วันจันทร์, สิงหาคม 15, 2022
หน้าแรกEXCLUSIVEทหารเช่าเบนซ์ s500 รถควบคุมสั่งการ ไม่พบนิยามใน“ระเบียบกองทัพไทย”
- Advertisment -spot_imgspot_img

ทหารเช่าเบนซ์ s500 รถควบคุมสั่งการ ไม่พบนิยามใน“ระเบียบกองทัพไทย”

“จะแน่วแน่ แก้ไขสิ่งผิด เพื่อชีวิตใหม่ สืบสานไว้ ปณิธานด้วยความพอเพียง” นี่เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลง “กองทัพไทย หัวใจเพื่อประชาชน” ที่ “บิ๊กแก้ว-พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์” ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งการให้ สำนักสวัสดิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แต่งเพลงขึ้น เพื่อเทิดทูนสถาบัน และบทเพลงที่แสดงถึงความรักของ กองทัพไทย ที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนชาวไทยฃ

บทเพลงนี้ ได้ถูกเปิดขึ้นในช่วงท้าย ในการชี้แจงการประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณางบของกระทรวงกลาโหม วงเงิน 197,292,732,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา มีปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้นำเหล่าทัพ เข้าชี้แจงอย่างพร้อมเพรียง พล.อ.เฉลิมพล ได้ขอเปิดบทเพลงนี้ เพื่อให้ กมธ.วิสามัญฯ ได้เข้าใจภารกิจทหาร เพราะตนพูดไม่เก่ง จึงให้ลูกน้องรวบรวมว่ากองทัพได้ทำอะไรบ้าง

โดยก่อนหน้านี้ กมธ.มีการซักถามกองทัพในหลายประเด็น ทั้งกรณี เครื่องบินรบ มิก 29 ของเมียนมา รุกล้ำน่านฟ้าไทย เรื่องภารกิจงบลับกว่า 400 ล้านบาท ใช้ในภารกิจอะไรบ้าง และกองทัพมีแผนปรับลดกำลังพลอย่างไร และที่สำคัญคือ การเช่ารถเบนซ์ s500 และ s400 ให้กับผู้บริหารระดับสูง รวม 36 คน ซึ่งเรื่องนี้ มีคำตอบที่คลุมเครือจากผู้นำเหล่าทัพ ที่ไปร่วมชี้แจงในวันนั้นว่า ประเด็นการเช่ารถเบนซ์นั้น ไม่ใช่รถประจำตำแหน่ง

“แต่เป็นรถที่เสริมสร้างการปฏิบัติงาน มีระบบสั่งการสามารถควบคุมการทำงานเพื่อตอบสนองภารกิจเร่งด่วน จึงจำเป็นต้องจัดหารถที่มีสมรรถนะสูง ไม่ได้ใช้งบลับหรืองบพิเศษ เป็นงบปกติทั่วไป”

เรื่องนี้ยังคาใจ “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ในฐานะ กมธ.วิสามัญฯ สัดส่วนพรรคเสรีรวมไทย ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และได้ขอเอกสารจากกองทัพเพิ่มเติมในเรื่องนี้ โฟกัสเรื่องจัดสรรงบประมาณส่วนใดไปเช่ารถ และหากไม่ใช่รถประจำตำแหน่ง จะใช้ในภารกิจใด อะไรคือภารกิจเร่งด่วน ใครได้โควต้าไปใช้ และใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน?

เมื่อลองหาคำตอบจาก ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถราชการ พ.ศ.2564 จะพบรายละเอียดสาระที่น่าสนใจ ในส่วนของรถ ไม่พบรายละเอียดของ “รถควบคุมสั่งการ” มีเพียงรายละเอียดของ รถราชการ, รถส่วนกลาง, รถส่วนกลางของหน่วย, รถประจำตำแหน่ง, รถรับรอง และรถเช่า เมื่อลองสำรวจผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง มีอยู่ 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ นายพลที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เจ้ากรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ส่วนที่สอง นายทหารชั้นยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ซึ่งรับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ ดำรงตำแหน่ง รองผู้ช่วยและเสนาธิการ ส่วนสุดท้าย คือ นายทหารชั้นยศนายพล ที่เทียบกับข้าราชการของส่วนราชการนอกกระทรวงกลาโหม ซึ่ง ครม.อนุมัติให้ได้รับรถประจำตำแหน่ง ส่วน หมวด 8 เรื่องรถเช่า ระบุในข้อ 34 ว่า กองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์ในการเช่ารถยนต์จากเอกชน มาใช้งานด้านธุรการเป็นหลัก

หากหน่วยมีความจำเป็นต้องใช้งานในด้านอื่น ควรพิจารณาจำนวนคนและความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุด้วย และให้เก็บต้นฉบับ หรือสำเนาไว้ในรถยนต์คันนั้นๆ ทั้งนี้ ขอให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อไปตรวจสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการฯ ดังกล่าว จะพบว่า ในหมวด 2 การจัดหา ข้อ 11 ระบุว่า รถประจำตำแหน่งให้มีได้ไม่เกินตำแหน่งละ 1 คัน เลือกใช้ได้ตำแหน่งเดียว และ ข้อ 12 รถประจำตำแหน่ง กำหนดขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 3,000 ซีซี ใน หมวด 5 การเบิกจ่ายเชื้อเพลิง ข้อ 21 ระบุไว้ว่า ผู้ใช้รถประจำตำแหน่ง ต้องเป็นผู้จ่ายค่าเชื้อเพลิงเอง

ในกรณีไปใช้นอกเหนือหน้าที่ ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้ ส่วนรถส่วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจำจังหวัด ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงที่ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้น ถ้าเบนซ์ s500 ที่กำหนดภารกิจไว้เป็นรถควบคุมสั่งการ ไม่ใช่รถประจำตำแหน่งแล้ว จึงอาจถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของรถส่วนกลาง หรือรถรับรอง ที่กำหนดไว้ในระเบียบชัดเจนว่า ใช้ในการรับรองบุคคลสำคัญ สิ่งสำคัญอีกประการคือ รถในหมวดหมู่นี้ สามารถเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงที่ตั้งงบประมาณไว้

“สืบสานไว้ ปณิธานด้วยความพอเพียง” แว่วดังมาอีกรอบ บทเพลงแทนใจที่ชื่อว่า “กองทัพไทย หัวใจเพื่อประชาชน” วนดังมาอีกครั้ง

ในขณะที่ กมธ.วิสามัญ พิจารณางบประมาณฯ เก็บข้าวของเดินออกจากห้อง เชื่อว่า หลายๆ คน คงมีคำถามเป็นหมื่นล้านคำในใจ ที่ยังรอคอยคำตอบ

…………………………………….

ระเบียบสำนักนายก

ระเบียบ บก.สส.

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img