วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSElectric Aircraft อากาศยานขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Electric Aircraft อากาศยานขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

Electric Aircraft : An Aircraft Powered by Electricity

“…การแข่งขันเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมการบิน Race to Decarbonize the Aviation Industryกำลังร้อนแรง โดยนักวิจัย ได้ค้นพบวิธีทำให้เครื่องบินโดยสารทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า 100% ..”

อากาศยานไฟฟ้า Electric Aircraft หรือ เครื่องบินไฟฟ้า Electric Planes ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนที่เชื้อเพลิงการบิน Aviation Fuels รูปแบบดั้งเดิม และการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับระบบขับเคลื่อนอากาศยานนั้น มีได้หลากหลายวิธีการ ซึ่งรวมถึงการใช้ชุดแบตเตอรี่ Batteries เป็นแหล่งพลังงานหลักด้วย .. โดยทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้า Electric Motors จะขับเคลื่อนกังหันใบพัดที่ช่วยให้เครื่องบินทำการบินต่อเนื่องไปได้ในอากาศ Drive Propellers or Turbines that Allow a Plane to Fly ..

จนถึงปัจจุบัน เครื่องบิน Planes ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels หรือ Kerosene มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ในขณะที่ อากาศยานไฟฟ้า Electric Aircrafts มีศักยภาพที่ดีเยี่ยมในการช่วยลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยคายก๊าซเรือนกระจกน้อยลงเป็นอย่างมาก คาดหมายว่า ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นเช่นเดียวกับยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs บนท้องถนนซึ่งกำลังเข้ามาแทนที่รถยนต์น้ำมันเบนซิน และดีเซล Gasoline & Diesel Cars ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมจากนี้ไป ..

Electric Aircraft / The Spirit of Innovation is the World’s Fastest-Ever Electric Plane | Credit : Rolls-Royce

ทั้งนี้ อากาศยานไฟฟ้า Electric Aircrafts นั้น หมายถึงอากาศยานที่ใช้กำลังไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการวิ่งขึ้น ทำการบิน และลงสนาม .. อากาศยานไฟฟ้า Electric Aircrafts ถือเป็นวิธีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการบิน Reduce the Environmental Effects of Aviation โดยปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ด้วยการบินที่เงียบกว่า .. การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเพื่อให้กำลังขับที่เพียงพอสำหรับการบิน อาจทำได้หลายวิธี โดยวิธีที่พบบ่อยที่สุด คือ กำลังไฟฟ้าจากชุดแบตเตอรี่ Batteries และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน Hydrogen Fuel Cells .. ส่วนใหญ่ พวกมัน จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า Electric Motors ในการขับเคลื่อนไปหมุนกังหันใบพัด Driving Propellers or Turbines สำหรับกำลังขับที่อากาศยานต้องการ ..

เที่ยวบินที่มีการบรรทุกลูกเรือ และผู้โดยสารในเรือเหาะ Airships ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ได้รับการบันทึกย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 19 และในปี ค.ศ.1917 สำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบผูกโยง Tethered Helicopters .. เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้ามีการใช้งานจริงสำหรับการบินมาแล้วอย่างน้อย ตั้งแต่ปี ค.ศ.1957 นำหน้ายานพาหนะทางอากาศไร้คนขับขนาดเล็ก Small Unmanned Aerial Vehicles : UAVs หรือโดรน Drones ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ..

ระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก Small Unmanned Aircraft Systems: UASs สามารถใช้สำหรับการส่งพัสดุได้ และที่มีขนาดใหญ่กว่าสำหรับการใช้งานที่ทนทานระยะยาวนาน เช่น การถ่ายภาพทางอากาศ การเฝ้าตรวจ รวมถึงในกิจการโทรคมนาคม .. ในอดีต เที่ยวบินแรกที่มีลูกเรือ และผู้โดยสารมากที่สุด โดยเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า First Manned Electric Aircraft : Militky MB-E1 ถูกสร้างขึ้นในปี 2516 .. ปัจจุบันเครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircrafts ยังคงถือเป็นเพียงอากาศยานต้นแบบในการทดลอง Experimental Prototypes เท่านั้น ..

เครื่องบินไฟฟ้ารุ่นที่มีคนขับ และวิ่งขึ้นได้ด้วยตัวเองที่ผลิตเป็นเครื่องแรกของโลก World’s First Serially Produced Self-Launching, Manned Electric Aircraft ซึ่งได้รับการรับรองจาก European Union Aviation Safety Agency : EASA Type Certification ตั้งแต่ปี 2549 และระบบชุดแบตเตอรี่ รวมถึงปีกที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมาพร้อมด้วย ได้แก่ Lange Aviation E-1 Antares ได้เสร็จสิ้นการบินอย่างสมบูรณ์ครั้งแรก ในปี 2542 .. ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มีการส่งมอบเครื่องบินประเภทนี้ เพื่อใช้งานจริงไปแล้วมากกว่า 100 ลำ รวมชั่วโมงการบินด้วยกำลังไฟฟ้ามากกว่า 165,000 ชั่วโมงจนถึงปัจจุบัน .. นอกจากนี้ ระหว่างปี 2558-2559 นั้น เครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft รุ่น Solar Impulse 2 เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นทดลองระยะไกลของสวิส Swiss Long-Range Experimental Solar-Powered Aircraft เสร็จสิ้นเที่ยวบินในภารกิจการบินสำรวจโลก Circumnavigation of the Earth โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power ..

ปัจจุบัน เครื่องบินไฟฟ้าขึ้นลงทางดิ่ง Electric VTOLs และ/หรือ ยานพาหนะทางอากาศส่วนบุคคล Personal Air Vehicles กำลังได้รับการพิจารณาให้เป็นอากาศยานสำหรับใช้งานเคลื่อนย้ายขนส่งทางอากาศในเมือง Urban Air Mobility รวมทั้ง ได้รับการคาดหวังถึงเครื่องบินไฟฟ้าสำหรับสายการบินเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ในอนาคตอันใกล้จากนี้ไป ..

การบินด้วยพลังงานไฟฟ้า Electric Aviation ยังคงก้าวหน้าต่อไปมาตั้งแต่ ปี 2566 เป็นต้นมา ..

