วันจันทร์, สิงหาคม 15, 2022
หน้าแรกHighlight“วิษณุ”ชี้ระบบเลือกตั้งไทยกำลังจะ''พิสดาร''ยิ่งขึ้นในไม่ช้า
- Advertisment -spot_imgspot_img

“วิษณุ”ชี้ระบบเลือกตั้งไทยกำลังจะ”พิสดาร”ยิ่งขึ้นในไม่ช้า


“วิษณุ”ชี้ระบบเลือกตั้งไทยเคยพิสดาร และกำลังพิศดารยิ่งขึ้นในไม่ช้า ซึ่งจะย้อนกลับไปอย่างเก่าอีกหรือไม่ก็ไม่รู้ แต่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่าพัฒนาการของการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้บรรยายหัวข้อ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม กับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12)

โดยนายวิษณุ กล่าวตอนหนึ่ง ว่า การเลือกตั้งที่พึงปรารถนาที่สุดคือการเลือกตั้งที่ดี แต่วันนี้การเลือกตั้งที่ดีต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมาไม่มีกลอุบายแอบแฝง ไม่มีวิชามาร เที่ยงตรง มีคุณธรรม ไม่ลำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สองมาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดรวมกันเป็นการเลือกตั้งที่ดี ทั้งนี้การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องอาศัยพัฒนาการไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วจะสมบูรณ์เลย แต่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตั้งแต่การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงสมัยกรีก ระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษ ที่ทำให้เกิด Magna carta เกิดพัฒนาการระบบรัฐสภา จนถึงประชาธิปไตยแบบอ้อมในปัจจุบัน

“การปกครองระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันถือว่าเป็นระบอบที่ดีที่สุด เพราะมีข้อเสียน้อยที่สุด สิ่งสำคัญคือการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตามหลักสหประชาชาติ คือ 1.การเลือกตั้งต้องถือเป็นเสรีภาพ แต่ระยะหลังมีพัฒนาการกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์บังคับบางอย่าง 2.ต้องเป็นการเลือกตั้งที่มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 3.ต้องเป็นการเลือกตั้งโดยตรง หมายถึงถ้าประชาชนเลือกใครคนนั้นก็ได้เป็นผู้แทน หรือเป็น ส.ส. 4.ต้องเป็นการออกเสียงที่ลับ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเลือกใคร 5.ต้องเป็นการเลือกตั้งที่ให้สิทธิแก่คนทั่วไป ไม่ไปตัดสิทธิโดยไม่จำเป็น 6.ต้องมีวิธีจัดการเลือกตั้งที่ดี ต้องมีกรรมการกลางจัดการเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมี กกต. ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนั้นต้องมีการกำหนดรูปแบบเลือกตั้งที่เป็นธรรม และต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สิทธิมากเท่าที่จะมากได้”

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า สำหรับวิธีจัดการเลือกตั้งในโลกมีหลายวิธี และแต่ละประเทศก็แตกต่างไม่เหมือนกัน อังกฤษเลือกแบบ 1 คน 1 เขต อเมริกา เยอรมัน ก็จะพิศดาลออกไป และประเทศไทยก็เคยพิสดารและกำลังจะพิสดารยิ่งขึ้นในไม่ช้า และกำลังจะย้อนกลับไปอย่างเก่าอีกหรือไม่ก็ไม่รู้ แต่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่าพัฒนาการของการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งในประเทศไทย เคยถูกเรียกว่าการเลือกตั้งที่ทุจริตที่สุด คือการเลือกตั้งในปี 2500 แต่ปัจจุบันกำลังพัฒนาให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าการเลือกตั้งในอนาคตอาจจะผันแปรไปเป็นอย่างไร

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img