วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSAmmonia การผสมผสานพลังงานสีเขียวระยะยาว
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Ammonia การผสมผสานพลังงานสีเขียวระยะยาว

Ammonia : The Role as Part of the Long-Term Green Energy Mix

“…..แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia กำลังกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจทางธุรกิจมากพอที่จะเริ่มต้นอุตสาหกรรมนี้แล้ว …”

แอมโมเนีย Ammonia : NH3 มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ภายใต้ความดัน 10 Bar หรือเป็นของเหลวเมื่อถูกลดอุณหภูมิให้เหลือ -33oC ที่ความดันบรรยากาศ .. แอมโมเนีย Ammonia : NH3 จัดเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญของโลก โดยทั่วไประบบการขนส่งแอมโมเนียจะนิยมขนส่งทางเรือ และทางท่อ ซึ่งมีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับ .. ปัจจุบันมีการผลิตแอมโมเนียประมาณ 180 ล้านตันต่อปี โดยใช้ในการผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตรประมาณ 80% ส่วนที่เหลือจะถูกนำใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดย 97% ของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้บนโลกใบนี้จะใช้แอมโมเนีย Ammonia : NH3 เป็นสารตั้งต้น ..

ผู้ผลิตแอมโมเนียรายใหญ่ที่สุดของโลก คือบริษัท CF Industries Holdings, Inc. มีกำลังการผลิตประมาณ 10 ล้านตันต่อปี รองลงมา คือ Yara International มีกำลังการผลิตแอมโมเนีย 8.5 ล้านตันต่อปี และอันดับที่สาม คือ Nutrien Ltd. มีกำลังการผลิตประมาณ 7 ล้านตันต่อปี ..

ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยี Electrochemical ในการผลิต Green Ammonia : NH3 และ Green Hydrogen : H2 เป็นอย่างมาก เพื่อช่วยให้โลกบรรลุความเป็นกลางของคาร์บอน Carbon Neutrality และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Emission ..

Green Ammonia Value Chain | Credit : S&P Global Market Intelligence

ด้วย Power to X Technology ประการหนึ่ง และการเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน Renewable Electricity แทนที่แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลอีกประการหนึ่ง เพื่อผลิตแอมโมเนีย Ammonia : NH3 ทำให้สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 สู่บรรยากาศได้กว่า 40 ล้านตันแต่ละปีในยุโรป หรือกว่า 360 ล้านตันต่อปีทั่วโลก .. พวกมันสามารถถูกแปลงกลับไปเป็นไฮโดรเจน Hydrogen : H2 หรือนำพวกมันไปเผาไหม้โดยตรงในเครื่องยนต์สันดาปภายใน และเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี หมายถึง การเผาไหม้แอมโมเนีย Ammonia : NH3 โดยตรงเพื่อผลิตกำลังไฟฟ้าเมื่อไม่มีแสงแดด หรือช่วงเวลาที่ลมไม่พัด ในฐานะแหล่งพลังงานสะอาดสีเขียวระยะยาว Long-Term Green Energy Source ได้อย่างยอดเยี่ยมจากนี้ไป ..

ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้สาธิตแสดงให้เห็นว่า กระบวนการเหล่านี้ไม่เพียงแต่สามารถนำมาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการผลิตในปัจจุบันได้อย่างมากเท่านั้น แต่หากด้วยการใช้กระบวนการผลิตแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia จากแหล่งพลังงานสะอาด Clean Energy ล้วน ๆ แล้วนั้น จะทำให้พวกมันสามารถเป็นพาหะนำพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว Green Hydrogen มาใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยลดการปล่อย CO2 ได้อย่างเด็ดขาด เพิ่มเติมด้วยการจัดเก็บเป็นของเหลว ทำให้ง่ายต่อการขนส่งเคลื่อนย้ายไปยังทุกหนแห่งทั่วโลกในปริมาณมากด้วยความปลอดภัยได้ ..

แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 สามารถใช้เป็นหนึ่งในพาหะนำพลังงานไฮโดรเจนไปสู่การใช้งานได้จริง ตลอดจนอุตสาหกรรมแอมโมเนีย Ammonia Industry ที่มีอยู่อย่างยาวนานมาก่อนแล้ว ซึ่งผลิต จัดเก็บ และระบบการซื้อขายแอมโมเนียหลายล้านตันทุกปีครบวงจรทั่วโลก หมายความว่า โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง Green Ammonia : NH3 เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การเริ่มต้นยุดของเศรษฐกิจไฮโดรเจน Hydrogen Economy แทนที่ระบบเศรษฐกิจเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel Economy ไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดนั่นเอง ..

แอมโมเนีย Ammonia : NH3 จะกลายเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงแห่งอนาคต Fuel of the Future ได้จริงหรือไม่ ..

ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรม Industry Sector มองว่า สารเคมีทางการเกษตร เช่น แอมโมเนีย Ammonia : NH3 เป็นต้นนั้น คือ วิธีการที่สะดวก และง่ายดาย Easy Way & Convenient Means สำหรับการขนส่งไฮโดรเจน Transport Hydrogen : H2 ..

หนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน โลกเผชิญกับวิกฤติอาหาร Food Crisis มาอย่างต่อเนื่อง และที่กำลังจะเกิดมากขึ้นอีก .. ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Booming Population กำลังผลักดันให้เกษตรกร Farmers มุ่งมั่นในการปลูกพืชผลให้เร็วกว่าแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนในดิน Nitrogen-Fixing Bacteria in the Soil จะรักษาไว้ได้ และพบอีกว่า ปริมาณไนเตรตธรรมชาติ Natural Nitrates ที่พวกเขาใช้เป็นปุ๋ย Fertilizer นั้น ก็กำลังลดน้อยลงเรื่อยๆ มาพร้อมด้วย ..

ในสิ่งที่อาจยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่แก้ไขได้ด้วยกระบวนการทางเคมีเหล่านี้ พบว่า แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 คือ หนึ่งในข้อไขที่น่าสนใจอย่างยิ่ง .. Fritz Haber และ Carl Bosch ได้พัฒนากระบวนการในการทำปฏิกิริยาของไฮโดรเจน Hydrogen : H2 และไนโตรเจนในบรรยากาศ Atmospheric Nitrogen : N2 ภายใต้ความกดดัน เพื่อสร้างแอมโมเนีย Ammonia : NH3 ซึ่งเกษตรกร Farmers นำมาใช้แทนปุ๋ยธรรมชาติ Natural Fertilizers .. กระบวนการของ Haber-Bosch ยังคงรับผิดชอบต่อแอมโมเนียเกือบทั้งหมดในโลก เช่นเดียวกับอนุพันธ์ เช่น ยูเรีย Urea : CO(NH2)2 และแอมโมเนียมไนเตรต Ammonium Nitrate : NH4NO3 ไปพร้อมด้วย ..

นอกจากนั้น วิกฤตในปัจจุบัน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change ในประเด็นนี้ แอมโมเนีย Ammonia : NH3 สามารถช่วยได้โดยการดักจับ จัดเก็บ และขนส่งไฮโดรเจน Capturing, Storing, & Shipping Hydrogen : H2 เพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน Hydrogen Fuel Cells และการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เผาไหม้โดยตรงไฮโดรจน Hydrogen Internal Combustion Engines : ICEs ที่ปราศจากการปล่อยมลพิษโดยสิ้นเชิง .. ทั้งนี้ ยังมีความพยายามอย่างมากสำหรับการใช้งานอื่น ๆ เช่น การเผาไหม้แอมโมเนียโดยตรงในโรงไฟฟ้า Combust Ammonia Directly in Power Plants และใช้แอมโมเนีย Ammonia : NH3 เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ของเรือเดินสมุทร Ship Engines เป็นต้น ..

บริษัทเคมีภัณฑ์ Chemical Companies ได้กลิ่นของโอกาสทางธุรกิจเหล่านี้ .. บริษัทฯ หลายแห่งกำลังพัฒนาแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 ซึ่งเป็นเส้นทางสู่แอมโมเนียที่ไฮโดรเจนจากการแยกน้ำ Hydrogen from Water Electrolysis ด้วยกำลังไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก Alternative Energy มาแทนที่ไฮโดรเจนที่ได้จากไฮโดรคาร์บอน Hydrocarbon-Based Hydrogen ทำให้การผลิตแอมโมเนีย Ammonia Production นั้น ปลอดจากคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2-Free โดยสิ้นเชิง .. พวกเขายังลงทุนในการดักจับ และจัดเก็บคาร์บอน Carbon Capture & Storage เพื่อลดผลกระทบด้านคาร์บอนจากการผลิตแอมโมเนียแบบธรรมดาทั่วไป Minimize the Carbon Impact of Making Conventional Ammonia ไปพร้อมด้วย ซึ่งสร้างสิ่งที่อุตสาหกรรม เรียกว่า แอมโมเนียสีน้ำเงิน Blue Ammonia : NH3 ..

Projection for Reaching Additional Ammonia Capacity of Over 180 Million Tons per Year | Credit : Safety4sea / Intercargo

ทั้งนี้ บนโลกแห่งความเป็นจริงในทางธุรกิจนั้น นาย Tony Will ซีอีโอของบริษัท CF Industries Holdings Inc. ผู้ผลิตแอมโมเนียรายใหญ่ที่สุดของโลก World’s Largest Ammonia Producer มองเห็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในโอกาสทางอุตสาหกรรม และชี้ว่า “จนถึงจุดนี้ เราได้ทำธุรกิจโดยการขายคุณค่าของโมเลกุลไนโตรเจน Nitrogen Molecule มาโดยตลอด” เขากล่าวเสริมอีกด้วยว่า “สิ่งที่น่าตื่นเต้นจริง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ โอกาส และตลาดที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าในส่วนที่เป็นโมเลกุลของไฮโดรเจน Hydrogen Portion of the Molecule จากนี้ไป” ..

การส่งเสริม และก่อตั้งอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงแอมโมเนีย Ammonia Fuel Industry นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย จากการประมาณการส่วนใหญ่ แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 จะมีราคาสูงกว่าแอมโมเนียทั่วไปแบบดั้งเดิม Conventional Ammonia : NH3 อยู่ถึง 2-4 เท่า และเทคโนโลยีบางอย่างที่จำเป็น เช่น เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้การเผาไหม้แอมโมเนีย Ammonia-Burning Engines ยังคงอยู่ในช่วงการทดสอบทดลองอยู่ ซึ่งภาครัฐของแต่ละประเทศ และตลาด จะต้องตัดสินใจว่า แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 นั้น คุ้มค่ากับความพยายามหรือไม่ ..