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบิน Aviation Industry ตกอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างเข้มงวดถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Environmental Impact .. อุตสาหกรรมนี้ พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นอย่างมาก และเป็นแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide : CO2 Emissions .. ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมการบิน Aviation Industry จึงเริ่มลงทุนในเทคโนโลยีไฟฟ้า และไฟฟ้าไฮบริดใหม่ๆ New Electric & Hybrid-Electric Technologies ซึ่งจะทำให้การบินมีความยั่งยืนมากขึ้น ตั้งแต่ ปี 2566 เป็นต้นมา ได้พบเห็นเหตุการณ์ที่สำคัญหลายประการสำหรับเทคโนโลยีใหม่นี้ เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่นี้ค่อย ๆ กลายเป็นกระแสหลักในอุตสาหกรรมการบิน Aviation Industry มากขึ้นเรื่อยๆ ..

บริษัท Heart Aerospace คือตัวอย่างหนึ่งในหลายบริษัทที่เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวสู่การบินด้วยพลังงานไฟฟ้า Electric Aviation .. บริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบิน และอวกาศ Aerospace Technology Companies หลายบริษัทฯ กำลังร่วมกันพัฒนาเครื่องบินโดยสารไฟฟ้าระดับภูมิภาคใหม่ล่าสุดชื่อ ES-30s .. โครงการ และโปรแกรมนี้ ได้รับคำสั่งซื้อ ES-30 จำนวน 40 ลำจาก Rockton ผู้ให้เช่าเครื่องบินเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ปี 2566 .. บริษัท Heart Aerospace นี้ มีภารกิจในการเร่งการนำเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมากขึ้นมาสู่อุตสาหกรรมการบิน เชื่อว่าเครื่องบินไฟฟ้า ES-30s จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบินพาณิชย์ มีส่วนร่วมสำคัญในมาตรการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ และลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างยอดเยี่ยม ..

Electric Aircraft / Heart ES-30 Hero / ES-30s is a Regional Electric Airplane with a Capacity of 30 Passengers | Credit : Heart Aerospace

คำสั่งซื้อดังกล่าว ถือเป็นข่าวดีสำหรับ Heart Aerospace เนื่องจากบริษัทฯ ให้เช่าเครื่องบินนั้น เป็นเจ้าของเครื่องบินมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก .. เครื่องบินไฟฟ้า ES-30s รุ่นนี้ ใช้พลังงานจากชุดแบตเตอรี่แทนที่จะเป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินที่เป็น Kerosene แบบดั้งเดิม โดยจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า Electric Motors ในการขับเคลื่อน และบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 30 คนในรูปแบบมาตรฐาน สามารถเดินทางได้ประมาณ 125 ไมล์ หรือ 200 กิโลเมตร ด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ แต่ยังมีพิสัยการบินแบบไฮบริดได้ไกลถึง 250 ไมล์ หรือ 400 กิโลเมตร เมื่อบรรทุกผู้โดยสาร 30 คน .. อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนผู้โดยสารเพียง 25 คนนั้น ES-30s สามารถเดินทางได้ไกลถึง 800 กิโลเมตร ทั้งนี้ เครื่องบินไฟฟ้า ES-30s ลำใหม่ของ Heart Aerospace มียอดสั่งซื้อแล้วจำนวน 250 เครื่อง ..

ผู้ให้เช่าเครื่องบินรายอื่นๆ ก็ได้แสดงความสนใจในเครื่องบินไฟฟ้ารุ่นใหม่เช่นกัน และในปลายปี 2566 นั้น บริษัท Eviation ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาเครื่องบินไร้มลพิษ Zero-Emissions Aircraft : Alice ประกาศว่า MONTE ผู้ให้เช่าเครื่องบินระดับภูมิภาคที่เน้นการบินอย่างยั่งยืน ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงสำหรับเครื่องบินไม่เกิน 30 เครื่อง โดย MONTE วางแผนที่จะเสนอทางเลือกทางการเงิน และการเช่าสำหรับอากาศยานไฟฟ้า Eviation Alice ให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยจัดหาทั้งเครื่องบิน และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สถานีชาร์จ Charging Stations เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบินเป็นไปอย่างราบรื่นในอนาคตจากนี้ไป ..

อากาศยานไฟฟ้า Eviation Alice ที่รองรับผู้โดยสารได้ 9 คน ติดตั้งระบบขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า โดยปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ระหว่างการบิน .. นอกจากนี้ Alice คาดว่าจะมีราคาถูกกว่ามากในการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินใบพัด Turboprops Aircrafts และเครื่องบินไอพ่นขนาดเล็ก Light Jets ในปัจจุบัน ทำให้มีตลาดใหม่ๆ มากมายสำหรับการบินพาณิชย์ ..

คำสั่งซื้อเครื่องบินไฟฟ้าทั้ง 2 รุ่นนี้ เน้นย้ำถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการบิน Aviation Industry และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รู้สึกได้ถึงการเปิดตัวเทคโนโลยีที่สะอาดมากยิ่งขึ้น ดังที่ นาย Loic Questiax ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Eviation อธิบายว่า “ความจำเป็นในการเร่งแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น Eviation’s Alice กำลังกลายเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเพียงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการระหว่างนครรัฐว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change เตือนว่า โลกมีแนวโน้มใกล้ที่จะผ่านเกณฑ์อุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ณ จุดเล็ง 1.5oC แล้ว เมื่อเทียบกับอุณหภูมิโลกก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในต้นทศวรรษ 2030 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับสภาพอากาศของโลก ด้วยการสนับสนุนนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ เช่น อากาศยานไฟฟ้า Eviation Alice ขณะที่ MONTE บริษัทผู้ให้เช่าอากาศยาน กำลังช่วยพัฒนานวัตกรรมที่มีความจำเป็นมากในการเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษยชาติเผชิญอยู่” ..

ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในด้านการบินด้วยพลังงานไฟฟ้าในช่วงตั้งแต่ ปี 2566 นี้ สามารถมองเห็นได้นอกเหนือจากคำสั่งซื้อเครื่องบิน .. บริษัทฯ หลายแห่งที่ตั้งเป้าที่จะพัฒนาเครื่องบินไฟฟ้า และได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการออกแบบ สร้าง และเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆ .. หนึ่งในบริษัทเหล่านี้ คือ Dovetail Electric Aviation ซึ่งปัจจุบันกำลังทำงานเพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของตัวเอง แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการทดสอบภาคพื้นดินมาตั้งแต่ต้นปี 2565 แต่บริษัท Dovetail ก็ได้รับข่าวดีเพิ่มเติมในเดือนเมษายน เมื่อ Regional Express : REX ซึ่งมีฐานอยู่ในออสเตรเลียประกาศว่าจะซื้อหุ้นอย่างน้อย 20% ในบริษัทฯ .. สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากความร่วมมือที่พวกเขาเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม ปี 2565 เป็นต้นมา ซึ่งทั้ง 2 บริษัทฯ ร่วมมือกันเพื่อรับรองการปรับปรุงเครื่องยนต์ไฟฟ้าบนเครื่องบินที่มีอยู่อย่างจริงจัง ..

ปัจจุบัน ในฐานะนักลงทุน Regional Express : REX จะแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการคนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการของบริษัท Dovetail ในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่กระชับยิ่งขึ้นระหว่างทั้ง 2 บริษัท รวมทั้ง Regional Express : REX จะจัดหาเครื่องบินทดสอบเพื่อรองรับกิจกรรมการบำรุงรักษา และยกเครื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบใหม่ทั้งหมดสำหรับการบินด้วยกำลังไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ..

ทั้งนี้ ในภาพรวมนั้น การผลิต และเปิดตัวเครื่องบินไฟฟ้า Produce & Launch Electric Aircrafts มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงปี 2567 นี้ ตั้งแต่การระดมทุนที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงคำสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ ดูเหมือนว่า ผู้ประกอบการ และนักลงทุน Operators & Investors จะเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังพัฒนาขึ้นนี้ เพื่อให้การปรับปรุงความยั่งยืนของการขนส่งทางอากาศ Sustainability of Air Transport นั้น เป็นไปได้ และประสบความสำเร็จได้ในที่สุด ..

เครื่องบินโดยสารไฟฟ้า Passenger Electric Planes จะกลายเป็นจริงได้ภายในทศวรรษหน้า Become a Reality within the Next Decade ..

การแข่งขันเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมการบิน Race to Decarbonize the Aviation Industryกำลังร้อนแรง โดยนักวิจัย ได้ค้นพบวิธีทำให้เครื่องบินโดยสารทำงานด้วยกำลังไฟฟ้า 100% ..

เครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircrafts ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Elysian Aircraft E9X สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น และบินได้ไกลกว่าที่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ .. ตามที่บริษัทสตาร์ทอัพด้านการบิน Elysian ซึ่งวางแนวความคิดในการออกแบบร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลฟต์ Delft University of Technology ในเนเธอร์แลนด์ Netherlands ..

Elysian E9X is a 90-Seater Plane that can One Day Travel up to 620 Miles | Credit : Elysian

นาย Reynard de Vries ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Elysian และนักวิจัยวิศวกรรมการบิน และอวกาศจาก Delft University of Technology ยืนยันว่า “เครื่องบินโดยสารไฟฟ้ารุ่นใหม่ New Passenger Electric Planes เหล่านี้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 90 คน และบินได้ไกลถึง 500 ไมล์ โดยไม่ต้องหยุดร่อนลงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ Stop to Recharge Batteries” ..

นาย Jayant Mukhopadhaya นักวิจัยอาวุโสของสภากรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการขนส่งที่สะอาด International Council on Clean Transportation : ICCT ชี้ว่า ก่อนการออกแบบนี้ บรรดาหมู่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเดินอากาศด้วยกำลังไฟฟ้าจากชุดแบตเตอรี่ Battery-Electric Air Travel ถูกคาดหมายว่า พวกมันจะถูกจำกัดไว้เฉพาะในเครื่องบินขนาดเล็กเท่านั้น ซึ่งเป็นเครื่องบินที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดเพียง 20 คน และเดินทางได้น้อยกว่า 200 ไมล์ โดยไม่ต้องลงจอด ..

น้ำหนักที่แท้จริงของแบตเตอรี่ไฟฟ้า คือข้อจำกัดหลักของเครื่องบินเหล่านี้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว พวกมัน มิได้เป็นเช่นนั้น .. แบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน อาจให้พลังงานต่อปอนด์น้อยกว่าเชื้อเพลิงเครื่องบินแบบดั้งเดิม ประมาณ 50 เท่า ดังนั้น ต้องใช้ชุดแบตเตอรี่ประมาณ 35 ตัน ในการขับเคลื่อนเครื่องบินขนาดเท่า Boeing 737 อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป Boeing 737 แบกน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำหนักอย่างน้อย 171,000 ปอนด์ หรือ 85.5 ตัน อยู่แล้ว เนื่องจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่ำกว่ามาก ประกอบกับมีความสิ้นเปลืองสูง ซึ่งมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันสิ้นเชิงเทียบกับการใช้แหล่งพลังงานหลักจากชุดแบตเตอรี่ที่มีกำลังน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงกว่า ด้วยเหตุนี้ ในข้อเท็จจริงทางปฏิบัติแล้ว การแทนที่น้ำมันเชื้อเพลิง Kerosene ด้วยชุดแบตเตอรี่จึงมิใช่ประเด็นปัญหา ..

นาย Reynard de Vries ชี้ว่า แทนที่จะพยายามเพียงสร้างเครื่องบินใบพัดสมัยใหม่ให้ใช้พลังงานไฟฟ้า Electrify a Modern Propeller Plane .. บริษัทสตาร์ทอัพด้านการบิน Elysian มองไปที่อากาศยานใหม่รุ่นแรก ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับการบินระยะไกลมาก Very Long Distances .. พวกเขามั่นใจว่า หากมุ่งออกแบบเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่โดยใช้ชุดแบตเตอรี่ Large Passenger Aircraft on Batteries แล้ว พวกเขาจะสามารถทำให้พวกมันบินได้ไกลกว่าเครื่องบินไฟฟ้าขนาดเล็กจริงๆ ได้อย่างแน่นอน ..

เครื่องบินโดยสารไฟฟ้ารุ่นใหม่ New Passenger Electric Planes ของ Elysian มีปีกมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับลำตัวเครื่องบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินทั่วไป แต่ปีกขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ Increased Aerodynamic Efficiency .. Reynard de Vries กล่าวเสริมว่า วิศวกรยังได้เพิ่มส่วนปลายปีกแบบพับได้เพื่อให้แน่ใจว่าปีกขนาดใหญ่จะพอดีกับโครงสร้างพื้นฐานของประตู และสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินปัจจุบัน ..

