วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSปัญหา!!..ไม่น่าเป็นปัญหา
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ปัญหา!!..ไม่น่าเป็นปัญหา

“เปรียญสิบ” เคยสนทนากับ เจ้าคณะสายปกครองระดับเจ้าคณะจังหวัด, รองเจ้าคณะจังหวัด อย่างน้อย 3 จังหวัด เกี่ยวกับปัญหาหนึ่งกลายเป็น “ปมหนึ่ง” ที่พระคุณเจ้าเหล่านี้ สะท้อนให้ฟังเกี่ยวกับการทำงานการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา กิจการคณะสงฆ์ “ไม่คล่องตัว” อันเนื่องมาจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหลายจังหวัดเป็น “สตรี”

“ปัญหา” นี้ หากเป็นหน่วยงานภาครัฐอื่นไม่มีปัญหา แต่เป็น “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” ซึ่งจะต้องทำงานสนองงานคณะสงฆ์ ทำงานใกล้ชิดกับพระสงฆ์ ซึ่งมี “พระวินัย” เป็นเครื่อง “กีดกั้น” เป็นเรื่องของพระวินัย ล้วนๆ มันจึงเกิดปัญหา..

เจ้าคณะจังหวัดรูปหนึ่ง ท่านเล่าว่า เดี๋ยวนี้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหลายจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นสตรี เวลามาร่วมประชุม เวลาจำเป็นต้องเดินทางไปประชุมร่วมกัน พูดคุยบางปัญหา โดยเฉพาะบางเรื่องมันเป็น “ความลับ” เช่นเรื่อง การจัดการกับพระภิกษุทุจริต หรือนอกพระวินัยบางรูป ต้องเรียกมาปรึกษาหารือแบบสองต่อสอง เกิดปัญหาทั้งอาจถูก “ใส่ร้าย” ติฉินนิทา หรือ “ต้องอาบัติ” ได้ง่ายๆ

“เปรียญสิบ” สำรวจเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นดังที่พระคุณเจ้าว่ามาจริงๆ ปัจจุบันสำนักงานพระพุทธศาสนา มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นสตรี 39 คน เป็นชาย 37 คน รวมมแล้ว 76 จังหวัด ในขณะที่ ผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหญิงล้วน ด้านผู้ตรวจในจำนวน 4 คน มีชายเพียง 1 คนเท่านั้น

“เปรียญสิบ” เคยถามคนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า ทำไม!! ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพุทธจังหวัด “สตรีมากกว่าชาย”

คำตอบคือ ตอนสอบแข่งขันผู้ชาย “ขี้เกียจ” ดูหนังสือ สู้สตรีไม่ได้

เรื่องนี้..หากคนที่เกี่ยวข้อง..มองว่าเป็น “ปัญหา” ดังที่พระคุณเจ้าสะท้อนมา ก็ต้องหาทางออกตั้งแต่ “ตั้งไข่”

คือการรับสมัครผู้สอบแข่งขันเข้าบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำเป็นหรือไม่ อาจต้องกำหนด “คุณสมบัติเฉพาะ” ของคนที่จะมาเป็นข้าราชการหน่วยงานแห่งนี้ เช่นดังที่มีบางคนเรียกร้องว่าขอให้เอาคนที่มี “คุณวุฒิ” จบการศึกษามาจาก มจร-มมร. หรือจบเปรียญธรรมมาให้มากหน่อย

“เปรียญสิบ” ไม่ทราบว่า เป็นการละเมิดสิทธิ ผิดกฎหมายการสอบแข่งขันบรรจุราชการหรือไม่

แต่หากฟังแล้วในแง่ “กฎหมาย” ทำไม่ได้ เรื่องนี้ต้องโยน “ทิ้งไป” 

ถือว่าเสียงพระคุณเจ้าเป็นเพียง..แค่ความรู้สึกของพระคุณเจ้าที่เคร่งครัดพระธรรมวินัย กลุ่มหนึ่ง สะท้อนมาดังที่เกริ่นมาข้างต้น และให้ “พระคุณเจ้า” แยกแยะให้ออกระหว่าง “สตรี-งาน” และภาระหน้าที่

“เปรียญสิบ” มองว่าปมปัญหานี้เกี่ยวข้องกับ “พระวินัย” และ “โลกวัชชะ” ล้วนๆ ปัญหาไม่น่าจะเป็นปัญหา..แต่ที่มันมีปัญหา เพราะหน่วยงานนี้ต้องทำงานใกล้ชิดกับคณะสงฆ์ แค่นั่นเอง!

…………….

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย…“เปรียญสิบ”: riwpaalueng@gmail.com

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img