วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSCO2Concrete เก็บคาร์บอนไว้ในวัสดุก่อสร้าง
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

CO2Concrete เก็บคาร์บอนไว้ในวัสดุก่อสร้าง

Turning CO2 & Waste into New Construction Materials

“….ปัจจุบันอาคาร รับผิดชอบ 39% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั่วโลก และในส่วนนี้ 28% จากการปล่อยมลพิษจากการดำเนินงาน จากพลังงานที่จำเป็นในการให้ความร้อน ความเย็น และกำลังไฟฟ้า และส่วนที่เหลืออีก 11% คือส่วนความรับผิดชอบที่มาจากวัสดุ และการก่อสร้าง…”

การจัดเก็บคาร์บอน Carbon Storage ในรูปแบบของวัสดุก่อสร้าง Building & Construction Materials อย่างถาวร และการใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตขึ้นจากขยะของเสีย Building Materials from Waste เพื่อให้อาคารใหม่ๆ เหล่านี้ กลายเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนปัญญาประดิษฐ์ Artificial Carbon Sinks ระยะทนยาวได้ต่อไปพร้อมด้วยนั้น คือ แนวคิดตามเทคโนโลยีการปล่อยมลพิษเป็นลบสุทธิ Negative Emissions Technologies : NETs ที่ยอดเยี่ยม และกำลังจะเป็นที่นิยมอย่างมากจากนี้ไป ..

CO2Concrete Uses Calcium Hydroxide to Create a Type of Cement | Credit : UCLA

การดักจับคาร์บอน Carbon Capture และเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 รวมทั้งรีไซเคิลขยะเหลือทิ้ง Waste Recycling มาทำให้พวกมันกลายเป็นคอนกรีตกักเก็บคาร์บอน CO2Concrete หรือคาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete และวัสดุก่อสร้างใหม่จากของเสีย New Construction Waste Recycling Materials คือ แหล่งวัตถุดิบสีเขียว Green Feedstocks ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง เพื่อใช้ต่อสู้กับวิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis ..

นอกจากขยะที่อุดมไปด้วยคาร์บอน Carbon : 6C และอินทรีย์สาร Organic Matter แล้ว การผลิตและสร้างเศษหิน หรืออิฐที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ เช่น คอนกรีต Concrete, อิฐ Bricks, เซรามิก Ceramics, ดิน Soil และทราย Sand เป็นต้นนั้น คือวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งสิ้น .. สิ่งเหล่านี้ นำมารีไซเคิลเป็นวัสดุใหม่สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย Recycled into New Materials for Various Uses ได้อย่างยอดเยี่ยม ตั้งแต่งานก่อสร้าง เช่น การสร้างถนน Road Construction, อาคาร Building เป็นต้น ไปจนถึงผนังกันเสียง Soundproof Walls หรือการถมกลบที่ขุดค้น และอื่นๆ อีกมากมาย ..

ในทำนองเดียวกัน ขยะจากการก่อสร้างแบบผสม Mixed Construction Waste ซึ่งเป็นส่วนผสมของขยะแร่ และสารอื่นๆ เช่น ไม้ แก้ว และโลหะ ทำให้ได้วัสดุหลากหลายประเภทที่สามารถคัดแยก แปรรูป และรีไซเคิลได้ ตัวอย่างเช่น ไม้สามารถสกัดเพื่อสร้างความร้อน และพลังงานในโรงไฟฟ้า รวมทั้งการ Upcycle CO2 และรีไซเคิลพวกมัน ให้เป็นเชื้อเพลิง Feels, คอนกรีต CO2Concrete และอื่นๆ เป็นต้น ได้อย่างหลากหลาย ..

ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่า สภาพอากาศจะมีเสถียรภาพ และทำให้พันธสัญญาตามข้อตกลงปารีส Paris Agreement เป็นจริง โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ United Nations Environment Programme : UNEP ได้ระบุ 6 ภาคส่วนที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซมากพอที่จะรักษาโลกให้มีอุณหภูมิต่ำกว่า 1.5oC และเป็นไปได้ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 30 Gt ต่อปี ภายในปี 2573 ซึ่งมีหลายประการที่สามารถดำเนินการได้ในภาคอาคาร และเมือง Buildings & Cities Sector รวมทั้งภาคการก่อสร้าง Construction Sector .. ข้อมูลปัจจุบันพบว่า อาคาร Buildings คิดเป็นประมาณ 12.6 Gt ของการปล่อยก๊าซที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน Energy-Related Emissions .. ข่าวดีก็คือว่า 70% ของโครงสร้างพื้นฐานในเมือง Urban Infrastructure ที่จำเป็นเพื่อรองรับโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วนั้น ยังมิได้ถูกสร้างขึ้น ..

ด้วยข้อกำหนด และมาตรการใหม่ ๆ ของภาครัฐ และชุมชน ในปัจจุบัน และจากนี้ไปที่มุ่งมั่นให้เมือง และบ้านเรือนในอนาคต Cities & Homes of Tomorrow เหมาะสมกับยุคคาร์บอนต่ำ Fit for a Low-Carbon Ageและด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ Updating Existing Infrastructure คาดหมายได้ว่า โลกสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนนี้ได้อย่างน้อย 5.9 Gt ต่อปี ..