อย่างไรก็ตาม เป็นที่แน่นอนว่า ธรรมชาติได้ให้คุณลักษณะของแอมโมเนีย Ammonia : NH3 ที่ดูเหมือนจะทำให้แอมโมเนีย Ammonia : NH3 กำลังจะกลายเป็นสินค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับเศรษฐกิจไฮโดรเจนในอนาคต Future Hydrogen Economy ที่ทำให้เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ตกยุคไปได้อย่างเฉียบขาด ไม่มีข้อสงสัย ประเด็นที่เหลืออยู่จริงๆ คือ เรื่องของราคาเท่านั้น นั่นเอง ..

Green Ammonia | Credit : Siemens

รายงานที่รวบรวมเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2566 ที่ผ่านมา โดย Haldor Topsoe บริษัทเทคโนโลยีการผลิตแอมโมเนีย และบริษัทอื่น ๆ ระบุถึงคุณสมบัติเหล่านั้นหลายประการ แอมโมเนีย Ammonia : NH3 มีความหนาแน่นของพลังงานที่ 12.7 MJ/L สูงกว่าไฮโดรเจนเหลวที่ 8.5 MJ/L .. ไฮโดรเจนเหลว Liquid Hydrogen จะต้องถูกเก็บไว้ที่สภาวะการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -253°C ในขณะที่แอมโมเนีย Ammonia : NH3 สามารถเก็บไว้ได้ที่ -33°C ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่ามาก และแอมโมเนีย Ammonia : NH3 แม้จะเป็นอันตรายในการจัดการ แต่พวกมันก็เป็นสารไวไฟน้อยกว่าไฮโดรเจน Hydrogen : H2 อยู่มาก ..

นอกจากนี้ ต้องขอบคุณการใช้แอมโมเนีย Ammonia : NH3 ในภาคการเกษตรมานานนับศตวรรษแล้ว หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานของแอมโมเนีย Ammonia Infrastructure จึงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว .. ทั่วโลก มีการผลิตแอมโมเนีย Ammonia : NH3 Production ประมาณ 180 ล้านเมตริกตัน Metric Ton ต่อปี และมีท่าเรือมากกว่า 120 แห่งที่ติดตั้งคลังจัดเก็บแอมโมเนีย Ammonia Storage ไว้พร้อมด้วยอยู่แล้ว ..

แต่การเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดไปสู่เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นต้องใช้เวลา จนถึงปีที่ผ่านมา โครงการแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 Projects ที่เสนอส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก โดยมีจำนวนนับเพียงประมาณหลักหมื่นเมตริกตัน Metric Ton เท่านั้น แทนที่จะเป็นครึ่งล้านเมตริกตัน Metric Ton ต่อปี หรือมากกว่านั้นตามที่โรงงานแอมโมเนียทั่วไปกำหนดไว้ ..

หลายโครงการเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในออสเตรเลีย และยังมีตัวอย่างอื่น ๆ เช่น ผู้บริษัทผลิตปุ๋ยของนอร์เวย์ Yara International ตั้งใจที่จะติดตั้งเครื่องอิเล็กโตรไลเซอร์ Electrolyzers เพื่อผลิตแอมโมเนียสีเขียว 3,500 ตันต่อปีที่โรงงานของตนใน Pilbara .. บริษัทผู้ผลิตวัตถุระเบิดแอมโมเนียมไนเตรต Dyno Nobel และ Queensland Nitrates กำลังศึกษาแผนงานเพื่อการผลิตแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 Production ปริมาณอยู่ที่ 9,000 และ 20,000 ตันต่อปี ตามลำดับ .. ทั้งนี้ โครงการนำร่องกำลังดำเนินการอยู่ในนิวซีแลนด์ New Zealand และชิลี Chile ..

นอกจากนี้ ยังมีโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการทั่วโลกในปีที่ผ่านมาด้วย .. ชาติที่ทะเยอทะยานมากที่สุด คือ ซาอุดิอาระเบีย Saudi Arabia ด้วยโครงการมูลค่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นี้ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Air Products & Chemicals ของสหรัฐฯ, บริษัท ACWA Power ในท้องถิ่น และบริษัท NEOM ผู้พัฒนาที่สร้างเมืองปลอดคาร์บอนในประเทศซาอุดีอาระเบีย Saudi Arabia ..

คำถามสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia Industry ก็คือ จะมีกำลังไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน Renewable Power เพียงพอที่จะสนับสนุนหรือไม่ .. การคาดการณ์พลังงานหมุนเวียน Forecasts for Renewables สร้างความมั่นใจได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น Energy Outlook ล่าสุดของ BP กล่าวชี้ว่า พลังงานหมุนเวียน Renewables จะเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 5% ของปริมาณพลังงานของโลกในปี 2561 เป็น 45-60% ภายในปี 2593 เนื่องจากต้นทุนที่ลดลง 30-70% .. ทั้งนี้ รวมถึง ปัจจุบัน การเพิ่มขึ้นของกำลังไฟฟ้าพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Generation ยังคงแซงหน้าการเพิ่มกำลังการผลิตของกำลังไฟฟ้าโดยรวมจากเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel Power Generation .. ข้อมูลก่อนหน้านี้ 2-3 ปีที่ผ่านมาสำหรับประเด็นเฉพาะการผลิตพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy นั้น พบว่า จนถึงสิ้นปี 2563 กำลังการผลิต Renewable Energy ทั่วโลก อยู่ที่ 2.79 TW ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ถึง 10.3% และมีอัตราการเติบโตต่อปี อยู่ที่ค่า CAGR 16.80% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์จนถึงปี 2574 หมายถึงอัตราการเติบโตต่อปีของกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียน Renewables ทั่วโลก เพิ่มสูงขึ้นด้วยความเร่งอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของสำนักงานพลังงานทดแทนระหว่างประเทศ International Renewable Energy Agency : IRENA ..

แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia กำลังกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจทางธุรกิจมากพอที่จะเริ่มต้นอุตสาหกรรมนี้แล้ว ..

Dr.Michael Dolan นักเคมีจาก CSIRO Energy ในบริสเบน Brisbane กล่าวว่า ทางเลือกที่ง่ายที่สุด คือ การใช้แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 เป็นปุ๋ย เช่น แอมโมเนียในปัจจุบัน ซึ่งจะไม่มีการปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อม ..

นอกจากนั้น แอมโมเนีย Ammonia : NH3 สามารถเปลี่ยนเป็นกำลังไฟฟ้าได้ในโรงไฟฟ้า Power Plants ที่ปรับแต่งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าให้เผาไหม้แอมโมเนียโดยตรง หรือในเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cells รูปแบบมาตรฐาน เหมือนดั่งเช่นที่โรงไฟฟ้าในเซาท์ออสเตรเลีย South Australia Plant วางแผนที่จะดำเนินการ .. แต่ในปัจจุบัน คุณค่าสูงสุดของแอมโมเนียก็คือ การเป็นแหล่งไฮโดรเจนที่อุดมสมบูรณ์ Rich Source of Hydrogen : H2 ซึ่งใช้เป็นพลังงานสำหรับรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell Electric Vehicles : FCEVs .. ในขณะที่ปุ๋ยแอมโมเนียขายได้ประมาณ 750 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน แต่ไฮโดรเจน Hydrogen : H2 สำหรับรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง FCEVs สามารถสร้างรายได้มากกว่า 10 เท่าของปริมาณดังกล่าว ..

ในสหรัฐฯ รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง FCEVs ดูเหมือนจะทำตลาดได้ไม่ดีนัก เมื่อเทียบกับยานพาหนะที่ใช้พลังงานจากชุดแบตเตอรี่ แต่ในญี่ปุ่นต่างออกไป มีการสนับสนุนการประยุกต์ใช้งานเซลล์เชื้อเพลิง Hydrogen Fuel Cells อย่างมากจากนโยบายภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ .. ญี่ปุ่นได้ใช้เงินไปมากกว่า 12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับเทคโนโลยีไฮโดรเจน Hydrogen Technology ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล และเพื่อบรรลุความมุ่งมั่นในการลดการปล่อย CO2 ภายใต้ข้อตกลงด้านสภาพอากาศของกรุงปารีสไปพร้อมด้วย .. ปัจจุบัน ญี่ปุ่น อาจมีรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell Electric Vehicles : FCEVs เพียง 2,500 คันบนท้องถนนในปี 2565 แต่ภายในปี 2573 ได้รับการคาดหมายว่า FCEVs จะเพิ่มขึ้นแตะระดับที่จำนวนอย่างน้อย 800,000 คันได้อย่างสบาย รวมถึงทั้งภาครัฐ และเอกชน กำลังจับตามองไปที่แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 เพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับพวกมัน ..

การเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นแอมโมเนีย Converting Hydrogen into Ammonia เพียงเพื่อจะเปลี่ยนพวกมันกลับคืนสภาพเดิมเป็นไฮโดรเจนอีกครั้งไปมาอาจดูแปลก แต่ไฮโดรเจน Hydrogen : H2 นั้นขนส่งได้ยาก .. ต้องทำให้พวกมันเป็นของเหลวโดยการทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิต่ำกว่า -253°C โดยใช้พลังงานถึง 1 ใน 3 ส่วนของกระบวนการ ในทางตรงกันข้าม แอมโมเนีย Ammonia : NH3 ทำให้กลายเป็นของเหลวได้ที่ -10°C ภายใต้ความกดดันเพียงเล็กน้อย ดังนั้น การแปลงไฮโดรเจน Hydrogen : H2 ให้เป็นแอมโมเนีย Ammonia : NH3 เพื่อการจัดเก็บ และการขนส่ง จึงเป็นเรื่องที่ง่ายดาย และสะดวกกว่า แล้วค่อยแปลงพวกมันกลับเป็นไฮโดรเจน Hydrogen : H2 อีกครั้งเพื่อใช้งานเมื่อไรก็สามารถกระทำได้ ..

