วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
หน้าแรกPREAจับมือราชภัฏบ้านสมเด็จฯพัฒนานวัตกรรม ‘Thai Herbal & Natural Products’
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

EAจับมือราชภัฏบ้านสมเด็จฯพัฒนานวัตกรรม ‘Thai Herbal & Natural Products’

EA และ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสมุนไพร สร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ ‘Thai Herbal & Natural Products’

นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ กล่าวว่า EA มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ “Green Product” มากว่า 15 ปี ด้วยแนวคิด “Energy Absolute Energy for The Future” ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาองค์กร สู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด และเพิ่มความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจ สำหรับความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สอดรับกับทิศทางพัฒนาองค์กร

โดย EA ได้ให้ความสำคัญต่อการแพทย์ สุขภาพ และการดำเนินชีวิต บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันนวัตกรรมสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะสามารถสร้างความรู้ และโอกาสใหม่ ๆ สู่การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม ‘Thai Herbal & Natural Products’ ของประเทศที่สร้างสรรค์และยั่งยืน “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่ว่าด้วยเรื่องของการนำพืช สัตว์ และแร่ธาตุ มาทำการวิจัยเพื่อหาส่วนประกอบของสสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้เพื่อประโยชน์ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มศักยภาพ” นายวุฒิเลิศกล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ทางวิชาการ การวิจัย และการศึกษาดูงาน ที่จะสร้างการแลกเปลี่ยนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ สู่การวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกฝนปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสรับทุนการศึกษาเพื่อการวิจัยต่อยอดด้านสมุนไพรไทย แนวทางความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีบทบาทอย่างสูงต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสมุนไพรไทย ทั้งด้านการศึกษา ขยายผลสู่ธุรกิจชุมชนและสังคม สร้างการพัฒนาตลาดให้มีขีดความสามารถแข่งขันระดับประเทศ และระดับสากล

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img