วันจันทร์, สิงหาคม 15, 2022
หน้าแรกNEWS"ชวน" ส่งคำร้องคืน "ทนายตั้ม" ถอด "เต้" ชี้ช่องร้องจริยธรรมส.ส.-กมธ.ปี 63
- Advertisment -spot_imgspot_img

“ชวน” ส่งคำร้องคืน “ทนายตั้ม” ถอด “เต้” ชี้ช่องร้องจริยธรรมส.ส.-กมธ.ปี 63

สภาฯชี้ “ทนายตั้ม” ยื่นถอด”เต้” ข้อกล่าวหาผิด “ประธานชวน” ส่งเรื่องกลับ ชี้ช่องร้องตามประมวลจริยธรรมส.ส.-กมธ.ปี 63

วันที่ 24 มิ.ย.65 ที่รัฐสภา นายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความ ขอให้ตรวจสอบ จริยธรรม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.นั้น ทางสำนักงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือร้องเรียนดังกล่าวว่า เป็นไปตามข้อ 11 ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ กรรมาธิการ พ.ศ. 2563 หรือไม่ โดยจากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่อาจดำเนินการขอให้ตรวจสอบจริยธรรม ของผู้ถูกร้องได้ เนื่องจากผู้ถูกร้อง แม้จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ บังคับของประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564 แต่ผู้ถูกร้อง อยู่ภายใต้ ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563

นายณัฐกานต์ กล่าวว่า หนังสือร้องเรียนต้องมีรายละเอียดตามข้อ 7 ของข้อบังคับว่าด้วยประมวล จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 โดยเรื่องร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคำสุภาพ และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1.ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง รวมถึงวิธีการติดต่อสื่อสารที่สะดวก พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 2.ข้อกล่าวหาที่จะระบุว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการคนใด กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเรื่องใด โดยระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิยื่นเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว และ 3.ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้ร้อง ทางสำนักงานฯ จะได้ดำเนินการแจ้งผู้ร้องให้ดำเนินการให้ถูกต้องต ไปส่งยายทามมาเหรอ ามข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ต่อไป

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img