วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSการเมืองนิ่ง'ฝ่ายมั่นคง'ยังไม่พบเหตุขัดแย้งรุนแรง
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

การเมืองนิ่ง’ฝ่ายมั่นคง’ยังไม่พบเหตุขัดแย้งรุนแรง

ทหารพร้อมรับมือโควิด สั่งกำลังพลรับมือแผนเดิม ด้าน ฝ่ายความมั่นคง เฝ้าติดตามสถานการณ์การเมือง เผยยังไม่พบความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความรุนแรงบนท้องถนน 

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ https:// thekey.news ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 9 ก.ค. 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทยดูจะดีขึ้น รัฐบาลเพิ่งจะประกาศให้ถอดหน้ากากได้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย

FB / ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center

@@@……แต่ล่าสุดดูเหมือนเชื้อโควิด 19 จะกลับมาเยือนเพื่อความไม่ประมาทหน่วยงานในกองทัพ เช่น โรงพยาบาลของทหารได้ประกาศมาตรการเร่งด่วนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ต้องสวมหน้ากาก งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ ดูแลความสะอาดของสถานที่ การใช้ลิฟต์จำกัดจำนวนเพื่อลดความแออัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เช่น การจับมือ สวมกอด การรับประทานอาหารนั่งห่างกัน และ การทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ลูกบิดประตู ในที่ทำงาน เป็นต้น…เวลานี้ ผบ.ทบ.ติดโควิดเป็นที่เรียบร้อย หลังจากกลับจากการเยือนมาเลเซีย 

@@@……ก่อนไปที่เรื่องของทหาร ๆ มาเรื่องของการเมืองที่ว่าด้วยการประชุมร่วมรัฐสภาฯ มีมติให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขมาตรา 23 ของร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตามที่ กมธ. เสียงข้างน้อย เสนอให้ใช้สูตรหารด้วยจํานวน 500 ยังคงเป็นประเด็นเห็นต่างทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มพรรคฝ่ายค้าน นํามาเคลื่อนไหวโจมตี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และรัฐบาล โดยพยายามปรักปรําว่าผลการลงมติฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สังคมเข้าใจว่า มีการใช้อํานาจในทางมิชอบครอบงํากระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าติดตาม และถือเป็นเรื่องปกติตามวิถีทางการเมืองในระบบรัฐสภาฯ รวมทั้งยังไม่มีแนวโน้มว่าความขัดแย้งเห็นต่างในประเด็นนี้จะนำไปสู่ความรุนแรงบนท้องถนนแต่อย่างไร  


@@@……ทั้งนี้ แนวทางการคำนวณ ส.ส.พึงมีตามมาตรา 23 นี้ ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อประเมินจากการเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า สังคมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ สูตรการคํานวณที่หารด้วยจํานวน 500 ด้วยให้เหตุผลว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่แก้ไขจุดด้อยของรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้เพื่อป้องกันเผด็จการในรัฐสภาฯ และการผูกขาดเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจพวกพ้องจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง และ ยังเปิดโอกาสให้พรรคเล็กได้มีโอกาสเข้าไปเป็นปากเสียงแทนประชาชน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคง ยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชืด เพื่อให้มั่นใจว่า ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจะได้รับการประกันต่อเนื่องต่อไป 

@@@……สําหรับการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม และกลุ่มปฏิกิริยาบนท้องถนน ยังคงจัดกิจกรรมรูปแบบเดิม และสร้างกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมที่ถูกคุมขัง และยกเลิก ม.112 รวมถึงการต่อต้าน และทําลายภาพลักษณ์ สถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังขยายฐานมวลชนจัดชุมนุมใหญ่กดดันรัฐบาล ในห้วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีความพยายามด้อยค่า บิดเบือน และโจมตีการบริหารงานของรัฐบาล โดยเฉพาะในประเด็นทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งการแก้ปัญหาพลังงานของภาครัฐอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ไม่ครบ หากแต่ยังไม่สามารถโน้มน้าวให้มวลชนเข้าร่วมได้เท่าที่ควร  ทั้งนี้ หากมีการกระทำที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น ฝ่ายความมั่นคงจะได้รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทะยอยจับกุมต่อไป 