ทั้งนี้ เครื่องบินโดยสารไฟฟ้าเครื่องนี้ มีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุแบตเตอรี่จำนวนที่ต้องการ เพื่อจะบรรทุกคนได้ มากกว่า 90 คน .. ในขณะที่เครื่องบินขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้ถูกนำไปใช้กับเครื่องบินไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารจำนวนมาก และรักษาราคาให้ต่ำ เมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่นไปพร้อมด้วย ..

ประเด็นปัญหาหลัก มิได้เป็นเรื่องทางเทคนิค แต่ยังคงอยู่ที่เรื่องของราคาต้นทุน .. นาย Reynard de Vries ชี้ว่า “หากต้องการให้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ถูกนำมาใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายในอนาคต พวกมันจะต้องมีต้นทุนที่แข่งขันกับวิธีการเดินทางอื่นๆ หรือวิธีการบินอื่นๆ ได้” ..

ทั้งนี้ Elysian คาดว่า เครื่องบินโดยสารไฟฟ้าเหล่านี้ จะสามารถให้บริการได้ภายในปี 2576 .. Reynard de Vries ไม่ได้เปิดเผยว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการสร้าง และใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ และแม้จะมีข้อจำกัด แต่การใช้เครื่องบินไฟฟ้านั้น สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการบินได้อย่างมาก ..

อย่างไรก็ตาม การลดการปล่อยคาร์บอนในเที่ยวบิน Decarbonizing Flights ที่มีระยะทางน้อยกว่า 500 ไมล์ น่าจะแก้ปัญหาได้เพียง 1% ของการปล่อยก๊าซทั้งหมดที่เกิดจากการเดินทางทางอากาศ All Emissions Originating from Air Travel เท่านั้น .. อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ Commercial Airline Industry คิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณ 3% ของการปล่อยก๊าซทั่วโลกต่อปีทั้งหมด Total Annual Global Emissions .. แต่ทุกๆ มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Reduction in Greenhouse Gas Emissions ก็ถือเป็นความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามาตรการอื่น ๆ เช่นกัน ..

สถาบันการบิน และอวกาศแห่งสหรัฐฯ American Institute of Aeronautics and Astronautics ชี้ชัดเจนว่า หากไม่ได้เผาเชื้อเพลิงเครื่องบิน No Burning Jet Fuels ก็จะไม่มีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ No Carbon Dioxide : CO2 Being Produced, ไม่มีมลพิษทางอากาศใกล้สนามบิน No Air Pollution Near the Airports ที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน และทำให้การเดินทางทางอากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น Make Air Travel More Green ด้วยเช่นกัน ..

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2566 ที่ผ่านมา เวอร์จินแอตแลนติก Virgin Atlantic กลายเป็นสายการบินแรกที่ขับเคลื่อนการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก โดยใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel : SAF 100% ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ Low-Carbon Energy Source ที่ทำจากวัตถุดิบตั้งต้นที่ไม่ใช่ปิโตรเลียม Non-Petroleum Feedstocks ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับเชื้อเพลิงเครื่องบินทั่วไป แต่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยกว่า ..

เครื่องบินโดยสาร Boeing 787 Passenger Jet หรือที่เรียกกันว่า Flight 100 ทำการบินจากสนามบินฮีทโธรว์ Heathrow Airport ในลอนดอนไปยังสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ. เคนเนดี John F. Kennedy International Airport ในนิวยอร์กซิตี้ ด้วยเชื้อเพลิงที่ทำจากส่วนผสมของน้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านการแปรรูปเป็นส่วนใหญ่ และไขมันสัตว์เหลือใช้ บนเครื่องบินลำดังกล่าวนี้ มหาเศรษฐี ริชาร์ด แบรนสัน Richard Branson ผู้ก่อตั้งเวอร์จินแอตแลนติก Virgin Atlantic, ไช ไวส์ Shai Weiss ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเวอร์จิ้น แอตแลนติก Virgin Atlantic Chief Executive และมาร์ค ฮาร์เปอร์ Mark Harper รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมแห่งสหราชอาณาจักร U.K. Secretary of State for Transport ร่วมโดยสารไปกับเที่ยวบินนี้ด้วย ..

คาดหมายได้ว่า เครื่องบินที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ Battery-Powered Airplanes นั้น คือก้าวต่อไปของการขนส่งสีเขียว Next Phase of Green Transportation จากนี้ไป ..

ก่อนหน้านี้ การขับรถที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ หรือรถ SUV นับประสาอะไรกับรถกระบะไร้น้ำมันนั้น ฟังดูเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs มีอยู่เต็มท้องถนนทั่วทุกประเทศ .. Elon Musk แห่ง Tesla เป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก และวิศวกร กำลังมุ่งเน้นไปที่การทำให้การคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกรูปแบบหนึ่ง Making Another Form of Transportation Greener นั่นก็คือ การเดินทางทางอากาศ Air Travel ..

ขณะนี้ ผู้ผลิตเครื่องบินหลายราย ตั้งแต่บริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการบิน กำลังทำงานเพื่อออกแบบ และสร้างเครื่องบินพาณิชย์ที่ใช้พลังงานจากชุดแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ และในราคาที่สามารถดึงดูดสายการบินได้ ..

พลังงานแบตเตอรี่ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนเครื่องบินที่เต็มไปด้วยผู้โดยสารขึ้นไปสู่ระดับความสูง และด้วยระบบความปลอดภัยทั้งหมดที่ติดตั้งไว้นั้น มีความซับซ้อนมากกว่าที่ยานพาหนะต้องใช้บนภาคพื้นดินเพื่อขับข้ามเมือง ในความเป็นจริง ชุดแบตเตอรี่ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการบินเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กนั้น มีขนาดเท่ากับรถบัส และมีน้ำหนักหลายพันปอนด์ ..

เทคโนโลยีสำหรับเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น Boeing 777 อาจอยู่ห่างออกไปหลายทศวรรษ แต่หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน ภายในไม่กี่ปี กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินที่สนามบิน จะเริ่มจางหายไป และเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก ก็จะไม่ปล่อยก๊าซใด ๆ ออกจากเครื่องยนต์อีกเลย ..