Dr.Michael Dolan ชี้ว่า พลังงานของการแปลงไฮโดรเจนเป็นแอมโมเนีย และย้อนกลับให้คืนเป็นไฮโดรเจนอีกครั้งนั้น ใกล้เคียงพลังงานที่ใช้จัดเก็บก๊าซไฮโดรเจนความดันสูงกว่า 700 เท่าความดันบรรยากาศ หรือน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ไปกับการแช่เย็นไฮโดรเจนให้เป็นของเหลว และจัดเก็บไฮโดรเจนเหลว Liquid Hydrogen เหล่านี้ไว้ รวมทั้งเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการ จัดเก็บ และการขนส่งแอมโมเนีย เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 จึงกลายเป็นทางเลือกที่ประหยัด ปลอดภัยกว่าและเชื่อถือได้ ..

ขั้นตอนสุดท้าย หมายถึง การดึงไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลแอมโมเนีย คือสิ่งที่ Dr.Dolan และเพื่อนร่วมงานของเขากำลังทำอยู่ในอาคารทดลองของวิทยาเขต CSIRO ที่ใช้ศึกษาการเผาไหม้ถ่านหินมาอย่างยาวนาน .. เครื่องปฏิกรณ์สูง 2 เมตร จะแยกแอมโมเนียออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ Hydrogen : H2 รวบรวมพวกมันไว้เพื่อจัดจำหน่าย และ Nitrogen : N2 เพื่อให้พวกมันลอยกลับขึ้นไปในอากาศ ..

ภายในปี 2573 ญี่ปุ่นมีแนวโน้มนำเข้าไฮโดรเจนระหว่าง 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯถึง 20 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในแต่ละปี ตามแผนงานด้านพลังงานหมุนเวียนที่เผยแพร่โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ .. ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ได้เริ่มหารือกับเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียเกี่ยวกับท่าเรือสำหรับการนำเข้าไฮโดรเจน และ/หรือ แอมโมเนีย ซึ่งจะถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลไปพร้อมด้วย .. ไม่มีใครทราบได้ว่า พวกมันมารวมกันในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างไร แต่ดูเหมือนว่าจะมีความสนใจที่มากพอ รวมทั้งแนวโน้มรายได้ และโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสำหรับเริ่มต้นอุตสาหกรรมนี้นั้น กำลังจะมาถึงแล้ว ..

ด้วยวิสัยทัศน์แห่งอนาคตเกี่ยวกับแอมโมเนียสีเขียว หรือ Renewable Ammonia : NH3 .. จินตนาการได้ว่า ไม่เกินอีก 10 ปีข้างหน้า ชายฝั่ง และท่าเรือจะเต็มไปด้วย Supertankers จอดเทียบท่าตามแนวแท่นนอกชายฝั่ง Offshore Rigs แต่จะไม่มีการเติมน้ำมัน สายไฟใต้ท้องทะเลจะนำพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน Renewable Electricity ไปยังแท่น Rigs จากกังหันลม และโซลาร์ฟาร์มนอกชายฝั่ง และบนบก .. บนแท่นกลางน้ำนอกชายฝั่ง อุปกรณ์หนึ่ง จะใช้กำลังไฟฟ้าเพื่อแยกน้ำทะเล และส่งน้ำจืดไปยังอิเล็กโทรไลเซอร์ Electrolyzers เพื่อผลิตไฮโดรเจนสีเขียว Green Hydrogen : H2 อุปกรณ์อื่นจะกรองไนโตรเจนจากท้องฟ้า .. เซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cells ย้อนกลับจะรวมทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 ปริมาณมหาศาลเพื่อบรรทุกลงบนเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถขนส่งไปถึงได้ทุกหนแห่งทั่วโลก .. พวกมันคือพลังงานสะอาดมากมายจากแหล่งพลังงานที่เป็นดวงอาทิตย์ อากาศ และทะเล ซึ่งมีอยู่อย่างไม่จำกัด ..

ก่อนหน้านี้ พลังงานปราศจากคาร์บอนที่ไม่มีวันหมด คือความฝันที่นิวเคลียร์ฟิวชั่น Nuclear Fusion ไม่เคยไปถึงได้ ในครั้งนี้ พวกมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 ซึ่งพวกมันไม่มีวันหมด และไม่มีคาร์บอนอยู่ในระบบพลังงาน Energy System ..

ตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมปัจจุบัน .. บริษัท Jera Co., Inc. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้ซัพพลายเออร์ทั่วโลก ส่งข้อเสนอเกี่ยวกับแอมโมเนียที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในขณะที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายแห่งของพวกเขานี้ กำลังดำเนินความพยายามในการประยุกต์ใช้ Green Ammonia : NH3 ทดแทนการผลิตกำลังไฟฟ้าจากถ่านหิน ..

Jera Co., Inc. ประกาศว่า ได้เริ่มทำงานในโครงการสาธิตที่สถานีพลังงานความร้อน Hekinan Thermal Power Station ขนาด 4,100 MW ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เพื่อเดินเครื่องหนึ่งในสถานีไฟฟ้าโดยใช้ แอมโมเนีย Zero-Emissions Ammonia มากกว่า 20% เป็นเชื้อเพลิง ..