อย่างไรก็ตาม เป็นที่แน่นอนว่า จากนี้ไป อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ Cement Industry กำลังมีความสำคัญต่อภาคการก่อสร้าง Construction Sector และไม่อาจมองข้ามผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ .. การผลิตปูนซีเมนต์ Cement Production เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 7% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดทั่วโลก Total Global Carbon Dioxide Emissions .. ในขณะที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกทำงานอย่างหนัก เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ..

ความสนใจก็หันไปที่เทคโนโลยีดักจับคาร์บอน Carbon Capture Technologies และศักยภาพในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ Potential in the Cement Industry .. การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การดักจับคาร์บอนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ Carbon Capture Applications in the Cement Industry, การเปลี่ยนขยะของเสียในเมืองให้เป็นวัสดุก่อสร้าง Construction Waste Recycling ตลอดจนเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ ความท้าทาย และโอกาสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Reducing Greenhouse Gas Emissions นั้น ได้กลายเป็นความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ..

โดยสรุปในภาพรวมนั้น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ Reducing Carbon Dioxide Emissions in the Cement Industry คือ สิ่งสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Fight against Climate Change .. เทคโนโลยีดักจับคาร์บอน และเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นคอนกรีตกักเก็บคาร์บอน CO2Concrete หรือคาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete และวัสดุก่อสร้างใหม่จากของเสีย New Construction Waste Recycling Materials ได้นำเสนอข้อไขที่คาดหวังได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Reducing Greenhouse Gas Emissions และจัดเก็บไว้ในวัสดุก่อสร้างได้อย่างถาวร Permanently Stored in Building Materials ให้สำเร็จเป็นจริงได้ในที่สุด ..

แม้ว่ายังคงมีความท้าทายที่ต้องเอาชนะ แต่การพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ และกักเก็บคาร์บอน Development of Carbon Capture & Storage : CCS Technologies ได้มอบโอกาสที่สำคัญให้กับผู้ผลิตปูนซีเมนต์ Cement Manufacturer และสิ่งแวดล้อม Environment ..

CO2Concrete / Curing Concrete by CO2 | Credit : The Constructor

คาดหมายได้ว่า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ Cement Industry กำลังแสดงบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่สะอาด และยั่งยืน Transition to a Clean & Sustainable Future และเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน Carbon Capture Technologies จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อความอยู่รอดในภาคอุตสาหกรรม Key Factor in the Industry’s Survival ไปพร้อมด้วยจากนี้ไป ..

การรีไซเคิลวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัย Recycling Residential Building Materials เป็นทั้งโอกาส และข้อจำกัด Opportunities & Limitations ..

การรีไซเคิล และนำขยะจากการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ Recycling & Reusing Construction Wastes สามารถลดผลกระทบจากการใช้พลังงาน Energy Consumption และผลกระทบจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน Carbon Emissions ในระยะการสิ้นสุดอายุการใช้งาน End of Life : EoL Stage ของอาคาร Buildings ในบริบทของวงจรการผลิต และผลิตภัณฑ์  Manufacturing & Product Lifecycles หมายถึงขั้นตอนสุดท้ายของการดำรงอยู่ของผลิตภัณฑ์ Final Stages of a Product’s Existence ..

ปัจจุบัน ภาคอาคาร และการก่อสร้าง Buildings & Construction Sector มีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และกระบวนการ Energy & Process-Related Emissions มากถึง 39% ในการนี้ 28% เป็นการปล่อยมลพิษจากการดำเนินงาน Operational Emissions จากพลังงานที่จำเป็นในการให้ความร้อน Heat, ความเย็น Cool และกำลังไฟฟ้า Power และส่วนที่เหลืออีก 11% นั้น เกิดขึ้นจากวัสดุ และการก่อสร้าง Materials & Construction ..

นอกจากนี้ ขยะจากการก่อสร้างจำนวนมาก Large Amount of Construction Waste ยังถูกสร้างขึ้นในภาคส่วนนี้ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของขยะของเสีย และขยะมูลฝอยจากการก่อสร้าง Construction Solid Wastes เหล่านี้ ส่วนใหญ่ได้มาจากการรื้อถอนในช่วงสิ้นสุดอายุการใช้งาน End of Life : EoL Stage ของอาคาร และการก่อสร้าง Buildings & Construction .. มีการศึกษามากมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Environmental Impacts จากวงจรชีวิตของอาคาร ทั้งนี้วงจรชีวิตของอาคาร Life Cycle of Buildings สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ระยะการสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการก่อสร้าง ระยะการใช้งาน ระยะสิ้นสุดอายุใช้งาน EoL และขั้นระยะนอกเหนือวงจรอายุการใช้งาน ..