อากาศยานไฟฟ้า Electric Aircraft คือ เครื่องบินในศตวรรษที่ 21 .. พวกมันจะมาพร้อมระบบควบคุมแบบ Fly-by-Wire เต็มรูปแบบ และระบบนำร่องอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดที่จะเทียบเคียงกับสิ่งที่พบเห็นได้บนเครื่องบิน Boeing 787 หรือ Airbus A350 ..

เครื่องยนต์ หรือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า Electric Propulsion ที่รู้จักในเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ e-Aircraft ได้รับการออกแบบ สร้างขึ้น และยังอยู่ในการทดสอบขั้นสุดท้ายโดยบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมการบินที่มุ่งมั่นหลายบริษัททั่วโลก ไม่เฉพาะบริษัท Elysian เท่านั้น .. พวกมัน หมายถึงระบบเครื่องยนต์ หรือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า Electric Propulsion เหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินในการทำงาน No Kerosene Jet Fuel to Operate on Ground & in Flight อีกต่อไป และจะปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ Output Zero Carbon Emissions ..

คาดหมายได้ว่า ภายในไม่กี่ปีข้างหน้าจากนี้ไป เครื่องบินโดยสารไฟฟ้า Passenger Electric Planes ของสายการบินระดับภูมิภาค จะทำการบินไปทั่วโลก พวกมัน เงียบกว่า ส่งกลิ่นน้อยกว่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดึงดูดผู้โดยสารที่เลือกบินด้วยเครื่องบินสีเขียว Green Aircrafts และเชื่อว่า พวกมันจะสามารถเข้ามาแทนที่อากาศยานพาณิชย์เชื้อเพลิงฟอสซิลรูปแบบดั้งเดิม Conventional Fossil Fuel-Based Commercial Airplanes ได้ทั้งหมดแน่นอนอย่างน้อยภายในสิ้นทศวรรษหน้า ..

คาดการณ์ตลาดเครื่องบินไฟฟ้าทั่วโลก Global Electric Aircraft Market ..

เนื่องจากความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซคาร์บอน Climate Change & Carbon Emissions ยังคงเพิ่มสูงขึ้น .. อุตสาหกรรมการบิน Aviation Industry จึงตกเป็นเป้าภายใต้แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Minimize Its Environmental Impact .. ตลาดเครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft Market ถือเป็นทางออกที่ดีสำหรับความท้าทายนี้ เครื่องบินเหล่านี้ต่างจากเครื่องบินที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม Traditional Fuel-Powered Planes ตรงที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า และชุดแบตเตอรี่ Electric Motors & Batteries และ/หรือ ไฮโดรเจนเซลล์เชื้อเพลิง Hydrogen Fuel Cells เพื่อให้การทำการบินได้โดยปราศจากการปล่อยมลพิษ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม .. ประโยชน์ของเครื่องบินไฟฟ้า Benefits of Electric Aircraft มีมากมาย รวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการบิน Reduction in the Carbon Footprint of the Aviation Industry, ศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ Potential to Improve Air Quality และการมีส่วนสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืน Contribution to a Sustainable Future ..

อ้างถึงข้อมูลการตรวจสอบตลาดของ Precedence Research พบว่า ขนาดธุรกิจในตลาดเครื่องบินไฟฟ้าทั่วโลก Global Electric Aircraft Market มีมูลค่า 7.91 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 และคาดว่าจะพุ่งสูงแตะที่ประมาณ 50.86 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2575 .. ทั้งนี้ คาดหมายได้ว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดเครื่องบินไฟฟ้าทั่วโลก Global Electric Aircraft Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุดรวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 20.6% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ปี 2566-2575 ..

ตลาดเครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft Market เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วไป Aircraft that are Powered by Electricity Instead of Conventional Fossil Fuels .. โดยครอบคลุมเครื่องบินหลายประเภท ได้แก่ เครื่องบินไฟฟ้าที่มีคนขับ Manned Electric Airplanes, เฮลิคอปเตอร์ไฟฟ้า Electric Helicopters, เครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งด้วยไฟฟ้า Electric Vertical Takeoff & Landing: eVTOL และโดรนไฟฟ้า Electric Drones ..

ตลาดประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น บริษัทการบิน และอวกาศ Aerospace Companies, บริษัทเทคโนโลยี Technology Firms, หน่วยงานภาครัฐ Government Agencies, นักลงทุน Investors และผู้ใช้ปลายทาง End-Users .. จุดสนใจหลักเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Battery Technologies, ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า Electric Propulsion Systems, วัสดุน้ำหนักเบา Lightweight Materials, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Development เช่น สถานีชาร์จ Charging Stations และกรอบการทำงานด้านกฎระเบียบ Regulatory Frameworks ที่สามารถรองรับการทำงานที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพของเครื่องบินไฟฟ้า Safe & Efficient Operation of Electric Aircrafts ..

ตลาดเครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft Market มีการเติบโตขึ้นแล้วอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยต่างๆ ที่มาบรรจบกัน ได้แก่ ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Battery Technologies, ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า Electric Propulsion Systems และวัสดุน้ำหนักเบา Lightweight Materials คือ ปัจจัยขับเคลื่อนเทคโนโลยีหลัก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องบินไฟฟ้า .. ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และความต้องการโซลูชั่นข้อไขการขนส่งที่ยั่งยืน กำลังผลักดันความต้องการการบินด้วยกำลังไฟฟ้า Electric Aviation ..

Electric Aircraft / Airbus Hybrid & Electric Flight Timeline | Credit : Airbus

เครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft นำเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้นอกเหนือจากเครื่องบินที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วไป Conventional Fossil-Fuel-Powered Aircraft ด้วยหลากรูปแบบ หลายขนาด ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางเสียงลดลงอย่างมาก .. นอกจากนี้ การสนับสนุนของภาครัฐในรูปแบบของสิ่งจูงใจ การอุดหนุน และกรอบการกำกับดูแล กำลังสนับสนุนการเติบโตของตลาด ช่วยให้เกิดการวิจัย การพัฒนา และความคิดริเริ่มเชิงพาณิชย์ในภาคส่วนเครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft Sector .. ปัจจัยเหล่านี้ กำลังขับเคลื่อนเส้นทางการเติบโตของตลาดเครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft Market’s Growth Trajectory โดยวางตำแหน่งสำหรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบิน Aviation Industry สำหรับอนาคตการเดินอากาศจากนี้ไป ..

