วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS“ทอ.”ยัน F-16 ป้องปรามเมียนมาได้อย่างเฉียบขาด
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“ทอ.”ยัน F-16 ป้องปรามเมียนมาได้อย่างเฉียบขาด

ชายแดนไทยติดพม่า ได้รับผลกระทบจากเมียนมาสู้รบกันเอง ทอ.ส่ง F-16 ป้องปรามอย่ารุกล้ำแดนไทย ขณะที่ การเมืองคึกคักเคลื่อนไหวเตรียมพร้อมเลือกตั้ง 

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ THEKEYNEWS  ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565 สถานการณ์การเมืองเวลานี้เริ่มนับถอยหลัง เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้ว

@@@……สัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มฝ่ายค้าน กลุ่มผู้ชุมนุมปฏิกริยา และนักวิชาการส่วนหนึ่ง ยังคงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ และด้อยค่ารัฐบาลในเชิงลบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเด็นการดำเนินการภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องวิกฤติราคาพลังงานจากสถานการณ์โลก ซึ่งกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป เกิดปัญหาเงินเฟ้อ ปัญหาค่าเงิน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีก การอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีการสร้างวาทะกรรมมุ่งด้อยค่ารัฐบาลด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเพื่อหวังผลการเลือกตั้งในรอบหน้า ซึ่งจะมีขึ้นในอีกประมาณ 8 เดือน หรืออาจเร็วกว่านั้นไม่มีใครทราบได้ ทั้งนี้ เชื่อว่าช่วงนี้จะยังไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นบนท้องถนน 

@@@……อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงยังคงเชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนรัฐนาวาที่เป็นประเทศไทยเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติราคาพลังงานครั้งนี้ไปได้ ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ และสามัคคีกันไว้ให้มาก รวมทั้งจะต้องเดินหน้าต่อไป ไม่หยุด หรือถอยหลังไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำก็ตาม ความมุ่งมั่นในการพึ่งตัวเองให้มากที่สุด คือ คำตอบ และภูมิคุ้มกันของชาติ กลไกตลาดเสรีในภาคพลังงานที่ต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ อาจใช้ไม่ได้ ทำให้รัฐบาลใช้มาตรการการเงินการคลัง และกลไกกองทุนน้ำมัน เพื่อแทรกแซงตรึงราคาต้นทุนพลังงานไว้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมาด้วยปริมาณเงินมหาศาล มิฉะนั้นราคาพลังงานในประเทศจะสูงกว่านี้อีก กว่า 2 – 3 เท่า การปลดล็อคการเป็นทาสนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และการมุ่งใช้แหล่งพลังงานสีเขียวในประเทศสำหรับอนาคตอันใกล้ เป็นความจำเป็นเชิงนโยบายที่จะต้องทำให้สำเร็จ 

@@@……ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรมชั้นแนวหน้าของโลก มีวัตถุดิบที่เป็นชีวมวล Biomass อย่างมากมายหลากหลายรูปแบบ มีแสงแดดแรงกล้าในการผลิตกำลังไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ยอดเยี่ยม มีแหล่งพลังงานที่เป็นไฟฟ้าพลังน้ำ และแบตเตอรี่ระบบพลังน้ำสูบกลับ มีผลผลิตการเกษตรคุณภาพ และมีแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นสารอินทรีย์ปริมาณมาก มีพื้นที่การทำเกษตรไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และชายฝั่งทะเลที่เหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยงสาหร่ายอยู่ทั่วประเทศ มีอุจจาระจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขยะเปียก ขยะแห้ง รวมทั้งขยะพลาสติกจำนวนมากมาย สามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ Biofuels และ/หรือ เชื้อเพลิงสังเคราะห์ Syngas สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล หรือนำไปผลิตกำลังไฟฟ้าโดยตรงจากแหล่งพลังงานชีวมวลใช้เองในชุมชน ท้องถิ่น หรือส่งกำลังไฟฟ้าส่วนเกินเข้าโครงข่ายระบบสายส่งเพื่อขาย หรือนอกระบบสายส่ง และ/หรือจ่ายเข้าระบบ Virtual Power Plant : VPP ที่ชาญฉลาดกว่าในอนาคตได้ 

@@@……ดังนั้น การลด หรือเลิกการใช้เชื่อเพลิงที่กลั่นมาจากน้ำมันดิบลึกลงไปใต้เปลือกโลกที่ต้องนำเข้ามาจากประเทศในราคาสูง แล้วหันมาใช้แหล่งพลังงานในประเทศเป็นหลักแทนด้วยราคาที่ลดลงเรื่อย ๆ จึงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ อย่างน้อยภายในไม่เกิน 10 ปีจากนี้ไป ซึ่งจะทำให้ความมั่นคงด้านพลังงานของไทยได้รับการประกันในที่สุด ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคงมองว่า ความสามัคคี และการพึ่งตนเอง คือ ประเด็นสำคัญที่สุดสอดคล้องกับคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่า ความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนคนในชาติเหล่านี้นั้น คือ ปัจจัยความสำเร็จที่จะทำให้รัฐนาวาเช่นประเทศไทย สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง และมั่งคั่ง สู่อนาคตที่สดใสได้อย่างภาคภูมิ 

