วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSGreen Ethylene สำหรับอนาคตธุรกิจสีเขียว
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Green Ethylene สำหรับอนาคตธุรกิจสีเขียว

Greener Ethylene in Future Green Business

“….ประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรมชั้นนำของโลกซึ่งอุดมไปด้วยวัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นวัสดุชีวมวล Biomass ที่มากมายหลากหลายแล้ว ยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วประเทศ…”

เอทิลีน Ethylene คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน Hydrocarbon ซึ่งมีสูตรทางเคมี C2H4 หรือบางครั้งจะถูกเรียกว่า Ethene ทั้งนี้ คุณสมบัติทางเคมีของสารประกอบทั้ง 2 ตัวนี้จะดูเหมือนกัน แต่ต้องไม่สับสนเนื่องเพราะสูตรทางเคมีของ Ethene นั้น คือ C2H6 .. พวกมัน เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ติดไฟได้ ไม่มีกลิ่น หรืออาจมีกลิ่นหอมจาง ๆ เมื่อบริสุทธิ์ .. เอทิลีน Ethylene : C2H4 เป็นแอลคีน Alkene : Cn​H2n ชนิดไม่อิ่มตัวที่ง่ายที่สุด หมายถึง ไฮโดรคาร์บอน Hydrocarbon ที่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล 1 พันธะ ระหว่างคาร์บอน และคาร์บอน Carbon-Carbon Double Bonds ..

เอทิลีน Ethylene : C2H4 มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ Chemical Industry และมีการผลิตทั่วโลก มากกว่า 150 ล้านตันต่อปี มาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งสูงกว่าสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ .. การผลิตส่วนใหญ่ มุ่งเป้าไปที่โพลีเอทิลีน Polyethylene : (C2H4)n สำหรับพลาสติก Plastics ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งประกอบด้วยห่วงโซ่โพลีเมอร์ Polymer Chains ของหน่วยเอทิลีนที่มีความยาวโซ่ขนาดต่างๆ .. เอทิลีน Ethylene : C2H4 ยังเป็นฮอร์โมนพืชธรรมชาติ Natural Plant Hormone ที่สำคัญ และใช้ในการเกษตรเพื่อบังคับให้ผลไม้สุก ไฮเดรตของเอทิลีน Hydrate of Ethylene คือ เอทานอล Ethano l: C2H6O นั่นเอง ..

ในทางเทคนิค โดยทั่วไปนั้น “เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ได้มาจากเอทานอล Ethanol : C2H6O ที่ผลิตขึ้นได้จากวัตถุดิบชีวมวล Biomass Feedstocks หรือที่เป็นแหล่งพลังงานชีวภาพหมุนเวียน Renewable Bioenergy Sources เช่น อ้อย Sugarcane หรือผัก และผลไม้ Fruits & Vegetables แทนที่จะเป็นอนุพันธ์ของน้ำมันฟอสซิล Fossil Oil Derivative ..

Green Ethylene from Sugar Cane / Sugar Cane Consumption to Make Green Ethylene and Green Polyethylene | Credit : InnoCentrix LLC

อ้างอิงข้อมูลของบริษัท EcoCatalytic ซึ่งกำลังพัฒนาแนวทางเลือกใหม่ ๆ สำหรับการผลิตเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 Production ทดแทนกระบวนการผลิตเอทิลีน Ethylene : C2H4 รูปแบบดั้งเดิมซึ่งทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ประมาณ 1.5 เมตริกตัน Metric Tons สำหรับเอทิลีน Ethylene : C2H4 ทุก ๆ 1 เมตริกตันที่ผลิตขึ้น .. ทั่วโลกมีปริมาณการปล่อยคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่า 260 ล้านตันต่อปี ซึ่งกระบวนการผลิตเอทิลีน Ethylene : C2H4 จากอนุพันธ์ของน้ำมันฟอสซิล Fossil Oil Derivative นั้น คิดเป็นเกือบ 0.8% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดของโลก World’s Total Carbon Emissions ในปัจจุบัน ดังนั้นหากไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตใหม่ทดแทนน้ำมันฟอสซิล Fossil Oil ด้วยแหล่งพลังงานชีวภาพหมุนเวียน Renewable Bioenergy Sources หรือการมุ่งผลิตเอทานอลชีวภาพ Bio-Ethanol : C2H6O จากวัตถุดิบที่เป็นชีวมวล Biomass ด้วยแนวคิดคาร์บอนเป็นกลาง Carbon Neutrality ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้ว คาดหมายว่า ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 ที่ถูกกักเก็บไว้หลายร้อยล้านปีจะถูกปล่อยคายออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ อยู่ที่มากกว่า 34 พันล้านตันต่อปี ตามรายงานของโครงการคาร์บอนทั่วโลก Global Carbon Project ซึ่งเป็นองค์กรที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ..

บริษัทผู้ผลิตสารเคมี Chemical Makers มากมายในหลายประเทศ ต่างตระหนักดีถึงปัญหาคาร์บอนของเอทิลีน Ethylene’s Carbon Problem มานานแล้ว .. ย้อนกลับไปในทศวรรษที่ 1980 และ 1990 พวกเขาสำรวจตรวจสอบเส้นทาง และวิธีการต่าง ๆ เช่น การควบคู่ออกซิเดชันของมีเทนหมุนเวียน Oxidative Coupling of Renewable Methane : CH4 และการคายน้ำของเอทานอลชีวภาพ  Dehydration of Biobased Ethanol เพื่อลดความเข้มข้นของพลังงานในกระบวนผลิตเอทิลีน Ethylene Production Process แต่ความสำเร็จทางการค้า Commercial Success ก่อนหน้านี้นั้น ยังค่อนข้างอยู่ในวงจำกัด และบริษัทฯต่างๆ ยังคงลงทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในกำลังการผลิตเอทิลีนแบบเดิมจากน้ำมันฟอสซิล Fossil Oil แทนที่จะใช้แหล่งพลังงานชีวภาพหมุนเวียน Renewable Bioenergy Sources ..