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ North America คือ แถวหน้าของตลาดเครื่องบินไฟฟ้า Forefront of the Electric Aircraft Market ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการบิน และอวกาศ .. ภูมิภาคนี้ มีระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมที่อุดมสมบูรณ์พร้อม ซึ่งประกอบด้วยบริษัทด้านการบิน และอวกาศชั้นนำ บริษัทสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม และสถาบันวิจัยที่ได้รับการยกย่อง ซึ่งกำลังขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในภาคส่วนนี้ .. ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง Boeing และบริษัทเกิดใหม่ เช่น Joby Aviation และอีกหลายบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งการเติบโตของภาคส่วนนี้ด้วยการนำเสนอการพัฒนาที่ก้าวล้ำในเทคโนโลยีเครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft Technology ..

ภาพรวมด้านกฎระเบียบ ซึ่งกำกับดูแลโดยองค์การบริหารการบิน Federal Aviation Administration : FAA ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับการทดสอบ การรับรอง และการนำเครื่องบินไฟฟ้าไปใช้เชิงพาณิชย์ให้สำเร็จได้ในที่สุด .. แนวทางเชิงรุกนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย .. บรรยากาศการลงทุนที่แข็งแกร่งของภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยังสนับสนุนจุดยืนของ FAA โดยดึงดูดเงินทุนจำนวนมากจากเงินร่วมลงทุน เงินอุดหนุนจากภาครัฐ และความคิดริเริ่มขององค์กร .. การลงทุนเหล่านี้ ช่วยกระตุ้นความพยายามในการวิจัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความพยายามในการขยายตลาดเครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft Market ส่งผลให้ภูมิภาคนี้ กลายเป็นผู้นำในด้านอากาศยานไฟฟ้าระดับโลก ..

ทั้งนี้ ยุโรป เป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดของตลาดเครื่องบินไฟฟ้าในปี 2566 ที่ผ่ายมา โดยมีบริษัทด้านการบิน และอวกาศรายใหญ่ เช่น Airbus, Siemens และ Volvo Copter เป็นต้นนั้น ได้เข้ามามีบทบาทอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงระบบนิเวศในอุตสาหกรรมการบินที่อุดมไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพ และสถาบันวิจัย .. ภูมิภาคนี้มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านการบินที่ยั่งยืนด้วยความสามารถด้านนวัตกรรม และกรอบการกำกับดูแลที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของแต่ละประเทศด้วยเช่นกัน ..

โครงการริเริ่ม Clean Sky ของสหภาพยุโรป และกรอบการทำงาน Horizon 2020 ของคณะกรรมาธิการยุโรป คือ ตัวอย่างสำคัญของความมุ่งมั่นของภาครัฐในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาด้านการบินด้วยกำลังไฟฟ้า Electric Aviation .. สิ่งนี้ได้ส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดน ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย นอกจากนี้ พื้นที่เมืองที่มีประชากรหนาแน่นของยุโรป และการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ยังทำให้เกิดความต้องการเครื่องบินไฟฟ้าสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนที่ขนส่งทางอากาศในเมือง Urban Air Mobility มาพร้อมด้วย ..

อย่างไรก็ตาม เครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งด้วยกำลังไฟฟ้า Electric Vertical Takeoff & Landing : eVTOL เป็นเครื่องบินสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถบินขึ้น และลงจอดในแนวดิ่งได้ เช่นเดียวกับเฮลิคอปเตอร์ แต่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมจากการขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า .. อากาศยานเหล่านี้ คาดว่าจะเปลี่ยนโฉมการคมนาคมในเมือง Urban Transportation ด้วยการให้บริการเคลื่อนที่ขนส่งทางอากาศตามความต้องการในชุมชนเมือง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างมาก และสามารถลดระยะเวลาการเดินทางในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นได้อย่างยอดเยี่ยม ..

แอปพลิเคชัน Urban Air Mobility : UAM Applications เช่น แท็กซี่ทางอากาศและโดรนส่งของ ถือเป็นกรณีการใช้งานหลักบางส่วนสำหรับเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งด้วยกำลังไฟฟ้า Electric Vertical Takeoff & Landing: eVTOL ตัวอย่างเช่น แท็กซี่อากาศ Air Taxis สามารถนำเสนอวิธีการเดินทางที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสำหรับผู้สัญจรที่เดินทางระยะสั้นภายในเมือง ในขณะเดียวกัน โดรนส่งสินค้า Electric Delivery Drones ก็สามารถนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าข้ามเขตเมืองได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย Transport Goods Rapidly & Safely Across Urban Regions .. ดังนั้น คาดหมายได้ว่า ด้วยความต้องการดังกล่าว จะส่งผลให้ตลาดเครื่องบินไฟฟ้าทั่วโลก Global Electric Aircraft Market ขยายตัวด้วยความเร่งอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ ..

สรุปส่งท้าย ..

เป็นที่แน่ชัดว่า ประโยชน์ของเครื่องบินไฟฟ้า Benefits of Electric Aircraft มีมากมาย รวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการบิน Reduction in the Carbon Footprint of the Aviation Industry, ศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ Potential to Improve Air Quality และการมีส่วนสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืน Contribution to a Sustainable Future ..

ปัจจุบัน เครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft อาจฟังดูล้ำสมัย แต่การบินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกเกิดขึ้นย้อนกลับไปในปี 2426 เมื่อพี่น้องชาวฝรั่งเศส 2 คนประสบความสำเร็จในการบินอากาศยานที่ใช้กำลังไฟฟ้าขนาดเล็ก Small Electric Airship ด้วยความเร็ว 3 ไมล์ต่อชั่วโมง .. เมื่อเร็วๆ นี้ มีการผลักดันให้สร้างเครื่องบินไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่ออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู้โดยสารโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินที่ใช้คาร์บอนเป็นฐาน Carbon-Based Jet Fuels และเครื่องบินประเภทนี้ลำแรก จะเริ่มใช้งานได้ ภายในปี 2569 เป็นต้นไป ..

