วันเสาร์, กันยายน 25, 2021
หน้าแรกHighlightโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร 771 นายและตั้งนายพล 516 ราย
- Advertisment -spot_imgspot_img

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร 771 นายและตั้งนายพล 516 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหาร 771  นาย  “บิ๊กหน่อย” นั่งปลัดกลาโหม. ขณะที่“บิ๊กเฒ่า” ผงาดผบ.ทร. “บิ๊กป้อง” นั่ง ผบ.ทอ. 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 771 นาย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหมพล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหมพล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน และพลังงานทหาร เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ด้านกองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้อานวยการสานักงานปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพล.ร.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ส่วนกองทัพบก พล.อ.อภินันท์ คาเพราะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นรองผู้บัญชาการทหารบก พล.ท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1  พล.ต. สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่  2 เป็น แม่ทัพภาคท่ี  2 

ขณะที่กองทัพเรือ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย รองปลัดกระทรวงกลาโหม  เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ

ทั้งนี้กองทัพอากาศ พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการ ทหารอากาศ

อ่านรายละเอียด

นอกจากนั้นยังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล จำนวน 516  ราย

อ่านรายละเอียด

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img