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไปแล้ว การเผชิญหน้ากับแรงกดดันสาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น Heightened Public Pressure ในการลดการปล่อยมลพิษ ผู้ผลิตสารเคมี Chemical Makers จึงเพิ่มความพยายามเป็น 2 เท่าในการดึงปัญหาคาร์บอนออกไปจากการผลิตเอทิลีน Strip Carbon from Ethylene Production .. หลาย ๆ บริษัทฯ ทั่วโลก ให้คำมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยคายคาร์บอนในกระบวนผลิตเอทิลีนแล้ว ตัวอย่างเช่น ทั้งบริษัท Dow และบริษัท Shell ในฐานะผู้นำด้านวัสดุศาสตร์ที่มุ่งมั่นจะนำเสนอข้อไขที่เป็นนวัตกรรม และความยั่งยืน Innovative & Sustainable Solutions ให้กับลูกค้าในด้านบรรจุภัณฑ์ Packaging, โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure และการดูแลผู้บริโภค Consumer Care โดยพวกเขา ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ให้ได้ ภายในปี 2593 .. Badische Anilin-und Sodafabrik : BASF SE ประเทศเยอรมัน ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในโลก ต้องการที่จะรักษาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Emissions ให้คงที่ หรือลดลง แม้ว่าธุรกิจ คาดว่าจะเติบโตขึ้นไม่มากนักตลอดช่วงที่เหลือของทศวรรษนี้ หมายถึง ไม่ว่าตลาดจะเป็นเช่นไร การผลิต “เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ได้กลายเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นสำหรับผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ทั้งหลายไปแล้วทั่วโลก เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 นั้น เป็นไปได้จากนี้ไป ..

เป็นที่ทราบกันดีว่า กระบวนผลิตเอทีลีนแบบดั้งเดิมด้วย Ethylene Cracking จากก๊าซธรรมชาติ คือ แหล่งใหญ่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน .. ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ Chemical Makers กำลังทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย รวมถึง การใช้แหล่งพลังงานชีวภาพหมุนเวียน Renewable Bioenergy Sources, โรงงานผลิตเอทิลีนโดยเตาเอทิลีนไฟฟ้า Ethylene Production Plant by Electrifying Ethylene Furnaces, การผลิตเอทิลีนโดยตรงจากคาร์บอนไดออกไซด์ Making Ethylene Directly from CO2 และการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไปยังเอทิลีน Using Catalytic Routes to Ethylene แต่ผู้เชี่ยวชาญ เคยแย้งว่า กระบวนการเชิงพาณิชย์ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จนกว่าจะสิ้นทศวรรษ ซึ่งพวกเขาคาดการณ์ไว้ผิด ..

Plant – Based Bioplastics | Credit : The ASEAN Post

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การมุ่งสู่การผลิต “เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 เชิงพาณิชย์ได้มาถึงแล้วเร็วกว่าที่คาดหมายไว้มาก .. โรงงานผลิตเอทิลีนสีเขียวที่ใช้เอทานอลจากชีวมวลแห่งแรกของยุโรป Europe’s First Bio-Ethanol-Based Green Ethylene Production Plant ได้เริ่มขึ้น และกำลังดำเนินงานมาถึงขั้นตอนสำคัญในตลาดแล้ว .. โรงงานผลิตเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene Production Plant นี้ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม Chemelot Industrial Park ในเมือง Geleen ประเทศเนเธอร์แลนด์ Netherlands ทั้งนี้ คาดหมายว่า จะมีกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี และถือเป็นโรงงานประเภทนี้แห่งแรกในยุโรป ..

ด้วยข้อเท็จจริงในตลาดนั้น ก่อนหน้านี้ โรงงานเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบหมุนเวียน 100% Renewable Raw Materials แห่งแรกของโลก สำหรับการผลิตไบโอเอทิลีน Bioethylene หรือที่เรียกว่าเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ได้ดำเนินงานผลิตเอทิลีนชีวภาพ Bioethylene โดยใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อยเป็นวัตถุดิบ Ethanol Produced from Sugarcane มาได้นานประมาณ 10 ปีเศษแล้ว ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล Federative Republic of Brazil ..

ในประเด็นการผลิตพลาสติก Plastics นั้น โพลีเอทิลีน Polyethylene : (C2H4)n ใช้ปริมาณเอทิลีน Ethylene : C2H4 มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั่วโลก .. โพลีเอทิลีน Polyethylene : (C2H4)n หรือที่เรียกว่าโพลีเอทิลีน Polyethene หรือโพลีเธน Polythene คือ พลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก World’s Most Widely Used Plastics .. โดยหลักแล้วจะใช้ในการผลิตฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ Films in Packaging, ถุงหิ้ว Carrier Bags และถุงขยะ Trash Liners .. อัลฟาโอเลฟินเชิงเส้น Linear Alpha-Olefins ที่ผลิตโดยโอลิโกเมอไรเซชัน Oligomerization หรือการก่อตัวของโพลีเมอร์แบบสั้น Formation of Short Polymers ถูกใช้เป็นสารตั้งต้นใน ผงซักฟอก สารพลาสติก สารหล่อลื่นสังเคราะห์ สารเติมแต่ง และยังใช้เป็นโคโมโนเมอร์ในการผลิตโพลีเอทิลีน Co-Monomers in the Production of Polyethylenes : (C2H4)n อีกด้วย ..

