วันศุกร์, มกราคม 28, 2022
หน้าแรกCOLUMNISTS''F35'' ความหวังชาติ หากสภาปัดตกก็ไปซื้ออาวุธอื่น
- Advertisment -spot_imgspot_img

”F35” ความหวังชาติ หากสภาปัดตกก็ไปซื้ออาวุธอื่น

ช่วงนี้สถานการณ์การเมืองคึกคักเมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด “บิ๊กตู่” กำชับทุกเหล่าทัพวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและยึดการปฏิบัติตามกฎหมาย 

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ TheKeyNews ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 15 ม.ค.2565 เพิ่งจะผ่านการเฉลิมฉลองปีใหม่แบบโควิด ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม ช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้งซ่อมทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

@@@……เรื่องการวางตัวทางการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้กำชับสั่งการกับทุกเหล่าทัพ ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองและยึดการปฏิบัติตามกฎหมายในการสนับสนุนการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นทั้งในพื้นที่ กทม.และต่างจังหวัด โดยให้หน่วยทหารในพื้นที่ พิจารณาสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยด้วยความเป็นธรรมกับผู้สมัคร ทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน ในการนำเสนอนโยบายกับชุมชนในหน่วยทหารตามความเหมาะสม

@@@……เร่งช่วยชายแดน….พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่จชต. ผ่านโครงการนำร่อง “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” โดย พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำ การทำงานให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และกำหนดให้ปี65 เป็น “ปีแห่งการแก้ปัญหาความยากจน” 

@@@……ที่กระทรวงกลาโหม….พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม พร้อม ปลัดกระทรวงกลาโหม  ได้ร่วมประชุมกับทุกเหล่าทัพ ตร.และ กอ.รมน.ผ่าน ระบบ VTC ณ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อติดตามสถานการณ์และสนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตโควิดหลังปีใหม่ ที่พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนมากขึ้น โดยได้ย้ำสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้ทุกเหล่าทัพ กอ.รมน.และตำรวจ โดยเฉพาะ กองกำลังป้องกันชายแดน ทั้งทางบกและทางน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ยังคงตรึงกำลังคุมเข้มมาตรการเฝ้าตรวจ สกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองและสินค้าผิดกฎหมายทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นในต่อเนื่องเข้ามา ขณะเดียวกันให้ดูแลช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากฝั่งเมียนมาให้ควบคุมคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด

@@@……ตรวจสอบ….พล.อ.คำรณ  เครือวิชฌยาจารย์ จเรทหารทั่วไป และคณะ ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ในบทบาทหน้าที่การพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ การแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พล.อ. จีรัชญ์  บุญชญา ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับและจัดให้มีการบรรยายสรุป การดำเนินงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในห้วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วย ในสนามต่อไป 

@@@……เตรียมรับมือการแพร่ระบาด….กองทัพบก โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบก เตรียมการทั้งด้านกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์ สิ่งอุปกรณ์ อาคารสถานที่ เพื่อสนับสนุนการดูแลกำลังพลและประชาชน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรค โดยเฉพาะการเตรียมเวชภัณฑ์ สิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อที่กองทัพบกมีอยู่ในขณะนี้ พร้อมกับให้มีการทบทวนการปฏิบัติเพื่อให้สามารถเข้าสนับสนุนทุกภาคส่วนได้ทันที 

@@@……สำหรับในพื้นที่ชายแดน ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้กองกำลังป้องกันชายแดน เข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านการคัดกรอง โดยใช้การเฝ้าตรวจด้วยกำลังพล และเครื่องมือพิเศษ ภายใต้การป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ ส่วนในพื้นที่ตอนใน กองทัพบกได้จัดกำลังสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ในการตรวจสถานประกอบการให้ดำเนินกิจการตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด 