Small & Large Scale Green Ammonia Plants – or Revamps | Credit : Thyssenkrupp

บริษัทฯ กำลังดำเนินการจัดหาแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ปริมาณมากกว่า 500,000 ตันต่อปี สำหรับใช้ในเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาด 1,000 MW Unit 4 ที่โรงไฟฟ้า Hekinan และได้ส่งคำขอไปยังบริษัทต่างประเทศมากกว่า 30 แห่งแล้ว ..

ความต้องการ และข้อตกลงด้านอุปทานที่เกิดขึ้นดังกล่าว เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นแนวโน้มทางธุรกิจ Green Hydrogen : H2 และ Green Ammonia : NH3 .. พวกมันสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสำคัญของความต้องการสำหรับกิจการร่วมค้าในอนาคตของออสเตรเลียที่ต้องการพัฒนาโรงงานผลิตไฮโดรเจนสีเขียว และแอมโมเนียสีเขียวขนาดใหญ่ในอนาคตที่สดใสอย่างชัดเจน ..

ทั้งนี้ โครงการของ CWP และ Intercontintentals 26 GW Asian Renewable Energy Hub ที่วางแผนไว้สำหรับภูมิภาค Western Australia’s Pilbara Region และโครงการพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 GW ที่อยู่ห่างออกไปทางใต้อีกด้วยนั้น คือ รูปธรรมชัดเจนของแผนงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ..

Fortescue Future Industries วางแผนที่จะเปลี่ยนโรงงานผลิตแอมโมเนียที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในบริสเบน Brisbane เพื่อเปลี่ยนไปใช้ไฮโดรเจนหมุนเวียน Renewable Hydrogen ที่สะอาดกว่า และยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากทั่วออสเตรเลียที่ต้องการเจาะตลาดไฮโดรเจนสีเขียว Green Hydrogen : H2 และแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 ..

กลุ่มพันธมิตรบริษัทอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นหลายแห่ง Several Japanese Consortiums แสดงความสนใจอย่างแข็งขันในการมีส่วนร่วมพัฒนาโรงงานผลิตไฮโดรเจน และแอมโมเนียสีเขียวของออสเตรเลีย Australia’s Green Hydrogen & Ammonia Production Facilities โดยถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลีย ซึ่งเล็งเห็นเป้าหมายที่มุ่งมั่นในการกำจัดคาร์บอนออกจากระบบพลังงาน Decarbonisation of Its Energy System ให้สำเร็จได้ในที่สุด ..

นอกจากนี้ บริษัท Jera Co., Inc. ประเทศญี่ปุ่น ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเพื่อสร้าง และขยายห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain สำหรับเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Eco-Friendly Fuels เช่น แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 โดยการขยายการค้า และความร่วมมือกับกิจการสาธารณูปโภคภายในประเทศ ด้วยกำลังผลิตไฟฟ้าจากความร้อนประมาณ 70 GW ในญี่ปุ่น ซึ่งผลิตกำลังไฟฟ้าได้ประมาณ 30% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น ..

ก่อนหน้านี้ บริษัทฯได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 และมุ่งมั่นที่จะเลิกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถ่านหินทั้งหมด ภายในปี 2573 ..

คาดการณ์ตลาดแอมโมเนีย และแอมโมเนียสีเขียวทั่วโลก Global Ammonia & Green Ammonia Market ..

ภาพรวมขนาดธุรกิจในตลาดแอมโมเนียทั่วโลก Global Ammonia Market อยู่ที่ 202 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 และคาดว่าจะพุ่งขึ้นทะลุ 353.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2575 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดแอมโมเนียทั่วโลก Global Ammonia Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR ที่ 5.8% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2566-2575 ..

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเฉพาะสำหรับแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 นั้น อ้างถึงข้อมูลการสำรวจตลาดของ BBC Research พบว่า ตลาดทั่วโลกสำหรับแอมโมเนียสีเขียว Global Market for Green Ammonia : NH3 คาดว่าจะเติบโตจาก 30.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 เป็น 719.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2571 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดแอมโมเนียสีเขียวทั่วโลก Global Green Ammonia Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 88.0% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2566-2571 .. ซึ่งอัตราการเติบโตต่อปีของพวกมันนั้น สูงอย่างยิ่ง ..

Green ammonia-Independence from Imports and Fossil Resources | Credit : Thyssenkrupp

ทั้งนี้ เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการผลิตแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 Production เช่น อิเล็กโทรไลซิสโซลิดออกไซด์ Solid Oxide Electrolysis, อิเล็กโทรไลซิสเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน Proton Exchange Membrane Electrolysis และอิเล็กโทรไลซิสในน้ำอัลคาไลน์ Alkaline Water Electrolysis โดยนำเสนอแนวโน้ม และโอกาสที่แพร่หลายในตลาด .. มูลค่าตลาดประเมินจากปัจจัยหลายประการ และการวิเคราะห์รายได้ของผู้ผลิต มีการระบุพลวัตของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรม มีการทบทวนความก้าวหน้า และแนวโน้มทางเทคโนโลยี และหารือเกี่ยวกับอิทธิพลอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ และมาตรฐาน เนื่องจากนี่คือกิจกรรมทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของโลกในอนาคตจากนี้ไป ..

ข้อมูลในรายงานของ BBC Research มุ่งเน้นไปที่ด้านเทคนิค และเชิงพาณิชย์ของแอมโมเนียสีเขียว Technical & Commercial Aspects of Green Ammonia : NH3 สำหรับกลุ่มผู้ใช้ปลายทางที่แตกต่างกัน เช่น การผลิตกำลังไฟฟ้า Power Generation, การขนส่ง Transportation, ปุ๋ย Fertilizer, เครื่องทำความเย็น Refrigeration และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงนโยบายภาครัฐในระดับภูมิภาค และกรอบการกำกับดูแล รวมทั้งสถานการณ์ Environmental, Social & Governance : ESG Scenario สำหรับอุตสาหกรรมแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia Industry ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม Maintain Environmental Sustainability และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐ Government Regulations ของนานาประเทศ ..

ความท้าทายหลักที่เกี่ยวข้องกับแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 คือ การรับรู้ต่ำในหมู่ผู้ผลิตสารเคมี .. ผู้ผลิตสารเคมีรายใหญ่ในจีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย ยังคงใช้เทคโนโลยี Steam Methane Reforming : SMR Process เพื่อผลิตแอมโมเนีย Ammonia : NH3 .. บริษัทผู้ผลิตแอมโมเนียรายใหญ่ ได้แก่ EuroChem รัสเซีย, CF Industries สหรัฐฯ, TogliattiAzot รัสเซีย, PetroChina Group จีน และ Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd. อินเดีย เป็นต้นนั้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดใช้ไอน้ำมีเทน SMR Process ในกระบวนการผลิตแอมโมเนีย Ammonia : NH3 .. อย่างไรก็ตาม ตลาดสำหรับแอมโมเนียสีเขียวทั่วโลก Global Green Ammonia : NH3 Market คาดว่าจะได้รับแรงฉุดกระชากในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ด้วยความตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิเล็กโทรไลซิสที่สะอาดกว่า และการลดต้นทุนการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อการเติบโตของตลาดโดยตรงในอนาคตอันใกล้นี้ ..

สรุปส่งท้าย ..

แอมโมเนีย Ammonia : NH3 คือ สารประกอบของไนโตรเจน Nitrogen : 7N และไฮโดรเจน Hydrogen : 1H ที่มีสูตรทางเคมี NH3 และถือเป็นไบนารีไฮไดรด์ที่เสถียร Stable Binary Hydride และ Pnictogen Hydride ที่ง่ายที่สุด .. แอมโมเนีย Ammonia : NH3 เป็นก๊าซไม่มีสีแต่มีกลิ่นฉุนชัดเจน .. พวกมัน คือ ของเสียไนโตรเจนทั่วไป Common Nitrogenous Waste โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สิ่งมีชีวิตในน้ำ Aquatic Organisms และมีส่วนสำคัญต่อความต้องการทางโภชนาการของสิ่งมีชีวิตบนบก Nutritional Needs of Terrestrial Organisms โดยทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นประมาณ 45% ของอาหารโลก และปุ๋ย .. แอมโมเนีย Ammonia : NH3 ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา Pharmaceutical Products หลายชนิด และใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ Commercial Cleaning Products จำนวนมาก ส่วนใหญ่จะถูกเก็บสะสมในธรรมชาติจากการเคลื่อนตัวลงของทั้งอากาศ และน้ำ ..

แม้ว่าจะพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ทั้งบนบก และบนดาวเคราะห์ชั้นนอกของระบบสุริยะ รวมทั้งมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย .. แอมโมเนีย Ammonia : NH3 ด้วยตัวของมันเองเป็นทั้งสารกัดกร่อน และเป็นอันตรายในรูปแบบเข้มข้น .. ในหลายประเทศ จัดพวกมันเป็นประเภทสารอันตรายอย่างยิ่ง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับโรงงานผลิต การจัดเก็บ หรือการใช้งานใดๆ ในปริมาณมาก ..

การผลิตแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia Production คือกระบวนการผลิตแอมโมเนียจากแหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน 100% และปราศจากคาร์บอน Carbon-Free .. วิธีการหนึ่งในการผลิตแอมโมเนียสีเขียว ได้แก่ การใช้ไฮโดรเจน Hydrogen : H2 จากการแยกน้ำด้วยอิเล็กโทรลิซิส Water Electrolysis และไนโตรเจน Nitrogen : N2 ที่แยกออกจากอากาศ ..

แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 สามารถเสนอทางเลือกเพิ่มเติมในการเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์สุทธิ Net-Zero Carbon Dioxide Emissions ซึ่งรวมถึง ระบบการจัดเก็บพลังงาน Energy Storage .. แอมโมเนีย Ammonia : NH3 สามารถจัดเก็บเป็นปริมาณมากได้อย่างง่ายดายในรูปของเหลวที่แรงดันปานกลาง 10-15 bar หรือแช่เย็นที่อุณหภูมิ -33°C ทำให้เป็นรูปแบบการจัดเก็บสารเคมีในอุดมคติสำหรับพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy .. ดังนั้น การจัดเก็บแอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia Storage จึงหมายถึง ระบบจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้นั่นเอง .. เครือข่ายในการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งแอมโมเนียปริมาณมหาศาล จะถูกเก็บไว้ในถังแช่เย็นขนาดใหญ่ และขนส่งไปทั่วโลกด้วยระบบท่อ เรือบรรทุกน้ำมัน และรถบรรทุกบนท้องถนน ..