เอทิลีน Ethylene : C2H4 คือ ฮอร์โมน Hormone ที่ส่งผลต่อการสุกของผลไม้ และการออกดอกของพืชหลายชนิด Fruits Ripening & Flowering of Many Plants ..

นอกเหนือจากการเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ Biodegradable Plastics หรือรีไซเคิล Recycling นำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้ว ก๊าซเอทิลีน Ethylene : C2H4 Gas คือ ฮอร์โมนพืชสำคัญ Major Plant Hormone ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการต่างๆ ของพืช ได้แก่ การเจริญเติบโต Plant Growth และการตอบสนองต่อความเครียดตลอดวงจรชีวิตของพืช Development & Stress Responses throughout the Plant Life Cycle .. การตอบสนองต่อเอทิลีน Responses to Ethylene เช่น การสุกของผลไม้ Fruit Ripening มีความสำคัญต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก .. องค์ประกอบโมเลกุลหลักของวิถีการส่งสัญญาณของเอทิลีนได้รับการเปิดเผย ซึ่งเผยให้เห็นวิถีทางอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกควบคุมในกระบวนผลิตอาหารของมนุษยชาติ .. การประยุกต์ความรู้เหล่านี้ สามารถนำไปสู่การปรับปรุงด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก และเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ได้กลายเป็นที่ต้องการในภาคเกษตรกรรมมากขึ้น นอกเหนือไปจากความต้องการพลาสติก Green Plastics ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ..

Ethylene is a Hormone in the Form of a Gas Which is Produced Naturally by All Plants | Credit : Be Freshtech

เอทิลีน Ethylene : C2H4 มีความสำคัญต่อผลผลิตการเกษตรอย่างมาก .. การควบคุมการตอบสนองของเอทิลีน คือ ประเด็นเชิงพาณิชย์ที่สำคัญ เนื่องจากเอทิลีน Ethylene : C2H4 มีผลกระทบในวงกว้างต่อพืชที่มีคุณค่าทางการเกษตร และพืชสวน .. สิ่งที่น่าสนใจ คือ การตอบสนองต่อเอทิลีน อาจเป็นอันตราย หรือเป็นที่ต้องการก็ได้ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ระยะพัฒนาการ และความเข้มข้นของเอทิลีนที่ใช้ หรือที่พืช ผัก ผลไม้ ปล่อยคายออกมาเองตามธรรมชาติ .. ตัวอย่างเช่น เอทิลีน Ethylene : C2H4 ที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการเน่าเสียของผัก และผลไม้ ดังคำพูดที่ว่า “แอปเปิ้ลเสียลูกเดียวจะทำให้ผลผลิตทั้งหมดเสียหาย One Bad Apple Spoils The Whole Bunch” .. ดังนั้น จึงใช้วิธีการที่มีราคาแพงเพื่อป้องกันการเน่าเสียของผลไม้ ผัก และดอกไม้ในระหว่างการขนส่ง และการเก็บรักษา ซึ่งวิธีการเหล่านี้ ประกอบด้วยการใช้ตัวดูดซับ และเครื่องขัด เพื่อกำจัดเอทิลีนภายนอก รวมทั้งการใช้สารเคมียับยั้งเพื่อป้องกันการสังเคราะห์เอทิลีน และการใช้สารเคมีบางตัว เช่น SmartFresh เพื่อป้องกันเอทิลีนที่ปล่อยคายออกมามากเกินไป ..

การปิดกั้นการรับรู้เอทิลีนในระหว่างการเจริญเติบโตของพืช ยังช่วยป้องกันการหลุดร่วงของใบ และดอก และทำให้ผักเป็นสีเหลืองอีกด้วย ในทางกลับกัน เอทิลีน Ethylene : C2H4 ถูกนำไปใช้โดยเจตนาในสถานการณ์ที่ต้องการการตอบสนองของเอทิลีน Ethylene : C2H4 .. โดยทั่วไปการสุกของผลไม้จะเกิดขึ้นก่อน หรือหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้เอทิลีน Ethylene หรือเอเทฟอน Ethephon : C2H6ClO3P ซึ่งเป็นสูตรเอทิลีนที่เป็นของเหลวในเชิงพาณิชย์ Commercial Liquid Formulation of Ethylene .. นอกจากนี้ เอเทฟอน Ethephon: C2H6ClO3P ยังถูกฉีดพ่นบนต้นสับปะรด เพื่อกระตุ้นให้มีการออกดอก และฉีดพ่นบนต้นข้าวสาลี เพื่อป้องกันการโค้งงอของต้นข้าวอีกด้วย เป็นต้น ..