@@@……ทางทัพเรือภาคที่ 2 โดย กองร้อยกองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 2  ร่วมพัฒนาวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ตามกิจกรรมของทัพเรือภาคที่ 2 “โครงการรักษ์วัด” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และครอบครัว ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำนุบำรุงศาสนา ใกล้ชิด และผูกพันกับสถาบันศาสนา เสริมสร้างและพัฒนาสัมพันธ์กับวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 2 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อวัดและชุมชนให้กับกำลังพลของ ทัพเรือภาคที่ 2 และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทัพเรือภาคที่ 2 ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยการปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายผู้บัญ ชาการทหารเรือ 

ขอบคุณภาพจาก ทอ.สหรัฐฯ

@@@……ผ่านครม.แล้ว….ในการประชุม ครม. ได้อนุมัติจัดซื้อเครื่องบินรบฝูงใหม่ ที่กองทัพอากาศเสนอของบประมาณในปีงบประมาณ 2566 มูลค่า 13,800 ล้านบาท จำนวน 4 เครื่องแรก จัดซื้อผูกพัน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2566 – 2569 แต่ยังไม่ระบุว่าจะซื้อเครื่องบินรบรุ่น F35 แต่ระบุแค่จัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี ทดแทนรุ่น F16 พร้อมตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คณะกรรมการศึกษาฯ และ คณะกรรมการจัดหา เตรียมนำเข้า ครม. ขออนุมัติหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณ โดยคณะกรรมการชุดแรกมี พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันทน์ รอง ผบ.ทอ. เป็นประธาน และอีกคณะมี พล.อ.อ.พันธุ์ภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตี ทั้งนี้ ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะจัดซื้อเครื่องบินรุ่น F35 แต่ทางผู้บัญชาการทหารอากาศตั้งความหวังเอาไว้ว่าอยากได้รุ่น F35 เพราะราคาลดลงมามาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ พิจารณาความจำเป็นทางยุทธการ 

@@@……สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายความมั่นคงได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพม่า โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ทหารพม่า ทำการสู้รบกับชาติพันธุ์บริเวณแนวชายแดน เมื่อคืนวันที่ 11 ม.ค.65 ทหารพม่าได้ใช้กำลังทางอากาศต่อชาติพันธุ์ ในเวลากลางคืนด้วยอากาศยานปีกหมุน ซึ่งทำให้ฝ่ายความมั่นคงรู้สึกตกใจ และ เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากศักยภาพในการใช้กำลังทางอากาศในเวลากลางคืนด้วยอากาศยานปีกหมุนนี้ ไม่มีอยู่ในกองทัพไทย ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะจัดหาเครื่องบินสมรรถนะสูงใด ๆ บรรจุประจำการกองทัพ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่า ความมั่นคงจะได้รับการประกัน การจัดหา ฮ.โจมตีที่มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน ปกติแล้วเป็นภารกิจของกองทัพบก ซึ่งราคาของอากาศยานประเภทดังกล่าวมีราคาแพงสูงลิ่วไม่ต่างจากเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแต่อย่างใด ดังนั้นข้อพิจารณาการจัดหาเครื่องบินสมรรถนะสูงซึ่งสามารถจัดการกับอากาศยานปีกหมุนในเวลากลางคืนได้ จึงเป็นข้อพิจารณาที่มีความสำคัญยิ่ง

ขอบคุณภาพจาก ทอ.

@@@……สำหรับประเด็นข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องบิน F35 ของฝ่ายความมั่นคงนั้น ประเทศ ไทยใช้งานเครื่องบินขับไล่แบบ F16 มากกว่า 30 ปีมาแล้ว และมีบางฝูงบินมีสภาพเก่าใกล้สิ้นสภาพ เครื่องบินขับไล่แบบ F35 นั้นเป็นเสมือนเครื่องบินขับไล่ต่อยอดเครื่องบิน F16 ที่ไทยคุ้นเคยอยู่แล้ว จึงดูเป็นอากาศ ยานที่ตรงกับความต้องการ รวมทั้งเป็นการจัดหาทดแทนเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูง F16 ที่ทะยอยปลดประจำการ เพื่อตอบคำถามสำคัญว่าเราปฏิบัติการรบอย่างไร ก็จะจัดหาเครื่องมือให้ตรงกับรูปแบบนั้น 

