วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS“บิ๊กบี้”ชื่นชมทหารใหม่เสียสละทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“บิ๊กบี้”ชื่นชมทหารใหม่เสียสละทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง

นับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงคนกรุงเทพมหานครก็จะได้ผู้ว่าราชการคนใหม่กันแล้ว ด้าน “ฝ่ายความมั่นคง” จับตามองความเคลื่อนไหวในการหาเสียงของผู้สมัคร พบทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ THEKEYNEWS ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 2565 เหลืออีกเพียงวันเดียวชาวกรุงเทพมหานครก็จะได้ผู้ว่าราชการคนใหม่แล้ว ส่วนใครจะได้อีกไม่กี่ชั่วโมงรู้กัน…?? สถานการณ์ในช่วงนี้ การหาเสียงเลือกตั้งชิงตําแหน่งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ที่ถือเป็นห้วงสุดท้าย มีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะ บรรดาผู้สมัครฯ และพรรคการเมือง ต่างเคลื่อนไหวหาเสียงเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้น โดยเฉพาะการใช้สื่อทีวีดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์หาเสียง ผ่านการจัดรายการในรูปแบบการพูดคุย และการตอบคําถามเชิงแสดงวิสัยทัศน์

ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า การแสดงความคิดเห็นของผู้สมัครฯ บางรายที่อ้างตนเป็นฝ่ายประชาธิปไตย มักใช้วาทกรรมโจมตีการทํางานของรัฐบาล มากกว่าการนําเสนอนโยบายในการบริหารจัดการ กทม. สอดคล้องกับกลุ่มปฏิกริยาที่มุ่งมั่นด้อยค่ารัฐบาล และบ่อนทำลายสถาบัน ยังคงรักษากระแสการเคลื่อนไหวในที่สาธารณะต่อเนื่องในรูปแบบเดิม แม้จะไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวตามสถานการณ์ และวันสำคัญทางการเมือง รวมถึงสร้างกระแสบิดเบือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อบ่มเพาะแนวคิดและปลุกเร้ามวลชนให้เกิดความเกลียดชัง และโน้มน้าวมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในห้วงต่อไป ซึ่งคาดว่าจะยังไม่สามารถระดมมวลชนในการจัดกิจกรรมได้มากกว่าที่ผ่านมา 

@@@…….ทั้งนี้ Carmob ใหญ่ที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งชุมนุมหน้าศาลอาญาเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องคดี ทำยอดมวลชนได้เพียงประมาณ 140 คน รถยนต์ 20 คัน และจักรยานยนต์ 50 คันเท่านั้น แต่ก็สร้างปัญหาจราจรใน กทม.อย่างหนักโดยไม่มีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจแต่อย่างไร .. อย่างไรก็ตาม กลุ่มการเมือง และมูลนิธิบางกลุ่ม  รวมทั้งพรรคการเมืองบางพรรค มุ่งมั่นปรับกลยุทธ์เพื่อบ่อนทำลายสถาบันผ่านสถานศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาอีกหลายแห่งแบบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยใช้กลุ่มอาจารย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันเป็นเครื่องมือหลักเพื่อเข้าถึงความคิดของเยาวชน เนื่องจากเชื่อว่า กิจกรรมการเคลื่อนไหวผ่านระบบการศึกษาของไทยใน 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ดังนั้น การมุ่งดำเนินการทำให้ผู้คนไม่เคารพ ไม่ให้ความสำคัญต่อสถาบันต่อเนื่องต่อไปนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ยาก เป็นไปได้ และจะเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้สำเร็จในอีกไม่นาน .. ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคง เฝ้าติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด และระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อหากมีหลักฐานประจักษ์ชัดเจน จะได้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดต่อไป เพื่อให้สถาบันหลักของชาติได้รับการปกป้อง ซึ่งถือเป็นความต้องการของประชาชนชาวไทยส่วนรวมทั่วทั้งประเทศ ไม่มีข้อสงสัย 

ภาพ บก.ทสส.

@@@…….มาที่กองบัญชาการกองทัพไทย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทยกับสำนัก งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พลเอก ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยกระดับการดูแล การรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ และสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการเพื่อปกป้อง ป้องกัน ส่งเสริม ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตี ตลอดจนรับมือ และแก้ไขสถานการณ์ด้านภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ภาพ บก.ทสส.

@@@…….โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนา สร้างการตระหนักรู้ พัฒนาขีดความสามารถทักษะ และความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านโครงการ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางด้านไซเบอร์ต่าง ๆ ร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการเพื่อยกระดับการดูแลและการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในลักษณะแบบ CERT (Computer Emergency Response Team) ซึ่งรวมถึงการร่วมกันกำหนดกลไกการตอบสนอง จัดการกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Incident Response) และการดำเนินกิจกรรมซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Drill) พร้อมทั้งจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลง ตลอดจนร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ วิธีการโจมตีหรือการก่อภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภาพ ทบ.