First Commercial Scale Green Ammonia Plant in Denmark | Credit : En – forme

พวกมัน คือ หนึ่งในเชื้อเพลิงไร้คาร์บอนรูปแบบหนึ่งที่เป็นการผสมผสานพลังงานสีเขียวระยะยาว Long-Term Green Energy Mix สำหรับอนาคต .. แอมโมเนีย Ammonia : NH3 สามารถเผาไหม้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน Internal Combustion Engine : ICEs หรือใช้ส่งผ่านในเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cells เพื่อผลิตกำลังไฟฟ้า .. เมื่อใช้งานพวกมันแล้ว ผลพลอยได้เพียงอย่างเดียวของแอมโมเนีย ได้แก่ น้ำ Water : H2O และไนโตรเจน Nitrogen : N2 .. ภาคอุตสาหกรรมการเดินเรือ มีแนวโน้มสูงมากที่จะค่อยๆ เริ่มนำแอมโมเนีย Ammonia : NH3 มาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักแทนที่การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลในเครื่องยนต์สำหรับเรือเดินสมุทรในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อให้ภาคการขนส่งทางทะเลมีส่วนร่วมในการลดปัญหาวิกฤติสภาพอากาศ Climate Crisis และมุ่งสู่เป้าหมาย Net-Zero เช่นเดียวกับภาคส่วนอื่นๆ ..

นอกจากนั้น แอมโมเนีย Ammonia : NH3 สามารถทำหน้าที่เป็นตัวนำพา และจัดเก็บไฮโดรเจน Hydrogen Storage ได้อย่างยอดเยี่ยม .. มีการใช้งานก๊าซไฮโดรเจน Hydrogen : H2 Gas เช่น ในเซลล์เชื้อเพลิง PEM Fuel Cells .. อย่างไรก็ตาม ไฮโดรเจน Hydrogen : H2 นั้น จัดเก็บได้ยาก และมีราคาแพง หากต้องการจัดเก็บเป็นปริมาณมาก ซึ่งต้องใช้ถังเก็บความเย็นจัด หรือถังแรงดันสูง .. ขณะที่แอมโมเนีย Ammonia : NH3 จัดเก็บง่ายกว่า ราคาถูกกว่า และขนส่งได้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว .. แอมโมเนียสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ง่าย และพร้อมที่จะ “Cracked แตกตัว” เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งก๊าซไฮโดรเจน Hydrogen : H2 Gas เมื่อต้องการได้ตลอดเวลา ..

คุณสมบัติ และสิ่งต่างๆ ที่โดดเด่นเหล่านี้ ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญในแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงส่งผลให้ Green Ammonia: NH3 กลายเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความท้าทายด้านพลังงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่ศูนย์สุทธิ Net-Zero Targets ภายในปี 2593 .. พวกมันน่าสนใจมาก และสามารถทำให้การมุ่งสู่ยุคของเศรษฐกิจไฮโดรเจน Hydrogen Economy และการเปลี่ยนผ่านพลังงาน Energy Transition มีความเป็นไปได้สูงที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่จุดเล็ง 1.5oC ตามแผนงานของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมทั่วโลกได้อย่างมั่นใจจากนี้ไป ..

ดังนั้น แอมโมเนียสีเขียว Green Ammonia : NH3 จึงกำลังกลายเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทสำคัญที่จะสามารถนำพลังงานไฮโดรเจน Hydrogen Energy ไปสู่การใช้งานได้จริง ตลอดจนอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วซึ่งผลิต จัดเก็บ และระบบการซื้อขายแอมโมเนียหลายล้านตันทุกปีครบวงจรทั่วโลก หมายความว่า โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง Green Ammonia : NH3 คือสิ่งที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การเริ่มต้นยุคของเศรษฐกิจไฮโดรเจน Hydrogen Economy แทนที่ระบบเศรษฐกิจเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel Economy ไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดนั่นเอง ..

…………………………………………

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Ammonia Fuel Offers Great Benefits but Demands Careful Action | NSF :-

https://new.nsf.gov/news/ammonia-fuel-offers-great-benefits-demands-careful#:~:text=Ammonia%2C%20a%20main%20component%20of,as%20a%20zero%2Dcarbon%20fuel

Is Ammonia the Fuel of the Future? | C&EN :-

https://cen.acs.org/business/petrochemicals/ammonia-fuel-future/99/i8

Ammonia | Wikipedia :-

https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia

Executive Summary – Ammonia Technology Roadmap| IEA :-

https://www.iea.org/reports/ammonia-technology-roadmap/executive-summary

Ammonia Global Market | Precedence Research :-

https://www.precedenceresearch.com/ammonia-market

Green Ammonia Global Market | Precedence Research| BBC Research :-

https://www.bccresearch.com/market-research/environment/green-ammonia-market.html

Green Ammonia : The Challenges, Opportunities & Future :-

https://photos.app.goo.gl/8X8gcwJSNUqkreiJ7

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img