วันอาทิตย์, กรกฎาคม 25, 2021
No menu items!
หน้าแรกCOLUMNISTS'โควิด'ระลอก 2 ถึงเวลารื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี
- Advertisment -spot_imgspot_img

‘โควิด’ระลอก 2 ถึงเวลารื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี

ยังไม่สายเกินไป..สวัสดีปีใหม่แฟนคลับ The Key News ทุกท่าน

เราคงอยู่กับไวรัสโควิด-19 อีกยาวนานทีเดียว แม้มีวัคซีนป้องกันแล้ว แต่ยังมีผลข้างเคียงตามมา เอาละถือเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติ และคนไทย

ที่ชาวบ้านอย่างเราๆ ท่านเป็นห่วง คงเป็น การจัดสรรงบประมาณประจำปี หากใครจำกันได้ตามพ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี2564 มีนักวิชาการ นักการเมืองฝ่ายค้าน รวมนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลหลายคน สแกนภาพรวมแล้ว “ขัดลูกตา”

ไม่ตอบโจทย์การฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคโควิด

เพราะงบประมาณแผ่นดินแต่ละปี มีจำกัดจำเขี่ย มีความจำเป็นยิ่งยวดใช้จ่ายอย่างกระเบียดกระเสียร แต่รัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณแบบเดิมๆ ไร้พลังขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เห็นชัดเจนในชั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.รายจ่ายประจำปี 2564 ได้ตั้ง คณะอนุกรรมาธิการฯ ขึ้นอีก 8 ชุด

ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมาธิการการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

2.คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ไอซีที รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน 3.คณะอนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

5.คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพฯ พัทยา และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

6.คณะกรรมาธิการด้านการศึกษา 7.คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 และ 8.คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2

สรุปมีหน่วยรับงบประมาณทั้งสิ้น 1,404 หน่วย

เมื่อดูภาพรวมเฉพาะคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ วงเงินเกือบ 3 แสนล้านบาท เกลี่ยให้ 207 หน่วยงาน โดยได้ตั้งงบเดินทางไปต่างประเทศ หลังปรับลดแล้วเหลือ 858 ล้านบาท ขณะที่ตั้ง “งบวิจัย” แค่ 50 ล้านบาท ต่างกันราวฟ้ากับเหว

“ราษฎรเต็มขั้น” ขอยกตัวอย่างให้เห็นว่า ในห้วงปิดน่านฟ้า เดินทางไปต่างประเทศไม่สะดวกโยธิน ยังตั้งงบไว้สูงมาก แต่ “งบวิจัย” ที่สำคัญในยุคนี้ มีเพียงน้อยนิด

ยังไม่นับงบค่าจ้างที่ปรึกษา 207 หน่วยงานกว่า 1,200 ล้านบาท ค่าจ้างเหมาบริการกว่า 12,800 ล้านบาท ค่าอบรม-สัมมนากว่า 5,400 ล้านบาท

หรืองบดำเนินงาน (ที่เหลือ) งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือ) งบรายจ่ายอื่นๆ (ที่เหลือ) งบลงทุน ค่าเช่า ประชาสัมพันธ์

สมมติบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้เช่นนี้ ชาวบ้านอย่างเราคงมองไม่เห็นอนาคตของบริษัทดังกล่าว รอวันล้มละลาย

ฉะนั้นเมื่อ ครม. “VERY กู้” เห็นชอบกรองวงเงินงบประมาณ ปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 185,962.5 ล้านบาท ลดลง 5.66% และเป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล 7 แสนล้านบาท

ก่อนโยนให้ 1,404 หน่วยงาน กลับไปจัดทำคำของบประมาณ เพื่อเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ 15 ม.ค.นี้ และสำนักงบประมาณจะจัดทำเป็นคำของบประมาณเบื้องต้นเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาตามปฏิทินงบประมาณ 16 มี.ค. 2564

ดูตามไทม์ไลน์การพิจารณางบประมาณ “ราษฎรเต็มขั้น” รู้สึกว้าเหว่ประเทศไทย มองไม่เห็นอนาคตของลูกหลาน

เพราะยังจัดทำงบประมาณแบบเดิมๆ เหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาว ยังไม่นับการคอร์รัปชั่นเบ่งบานเกาะกินเลือดเนื้อคนไทย

ไม่เชื่อไปกระซิบถามนักการเมืองบางพรรคว่า ได้รับเงินเดือนแต่ละเดือน เกินกว่า 5 แสนบาทหรือไม่

ถึงเวลา “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล กล้าปราบคอร์รัปชั่นตามที่ให้สัญญาประชาคมเอาไว้ และระดมทีมออกแบบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเสียใหม่หรือไม่

ก่อนประเทศไทยพังนะครับ!

………………………………..

คอลัมน์ : ไขกุญแจ/ไขแหลก

โดย “ราษฎรเต็มขั้น”

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img