การเจริญเติบโต และการพัฒนาการของพืชภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจะเป็นตัวกำหนดผลผลิตทางการเกษตร .. ทั้งนี้ การเจริญเติบโต งอกงาม และการชราภาพของอวัยวะต่างๆ ของพืชนั้น สามารถส่งผลต่อการผลิตพืชโดยการปรับการสังเคราะห์ด้วยแสง .. ประสิทธิภาพในการระดมสารอาหาร และดัชนีการเก็บเกี่ยว มีการแสดงไฟโตฮอร์โมน Phytohormones เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืช .. ไฟโตฮอร์โมนเอทิลีน Phytohormones Ethylene ควบคุมการเจริญเติบโต และการชราภาพของพืช ซึ่งเอทิลีน Ethylene : C2H4 ถือเป็นไฟโตฮอร์โมนมัลติฟังก์ชั่นที่ควบคุมทั้งการเจริญเติบโต และความชราภาพ .. ทั้งนี้ การส่งเสริม หรือยับยั้งกระบวนการเจริญเติบโต และความชราภาพนั้น ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น ช่วงเวลาของการใช้ และตัวพันธุ์พืชเองด้วย .. การใช้เอเทฟอน Ethephon: Ethephon : C2H6ClO3P ซึ่งเป็นสารประกอบที่ปล่อยคายเอทิลีน Ethylene : C2H4 รวมทั้งช่วยเพิ่มวิวัฒนาการของเอทิลีน และเพิ่มพื้นที่ความเข้มข้นต่ำ ในขณะที่สามารถยับยั้งพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงมากขึ้นได้ ..

นอกจากนี้ เอทิลีน Ethylene : C2H4 ยังควบคุมการเจริญเติบโตของใบ ดอก และผล รวมทั้งอาจส่งเสริม ยับยั้ง หรือกระตุ้นให้เกิดความชรา โดยขึ้นอยู่กับระดับเอทิลีนที่เหมาะสม หรือต่ำกว่าที่เหมาะสม ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวที่จะตรวจสอบว่า ฮอร์โมนชนิดเดียวกันมีอิทธิพลต่อกระบวนการเจริญเติบโต และความชราภาพ 2 ประการที่ขัดแย้งกันอย่างไร การทบทวนนี้ ครอบคลุมการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของเอทิลีนในการเจริญเติบโต และการพัฒนา และสำรวจปฏิสัมพันธ์ของพวกมันกับฮอร์โมนอื่นๆ ในการควบคุมกระบวนการเหล่านี้ หมายถึง การใช้เอทิลีนในจังหวะ และปริมาณที่เหมาะสมในภาคเกษตรกรรมนั้น คือ ความจำเป็นสำคัญยิ่งต่อกระบวนการผลิตอาหารของมนุษยชาติในภาพรวมที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ..

ตัวอย่างกรณีผลไม้สุกจากเอทิลีน Fruit Ripening from Ethylene .. ผลไม้ Fruit คือ การพัฒนาของรังไข่หลังจากการปฏิสนธิ และปกป้องเมล็ดจนสุกเต็มที่ .. เมล็ด Seeds เป็นตัวแทนของพลาสซึมของพืช Germ Plasm of the Plants และมีหน้าที่ในการเผยแพร่สายพันธุ์ Dissemination of the Species .. จากมุมมองทางนิเวศวิทยานั้น ผลไม้ในช่วงที่ยังไม่สุก คือ ตัวแทนของอวัยวะที่ต้องได้รับการปกป้องจากแมลง หรือสัตว์กินพืช .. ผลไม้จะต้องไม่สวย และสีเขียว เพื่อช่วยให้อำพรางตัวเองด้วยสีเดียวกับใบไม้ นำไปสู่การแพร่ขยายพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างปลอดภัย .. การสุกของผลไม้ Ripening of Fruits คือ การประสานกันที่เป็นเอกลักษณ์บนเส้นทางชีวเคมี Unique Coordination of Various Biochemical และพัฒนาการต่างๆ ที่ควบคุมโดยเอทิลีน Ethylene : C2H4 ซึ่งส่งผลต่อสี Color, เนื้อสัมผัส Texture, คุณภาพทางโภชนาการ Nutritional Quality และกลิ่นของผลไม้ Aroma of Fruits ..

ในระหว่างการสุกในผลไม้ช่วงไคแม็กเทอริก Climacteric Fruits นั้น เอทิลีน Ethylene : C2H4 จะแสดงบทบาทในการควบคุมความแน่นของเนื้อผลไม้ และการเปลี่ยนแปลงสีที่เกี่ยวข้องกับการลดคลอโรฟิลล์ Chlorophyll Reduction, การเพิ่มขึ้นของแคโรทีนอยด์ หรือแอนโทไซยานิน Carotenoids or Anthocyanins, น้ำตาล Sugars และการสังเคราะห์ทางชีวภาพของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย Volatile Organic Compounds : VOC .. ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 นี้ สามารถนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น กระบวนการผลิตพวกมัน จึงต้องให้สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากระบวนผลิตเอทีลีน Ethylene : C2H4 ก่อนหน้านี้ เพื่อให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Emissions ภายในปี 2593 นั้น เป็นไปได้ ..

SCGC Advances เดินหน้าธุรกิจสีเขียว ผ่านการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทบราสเคม Braskem มุ่งผลิตเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ในประเทศไทยเชิงพาณิชย์ ..

เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC หนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และผู้นำอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในเอเชีย โดยตั้งเป้าขยายธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ลงนามข้อตกลงร่วมทุน Joint Venture : JV Agreement กับ Braskem ประเทศบราซิล บริษัทผู้ผลิตไบโอโพลีเมอร์ Biopolymer Producer ชั้นนำระดับโลก .. การร่วมทุนนี้ มีเป้าหมายเพื่อผลิตไบโอเอทิลีน Bio-Ethylene หรือ เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 จากเอทานอลที่มาจากชีวมวล Biomass ในภาคการเกษตร Agricultural Based Ethanol : C2H6O แทนที่เอทิลีนจากฟอสซิล Fossil-Based Ethylene ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 200 KT ต่อปี ..

Green Ethylene ที่ผลิตขึ้นจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตโพลีเอทิลีนชีวภาพ Green-PE หรือ Green Polyethylene : (C2H4)n ซึ่งมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ Low Carbon Footprint และใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม Packaging for Food & Beverage ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และที่บ้าน Personal & Home Care Products รวมทั้งของใช้ในบ้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย .. Green Polyethylene : (C2H4)n จะถูกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ภายใต้แบรนด์ I’m Green™ เพื่อตอบสนองความต้องการพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก Global Environmentally Friendly Plastics ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย และยุโรป โครงการดังกล่าวจะตั้งอยู่ในประเทศไทยที่อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ..

SCGC Advances Green Business through Joint Venture with Braskem for Green Ethylene Production in Thailand for Asia & Global Market | Credit : SCG News

นายธนวงษ์ อารีรัชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCG Chemicals Public Company Limited : SCGC กล่าวว่า บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Innovations เช่น โพลีเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Polymers และนวัตกรรมสำหรับโซลูชั่นคาร์บอนต่ำ Innovation for Low Carbon Solution โดยการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ Green Polymers ให้เข้าถึง 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573 ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social & Governance : ESG Standards ..

การร่วมทุน และความร่วมมือระหว่าง SCGC และ Braskem ในการผลิตเอทิลีนชีวภาพ Bio-Ethylene Production สำหรับ Green Polymers ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญจำเป็นของบริษัท SCGC ในการขยายธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Expand Green Business รวมทั้งตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากเมกะเทรนด์ของพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Megatrend of Environmentally Friendly Plastics ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย และยุโรป .. ดังนั้น การร่วมทุนนี้จึงมีเป้าหมายที่จะผลิตไบโอเอทิลีน Bio-Ethylene หรือเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene ที่ได้จากภาคการเกษตร แทนที่ฟอสซิลเอทิลีน Fossil Ethylene ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำของโลก .. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมทุนนี้นั้น เป็นไปตามแนวทางยุทธศสาสตร์พัฒนา Bio-Circular-Green Economy : BCG Model of Thailand เพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนของประเทศไทย นั่นเอง  ..

Roberto Bischoff ซีอีโอของบริษัท Braskem กล่าวว่า “เรามองหาโอกาสในการขยายข้อเสนอ Bio-Based Polyethylene : (C2H4)n ในแบรนด์ของ I’m greenTM อยู่เสมอ เพื่อส่งมอบทางเลือกคาร์บอนต่ำแบบหมุนเวียน Circular Low Carbon Alternatives ให้กับลูกค้าของเรา และเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชั่นที่ยั่งยืน Sustainable Solutions .. ความร่วมมือกับบริษัท SCGC ของไทยในครั้งนี้ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างน้อย 1 ล้านตัน ภายในปี 2573 โดยทดแทนฟอสซิล Fossil ด้วยวัตถุดิบหมุนเวียน Renewable Feedstocks และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Lowering the Carbon Footprint ในอุตสาหกรรมของเรา” ..

Green Ethylene & Green Polyethylene / I’m greenTM | Credit : Braskem

โพลีเอทิลีนชีวภาพ Bio-Based Polyethylene : (C2H4)n ด้วยเครื่องหมายการค้า I’m green™ คือ พลาสติกที่ทำจากวัตถุดิบหมุนเวียน Renewable Feedstocks ที่มีแหล่งที่มาอย่างยั่งยืน นั่นคือ เอทานอลจากแหล่งเกษตรกรรม Ethanol from Agricultural Sources แทนวัตถุดิบตั้งต้นฟอสซิลแบบดั้งเดิม Traditional Fossil Feedstocks .. สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพลาสติกอย่างมีนัยสำคัญ Significant Reduction of the Plastic’s Carbon Footprint ซึ่งช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Combat Climate Change .. โพลิเอทิลีนชีวภาพ Bio-Based PE จาก I’m green™ ถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล และในบ้าน ของเล่น ของใช้ในครัวเรือน และถุงพลาสติก และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถรีไซเคิลด้วยกลไกปกติ หรือเทคนิคขั้นสูงกว่าได้เช่นเดียวกับโพลีเอทิลีนทั่วไป Regular Polyethylene ..

การผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ด้านพลาสติกชีวภาพ Bioplastics ของบริษัท Braskem เข้ากับความเชี่ยวชาญของบริษัท SCGC ในการผลิต Polyethylene: PE และสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดเอเชีย ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน Sustainability Vision ที่จะมุ่งสร้างพื้นฐานทางธุรกิจสีเขียว Green Business ที่มั่นคงให้กับบริษัทร่วมทุนนี้ .. โรงงานเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene Plant จะตั้งอยู่ที่อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง และจะเปิดดำเนินการผลิตโพลีเอทิลีนชีวภาพ Bio-Based Polyethylene : (C2H4)n จาก I’m green™ ซึ่งถือเป็นการผลิตครั้งแรกนอกประเทศบราซิล ..