ประสบการณ์เครื่องบินโดยสารไฟฟ้า Electric Passenger Planes จะเป็นอย่างไร หรือเครื่องบินไฟฟ้าในอนาคตจากนี้ไป จะนำเสนออะไรต่อสังคมมนุษยชาติได้บ้าง และการเช่าเหมาลำเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Private Jet Charter Flights จะกลายเป็นช่องทางเชิงพาณิชย์รูปแบบแรกสำหรับเทคโนโลยีใหม่นี้ได้ หรือไม่นั้น หากมองดูอนาคตของเครื่องบินไฟฟ้า Future of Electric Planes รวมถึงอุตสาหกรรมการบิน Aviation Industry แล้ว พวกมันมีความพร้อมใกล้จะมีเครื่องบินเหล่านี้อยู่บนท้องฟ้าได้มากเพียงใด วิธีการทำงานของเครื่องบินไฟฟ้า และอุปสรรคทางเทคโนโลยีที่ยังต้องเอาชนะในการผลิตจะเป็นอย่างไรต่อไป คือเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จ ..

หลังจากการลงนามในข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Paris Agreement on Climate Change ในปี 2559 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593 นั้น การลงทุน และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า Investment & Innovation in Electric-Powered Technologies ได้เพิ่มสูงขึ้นมาก และถึงตอนนี้ มนุษยชาติ อาจอยู่ห่างจากเครื่องบินไฟฟ้าเพียงอีกไม่กี่ปีเท่านั้น ซึ่งพวกมันคือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเดินทางทางอากาศระยะสั้น Great Option for Short-Distance Air Travel หรือการเดินอากาศทางในเมือง Urban Air Mobility แม้ว่า การเดินอากาศเชิงพาณิชย์ และบรรทุกผู้โดยสารจำนวนมากระยะไกล ยังคงจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งก็ตาม ..

ตอบคำถามว่า มีเครื่องบินไฟฟ้าที่เราบินได้อย่างมั่นใจหรือยัง คำตอบ คือ ไม่มี แต่มีจำนวนมากในขั้นตอนการผลิตต่างๆ และเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ที่ใช้กำลังไฟฟ้า Electric Commercial Flights อาจจะเกิดขึ้นได้ ภายในปี 2573 และนี่เป็นเพียงตัวอย่างบริษัทฯ และองค์กรการบินบางส่วนที่มุ่งมั่น และต้องการนำเครื่องบินไฟฟ้า Electric Planes ออกสู่ตลาดในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น บริษัท EasyJet, Rolls-Royce, NASA, Boeing, Airbus, Eviation, Ampaire และ Beta Technologies เป็นต้น ..

Beta’s New Plane, the CX300 / This Electric Plane Could be in the Sky by 2025 | Credit : Beta Technologies / Air New Zealand / Beta Technologies

รถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs จำนวนมาก ขับเคลื่อนบนท้องถนนมานานหลายปีแล้ว ขณะที่เครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft จะเข้ามาแทนที่เครื่องบินเชื้อเพลิงฟอสซิลได้เช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้า หรือไม่นั้น คือ ประเด็นท้าทายอย่างยิ่ง แต่มันก็เป็นไปได้แน่นอน .. เครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircraft  มีมอเตอร์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนแทนเชื้อเพลิงอากาศยาน เมื่อมีประจุไฟฟ้า ปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอรี่ Chemical Reaction Inside the Batteries จะทำให้ลิเธี่ยม Lithium : 3Li ปล่อยคายอิเล็กตรอน Electrons ทำให้เกิดลิเธี่ยมไอออน Lithium Ions : Li+ .. จากนั้น พวกมันจะวิ่งจากด้านหนึ่งของแบตเตอรี่ไปยังอีกด้านหนึ่ง หมายถึง ขั้วบวกไปยังแคโทด และจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ตลอดทาง ซึ่งในกรณีของเครื่องบินไฟฟ้า Electric Planes ก็คือ ใบพัด Propeller ..

ปฏิกิริยาเคมีนี้ จะดำเนินต่อไปจนกระทั่งอิเล็กตรอน Electron : e ทั้งหมดไปถึงแคโทด All the Electrons have Reached the Cathode ซึ่ง ณ จุดนี้จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้แหล่งไฟฟ้าภายนอกเพื่อทดแทนอิเล็กตรอนที่ใช้แล้วส่งไปยังขั้วบวก .. แม้ว่ากระบวนการนี้จะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้า Electric Motors มีกำลังมากในช่วงเวลาสั้นๆ Powerful in Short Bursts แต่ก็อาจไม่เหมาะเมื่อต้องใช้เครื่องบินเจ็ตเชิงพาณิชย์ที่มีน้ำหนักมากในการบินระยะไกล Heavy Long-Haul Commercial Jet ..

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Recent Advances in Battery Technologies ทำให้สามารถผลิตยานพาหนะบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ แล้วเหตุใด อุตสาหกรรมการบิน จึงยังห่างไกลจากความสามารถในการขับเคลื่อนเครื่องบินโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่ เหมือนเช่น Boeing 747 หรือ Airbus A380 ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด และนี่คือ ประเด็นสำคัญบางประการที่เครื่องบินไฟฟ้า Electric Planes จำเป็นต้องเอาชนะจากนี้ไป ..

หมายถึง หนึ่งในความท้าทายหลัก คือการบินเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ระยะทางไกล Larger Aircraft over Long Distances ปัญหานี้เกิดจากการที่แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน และแบตเตอรี่อื่น ๆ Lithium-Ion & Other Batteries ในปัจจุบันไม่ได้ให้ความหนาแน่นของพลังงาน Energy Density เท่ากันกับที่เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง Kerosene Fuel-Powered Engine สามารถทำได้ ..

การขับเคลื่อนเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่ในระยะทางไกลจะต้องใช้แบตเตอรี่หนักจำนวนมาก ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 60% ของน้ำหนักรวมของเครื่องบิน เทียบกับเพียง 30% เมื่อใช้เชื้อเพลิงทั่วไปในอากาศยาน หรือ Jet Fuels ..