เมื่อพิจารณาว่า การใช้พลังงานในขั้นตอนระยะการใช้งาน คิดเป็น 52-82% ของการใช้พลังงานตลอดวงจรชีวิต Life Span ของอาคารในช่วงอายุ 40-50 ปี .. การวิจัยจึงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานในขั้นตอนนี้มาโดยตลอด ส่งผลให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการสิ้นสุดวงจรชีวิต EoL ของอาคารค่อนข้างน้อย ด้วยการพัฒนาวิธีการประหยัดพลังงานแบบพาสซีฟ และแอคทีฟ Passive & Active Energy-Saving Methods รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Technologies อย่างต่อเนื่อง ทำให้การใช้พลังงานในขั้นตอนระยะการใช้งานจึงลดลง ขณะที่ สัดส่วนของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงสิ้นสุดอายุการใช้งาน End of Life : EoL Stage ของอาคารกำลังเพิ่มขึ้น และต้องให้ความสนใจมากขึ้นกับกลยุทธ์การประหยัดพลังงาน และคาร์บอน Energy & Carbon Saving Strategies ในช่วงขั้นตอนนี้ ..

ประโยชน์ในการประหยัดพลังงาน และการลดคาร์บอน Energy-Saving & Carbon Reduction Benefits ที่เกิดจากการดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการ End of Life : EoL Management Strategies ที่สมเหตุสมผล มีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง Construction Industry .. แนวคิดของการรีไซเคิล การผลิตซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ Recycling, Remanufacturing, & Reuse ได้อธิบายเกี่ยวกับการนำอาคาร ส่วนประกอบของอาคาร และวัสดุก่อสร้างใช้แล้ว หรือเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ .. การรีไซเคิล Recycling หมายถึงการทำลาย และการสลายตัวของส่วนประกอบอาคารให้เป็นวัสดุพื้นฐาน Breaking & Decomposition of Building Components into Basic Materials หลังจากการรื้อถอน เพื่อทดแทนวัตถุดิบ Replace Raw Materials สำหรับการผลิตวัสดุก่อสร้าง Production of Building Materials ..

ทั้งนี้ แม้ว่าภาคส่วนอาคาร และการก่อสร้าง Buildings & Construction Sector ยังมีข้อจำกัดในความพยายามลดการปล่อยคายมลพิษ และฝุ่นละอองสู่บรรยากาศอยู่อีกมากมายก็ตาม แต่การรีไซเคิล และนำขยะจากการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ Recycling & Reusing Construction Wastes ได้รับการคาดหวังว่าจะสามารถลดผลกระทบของการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระยะสิ้นสุดอายุการใช้งาน End of Life : EoL Stage ของอาคาร และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Reduce Carbon Emissions ที่เกิดจากการผลิต และการขนส่งวัสดุได้ประมาณอย่างน้อย 28% ..

การนำขยะจากการก่อสร้างกลับมาใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล Reuse & Recycling of Construction Wastes สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากจะเข้าสู่วงจรชีวิตของอาคารหลังใหม่ Life Cycle of the New Subsequent Buildings ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดของการผลิตซ้ำซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล ได้รับการเสนอให้เป็นมาตรการภาครัฐ และชุมชน กระจายไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่คาดหมายว่า แนวคิดการรีไซเคิล และนำขยะจากการก่อสร้างกลับมาใช้ใหม่ Recycling & Reusing Construction Wastes ผนวกกับการดักจับคาร์บอน Carbon Capture และเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 รวมทั้งรีไซเคิลขยะเหลือทิ้ง Waste Recycling ให้เป็นคอนกรีตกักเก็บคาร์บอน CO2Concrete หรือคาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete และวัสดุก่อสร้างใหม่จากของเสีย New Construction Waste Recycling Materials คือแหล่งวัตถุดิบสีเขียว Green Feedstocks ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง เพื่อใช้ต่อสู้กับวิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis นั้น กำลังกลายเป็นกลยุทธ์ยอดนิยมของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง Construction Industry ไปทั่วโลกในอนาคตจากนี้ไป ไม่มีข้อสงสัย ..

การเปลี่ยนขยะเหลือทิ้งในชุมชนให้เป็นวัสดุก่อสร้าง Construction Waste Recycling Materials กักเก็บคาร์บอน และการผลิตคาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete ก็เป็นอีกประเด็นที่น่าตื่นเต้น ..

ตัวอย่างการศึกษาแบบจำลองการทำเหมืองในเมือง Urban Mining ของเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบสำหรับวัสดุก่อสร้างใหม่ด้วยวัสดุรีไซเคิล เพื่อตอบสนองความต้องการ และลดการปล่อยมลพิษ โดยเน้นพื้นที่ และลำดับความสำคัญที่สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือ รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนนี้ ..

วัสดุของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และการรื้อถอน ถูกสร้างขึ้นมากกว่า 1 ใน 3 ของขยะทั้งหมดในสหภาพยุโรป European Union : EU .. การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่จากอาคารที่มีอยู่ Reuse of Materials from Existing Buildings เพื่อใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างนั้น หมายถึง การจัดหาวัตถุดิบ และวัสดุก่อสร้างใหม่ในเมือง บางครั้งเรียกว่า “การทำเหมืองในเมือง Urban Mining” ซึ่งพวกมัน มีศักยภาพในการลดของเสียจากการรื้อถอน เช่นเดียวกับความต้องการวัสดุหลักที่ไม่ได้รีไซเคิล และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก .. อย่างไรก็ตาม ความพยายามศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดก่อนหน้านี้ ได้มุ่งเน้นไปที่ปริมาณทั้งหมดของวัสดุก่อสร้างและใช้งาน โดยมิได้คำนึงข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจ ในการรวบรวมการประมวลผลซ้ำ และการแจกจ่ายซ้ำ ..

