วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS“ลุงตู่”สั่ง“สมช.”ดูพลังงานให้กระทบความมั่นคงของประเทศน้อยที่สุด
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“ลุงตู่”สั่ง“สมช.”ดูพลังงานให้กระทบความมั่นคงของประเทศน้อยที่สุด

ฝ่ายค้านเดินหน้าด้อยค่านายกรัฐมนตรีด้วยการตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับปัญหาปากท้อง ราคาพลังงานและราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อประชาชน ด้านกองทัพยังทำตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกชนิด ทั้งอุทกภัย และ อัคคีภัยที่เกิดขึ้น 

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ THE KEY NEWS ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 25  มิ.ย. 2565 สถานการณ์การเมืองห้วงที่ผ่านมา พรรคฝ่ายค้านพยายามรุกคืบทําลายความน่าเช่ือถือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลโหม โดยจะเห็นได้จาก การต้ังกระทู้ถามสดของสมาชิกพรรคฝ่ายค้านในสภาฯ ด้วยการนํากรณีปัญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจปากท้อง ราคาพลังงาน และราคาน้ํามัน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในขณะนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองซักถามต่อนายกรัฐมนตรีด้วยท่าทีท่ีเสียดสีดูหมิ่นภูมิปัญญา พร้อมทั้งให้ร้ายโจมตีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวของรัฐบาลอย่างมีนัยสําคัญ ขณะที่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้รับมอบหมายให้เข้ามาช่วยในประเด็นความมั่นคงทางพลังงาน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าสงครามพลังงาน และสงครามอาหารที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกจะกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศให้น้อยที่สุด

@@@……อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคง มองว่า ไทยเป็นประเทศนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามพลังงานซึ่งทำให้ราคาน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ กระทบต่อค่าเงิน รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขี้น กลายเป็นภาระใหญ่หลวงของประชาชนในประเทศโดยถ้วนหน้า ทั้งนี้ มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนได้ทะยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภาครัฐได้แบกภาระต้นทุนพลังงานของประเทศไว้ด้วยระบบการเงินการคลังจำนวนมหาศาล ดังนั้น การยกประเด็นดังกล่าวมาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อด้อยค่าการดำเนินงานภาครัฐ และสร้างความแตกแยกในสังคมนั้น มิใช่หนทางที่เหมาะสม ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคประชาสังคมเพื่อฝ่าวิกฤติพลังงานให้สามารถเดินหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจไปได้ ถือเป็นความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ 

@@@……การดำรงอยู่ของ ปตท.หมายถึง การป้องกันการผูกขาดธุรกิจพลังงานจากต่างชาติ โรงกลั่นน้ำมัน 6 แห่งของไทย หมายถึง การปฏิเสธการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ด้วยการนำเข้าเพียงน้ำมันดิบมากลั่นใช้เอง มิฉะนั้นราคาพลังงานที่เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจของไทย อาจมีราคาแพงกว่านี้อีก 2 – 3 เท่า ทั้งนี้ กำไรส่วนเกินของกลุ่มธุรกิจพลังงานในประเทศโดยคนไทย ควรมุ่งไปที่ความร่วมมือกันในการพัฒนาระบบพลังทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนสำหรับอนาคตจากนี้ไป แหล่งพลังงานรูปแบบกระจายไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น การยกเลิกการผูกขาดระบบสายส่ง เพื่อการพึ่งตนเองทางพลังงาน และลดเลิกการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความมั่นคงทางพลังงานของชาติก็จะได้รับการประกัน ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคง จะได้ติดตาม และประเมินผลกระทบด้านความมั่นคงจากสถานการณ์สงครามพลังงาน และสงครามอาหารที่เกิดขึ้นทั่วโลกต่อไป 

@@@……สําหรับการเคลื่อนไหวของกล่มปฏิกิริยาบนถนนที่นิยมความรุนแรง ยังคงมีความพยายามที่จะปลุกกระแสการชุมนุม เพื่อขยายฐานมวลชนอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากการนัดชุมนุมของเครือข่ายกลุ่มราษฎร และแนวร่วมในวันน้ี ท่ีอาศัยโอกาส วันครบรอบ 90 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ เป็นเงื่อนไขสําคัญในการสร้างแรงจูงใจชักนํามวลชน และแนวร่วม ให้ร่วมการชุมนุม และมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีมวลชนจัดต้ังบางส่วนร่วมด้วย โดยคาดว่า ห้วงสุดท้าย ของการชุมนุม อาจมีการใช้มวลชนก่อเหตุวุ่นวายบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง ซึ่งอาจพบการเคลื่อนไหวเข้มข้นข้ึนกว่าห้วงท่ีผ่านมา แม้ว่าจะไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปก็ตาม ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคงจะได้ติดตาม และรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย หรือเข้าทยอยจับกุมเป็นราย ๆ ไป