@@@……งบประมาณที่ใช้ในปี 2566 เป็นค่าใช้จ่ายประจำในหมวดงบลงทุนลักษณะเหมาจ่ายเท่ากันทุกปีที่ผ่านมา ดังนั้นแม้ว่ากระทรวงกลาโหมจะไม่จัดหา F35 มาใช้งานก็ตาม งบประมาณส่วนนี้จะถูกใช้ในการพัฒนากองทัพและจัดหายุทโธปกรณ์ส่วนหนึ่งอยู่ดี มิได้นำส่งคืนภาครัฐแต่อย่างใด….ด้วยธรรมชาติของการใช้กำลังทางอากาศแล้ว คุณภาพมาก่อนปริมาณเสมอ

@@@……การใช้งบประมาณเพื่อกิจการทหารเพียง 1.5 เปอร์เซ็นต์ GDP เพื่อการป้องกันประเทศ ที่มีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี หรือประมาณ 16 ล้านล้านบาทนั้น ถือว่ามิได้เป็นการใช้งบประมาณที่มากเกินความจำเป็นแต่อย่างไร นอกจากจะมิได้มีการของบประมาณเพิ่มเติมแล้ว คุณค่าของเงินที่ถูกใช้นั้นจะทรงคุณค่ายาวนานไปอีกมากกว่า 30 ปี แตกต่างจากการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคบางอย่างที่ใช้แล้วก็หมดไปในเพียงปีเดียว 

ขอบคุณภาพจาก ทอ.สหรัฐฯ

@@@……อย่างไรก็ตามคุณค่าของมันก็ไม่ได้เพียงแค่ศักยภาพทางการทหารในการป้องกันประเทศเท่านั้น แต่มันยังส่งผลต่อการป้องปรามและเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งหากไม่มีสถานการณ์ความขัดแย้งจีน สหรัฐฯ แล้ว เชื่อว่าประเทศไทยไม่มีทางได้รับข้อเสนอราคาที่ลดลงมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ข้อมูลของสิงคโปร์ในการจัดหา F35 ในปี 62 อยู่ที่ราคาต่อหน่วยสูงถึง 160 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อหน่วย ขณะที่ปัจจุบันไทยจะสามารถจัดหาได้ในราคาต่อหน่วยเพียง 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือว่า ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยสามารถกระทำได้ จึงถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีทางเป็นไปได้ 

@@@……การรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับจีน และสหรัฐฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญต่อความอยู่รอดของชาติอย่างมาก การแสวงประโยชน์จากความขัดแย้งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ในการยกระดับศักยภาพในการป้องกันประเทศถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ประเด็นสำคัญคือ ด้วยราคา 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นโอกาสที่ไม่ได้เคยคาดว่าจะได้รับ จึงถือเป็นจังหวะที่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องจัดหาเป็นจำนวนมาก และด้วยจำนวนน้อย คุณภาพสูง เช่นเดียวกับประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 

@@@……ซึ่งก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ กดดันไทยอย่างมาก เพื่อให้ร่วมปิดล้อมจีน และใช้นโยบายแข็งกร้าวต่อไทยอย่างรุนแรงต่อเนื่องมา จนฝ่ายความมั่นคงมองว่า มันอาจกลายเป็นนโยบายถีบไทยไปหาจีน อย่างไรก็ตามในปี 2567 เพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งจีน กับ สหรัฐฯ นั้น ไทยอาจจะพิจารณาจัดหาเรือดำน้ำจีนเพิ่มเติมต่อเนื่องต่อไปในปี 2567 ได้ด้วยเช่นกัน.  
 ……………

 คอลัมน์ “Military Key”

 โดย “รหัสมอร์ส”

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

“บิ๊กตู่”จนตรอกการเมือง?

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img