ทั้งนี้ ตัวอย่างกรณีศึกษาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง Construction Industry ในเนเธอร์แลนด์นั้น พบว่า พวกมันรับผิดชอบ 50% ของการใช้วัตถุดิบของประเทศ Country’s Raw Material Use, 40% ของการผลิตของเสีย Waste Generation และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gas Emissions กว่า 1 ใน 3 .. รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้กำหนดมาตรการภาครัฐ และตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้วัสดุหลักในการก่อสร้าง ภายในปี 2573 รวมทั้งการมุ่งสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net-Zero Carbon Emissions สำหรับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง Construction Industry Sector ภายในปี 2593 .. การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอาคารทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ Information on Buildings across the Netherlands เพื่อประเมินผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการรีไซเคิลวัสดุก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย Recycling Residential Building Materials ด้วยการทำเหมืองในเมือง Urban Mining ระหว่างปี 2563-2593 ..

นักวิจัยใช้แบบจำลองในการคาดการณ์การใช้วัสดุก่อสร้าง Construction Materials จำนวน 25 ประเภทที่ถูกเรียกคืนจากการปรับปรุงใหม่ และการรื้อถอน Reclaimed from Renovation & Demolition Sites และใช้ในการก่อสร้าง และปรับปรุงงาน Used in Construction & Renovation Works .. ข้อพิจารณาการไหลเข้าของวัสดุ และการไหลออกในระดับเมืองโดยตระหนักว่า วัสดุเหล่านี้ มักจะมีปริมาณสูง และมีมูลค่าต่ำ และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถขนส่งออกไปไกลๆ ได้ รวมทั้งพวกมันยังขึ้นอยู่กับอัตราการรื้อถอนตลอดอายุการใช้งานของอาคาร อยู่ที่ประมาณ 130 ปี .. ทั้งนี้ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามสถานการณ์ต่างๆ นั้น ได้แสดงถึงความเข้มของคาร์บอนของส่วนผสมกำลังไฟฟ้าสำหรับเส้นทางการลดการปล่อยคาร์บอน Electricity Mix for Decarbonisation Pathways ที่ดีขึ้นมากอีกไปพร้อมด้วย ..

CO2Concrete | Credit : University of California Office of the President | UCOP

การเพิ่มศักยภาพในการใช้คอนกรีตรีไซเคิล Recycled Concrete และการค้นหาทางเลือกการปล่อยมลพิษต่ำ Low-Emissions Alternatives ไปยังการจัดหาแร่ธาตุ วัตถุดิบจากขยะวัสดุก่อสร้าง Construction Waste เองนั้น คือสิ่งสำคัญสำหรับการลดการมีส่วนร่วมของการปล่อยคายก๊าซเรือนกระจก Reducing Greenhouse Gas จากภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง Construction Industry Sector .. คาดหมายได้ว่า การปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนขยะให้เป็นวัสดุก่อสร้าง Construction Waste Recycling อย่างกว้างขวาง จะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง Reduced Greenhouse Gas Emissions สำหรับการรื้อถอน Demolition และการสร้างอาคารใหม่ในหลายๆ กรณี ..

คอนกรีตกักเก็บคาร์บอน CO2Concrete หรือคาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete ใช้ CO2 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และวัสดุการก่อสร้าง Construction Products & Materials ..

การใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดักจับ Captured CO2 สำหรับการพัฒนาอาคาร Building Development นั้น มิได้จำกัดอยู่ที่การผลิตโพลียูรีเทน Polyurethane เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คอนกรีต Concrete ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมที่ใหญ่ที่สุดในการปล่อยมลพิษของภาคการก่อสร้าง Construction Sector ยังสามารถผลิตได้โดยใช้ของเสียที่เป็น Waste CO2 .. ตัวอย่างที่กล่าว เช่น ‘Carbicrete’ ซึ่งคือ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยผลิตคอนกรีตในควิเบก ประเทศแคนาดา Quebec in Canada ที่ไม่มีซีเมนต์ Cement-Free และไม่มีคาร์บอน หรือคาร์บอนเป็นลบ Carbon-Negative Concrete รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Reducing Greenhouse Gas Emissions โดยการแทนที่ซีเมนต์ด้วยการผสมกับตะกรันเหล็ก Steel Slag ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเหล็ก กับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ในกระบวน Curing Process ..

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของ Carbicrete ไม่เพียง แต่เป็นสีเขียวเท่านั้น แต่ยังมีความทนทาน และคุ้มค่ากว่าคอนกรีตที่ใช้ซีเมนต์ Cement-Based Concrete และยังมีผลิตภัณฑ์คอนกรีตรูปแบบอื่นๆ อีกด้วยที่กักเก็บคาร์บอนไว้อย่างถาวร Permanently Carbon Capture ซึ่งมักถูกเรียกว่า ‘คาร์บอนคอนกรีต CO2Concrete’ ..