เวลา และเงินยังเข้าสู่สมการสำหรับผู้ผลิตเครื่องบินที่ออกแบบเครื่องบินไฟฟ้า Aircraft Manufacturers Designing Electric Planes ขณะที่ การรับรองเครื่องบินลำใหม่นั้น ยากลำบาก และมีราคาแพง โดยการออกแบบที่สะอาดหมดจดมักใช้เวลาประมาณ 5-7 ปี จึงจะบรรลุผล รวมถึงเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะต้องผ่านการทดสอบ และการอนุมัติหลายครั้งก่อนจึงจะสามารถส่งมอบให้กับผู้ซื้อได้ ..

นอกเหนือจากข้อยกเว้นบางประการ เช่น Wright 1 ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท EasyJet แล้ว เครื่องบินไฟฟ้าเต็มรูปแบบ Fully-Electric Planes ส่วนใหญ่ที่มีกำหนดเปิดตัวในทศวรรษหน้าจะมีขนาดเล็กกว่า และมีพิสัยการบินที่สั้นกว่าเครื่องบินไอพ่นเชิงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงไอพ่น Jet-Fuel-Powered Commercial Jets ส่วนใหญ่ ทำให้มีคุณภาพดี เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว ..

โดยทั่วไป เครื่องบินส่วนตัว Private Jet Aircrafts สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 19 คน และทำการบินได้สั้นกว่าเครื่องบินเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องบินแบบใบพัดที่สามารถเดินทางได้เพียง 1,500 ไมล์ .. เครื่องบินไฟฟ้า Electric Aircrafts ปัจจุบัน ยังไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งนี้ แต่ด้วยครึ่งหนึ่งของเที่ยวบินทั่วโลกที่ครอบคลุมระยะทางไม่เกิน 500 ไมล์ จึงยังคงเหมาะสำหรับลูกค้าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Private Jets ที่เดินทางในระยะทางที่สั้นกว่า ..

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เครื่องบินประเภทนี้จะขึ้นบิน แอร์แท็กซี่ Air Taxis ซึ่งคล้ายกับโดรน Drones หรือเฮลิคอปเตอร์แห่งอนาคต Futuristic Helicopters ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำราคา และความสะดวกสบายมาสู่การบินในเมืองเป็นอันดับแรกได้เป็นอย่างดี .. เครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งด้วยกำลังไฟฟ้า Electric Vertical Takeoff & Landing : eVTOL เหล่านี้ ถูกกำหนดให้ใช้งานบนท้องฟ้าของเราในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยขนส่งผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนในระยะทางสั้นๆ ด้วยอากาศยานไฟฟ้าทั้งหมด All-Electric Aircrafts ..

Electric Commuter Plane / Electric Aircraft : 9 Passenger, 2 Crew Alice Electric Plane in Development | Credit : Eviation in Arlington

Archer Aviation เป็นหนึ่งในองค์กรที่ใกล้เคียงที่สุดในการนำเครื่องบินประเภทนี้ออกสู่ตลาด เครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งด้วยกำลังไฟฟ้า Electric Vertical Takeoff & Landing : eVTOL ของพวกเขาได้รับการรับรองความสมควรเดินอากาศของ FAA และเสร็จสิ้นการบินลอยตัวที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 2564 และสัญญาว่าจะส่งมอบสู่ตลาด ภายในสิ้นปี 2567 นี้ โดยขนส่งผู้โดยสาร 4 คนเป็นระยะทาง 60 ไมล์ที่ความเร็วสูงสุด 150 ไมล์ต่อชั่วโมง ..

ทั้งนี้ เมื่อเทคโนโลยีดีขึ้นไปอีก เราอาจเริ่มเห็นชุดแบตเตอรี่ Battery Packs หรือเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน Hydrogen Fuel Cells ที่จ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับเครื่องยนต์แต่ละเครื่อง เช่นเดียวกับ Airbus E-Fan X หรือองค์ประกอบการบินที่ต้องใช้พลังงานมากที่สุด เช่น ในช่วงการบินขึ้น และลงจอด ..

แม้ว่า มนุษยชาติ อาจต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถบินไปยังจุดหมายปลายทางอันห่างไกลด้วยเครื่องบินเจ็ตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ All-Electric Commercial-Sized Jet ได้ แต่การแข่งขันเพื่อผลิตแบตเตอรี่ลิเธี่ยมที่ให้ประสิทธิภาพ พลังงาน และกำลังที่มากขึ้น More Energy-Efficient & Power Lithium Batteries กำลังร้อนแรง และเป็นผลให้เทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าไปในอัตราที่น่าตกใจ ซึ่งหมายความว่า มนุษยชาติ อาจไม่ต้องอดทนรออย่างที่คิดอยู่ในปัจจุบัน และยุคของเครื่องบินไฟฟ้า Electric Planes ใช้พลังงานไฟฟ้า กำลังจะเข้ามาแทนที่อากาศยานที่ใช้เชื้อเพลิงการบิน Aviation Fuels รูปแบบดั้งเดิมทั้งหมด จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ได้สำเร็จในที่สุด ..

…………………………………..

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Electric Aircraft | Wikipedia :-

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_aircraft

eAircraft / Electrifying Flying | Diamond Aircraft :-

https://www.diamondaircraft.com/en/service/electric-aircraft/

Hybrid & Electric Flight | Airbus :-

https://www.airbus.com/en/innovation/low-carbon-aviation/hybrid-and-electric-flight

Electric Aviation Continues to Progress in 2023 | Aviation Today :-

https://www.aviationtoday.com/2023/06/12/electric-aviation-continues-to-progress-in-2023/

How Passenger Electric Planes Could Become a Reality within the Next Decade | ABC News :-

https://abcnews.go.com/Business/passenger-electric-planes-become-reality-decade/story?id=106223258

Electric Aviation | Electric Autonomy :-

https://electricautonomy.ca/tag/aviation/

Introducing the E9X | Elysian Aircraft :-

https://www.elysianaircraft.com/

The Future of Commercial Electric Planes | Amprius :-

Global Electric Aircraft Market | Precedence Research :-

https://www.precedenceresearch.com/press-release/electric-aircraft-market#:~:text=The%20global%20electric%20aircraft%20market,20.6%25%20from%202023%20to%202032

Electric Aircraft : All Electric Aircraft & eAircraft / Electrifying Flying :-

https://photos.app.goo.gl/hF7hEfPUSUtXBxMd6

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img