ทั้งนี้ Braskem บริษัทปิโตรเคมีของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene Plant ที่ Triunfo Petrochemical Complex ในเขตเทศบาล Triunfo รัฐ Rio Grande do Sul ประเทศบราซิล Brazil และโรงงานแห่งนี้ ได้ดำเนินงานการผลิตเอทิลีนชีวภาพ Bioethylene มาได้นานประมาณ 10 ปีเศษแล้ว .. โรงงานแห่งนี้ ใช้เอทานอลที่ผลิตขึ้นจากอ้อย Ethanol Produced from Sugarcane ในการผลิตไบโอเอทิลีน Bioethylene หรือที่เรียกว่าเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ตามกระบวนการที่พัฒนาโดย Braskem อยู่ที่ 200,000 ตันต่อปี ด้วยเหตุนี้ ที่นี่จึงถือเป็นโรงงานเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบหมุนเวียน 100% Renewable Raw Materials แห่งแรกของโลก ..

อย่างไรก็ตาม สำหรับความมุ่งมั่นของ SCGC ของไทยนั้น นอกจากความท้าทายจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก Global Climate Change ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องยกระดับความสำคัญให้มากขึ้นแล้ว บริษัท SCGC ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals : SDGs ขององค์การสหประชาชาติไปพร้อมด้วยอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจร เพื่อความยั่งยืน Chemicals Business for Sustainability โดยคำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social & Governance : ESG Standards สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศทั่วโลกตื่นตัวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Reduce Greenhouse Gas Emissions เพื่อลดวิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis ด้วยมาตรการการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Emissions และร่วมดูแลสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจสีเขียวในอนาคต Future Growth of Green Business จากนี้ไป ..

คาดการณ์ตลาดเอทิลีน และพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Ethylene & Bioplastic Market ..

ขนาดธุรกิจในตลาดเอทิลีนทั่วโลก Global Ethylene Market มีมูลค่า 132 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 และได้รับการคาดว่า ขนาดตลาดจะอยู่ที่ 138.86 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 นี้ รวมทั้งจะพุ่งสูงขึ้นแตะระดับเป็นประมาณ 228.69 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2575 .. ทั้งนี้ คาดหมายว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับตลาดเอทิลีนทั่วโลก Global Ethylene Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 5.7% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2566-2575 ..

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครองส่วนแบ่งรายได้มากที่สุด อยู่ที่ 42.6% ในปี 2565 ที่ผ่านมา ขณะที่ภูมิภาคอเมริกาเหนือ มีส่วนแบ่งรายได้ 26% ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีที่ค่า CAGR เร็วกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ .. แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นบวก ความต้องการอนุพันธ์พลาสติกชีวภาพ Bioplastics ที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยอื่นๆ ล้วนมีส่วนทำให้รายได้ของตลาดเติบโตขึ้นได้ .. ความพร้อมใช้งานของวัตถุดิบฟอสซิลดั้งเดิม Traditional Fossil Feedstock ที่ลดลง และวัตถุดิบหมุนเวียน 100% Renewable Raw Materials ที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับความสามารถในการขยายธุรกิจสีเขียว Green Business ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรม คือ ตัวแปรสำคัญเพิ่มเติมที่ส่งเสริมการพัฒนารายได้จากตลาด .. ความต้องการอนุพันธ์ที่ใช้เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H2 ในภาคส่วนการใช้งานปลายทาง End-Use Sectors เช่น บรรจุภัณฑ์ Packaging, ยานยนต์ Automotive และการก่อสร้าง Construction ครอบงำอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากการขยายตัวของภาคการผลิตในประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย และญี่ปุ่น .. ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ คาดว่าจะยังคงครองตลาดทั่วโลกต่อไปตลอดระยะเวลาประมาณการ ..

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และการแก้ปัญหาทางนิเวศน์วิทยา Ecological Solutions ที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การสร้างวิธีการที่สร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาเอทิลีนชีวภาพสีเขียว Green Bioethylene ตัวอย่างเช่น Braskem ของบราซิล และ SCG Chemicals ประเทศไทย ได้ลงนามข้อตกลงร่วมทุน Joint Venture : JV Agreement เมื่อสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตาม MOU ที่ลงนามกันไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อกันยายน 2565 ในการผลิตโพลีเอทิลีนชีวภาพ Bio-Polyethylene : (C2H4)n โดยใช้เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H2 ที่ผลิตจากแหล่งหมุนเวียน Renewable Sources .. บริษัทฯ ร่วมทุนนี้ คาดว่าจะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพได้มากกว่า 2 เท่าจากการลงทุนครั้งนี้ เป็นต้น ..

Green Ethylene from Sugar Cane / Green Ethylene and Green Polyethylene | Credit : 2023 Earth2Earth / Thorn Environmental Ltd.

ทั้งนี้ แนวโน้มราคาเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H2 Price Trend ในช่วงปี 2566 นั้น .. เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene หมายถึง เอทิลีนที่ได้จากวัตถุดิบหมุนเวียน Ethylene from Renewable Feedstocks .. ไบโอเอทานอล Bioethanol ซึ่งได้มาจากชีวมวลหมุนเวียน Renewable Biomass เช่น น้ำตาลดิบ Raw Sugars และข้าวโพด Corn ทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทิลีนสีเขียว Primary Feedstock in the Manufacturing of Green Ethylene .. ดังนั้น แนวโน้มราคาเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H2 Price จึงเป็นไปตามแนวโน้มราคาเอทานอลชีวภาพ Price of Bioethanol อย่างใกล้ชิด นั่นเอง ..