Carbicrete / Made in Quebec : Building a Better Future, Producing Concrete Masonry Units | CMU at a Time | Credit : McGill

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการดักจับ และการใช้งานคาร์บอน Carbon Capture & Utilisation Technology คือ เทคโนโลยีสีเขียวที่ได้รับการรับรู้โดย Mineral Carbonation International ซึ่งเปลี่ยน CO2 เป็นวัสดุคาร์บอเนตที่เสถียร และมั่นคง Stable, Solid Carbonate Materials ซึ่งจะใช้ในการผลิตวัสดุก่อสร้างที่หลากหลาย รวมถึงคาร์บอนคอนกรีต CO2Concrete, คอนกรีตประสิทธิภาพสูง High Performance Concrete, พลาสเตอร์บอร์ด Plasterboards และฉนวนไฟฟ้า Electrical Insulation เป็นต้น .. การพัฒนาเพิ่มเติมในสาขานี้ กำลังรวมลงไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นโฟมสเปรย์โพลียูรีเทน Spray Polyurethane Foams ซึ่งจะให้ประโยชน์ที่คล้ายกันของฉนวนกันความร้อนที่ดีขึ้น และความต้านทานต่อไฟ Fire Resistance ให้กับโฟมแข็งที่ทำขึ้นโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ..

ปัจจุบัน ซึ่งมากขึ้นกว่าเดิม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ปัญหาที่ต้องได้รับความสนใจจากทุกผู้คนให้มากขึ้น .. การไปถึงเป้าหมายของการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Carbon Emissions อาจดูเหมือนจะห่างออกไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หากทุกภาคส่วนทางอุตสาหกรรมใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น การจัดเก็บคาร์บอน Carbon Storage ในรูปแบบของวัสดุก่อสร้าง Building & Construction Materials อย่างถาวร ตามแนวคิดเทคโนโลยีการปล่อยมลพิษเป็นลบสุทธิ Negative Emission Technologies : NETs เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพวกเขา Lower Their Carbon Footprints อย่างมุ่งมั่นแล้ว ความคืบหน้าก็จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ..

ทั้งนี้ สำหรับภาคสถาปัตยกรรม และทรัพย์สิน Architectural & Property Sectors นั้น การใช้คาร์บอนที่ดักจับไว้ได้ Captured CO2 เป็นวัตถุดิบ อาจเป็นวิธีหนึ่งที่ไม่เพียงแต่ลดการปล่อยมลพิษในการออกแบบอาคาร และการก่อสร้าง Reduce Emissions in Building Design & Construction เท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย CO2 ด้วยเป้าหมายของปี 2593 ที่จะเข้าถึงภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง Construction Sector จะต้องดำเนินการในขณะนี้ และใช้เทคนิคนวัตกรรม Innovative Techniques ใหม่ๆ เหล่านี้ เพื่อช่วยโลกจะสามารถเข้าถึงเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Carbon Emission Target ให้สำเร็จได้ในที่สุด ..

อย่างไรก็ตาม โอกาสใหม่ๆ สำหรับกระบวนอัพไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ Upcycle CO2 Process หรือการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Use of Carbon Dioxide : CO2 ที่กระชากออกจากบรรยากาศ หรือโรงงานอุตสาหกรรมมาจัดเก็บไว้ ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ Development of Products & Services เช่น วัสดุก่อสร้าง Construction Materials ที่เป็น CO2Concrete หรือคาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete และวัสดุก่อสร้างใหม่จากขยะของเสีย New Construction Waste Recycling Materials กำลังดึงดูดความสนใจต่อการลงทุนภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน Governments, Industry & the Investment Community ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ใส่ใจต่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Mitigating Climate Change Investment เช่นเดียวกับปัจจัยอื่น รวมถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Technology Leadership และการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน Supporting a Circular Economy ไปพร้อมด้วย ..

การวิเคราะห์ถึงศักยภาพทางการตลาดในระยะสั้น Near-Term Market Potential สำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการ Products & Services ที่ได้จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 พบแนวโน้มโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่สำคัญ 5 ประเภท ได้แก่ เชื้อเพลิง Fuels, เคมีภัณฑ์ Chemicals, วัสดุก่อสร้างจากแร่ธาตุ Building Materials from Minerals, วัสดุก่อสร้างจากของเสีย Building Materials from Waste และการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 เพื่อเพิ่มผลผลิตของกระบวนการทางชีวภาพ Enhance the Yields of Biological Processes ..

