วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 28, 2021
No menu items!

Energy Key

- Advertisment -

Future Battery : อนาคตแบตเตอรี่

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ 5 แบบ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขันของการผลิตแบตเตอรี่ จึงเป็นกุญแจสำคัญของการเพิ่มความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของไทยในเวทีตลาดโลก '' ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Lithium Ion Battery โดยเฉพาะในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว คาดการณ์ไว้ว่า ใน 15 ปีข้างหน้า ปริมาณความต้องการทั่วโลกจะขยายตัวถึง 100 เท่า ในขณะที่ราคาจะลดลงประมาณ 3 เท่า นี่ยังไม่รวมมูลค่าการตลาดจากระบบจัดเก็บพลังงานขนาดกลาง ขนาดใหญ่...

เครือข่ายโรงไฟฟ้าแบบกระจาย Virtual Power Plant Network : VPP

เครือข่ายของหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดกลาง และขนาดเล็กแบบกระจาย รูปแบบใหม่ธุรกิจพลังงาน สู่ชุมชน และท้องถิ่น ‘ประเด็นการผูกขาดระบบสายส่ง กำลังจะกลายเป็นประเด็นสำคัญในการถกเถียงกันจากนี้ไป เพราะมันอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมกระจายการควบคุม การกระจายการปฏิบัติ และการวางเครือข่าย VPP โดยบริษัทเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่นิติบุคคลใด ๆ เช่นส่วนราชการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ดังนั้นการผูกขาดรวมศูนย์ระบบสายส่ง อาจต้องถูกปลดล็อคไปในที่สุด .. ’ เทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีราคาต้นทุนลดลง ไม่ว่าจะเป็น โซล่าเซลล์ ระบบจัดเก็บพลังงาน...

การจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ Utility – Scale Energy Storage

ระบบจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ และการผลิต Lithium Ion Batteries ในประเทศ จะกลายเป็นปัจจัยความสำเร็จในพัฒนาการด้านพลังงานของไทย การจัดเก็บพลังงานแบบกริด Grid Energy Storage หรือที่เรียกว่า การจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ Utility - Scale Energy Storage .. คือการหลอมรวมวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการจัดเก็บพลังงานปริมาณมากในระบบสายส่ง หรือภายในกริดพลังงานไฟฟ้า Electrical...

เปลี่ยน’ขยะพลาสติก’เป็นเชื้อเพลิง

การจัดการกับ ขยะพลาสติก มี 2 หลัก รีไซเคิล กับ นำมาผลิตเชื้อเพลิง ดูเหมือนการรีไซเคิลจะเทียบไม่ได้กับการนำมาเปลี่ยนเป็นแหล่งพลังงาน อาจกลายเป็นนโยบายในที่สุด.. ปัญหาขยะพลาสติก และ การจัดการขยะพลาสติก กลายเป็นประเด็นระดับโลกที่ผู้คนต่างคำนึงถึง โดยเฉพาะปัญหาไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนอยู่ในทะเล อาจส่งผลกระทบร้ายแรง ในประเด็นห่วงโซ่อาหาร กลับมาทำร้ายมนุษยชาติหรือไม่ การรีไซเคิลขยะพลาสติก เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์พลาสติกอีกครั้งนั้น มิได้ง่าย และยังไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากยังคงมีขยะพลาสติกส่วนเกิน ส่วนเหลือ และส่วนที่ทำรีไซเคิลไม่ได้...

พลังงานชีวมวล Biomass Renewable Energy ในประเทศ

พลังงานชีวมวล Biomass Renewable Energy ในประเทศ ทางเลือกที่น่าสนใจของเกษตรกร และการบริหารจัดการขยะ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมชั้นนำของโลก มีผลผลิตการเกษตรคุณภาพ และมีแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นสารอินทรีย์ มีพื้นที่การทำเกษตรไม้โตเร็วเพื่อเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีอุจจาระจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขยะเปียก ขยะแห้งจำนวนมากมาย สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวลใช้เองในชุมชน ท้องถิ่น หรือส่งไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสายส่งเพื่อขาย และ/หรือจ่ายเข้าระบบ Virtual Power Plant : VPP ที่ฉลาดกว่าในอนาคตได้  ทั้งนี้...

Green Hydrogen ไฮโดรเจนสีเขียว

ไฮโดรเจนสีเขียว คืออะไร และมันคือแหล่งพลังงานที่จะขับเคลื่อนอนาคตของมนุษยชาติได้หรือไม่? มนุษยชาติ กำลังเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากในการรักษาโลกของเรา..ตามที่คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ The Intergovern mental Panel on Climate Change สรุปไว้ว่า เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดบางประการของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราจำเป็นต้องหยุดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส หรือ Global Warming of 1.5 °C Above Pre-Industrial Levels  ทั้งนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก นั้น จะเกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากร ในบริบทของการตอบสนองของโลก ต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความพยายามในการขจัดความยากจน นั่นหมายถึง ประเด็นความสำคัญทางเศรษฐกิจ และความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม กับอนาคตของมนุษยชาติ  เครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถช่วยมนุษยชาติได้คือ ไฮโดรเจนสีเขียว Green Hydrogen  ไฮโดรเจนสีเขียว ..เกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า อิเล็กโทรลิซิส  Electrolysis .. กระบวนการนี้ จะแยกสารประกอบออกเป็นองค์ประกอบย่อยโดยใช้กระแสไฟฟ้า .. สารประกอบนี้ส่วนใหญ่มักหมายถึงน้ำ ซึ่งมันจะแบ่งแยกน้ำออกเป็น เป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน ถ้าไฟฟ้าที่ใช้แยกน้ำมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น  ลม และแสงอาทิตย์ ไฮโดรเจนที่ได้มาจะเรียกว่า...

‘อุตสาหกรรมน้ำมัน’ อาจถดถอยรุนแรงในรอบ 20 ปี

ผลของการถดถอยใน ธุรกิจน้ำมันช่วงโควิด-19 ระบาด ทำให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน หรือ พลังงานสะอาด ในอนาคตชาวโลกอาจสามารถจะยกเลิกการใช้มัน เพราะกำลังสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับสภาพแวดล้อมได้สำเร็จ ในอดีต 10 ปีที่ผ่านมา ชาวโลกเคยเชื่อว่า น้ำมันดิบกำลังจะหมดลงในอีกไม่เกิน 20 ปี ราคาน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจดังกล่าว สุดท้ายกลายเป็นความเข้าใจที่ผิด เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในปัจจุบันว่า มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว ยุคน้ำมันราคาถูกยืดออกไปจากปัจจุบันอีกอย่างน้อย 50 ปี...
- Advertisment -
- Advertisment -

Most Read

- Advertisment -
- Advertisment -