@@@……เรื่องของการเมืองปล่อยให้เป็นเรื่องของการเมือง….กองทัพยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชน จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กทม. เมื่อช่วงบ่าย 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนได้ระดมความช่วยเหลือโดยทันที ในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้ส่งกำลังพลจิตอาสาจาก กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เข้าสนับสนุนทุกภาคส่วนช่วยประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม., สำนักงานเขตปทุมวัน, ประชาชนจิตอาสา ช่วยดับไฟ อพยพประชาชน ขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ไฟไหม้ อำนวยความสะดวกช่วยผู้บาดเจ็บนำส่งสถานพยาบาล 

@@@……ทั้งนี้ได้จัดรถครัวสนามเข้าประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย หลังเหตุสงบได้สำรวจความเสียหาย มีบ้านเรือนของประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 50 หลังคาเรือน และได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ณ ศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่ โดยมีประชาชนที่เดือดร้อน 120 คน เข้าพักพิง ปัจจุบันกำลังพลจิตอาสาจาก กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ยังคงช่วยจัดระเบียบ อำนวยความสะดวกประชาชน ดูแลผู้เจ็บป่วย ณ ศูนย์พักพิงดังกล่าว โดย พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง กำชับให้ กองทัพภาคที่ 1 สนับสนุนทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มที่ ในการฟื้นฟูสถานการณ์ให้ประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตปกติโดยเร็ว 

@@@……หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ….พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้กล่าวถึงการปฏิบัติของกองทัพบกตามแนวทางของรัฐบาล รองรับการเปิดประเทศในเดือน ก.ค.หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยให้ทุกหน่วยดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว รวมทั้งดำรงศักยภาพทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชนและให้การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ รองรับสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตด้วย

@@@……นอกจากนี้ ผบ.ทบ.ยังได้กล่าวถึงทหารใหม่ที่อยู่ในระหว่างการฝึกเฉพาะหน้าที่ และจะขึ้นประจำการหน่วยทหารในเดือน ก.ค.นี้ กำชับให้หน่วยฝึกทหารใหม่ อบรม ดูแล สร้างความมีระเบียบวินัย ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทาง “ครอบครัวเดียวกัน” เน้นให้ทหารใหม่เป็นศูนย์กลางของการฝึก หลังจากนั้นกองทัพบกมีนโยบายให้หน่วยทหารจัดกิจกรรม “Open House” เปิดค่าย เปิดหน่วยฝึก ให้ครอบครัวได้เข้ามาเยี่ยมชมค่ายทหาร ได้รู้จักหน่วยทหาร รวมทั้งได้เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี  ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในค่ายทหาร เป็นต้น เป็นการสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวทหารใหม่ สอดรับกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล

@@@……สำหรับการจัดแสดงดนตรีในสวนของกองทัพบกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  ผบ.ทบ.ได้แสดงความชื่นชมในศักยภาพของวงดุริยางค์ทหารบกที่ได้สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สร้างความสุขให้ประชาชน พร้อมย้ำในเจตนารมณ์ที่ให้หน่วยทหารนำวงดนตรี จัดแสดงสร้างความสุข สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้กับประชาชนในพื้นที่สวนสาธารณะ และลานกิจกรรมของจังหวัดต่างๆ  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทหารพร้อมเคียงข้างประชาชน และจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประเทศชาติต่อไป

@@@……กองทัพเรือ โดยพล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ครั้งที่ 4/65  ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย เยาวชนชาย จำนวน 17 คน เยาวชนหญิง จำนวน 13 คน นับถือ ศาสนาพุทธ จำนวน 7 คน และนับถือศาสนาอิสลามจำนวน 23 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยน้อมนำวิธีการแห่งศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม  

@@@……กองทัพอากาศ….พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ได้กล่าวชื่นชม นักเรียนนายเรืออากาศของไทย ที่คว้ารางวัลคะแนนรวมอันดับ 1 จาก 76 ทีมชั้นนำทั่วโลก ที่เข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ “The Student Unmanned Aerial System (SUAS) 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมระบบอากาศยานไร้คนขับนานาชาติ หรือ Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) ณ มลรัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 – 18 มิ.ย.2565 โดยมีวัตถุประสงค์การแข่งขันเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบอัตโนมัติในหุ่นยนต์และอากาศยานโดยไม่แสวงหาผลกำไร

@@@…….ทั้งนี้ กองทัพอากาศ โดย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้ส่งนักเรียนนายเรืออากาศเข้าร่วมการแข่งขัน ภายใต้ชื่อทีม “Pegasus” (พีกาซัส) ซึ่งในตลอดช่วงเดือน มี.ค. ถึงเดือน พ.ค. 2565 ทางทีม Pegasus ของคณะนักเรียนนายเรืออากาศ ได้ออกแบบ ทดสอบ และแก้ไขระบบ รวมถึงการจำลองการแข่งขัน และจัดทำอุปกรณ์สำรอง เพื่อพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS) ให้สามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ และมีความแม่นยำสูง จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนรวมจากการแข่งขันดังกล่าว เป็น Top of The World โดยแบ่งแยกย่อยได้ดังนี้ Part Technical design paper ได้อันดับที่ 21, Part Flight Readiness Review ได้อันดับที่ 1 และ Part Mission Demonstration อันดับที่ 1 

……………

 คอลัมน์ : “Military Key”

 โดย …“รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img