ทั้ง 5 หมวดหมู่ สามารถปรับขยายขนาดตลาดการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Use of Carbon Dioxide : CO2 ให้เพิ่มขึ้นได้อีกอย่างน้อย 10 Mt CO2 ต่อปี ซึ่งเกือบเท่ากับความต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide: CO2 ทั้งหมดในปัจจุบันสำหรับการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม Food & Beverages Production แต่ส่วนใหญ่ยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคทางการค้า และกฎระเบียบอีกมากมายมาพร้อมด้วย .. การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Use จะรองรับเป้าหมายด้านสภาพอากาศ Climate Goals ที่สามารถปรับขนาดแอปพลิเคชันได้ Application is Scalable, ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ Uses Low-Carbon Energy และเข้าไปแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยมลพิษสูงกว่าตลอดอายุการใช้งานได้ .. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก CO2 บางชนิดยังเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บคาร์บอนอย่างถาวร Permanent Carbon Retention โดยเฉพาะในวัสดุก่อสร้าง Building & Construction Materials อีกด้วย ..

ทั้งนี้ ในประเด็นของคอนกรีตกักเก็บคาร์บอน CO2Concrete หรือคาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete นั้น .. ในกระบวนการ CO2Concrete แปลงคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยตรงให้เป็นคอนกรีตสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ก่ออิฐคอนกรีต เช่น บล็อก และคานรับน้ำหนักของอาคารที่สามารถใช้ในการก่อสร้างทั่วโลกนั้น การแปลงโดยตรงลักษณะนี้ ไม่มีความจำเป็นในการทำให้บริสุทธิ์เสียก่อน หรือเพิ่มปริมาณ CO2 ซึ่งเป็นปัญหาประจำถิ่นของวิธีการอื่นๆ เกือบทั้งหมดสำหรับการดูดซับการปล่อยคายจากปล่องควันของ CO2 สู่คอนกรีต ..

การใช้คอนกรีตแบบเดิมอย่างกว้างขวางในงานก่อสร้างด้วย CO2Concrete จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลมาจากการผลิตปูนซีเมนต์ Dramatically Cut CO2 Emissions Resulting from the Production of Cement ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในคอนกรีต ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นเกือบ 9% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกต่อปี .. เนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีแบบใหม่ CO2Concrete สามารถดูดซับ CO2 ไว้อย่างถาวรในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ส่งผลให้ความเข้มข้นของคาร์บอน Carbon Intensity : CI ต่ำกว่าคอนกรีตทั่วไป Conventional Concrete อยู่ถึง 65% ..

CO2Concrete สามารถสร้างการชดเชยคาร์บอนผ่านการกักเก็บคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ CO2Concrete และการหลีกเลี่ยงการปล่อย CO2 โดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และคอนกรีต Cement/Concrete Products เพื่อบูรณาการผลิตภัณฑ์ CO2Concrete ในตลาด .. โครงการนำร่องเหล่านี้ สนับสนุนการวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างละเอียด นอกจากนี้ เพื่อให้วิธีการชดเชยคาร์บอน Carbon Offset Methodology ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย จะมีการดำเนินการวิเคราะห์วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ CO2Concrete ที่ได้รับการออกแบบ และใช้ในงานโครงการก่อสร้างของสหรัฐฯที่กำลังจะมีขึ้นจากนี้ไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างคาร์บอนเครดิตชดเชย Offset Carbon Credits ที่น่าพอใจสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง Construction Industry ได้เป็นอย่างดีมาพร้อมด้วย ..

คาดการณ์ตลาดคาร์บอนคอนกรีต และตลาดรีไซเคิลขยะจากการก่อสร้างทั่วโลก Global Carbon Concrete & Construction Waste Recycling Market ..

ขนาดธุรกิจในตลาดคาร์บอนคอนกรีตทั่วโลก Global Carbon Concrete Market มีมูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 และคาดว่าจะสูงถึง 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2575 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดคาร์บอนคอนกรีตทั่วโลก Global Carbon Concrete Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 10.2% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2566-2575 ..

ทั้งนี้ วัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำ และจัดเก็บคาร์บอนไว้ได้อย่างถาวรที่เป็นคาร์บอนคอนกรีตคาร์บอนต่ำพิเศษ Ultra Low-Carbon CO2Concrete นั้น พบว่า พวกมันมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึง 58.6% เนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง Construction Industry ..

The Global Carbon Concrete Market | Credit : Market.us / Prudour Pvt. Ltd.

คาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete : CO2Concrete หรือคอนกรีตคาร์บอนไฟเบอร์ Carbon Fiber Concrete คือวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน ซึ่งทำจากส่วนผสมของคอนกรีต Concrete, เส้นใยคาร์บอน Carbon Fibers หรือแท่งคาร์บอน Carbon Bars .. วัสดุนี้ เพิ่มความต้านทานแรงดึงของคอนกรีตโดยการสร้างเสื่อคล้ายตาข่ายเหมือนสิ่งทอระหว่างชั้น หรือกระจายไปทั่วคอนกรีตเป็นเส้นใย Concrete as Fibers ซึ่งทำให้พวกมันแข็งแกร่ง ทนทาน และยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย ..