@@@…….ที่กองทัพบก หลังจากครบห้วงกำหนดกักตัวของทหารกองประจำการผลัดที่ 1/65 และเริ่มเข้าสู่การฝึกหลักสูตรทหารใหม่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือที่ จ.พะเยา ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17, กรมทหารราบที่ 17, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4, มณฑลทหารบกที่34 ,และหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่ จ.ลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17  ซึ่งเป็นการไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารกองประจำการ เพื่อพบปะพูดคุยให้เห็นถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชา ในฐานะที่ทหารใหม่ คือบุคคลในครอบครัวกองทัพบก 

ภาพ ทบ.

@@@…….ผู้บัญชาการทหารบก ได้ขอบคุณหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ได้ให้การดูแล และเตรียมการฝึกตามนโยบายของกองทัพบก มุ่งให้ทหารใหม่มีความรู้ด้านการทหาร มีวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ในทุกมิติ ผลักดันตามความถนัดของทหารแต่ละบุคคล ควบคู่กับการเพิ่มโอกาสต่อยอดการรับราชการในอนาคต  หลังจบการฝึกทหารใหม่ ทุกคนจะมีความพร้อมในการทำหน้าที่ด้านความมั่นคง การช่วยเหลือประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ที่มีความพร้อมในด้านระเบียบวินัย มีสายการบังคับบัญชาที่แน่นแฟ้น สามารถปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ  และได้กล่าวชื่นชมทหารใหม่ในความเสียสละที่ เข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง และเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก การฝึกทหารใหม่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนจะผ่านไปได้ด้วยดี และจะได้เห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวเน้นย้ำ ให้ผู้บังคับหน่วยดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการช่วยเหลือดูแลครอบครัวทหารใหม่ที่ทุพพลภาพ หรือ ทหารใหม่ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงให้ได้ปฏิบัติภารกิจที่เหมาะสม

ภาพ ทร.

@@@…….มาที่กองทัพเรือ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์กระโจมไฟเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนักศาลกรมหลวงชุมพร หาดทรายรี จ.ชุมพร โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นาวาตรี ภากร ศุภชลาศัย ราชสกุลอาภากร พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานมูลนิธกรมหลวงชุมพร หาดทรายรี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ สมาคมภริยาทหารเรือ ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดชุมพร คณะกรรมการมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีในครั้งนี้

ภาพ ทร.

@@@…….ด้วยวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ซึ่งทหารเรือยกย่องและเทิดทูนพระเกียรติคุณอย่างสูงสุด เนื่องจากพระองค์ทรงริเริ่มวางรากฐานกิจการทหารเรือและนำความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองมีสมรรถภาพสู่กองทัพเรือเป็นที่ประจักษ์ทั่วไป ทำให้ทัพเรือไทยทันสมัยมีมาตรฐาน และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะประเทศ เพื่อเป็นการเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงประชวรและสิ้นพระชนม์ ในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายรี ปากน้ำเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 เวลา 11.40 น. ยังความโศกเศร้ามาสู่บรรดาทหารเรือ และประชาชนทั่วไปยิ่งนัก 

ภาพ ทร.

@@@…….โดยในปีนี้ เป็นปีที่ 99 ที่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิ้นพระชนม์ กองทัพเรือ ร่วมกับจังหวัดชุมพร และมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี ได้จัดพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีบำเพ็ญกุศลถวายทักษิณานุประทาน พิธีเปิดพระรูปใต้ต้นหูกวาง และพิธีวางศิลาฤกษ์กระโจมไฟเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การยิงถวายสักการะ 19 นัด จากกองทหารเกียรติยศ และการยิงสลุตจากเรือหลวงเจ้าพระยา 19 นัด นอกจากนี้ กองทัพเรือ จังหวัดชุมพร และมูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี ได้จัดให้มีการรำถวายสักการะการแสดงรำถวายสักการะ โดยประชาชนและนักเรียน จากจังหวัดชุมพร การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) โดยนักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และการร่วมร้องเพลงดอกประดู่ เพลงเดินหน้า และเพลงดาบของชาติ ซึ่งเป็นเพลงที่พระองค์ท่านประพันธ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

ภาพ ทอ.

@@@…….มาที่ข่าวดี นักกีฬาเปตองสังกัดกองทัพอากาศ ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย และสร้างความภาคภูมิใจให้กองทัพอากาศอีกครั้ง ในการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์โลก 2022 ณ ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งมีนักกีฬาเปตองสังกัดกองทัพอากาศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 3 คน คือ รางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม (เหรียญทอง) ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง สังกัดสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และ จ่าอากาศเอกหญิง นันทวัน เฟื่องสนิท สังกัดกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์โลกไว้ได้เป็นสมัยที่ 2 ของทั้งคู่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว (เหรียญทองแดง)  ได้แก่ เรืออากาศโทหญิง พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช สังกัดโรงเรียนการบิน โดยได้รับเกียรติจาก นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เดินทางไปให้กำลังใจพร้อมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

@@@…….โดย พลอากากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความยินดีและขอบคุณนักกีฬาเปตอง สังกัดกองทัพอากาศ ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเท ฝึกซ้อมด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและกองทัพอากาศ ตลอดจนสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้แก่พี่น้องชาวไทย พร้อมทั้งขอให้นำประสบการณ์จากการแข่งขันมาพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักกีฬารุ่นหลังต่อไป

 ……………

 คอลัมน์ “Military Key”

 โดย “รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img