ราคาเอทานอลชีวภาพ Bioethanol พุ่งสูงขึ้นตลอดครึ่งแรกของปี เนื่องจากราคาข้าวโพดวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นด้วยข้อจำกัดทางการค้า และการเก็บเกี่ยวที่ย่ำแย่ในละตินอเมริกา .. ในเอเชีย ราคาเอทานอลชีวภาพ Bioethanol Prices เฉลี่ย อยู่ที่ 1,140 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน USD/MT Ex-Shanghai, China ในขณะที่ในยุโรป และสหรัฐฯ ราคาเอทานอลชีวภาพ Bioethanol เฉลี่ยอยู่ที่ 1,075 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน USD/MT (FOB Hamburg) และ 775-870 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน USD/MT (FOB Texas) ตามลำดับ ..

สำหรับในประเด็นของพลาสติกชีวภาพ Bioplastics นั้น พลาสติกชีวภาพทั่วโลก คาดว่าจะเติบโตจาก 1.78 ล้านตัน ในปี 2566 เป็น 3.95 ล้านตัน ภายในปี 2571 อยู่ที่ค่า CAGR 17.25% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2566-2571 .. ขนาดของตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Bioplastics Market มีมูลค่า 7.56 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 และคาดว่ามูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 8.72 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสิ้นปี 2566 รวมทั้งจะสูงขึ้นแตะระดับ 31.66 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2573 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Bioplastics Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 20.2% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2566-2573 ..

สรุปส่งท้าย ..

เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ผลิตขึ้นจากเอทานอลสีเขียว Green Ethanol : C2H6O ซึ่งได้มาจากวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ Biodegradable Raw Materials เช่น อ้อย Sugarcane และข้าวโพด Corn .. เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 สามารถนำมาซึ่งพอลิเมอร์เพิ่มเติม To Be Further Polymerized เพื่อผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสีเขียว Green Biodegradable Plastics ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก Plastic Wastes ระดับโลกได้เป็นอย่างดีจากนี้ไป ..

เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ยังให้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ในภาคการเกษตรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้อีกมาก .. พวกมัน คือ ฮอร์โมนพืชสำคัญ Major Plant Hormone ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการต่างๆ ของพืช ได้แก่ การเจริญเติบโต Plant Growth และการตอบสนองต่อความเครียดตลอดวงจรชีวิตของพืช Development & Stress Responses throughout the Plant Life Cycle .. องค์ประกอบโมเลกุลหลักของวิถีการส่งสัญญาณของเอทิลีนได้รับการเปิดเผยให้เห็นวิถีทางอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกควบคุมในกระบวนผลิตอาหารของมนุษยชาติ .. การประยุกต์ความรู้เหล่านี้ สามารถนำไปสู่การปรับปรุงด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก และเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ได้กลายเป็นที่ต้องการในภาคเกษตรกรรมมากขึ้น นอกเหนือไปจากความต้องการพลาสติกชีวภาพสีเขียว Green Bio-Plastics ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ..

เทคโนโลยีการผลิตเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 Production Technology จากเอทานอลที่มาจากชีวมวลในภาคการเกษตร Biomass & Agricultural Based Ethanol : C2H6O นี้นั้น ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสะอาด Clean Technology ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Cleantech, เทคโนโลยีสีเขียว Green Technology หรือ Greentech ซึ่งพวกมัน คือ ตัวกำหนดชุดของเทคโนโลยีที่ลด หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ Reduce or Optimize the Use of Natural Resources ที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบด้านลบ Reducing the Negative Effect จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติที่มีต่อโลก Planet และระบบนิเวศวิทยา Ecosystems ..

โดยทั่วไป ข้อไขเทคโนโลยีสะอาด Clean Technology Solutions ทั้งหมด มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Positively Impact Anthropogenic Climate Change .. นอกจากนี้ ข้อไขเทคโนโลยีสะอาด Clean Technology Solutions ยังแสดงบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจ และมีศักยภาพในการสร้างรายได้ทำกำไรเพื่อดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development ในอนาคตจากนี้ไปพร้อมด้วย ..

ด้วยความจริงซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับอนาคตที่ใกล้จะมาถึงนั้น คาดหมายได้ว่า ปิโตรเลียม Petroleum กำลังจะกลายเป็นอดีต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งหมดในตลาดกำลังจะหายไปในที่สุด ..

ปัจจุบัน นานาประเทศ เตรียมแผนงานยกเลิกการพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติ, Shale Gas & Oil และถ่านหิน ในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของพวกเขาด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastics ที่ให้ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน จะหายออกไปจากตลาดในพริบตา เนื่องด้วยพวกมัน คือ Byproduct ของกระบวนผลิตน้ำมัน ด้วยความจริงที่ว่า พลาสติกธรรมดาทั่วไป Conventional Plastics นั้น ผลิตขึ้นจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญอันหนึ่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ..

อย่างไรก็ตาม หาก ปิโตรเลียม Petroleum กำลังถูกแทนที่ด้วย แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และ พลังงานหมุนเวียน Renewable Energy หรือแม้แต่ พลังงานนิวเคลียร์ Nuclear Energy กลายเป็นจริง .. ปิโตรเคมี Petrochemical ก็กำลังถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์จากชีวมวล Biomass Products ที่เป็นพลาสติกชีวภาพ Bioplastics ซึ่งย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่ายกว่าด้วยเช่นกัน ..