แท่งคาร์บอน Carbon Bars ให้ความแข็งแรงแก่คอนกรีตเนื้อละเอียด Fine-Grain Concrete ทำให้เกิดคอนกรีตเสริมคาร์บอนที่มีความแข็งแรงสูง Carbon – Reinforced Concrete .. คาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete มีความน่าเชื่อถือ และมีน้ำหนักเบากว่าคอนกรีตทั่วไป Traditional Concrete แบบดั้งเดิม ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างอาคารที่สวยงามน่าพึงพอใจ .. พวกมันคือ วัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน Sustainable, ประหยัดพลังงาน Energy-Efficient, ใช้วัสดุน้อยกว่า Less Material-Intensive และเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบากว่า Lighter Building Material ..

ในขณะที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วโลก Global Construction Industry กำลังเผชิญกับวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม คาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete จึงกลายเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน Sustainable Alternative .. The Cube ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย TU Dresden University Campus ในประเทศเยอรมนี คือ ตัวอย่างอาคารหลังแรกของโลกที่ทำจากคาร์บอนคอนกรีต และเสริมด้วยเส้นใยคาร์บอนแทนเหล็กกล้า Carbon Fibers Instead of Steel สำหรับโครงสร้างอาคารที่ยอดเยี่ยม ..

สำหรับในประเด็นรีไซเคิลขยะจากการก่อสร้าง Construction Waste Recycling นั้น จากข้อมูลการตรวจสอบตลาดของ GlobeNewswire พบว่า ตลาดรีไซเคิลขยะจากการก่อสร้างทั่วโลก Global Construction Waste Recycling Market มีมูลค่าประมาณ 28.97 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 และคาดว่าตลาดจะเติบโตแตะระดับมากกว่า 41.88 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 5.40% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2566-2575 ..

ขยะของเสียจากการก่อสร้างคือ วัตถุดิบของวัสดุก่อสร้างที่ต่างไปซึ่งเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างหลายอย่าง .. ขยะจากการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มภาระในการฝังกลบ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีไซเคิลขยะจากการก่อสร้างเหล่านี้ .. การรีไซเคิลขยะจากการก่อสร้าง Construction Waste Recycling หมายถึง การคัดแยก และการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ Separation & Recycling of Waste Materials ที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุงและการก่อสร้าง .. วัสดุเหลือใช้รวมถึงวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น เศษวัสดุ Debris, วัสดุเก่า Old Materials, เศษวัสดุใหม่ และบรรจุภัณฑ์ New Material Scraps & Packaging รวมทั้งวัสดุเหลือใช้ในการปรับปรุงใหม่ Renovation เช่น หน้าต่าง ประตู วัสดุก่ออิฐ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถรีไซเคิลได้ Recyclable เป็นต้น ..

ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific มีส่วนแบ่งตลาด 53% และเป็นผู้นำตลาดคาร์บอนคอนกรีตทั่วโลก Global Carbon Concrete Market เนื่องจากมีการก่อสร้างที่กว้างขวาง Extensive Construction, โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ Major Infrastructure Projects, การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว Rapid Urbanization และบทบาทที่สำคัญของโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ Critical Role of Reliable Infrastructure in Driving Economic Growth ในภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้พวกมันกลายเป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้ตลาดเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ..

สรุปส่งท้าย ..

โอกาสใหม่ๆ สำหรับกระบวนอัพไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ Upcycle CO2 Process หรือการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Use of Carbon Dioxide : CO2 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ Development of Products & Services กำลังดึงดูดความสนใจต่อการลงทุนภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน Governments, Industry & the Investment Community ในหลายประเทศ โดยเฉพาะ ‘การจัดเก็บคาร์บอน Carbon Storage ในรูปแบบของวัสดุก่อสร้าง Building & Construction Materials อย่างถาวร และการใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตขึ้นจากขยะของเสีย Building Materials from Waste’ ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ใส่ใจต่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Mitigating Climate Change เช่นเดียวกับปัจจัยอื่นๆ รวมถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Technology Leadership และการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน Supporting a Circular Economy ไปพร้อมด้วย ..

Carbicrete / Made in Quebec : Building a Better Future, Producing Concrete Masonry Units: CMU at a Time | Credit : McGill

การวิเคราะห์ถึงศักยภาพทางการตลาดในระยะสั้น Near-Term Market Potential สำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการ Products & Services ที่ได้จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 พบแนวโน้มโอกาสทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมใหม่ที่สำคัญ 5 ประเภท ได้แก่ เชื้อเพลิง Fuels, สารเคมี Chemicals, วัสดุก่อสร้างจากแร่ธาตุ Building Materials from Minerals, วัสดุก่อสร้างจากของเสีย Building Materials from Waste และการใช้ CO2 เพื่อเพิ่มผลผลิตของกระบวนการทางชีวภาพ Enhance the Yields of Biological Processes ..

สำหรับในประเด็นของภาคอาคาร และการก่อสร้าง Buildings & Construction Sector นั้น ปัจจุบันอาคาร Buildings รับผิดชอบ 39% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั่วโลก Global Energy Related Carbon Emissions และในส่วนนี้ 28% จากการปล่อยมลพิษจากการดำเนินงาน Operational Emissions จากพลังงานที่จำเป็นในการให้ความร้อน ความเย็น และกำลังไฟฟ้า Energy Needed to Heat, Cool & Power Them และส่วนที่เหลืออีก 11% คือ ส่วนความรับผิดชอบที่มาจากวัสดุ และการก่อสร้าง Materials & Construction ..

