วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
หน้าแรกNEWS"หมอชลน่าน"ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง“เมีย" นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีสาธารณสุข
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“หมอชลน่าน”ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง“เมีย” นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีสาธารณสุข

รมว.สธ.ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง “นวลกุล บำรุงพงษ์” นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 1290/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ด้านสุขภาพอนามัย จึงแต่งตั้ง นางสาวนวลกุล บำรุงพงษ์ เป็นคณะที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข

และยังลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1291/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรมว.สาธารณสุขดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้ง นายมงคล สมคำ เป็นคณะทำงานรมว.สาธารณสุข

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img