@@@……ที่กองทัพบก ในการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวัน ที่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานได้กล่าวถึงการที่รัฐบาลได้มีมาตรการเปลี่ยนผ่านโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น กองทัพบกให้ทุกหน่วยทหารปรับการดำเนินกิจกรรมเข้าสู่ภาวะปกติ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขทั้งการปฏิบัติตนของกำลังพลและการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยให้ดำรงมาตรการที่จำเป็นสำหรับการป้องกันโรค รวมทั้งยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

@@@……นอกจากนี้ ผบ.ทบ.ได้นำข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่มอบให้หน่วยทหารได้ร่วมกับทุกภาคส่วนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา อย่างสมพระเกียรติ ตลอดเดือนกรกฎาคม และการที่กำลังพลได้มีโอกาสไปทำงานด้านจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมในเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยความตั้งใจ ที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ช่วยให้งานของส่วนรวมสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย หรือการเข้าไปเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ งานจิตอาสาถือเป็นการมีส่วนร่วมของทุกคน เพื่อช่วยเหลือสังคม เป็นการทำความดี ทำให้สังคมมีความสุข ซึ่งเป็นเรื่องที่กองทัพบกให้ความสำคัญ อีกทั้งกองทัพบกเป็นหน่วยงาน หนึ่งที่มีความพร้อมด้านกำลังพล มีระบบการบังคับบัญชา การสื่อสาร พร้อมที่จะประสานงานและให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนในเหตุการณ์ต่างๆ ได้โดยทันที

@@@……พล.อ.ณรงค์พันธ์ ยังได้ระบุถึงกฎหมายสำคัญที่สังคมให้ความสนใจในช่วงนี้และต้องสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลและประชาชน เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนกฎหมายอีกฉบับ คือ การควบคุม การใช้ ปลูก นำเข้า มีไว้และครอบครองกัญชาและกัญชงนั้น ให้หน่วยทหารของกองทัพบกทั้งที่ตั้งปกติและกองกำลังป้องกันชายแดน ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กับกำลังพลและประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ โทษ ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้  ปลูก นำเข้า มีไว้และครอบครอง เพื่อการปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

@@@……กองทัพเรือ พล.ร.อ.ภราดร พวงแก้ว ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ได้เป็นประธานจัดงานเทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องใน “วันบริพัตร ประจำปี 2565” ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ทรงบุกเบิกและวางรากฐานความเจริญด้านต่าง ๆ ให้แก่ กองทัพเรือ เป็นอันมาก คุณูปการที่ทรงมีต่อกองทัพเรือที่สำคัญ ๆ อาทิ ทรงจัดระเบียบราชการในกองทัพเรือให้รัดกุม ทรงจัดทำข้อบังคับทหารเรือว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรือหลวง ทรงวางรากฐานการจัดระเบียบการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือใหม่ทรงขยายและปรับปรุงอู่หลวง เป็นต้น ขณะทรงรับราชการในกองทัพเรือ พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และมีความตั้งพระทัย ฉะนั้นการที่กองทัพเรือมีความพัฒนาก้าวหน้าต่อเนื่องมากระทั่งถึงปัจจุบันนี้ กล่าวได้ว่า เป็นเพราะกรุณาคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรืออย่างหาที่สุดมิได้

@@@……ที่กองทัพอากาศ พล.อ.ต.ประภาส  สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า หน่วยงานของกองทัพอากาศได้รายงานการตรวจพบอากาศยานไม่ทราบฝ่าย บินล้ำแดนบริเวณอำเภอพบพระ จ.ตาก  โจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณแนวชายแดนและบินล้ำแดนเข้ามายังพื้นที่ประเทศไทย ก่อนเป้าหมายจะจางหายไปจากระบบเรดาร์เฝ้าตรวจการณ์ของกองทัพอากาศในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังตรวจพบเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจอยู่ห่างจากแนวชายแดนบริเวณดังกล่าว ระยะทางประมาณ 5 ไมล์ทะเล (Nautical Mile) แต่มิได้ล้ำแดนมายังพื้นที่ประเทศไทยแต่อย่างใด  

@@@……กองทัพอากาศ จึงได้มีคำสั่งให้เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 หรือ F-16 จำนวน 2 เครื่อง ขึ้นบินลาดตระเวนรบทางอากาศทันที บริเวณแนวชายแดนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก และได้สั่งการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครทูต ณ ย่างกุ้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อแจ้งเตือนและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงพื้นที่ตามเขตแนวชายแดน ตลอด 24 ชั่วโมง 

……………

 คอลัมน์ “Military Key”

 โดย “รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img