ทั้งนี้ เป็นความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจมากขึ้น และปรับปรุงวิธีการใหม่ๆ เพื่อแสวงหาแนวทาง และกระบวนการอัพไซเคิล Upcycle CO2 Process ด้วยรูปแบบนวัตกรรมใหม่ที่จะให้ประโยชน์สูงสุดต่อสภาพอากาศตลอดอายุการใช้งาน หรือ CO2 Life-Cycle Climate Benefits .. ตลาดสำหรับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Use Market คาดว่าจะค่อนข้างเล็กในระยะสั้น แต่สามารถพัฒนา และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ในระยะยาวต่อไป โดยเฉพาะตลาดที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง Building Materials ..

ในประเด็นที่กล่าวถึงนี้นั้น ความมุ่งมั่นในการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net-Zero Carbon หมายถึง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้น และมลพิษที่ถูกกำจัดออกไปจากชั้นบรรยากาศของโลก Balancing the Emissions Produced & Emissions Removed from the Earth’s Atmosphere .. ขณะที่เทคโนโลยีการปล่อยมลพิษเป็นลบสุทธิ Negative Emission Technologies : NETs นั้น หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำให้การปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้นน้อยกว่ามลพิษที่ถูกกำจัดออกไปจากชั้นบรรยากาศ ..

ด้วยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ โลกจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Economy ในช่วง 30 ปีข้างหน้าแน่นอนรอไม่ได้ .. ดังนั้น แหล่งพลังงานสีเขียวหมุนเวียน Renewable Green Energy Resources จึงกลายเป็นหนึ่งในคำตอบที่เฉียบขาด เพื่อแทนที่แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel Energy Resources ทั้งหมดที่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติเคยใช้มาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ ..

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มิใช่เพียงขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินขึ้นได้ และกระบวนอัพไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ Upcycle CO2 Process หรือการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Use of Carbon Dioxide : CO2 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ Development of Products & Services เช่น การดักจับคาร์บอน Carbon Capture และเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 รวมทั้งรีไซเคิลขยะเหลือทิ้ง Waste Recycling มาทำให้พวกมันกลายเป็นคอนกรีตกักเก็บคาร์บอน CO2Concrete หรือคาร์บอนคอนกรีต Carbon Concrete และวัสดุก่อสร้างใหม่จากขยะของเสีย New Construction Waste Recycling Materials นั้น คือ หนึ่งในอีกหลายมาตรการสำคัญที่ใส่ใจต่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Mitigating Climate Change เช่นเดียวกับปัจจัยอื่นๆ รวมถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Technology Leadership และการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน Supporting a Circular Economy ไปพร้อมด้วย เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด Clean Energy Transition ของมนุษยชาติ สามารถบรรลุความสำเร็จได้อย่างงดงามในที่สุด ..

…………………………………….

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Actions are Required at Every Level: Government, Private sector and the Public | UNEP :-

https://www.unep.org/interactive/six-sector-solution-climate-change/buildings-cities/index.php

Using CO2 to Make Construction Products and Materials | Designing Buildings Ltd. :-

https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Using_CO2_to_make_construction_products_and_materials

CO2 Mineralization for Sustainable Construction Materials | Circular Economy EU :-

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/5-co2-mineralisation-for-sustainable-construction-materials-nl_1.pdf

Turning Waste into New Construction Materials | Alba :-

https://www.alba.info/en/business-areas/raw-materials/construction-materials/

11 Eco – Friendly House Building Materials Based on Waste | ElementalGreen :-

New Cement Blend to Cut CO2 Emissions by Up to 30 % | ZKG Cement :-

https://www.zkg.de/en/artikel/zkg_New_cement_blend_to_cut_CO2_emissions_by_up_to_30_-2233874.html

CO2Concrete | UCOP :-

https://www.ucop.edu/energy-services/carbon-offsets/uc-initiated-offsets/co2concrete.html

Carbon Cured Concrete | CCE :-

https://www.cceguide.org/technologies/recycle/materials-process-industry/carbon-mineralization/carbon-cured-concrete/

Construction Waste Recycling Global Market | Globe News Wire :-

https://www.globenewswire.com/news-release/2023/07/14/2705089/0/en/Leading-Trends-in-Global-Construction-Waste-Recycling-Market-2023-2030-Size-to-Reach-USD-41-88-Billion-by-2030-with-a-Promising-CAGR-of-5-40-Reveals-Latest-Report.html

Building Materials from Waste Market | Fortune Business Insights :-

https://www.fortunebusinessinsights.com/green-building-materials-market-102932

Recycling Residential Building Materials: Opportunities and Limitations | Environment EC :-

https://environment.ec.europa.eu/news/recycling-residential-building-materials-opportunities-and-limitations-2022-08-23_en

The Six – Sector Solution to the Climate Crisis :-

https://photos.app.goo.gl/bpMYDhQjaAs21ByW9

Net Zero Emissions Electricity & Carbon Neutrality :-

https://photos.app.goo.gl/EEjMKeZqJegVMpb16

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img