@@@……ช่วงการตรวจเยี่ยม…พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX)  ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ  ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม   เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ รับทราบอุปสรรคข้อขัดข้อง และให้แนะนำการฝึกแก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ สำหรับ การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ( การฝึก ทร.65) ในปีนี้ ทำการฝึกในขั้นสถานการณ์ปกติ – ความขัดแย้งระดับต่ำ ดำเนินการฝึกกระบวนการวางแผนทางทหารเพื่อการจัดทำคำสั่งยุทธการ รวมถึงการฝึกด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล (FTX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศ และทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร  ตลอดจนทดสอบแนวทางการใช้กำลัง การอำนวยการยุทธ์ตามแผนที่ใช้ในการฝึก รวมถึงเพื่อทดสอบขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ โดยใช้โครงสร้างจริงของหน่วยทุกระดับของกองทัพเรือเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดการจัดฝึก “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” 

@@@……ในส่วนของการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) เป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจตามกระบวนการวางแผนทางทหาร การทดสอบการอำนวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการในระดับกองทัพเรือ หน่วยเตรียมกำลัง หน่วยใช้กำลัง หน่วยสนับสนุน และ กองกำลังเฉพาะกิจ   ในขั้นสถานการณ์ปกติจนถึงขั้นความขัดแย้งระดับต่ำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดทำคำสั่งยุทธการเพื่อนำไปใช้ในการอำนวยการยุทธ์ โดย มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอาทิการป้องกันฐานทัพเรือและการควบคุมเรือ  การปฏิบัติการข่าวสาร การส่งกำลังบำรุง การปฏิบัติการสงครามไซเบอร์และการบังคับใช้กฎหมายในทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกการปฏิบัติการของ  ศรชล.เพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนด้านการสนธิกำลัง ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อาทิ  แนวความคิดในการควบคุมเส้นทางเรือพาณิชย์ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกหัวข้อการปฏิบัติการเรือดำน้ำสำหรับเตรียมการรองรับเรือดำน้ำที่จะเข้าประจำการ  

@@@……กองทัพอากาศ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ จัดสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ ประจำปี 2565 โดยมี พล.อ.อ.ชนะยุทธ รัตนกาล ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ เป็นประธาน การจัดสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การปฏิบัติด้านการจัดการขยะแบบบูรณาการร่วมกับบริษัทเอกชน และนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานกองทัพอากาศ โดยมีความมุ่งหมายให้ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)

@@@……ทั้งนี้ กองทัพอากาศ จัดทำยุทธศาสตร์สิงแวดล้อมกองทัพอากาศ 20 ปี กำหนดวิสัยทัศน์กองทัพอากาศด้านสิ่งแวดล้อม คือ “กองทัพอากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Air Force) ภายในปี 2581” โดยมีความมุ่งหมายให้ขยะเหลือศูนย์ น้ำสะอาดเพียงพอ การบำบัดน้ำเสียได้มาตรฐาน สภาพอากาศ แสงและเสียงอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐาน เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการอยู่อาศัย  ซึ่งกำหนดเป้าหมายระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ.2562-2566) เน้นให้ข้าราชการและครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติที่จะลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้นทาง ตลอดจนมีจิตสำนึกในการนำไปใช้ปฏิบัติจนคุ้นชินเป็นวิถีชีวิตประจำวัน

@@@……ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พ.อ.รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพล ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ต.บาโร๊ะ ดำเนินการซ่อมแซมผิวถนน เส้นทางบ้านลีตอ-ตันหยง เนื่องจากการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อในห้วงฤดูฝนที่ผ่านมา ด้วยยางมะตอยผสมร้อน Asphalt Hot-Mix  โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงาน ช.พัฒนา พร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกล และยุทโธปกรณ์ในการซ่อมแซมถนน ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สัญจรไป-มา ได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ณ บ้านตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา.

……………

 คอลัมน์ : “Military Key”

 โดย..“รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img