พลาสติกชีวภาพ Bioplastics ที่ทำจากแหล่งหมุนเวียน Renewable Sources ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันของพอลิเมอร์จากฟอสซิล Fossil-Based Polymers คือ ทางเลือกที่เหมาะสมในการเอาชนะความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้ .. พวกมัน สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ Biodegradable และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Environment Friendly มากกว่า ซึ่งสามารถนำไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน Sustainable & Circular Economy ที่เหนือชั้น ..

วัตถุดิบ Raw Materials ที่เป็น เอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ที่ใช้ในการผลิตโพลีเอทิลีนชีวภาพ Bio-Polyethylene : (C2H4)n หรือพลาสติกชีวภาพ Bioplastic เพื่อทดแทนพลาสติกที่ใช้งานทั่วไปจากฟอสซิล Conventional Fossil Plastics ในปัจจุบันซึ่งผลิตขึ้นจากปิโตรเลียม Petroleum-Based Plastics นั้น กำลังแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงที่ดินด้วยประเด็นความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากรว่าจะใช้พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อผลิตพืชอาหาร หรือพืชน้ำมัน ..

Green Ethylene & Green Polyethylene Manufacturing Process | Credit : Sojitz Corporation

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเป็นศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพระดับโลก ธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 Production ปริมาณมากในประเทศไทย ได้เริ่มขึ้นแล้ว ทั้งนี้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร Agriculture Benefits และการผลิตพลาสติกชีวภาพ Bioplastic Production รวมถึงเพื่อการส่งออก ซึ่งไทยกำลังจะกลายเป็นผู้ผลิตชั้นนำทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่จำเป็น เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ..

ทั้งนี้ นอกจากประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรมชั้นนำของโลกซึ่งอุดมไปด้วยวัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นวัสดุชีวมวล Biomass ที่มากมายหลากหลายแล้ว ยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งชายฝั่งทะเลยาวไกล สภาพอากาศที่เหมาะสม จึงทำให้ประเทศไทย มีความพร้อม และเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชที่หลากหลายมากมาย เช่น อ้อย ข้าวโพด สวนผลไม้ พืชน้ำมันอื่นๆ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด สาหร่ายทะเล หรือการทำฟาร์มสาหร่าย Algae Seaweed Farms ในหลายพื้นที่ที่ปลอดภัยจากพายุรุนแรง และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ..

สถานที่ตั้งของประเทศอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างการเข้าถึงตลาดให้กับผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฝั่งทะเลยาวไกลคลื่นสงบ พื้นที่เกษตรกรรมกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งมีการนำนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐที่เข้มแข็งมาใช้เพื่อกระตุ้นการเติบโตในภาคส่วนนี้ ..

ปัจจัยเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพระดับโลก นอกเหนือจากผลผลิตการเกษตรที่ยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีอันเหนือชั้น ซึ่งรวมถึงการผลิตเอทิลีนสีเขียว Green Ethylene : C2H4 ที่ใช้ในการผลิตโพลีเอทิลีนชีวภาพ Bio-Polyethylene : (C2H4)n หรือพลาสติกชีวภาพ Bioplastic เพื่อทดแทนพลาสติกที่ใช้งานทั่วไปจากฟอสซิล Conventional Fossil Plastics และยังรวมไปถึงพลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Algae Seaweed Bioplastics ไปพร้อมด้วย อันหมายถึงโอกาสทางการค้าการลงทุน การส่งออก และการเติบโตของขนาดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสำหรับการบุกตลาดพลาสติกชีวภาพ Bioplastics Market ของไทยในอนาคตที่มั่นคงยั่งยืนให้สำเร็จได้ต่อไปในที่สุด ..

………………………………….

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Ethylene | Britannica :-

https://www.britannica.com/science/ethylene

The Search for Greener Ethylene | C&EN – American Chemical Society :-

https://cen.acs.org/business/petrochemicals/search-greener-ethylene/99/i9

SCGC Advances in Green Business through Joint Venture Establishment with Braskem for a Green Ethylene Production in Thailand for Commercialization in Asia and Global Market | SCG News :-

Monitoring World’s Largest Green Ethylene Plant :-

https://ee-ip.org/fileadmin/user_upload/DOCUMENTS/Content/BRASKEM_GREEN_ETHYLENE_en_ext.pdf

Production of Bioethylene: Technology Brief | IRENA :-

https://www.irena.org/publications/2013/Jan/Bioethylene

NREL have Demonstrated a New Way to Use Photosynthesis to Produce Ethylene | NREL :-

https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/57173.pdf

Ethylene Market Size 2023 To 2032 | Precedence Research :-

https://www.precedenceresearch.com/ethylene-market

Synthetic Fuel Gas : Gasification of Plastic Waste & Biomass to SynGas or from Power to X Technology :-

https://photos.app.goo.gl/dDGTMm9r6qM29XxVA

Bioplastics | Biodegradable & Compostable Plastic :-

https://photos.app.goo.gl/9zM2SG4vkEAPsrae6

Biotechnology:  Microbial Technologies to Produce Bioenergy & Biofuels from Agricultural & Forestry Wastes for Sustainable Energy :-

https://photos.app.goo.gl/LQsLpS9U6R8Pad2b7

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img