอยู่อย่างเป็นปกติในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบใดก็ตามต้องมีกฎหมายนั่นแหละที่จะทำให้สังคมสงบเรียบร้อย อันศึกนอกศึกไกล ผมไม่ห่วง แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ ไล่ข่มเหง หากคนไทย หันมาฆ่ากันเอง เราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง

@@@……ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เตรียมตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านในสภาฯ และได้ตั้งวอร์รูมที่บ้าน ซึ่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้นัดตีกอล์ฟกับเพื่อนสนิทร่วมรุ่นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประวิตร ถูกถามเรื่องการยืมนาฬิกาเพื่อนมาใช้นั้น ได้บอกกับนักข่าวว่า คืนไปหมดแล้ว และเรื่องนี้ได้พิจารณากันไปหมดแล้ว 

@@@……สำหรับความเคลื่อนไหวของกองทัพนั้น พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานจัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ข้าราชการสังกัดสำนักงานผู้บังคับบัญชา ทบ. ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ บก.ทบ. โดยครั้งนี้เป็นการทดสอบแบบนิวนอร์มอล ได้แก่ การเว้นระยะ, ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์นับคะแนนในสถานีดันพื้น และอุปกรณ์เกี่ยวข้อเท้าแทนการใช้บุคคลช่วยเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัว มีการฉีดแอลกอฮอล์สเปรย์อุปกรณ์ หลังจากผู้ทดสอบแต่ละนายใช้งานเสร็จ เป็นต้น

@@@……มาที่ฝั่งดอนเมือง พล.อ.อ. แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) และ นาย ภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และกรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมในพิธี ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ

@@@……สำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดทำข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากร ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่มีความสนใจร่วมกัน ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณที่สอด คล้องกับความต้องการของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

@@@……ปิดท้ายด้วยเรื่องผิดความคาดหมาย….เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายที่ติดตามสถานการณ์ต่างผิดความคาดหมายที่ไม่มีการยื่นฟ้องแกนนำการชุมนุมผิดกฏหมาย และกลุ่มผู้ละเมิดกฏหมายอาญา มาตรา 112 และมาตรา 116 ที่เหลือ ส่งเข้าเรือนจำ เนื่องจากทำสำนวนไม่เรียบร้อย ฝ่ายความมั่นคง ยังคงสงสัยในกระบวนการ แต่ก็มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วคดีดังกล่าว จะต้องขึ้นสู่ศาลในที่สุด ซึ่งแม้ในขั้นตอนการพิจารณาสืบ สวน สืบพยาน จะถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ความผิดที่เป็นเหตุให้ผู้พิพากษาไม่ให้ประกันตัวชั่วคราว ก็คือ ความผิดจากการผิดเงื่อนไขประกันตัวซ้ำแล้วซ้ำอีก ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดแจ้งในสื่อหลักทั่วไป 

@@@……ทั้งนี้ ด้วยความล่าช้าในกระบวนการส่งฟ้องนี้ หากพรุ่งนี้ มะรืนนี้ การชุมนุมผิดกฏหมายโดยบุคคลกลุ่มนี้ที่ควรจะไปอยู่ในเรือนจำแล้ว เกิดลุกลามมีความรุนแรงเกิดขึ้นอีก จนมีคนบาดเจ็บล้มตาย ฝ่ายความมั่นคงจึงยังคงสงสัยอยู่ว่า ใครจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคง ยังหวังให้ทุกฝ่ายดำเนินการอย่างระมัดระวะวังเพื่อมิให้เกิดความรุนแรงที่ไม่พึงปรารถนาขึ้น และประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย เกิดความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน รวมทั้งประเทศชาติสามารถเดินหน้าต่อไปได้
………………..

คอลัมน์ “Military Key” 

โดย “รหัสมอร์ส” 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertisment