วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSSodium Batteries เทคโนโลยีแห่งอนาคต
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Sodium Batteries เทคโนโลยีแห่งอนาคต

Sodium Batteries : The Technology of the Future

“…..โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries กำลังจะเข้ามาแทนที่ลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries อย่างน้อยบางส่วนได้ในที่สุดจากนี้ไป …”

ภาคส่วนของแบตเตอรี่ Battery Sector กำลังคึกคักไปด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย .. การวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบจัดเก็บพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ Battery Energy Storage System Technology เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น Increasingly Efficient และสมรรถนะสูงขึ้น Higher Performance ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตลาด Added Value to the Market ได้นั้น ไม่เคยหยุดนิ่ง ..

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries ได้รับความสนใจทางวิชาการ และเชิงพาณิชย์เป็นอย่างมากอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ .. พวกมัน ถือเป็นเทคโนโลยีเสริมที่เป็นไปได้สำหรับระบบจัดเก็บพลังงานทดแทนลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries เนื่องมาจากการกระจายแหล่งแร่ลิเธี่ยมทางภูมิศาสตร์ Geographic Lithium Mineral Resources ที่พบได้เพียงในบางพื้นที่บนโลกใบนี้เท่านั้น .. ลิเธี่ยม Lithium : 3Li ไม่ได้มีอยู่ทั่วไป ปริมาณสำรองในธรรมชาติต่ำ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง และค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงสำหรับองค์ประกอบหลายตัวที่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธี่ยม Lithium Batteries ..

Sodium on the Periodic Table of the Elements | Credit : Priyam Study Centre

โดยทั่วไปสิ่งสำคัญของตัวแบตเตอรี่ ได้แก่ ลิเธี่ยม Lithium : 3Li, โคบอลต์ Cobalt : 27Co, ทองแดง Copper : 29Cu และนิกเกิล Nickel 29Ni ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries หมายถึง พวกมันคือหนึ่งในรูปแบบของแบตเตอรี่ไร้โคบอลต์ Cobalt Free Batteries ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับอนาคตตลาดชุดแบตเตอรี่ Future Battery Market จากนี้ไป ..

ข้อได้เปรียบใหญ่ที่สุดของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries คือ โซเดียม Sodium : 11Na มีปริมาณสำรองในธรรมชาติอย่างมากมาย ซึ่งจะทำให้การผลิตโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries ในเชิงพาณิชย์ มีต้นทุนต่ำกว่าลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries ที่ราคาถูกที่สุดอยู่กว่า 50% แม้สมรรถนะของตัวแบตเตอรี่จะไม่สูงมากนัก ..

ก่อนหน้านี้ โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries มีส่วนแบ่งในตลาดแบตเตอรี่เคมีไฟฟ้าน้อยมาก .. เทคโนโลยีนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงแม้ในรายงานการบริหารจัดการด้านพลังงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ และจนถึงก่อนปีที่ผ่านมายังไม่มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries ด้วยซ้ำไป .. ความท้าทายในการนำพวกมันไปใช้งาน ได้แก่ ความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่า Low Energy Density และรอบการคายประจุที่จำกัด Limited Number of Charge-Discharge Cycles ..

อย่างไรก็ตาม โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs มีข้อดีหลายประการเหนือเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Battery Technologies ของคู่แข่ง .. เมื่อเทียบกับลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries แล้ว พบว่า โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs ปัจจุบันยังมีราคาไม่ถูกลงมากนัก และความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่าเล็กน้อย Slightly Lower Energy Density แต่มีลักษณะด้านความปลอดภัยที่เหนือชั้นกว่า รวมทั้งรูปแบบการจ่ายกำลังไฟฟ้าที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นหากต้นทุนของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries ลดลงได้อีก ก็จะคาดหมายได้ว่า พวกมันจะถูกใช้งานในระบบจัดเก็บพลังงานบนโครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้า Grid Storage และระบบจัดเก็บพลังงานขนาดย่อมในครัวเรือน Home Storage เช่น บ้าน ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และสถานที่ทำงาน เป็นต้น โดยที่น้ำหนักของชุดแบตเตอรี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ..

ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นปรับปรุงต้นทุนให้ลดลงในปัจจุบัน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ และสมรรถนะให้สูงขึ้นด้วยการผนวกรวมประยุกต์ใช้ Nanotechnologies เช่น Graphene มาประกอบผสมผสานเสริมไปพร้อมด้วยเพื่อให้ความหนาแน่นของพลังงาน Energy Density เพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้น้ำหนักของพวกมันบนตัวยานยนต์ไฟฟ้าลดลงได้นั้น อาจส่งผลให้โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs กลายเป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานบนยานพาหนะไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs และเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างหลากหลายในตลาดเชิงพาณิชย์ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว หมายถึงการแทนที่การใช้งานต่างๆ ที่ลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries ซึ่งให้บริการเป็นหลักอยู่ในปัจจุบันมาก่อนแล้วนั่นเอง ..

การเปรียบเทียบราคาต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงของความจุ Cost per Kilowatt Hour of Capacity สำหรับโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs เทียบกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำ Rechargeable Battery Technologies ทั่วไป ส่งผลให้พวกมันมีแนวโน้มกำลังจะกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อแทนที่ชุดแบตเตอรี่ที่มีใช้งาน 2 รูปแบบหลักซึ่งชาร์จไฟฟ้าซ้ำได้ในตลาดปัจจุบันตามข้อมูลราคาเฉลี่ยในปี 2563 ได้แก่ ลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries และแบตเตอรี่กรดตะกั่ว Lead-Acid Battery ทั้งนี้ ราคาต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงของความจุ Cost per Kilowatt Hour of Capacity นั้น โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Battery อยู่ที่ 40-77 เหรียญสหรัฐฯ/KWh ขณะที่ลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries และแบตเตอรี่กรดตะกั่ว Lead-Acid Battery อยู่ที่ 137 เหรียญสหรัฐฯ/KWh และ 100-300 เหรียญสหรัฐฯ/KWh ตามลำดับ ..

โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries กำลังจะเข้ามาแทนที่ลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries อย่างน้อยบางส่วนได้ในที่สุดจากนี้ไป ..

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ด้วยการผลิตเป็นจำนวนมากที่มีประสิทธิภาพ Efficient Mass Production จะทำให้ภาพรวมต้นทุนการผลิต Sodium-Ion Batteries : NIBs มีราคาถูกกว่า Lithium-Ion Batteries : LIBs มาก ประมาณอย่างน้อย 30-50% .. ข้อได้เปรียบหลักของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs คือ การใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างมากมาย ราคาถูก และไม่เป็นอันตราย ..

ลิเธี่ยม Lithium : 3Li ถือเป็นแร่ธาตุหายากราคาแพง มีปริมาณสำรองในธรรมชาติอย่างจำกัด และกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่บางภูมิภาคเท่านั้น หมายถึงมีเรื่องของการชิงไหวชิงพริบการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศในเชิงภูมิเศรษฐศาสตร์ Geoeconomics มาเกี่ยวข้องด้วย ขณะที่โซเดียม Sodium : 11Na เป็นองค์ประกอบทั่วไปที่มีอยู่ในธรรมชาติปริมาณมาก และทั่วโลก .. โซเดียม Sodium : 11Na สามารถพบได้ทุกที่ สามารถพบได้แม้ในน้ำทะเล Seawater ด้วยเช่นกัน พวกมันเป็นวัสดุที่มีมากเป็นอันดับที่ 7 ของโลก และเมื่อเทียบกับลิเธี่ยม Lithium : 3Li แล้ว โซเดียมมีมากกว่าลิเธี่ยมกว่า 1,200 เท่า .. ความพร้อมใช้งานที่หลากหลาย และการกระจายของวัสดุทั่วโลกทำให้โซเดียม Sodium : 11Na เหมาะสมยิ่งที่จะใช้งานพวกมันเพื่อเป็นเซลล์แบตเตอรี่ Sodium as a Battery Cells ในตลาดระบบจัดเก็บพลังงาน Energy Storage Market ด้วยราคาที่ลดลงในอนาคตไม่มีข้อสงสัย ..

Comparison Between Sodium-ion & Lithium-ion Cells Chart | Credit : Wood Mackenzie

ศาสตราจารย์ Minah Lee นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด Stanford University กล่าวให้เห็นชัดเจนว่า “สำหรับ NMC 532 Batteries นั้น ค่าวัสดุคือ 30 เหรียญสหรัฐฯ/กก. แต่สำหรับเกลือโซเดียม Sodium Salt อยู่ที่ 10 เหรียญสหรัฐฯ/กก. .. ดังนั้ ต้นทุนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง KWh สำหรับ Nickel Manganese Cobalt Oxide : NMC ในเซลล์ลิเธี่ยม Lithium Cells จะอยู่ที่ประมาณ 48 เหรียญสหรัฐฯ/KWh และสำหรับในเซลล์โซเดียมไอออน Na-Ion Cells คือ 35 เหรียญสหรัฐฯ/KWh” ..

ทั้งนี้ ด้วยแอโนด Anode ที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งต้นทุนที่ควรลดลงมาอยู่ที่ 20 เหรียญสหรัฐฯ/KWh และด้วยการเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานเต็มเซลล์ที่มากขึ้น คาดหมายว่า ราคาขายส่งหรือต้นทุนสำหรับการผลิตมวลของวัสดุแคโทด Cathode ก็จะถูกกว่า 10 เหรียญสหรัฐฯ/กก. อีกด้วย เนื่องจากมีต้นกำเนิดจากชีวมวลที่มีอยู่มากมาย Abundant Biomass ตัวอย่างเช่น Corn Liquor เป็นต้น ..

ในตลาดยุโรป พบว่า Sodium-Ion Batteries : NIBs มีศักยภาพในการเข้าถึงต้นทุนต่อ KWh ที่ประมาณ 40 ยูโร ในขณะที่ Lithium-Ion Batteries: LIBs ที่ราคาถูกที่สุด เช่น Lithium Iron Phosphate : LiFePO4 Batteries ไม่น่าจะต่ำกว่า 60 ยูโรต่อ KWh มากนัก ..

เช่นเดียวกับ Lithium-Ion Batteries : LIBs .. ชุดแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับความหนาแน่นของพลังงาน Energy Density, ความหนาแน่นของกำลัง Power Density, ต้นทุน Cost, ความปลอดภัย Safety และ/หรือ วงจรชีวิตระยะทนยาว Durability & Life Cycle เพื่อให้ตรงกับความต้องการการใช้งานได้อย่างไม่ยากเย็นเช่นกัน ..

เห็นได้ชัดเจนว่า ความหนาแน่นของกำลังที่สูง High Power Density และอายุการใช้งานยาวนาน Great Cycle Life ผนวกกับต้นทุนที่ต่ำ Low Cost ทำให้ โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs กลายเป็นชุดแบตเตอรี่ที่ปลอดภัย และมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบของระบบจัดเก็บพลังงาน Energy Storage System: ESS สำหรับการใช้งานที่ความหนาแน่นของพลังงาน Energy Density มิได้ถือว่าสำคัญมากนัก หมายถึงการใช้งานที่ไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับน้ำหนัก และปริมาตรของชุดแบตเตอรี่ ..

สำหรับชุดแบตเตอรี่ชาร์จไฟฟ้าได้บนยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : Evs นั้นต่างออกไป .. ทั้งนี้ ในอนาคต เมื่อสถานีชาร์จ EVs ทุกแห่ง ต้องการชุดแบตเตอรี่เพื่อทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ Buffers สำหรับจุดสูงสุด Peaks in Electricity ในการผลิตจ่ายกำลังไฟฟ้า หรือเมื่อความต้องการกำลังไฟฟ้าจากโครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้าในภาคการขนส่งสูงขึ้นอีกมาก โดยหากระบบจัดเก็บพลังงานบนโครงข่ายระบบสายส่ง Grid Energy Storage และการวางระบบแบตเตอรี่ที่ EV Charging Stations รวมทั้งในครัวเรือน ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงาน มีการประยุกต์ใช้งาน Sodium-Ion Batteries : NIBs แทนที่ Lithium-Ion Batteries : LIBs ด้วยสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นจากนี้ไป ก็จะส่งผลทำให้มีลิเธี่ยมคงเหลือมากขึ้นในการผลิต LIBs สำหรับ Electric Vehicles : EVs ซึ่งความหนาแน่นของพลังงาน Energy Density มีความสำคัญมาก ..

อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมานี้เอง พบว่า การผลิต Sodium-Ion Batteries : NIBs ในเชิงพาณิชย์ที่มีความหนาแน่นของพลังงาน Energy Density เพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs ในตลาดเชิงพาณิชย์ได้เริ่มขึ้นแล้วเช่นกัน ในขณะที่พวกมันมีสัดส่วนในตลาดมากขึ้นสำหรับระบบจัดเก็บพลังงาน Energy Storage System : ESS บนโครงข่ายระบบสายส่งมาพร้อมด้วย ทำให้ โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs ดูเหมือนจะเหมาะสมทางเทคนิคมากที่สุด และมีศักยภาพในการเป็นตัวเปลี่ยนเกมในอนาคตภาคอุตสาหกรรมระบบจัดเก็บพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ แทนที่ Lithium-Ion Batteries : LIBs ทั้งหมดได้ในที่สุด ..

ตัวอย่างพัฒนาการเทคโนโลยีโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Breakthrough in Sodium-Ion Battery Technology ..

บริษัท Northvolt ของสวีเดน ได้พัฒนาเทคโนโลยีจัดเก็บพลังงานด้วยชุดแบตอรี่ที่ไม่มีลิเธี่ยม Lithium : 3Li, โคบอลต์ Cobalt : 27Co, กราไฟต์ Graphite : C หรือนิกเกิล Nickel : 28Ni .. สิ่งนี้สามารถช่วยลดการพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงพลังงานสีเขียวจากสินแร่ในประเทศจีนให้เหลือน้อยที่สุด Minimise Green energy Transition Dependence on China ..

Northvolt Announces Sodium-Ion Battery with no Critical Minerals Including Lithium which could Minimise Reliance on China | Credit : Northvolt

โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs ที่กลุ่มบริษัท Northvolt ของสวีเดนเปิดตัวเมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา หลีกเลี่ยงความต้องการแร่ธาตุสำคัญ เช่น ลิเธี่ยม Lithium : 3Li โดยสิ้นเชิง ปัจจุบันนี้ พวกมัน คือเซลล์ไฟฟ้าเคมีของแบตเตอรี่เพียงประเภทเดียวที่ไม่มีลิเธี่ยม Lithium : 3Li ..

โซเดียม Sodium : 11Na เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ และแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์มากที่สุดในโลก และพบได้ในเกลือสินเธาว์ Rock Salts และน้ำเกลือ Brines ทั่วโลก มีราคาถูกกว่า และมีปริมาณมากกว่าลิเธี่ยม Lithium : 3Li ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความพร้อมใช้ของทรัพยากร และความผันผวนของราคา นอกจากนี้ยังสามารถลดการพึ่งพาจีนในช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียว Green Energy Transition ได้เป็นอย่างดี ..

แบตเตอรี่ของ Northvolt มีขั้วบวกคาร์บอนแข็ง Hard Carbon Anode และแคโทดปรัสเซียนไวท์โซเดียมสูง High-Sodium Prussian White Cathode .. ปรัสเซียนไวท์ Prussian White ผลิตจากวัตถุดิบที่หาได้ง่าย รวมถึงโซเดียม Sodium : 11Na และธาตุเหล็ก Iron : 26Fe .. กลุ่ม Northvolt จะเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกที่วางตลาดแบตเตอรี่ที่ทำจากวัสดุเหล่านี้ แบตเตอรี่มีความคุ้มค่า และยั่งยืนมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปที่ทำจากนิกเกิล Nickel : 28Ni, แมงกานีส Manganese : 25Mn, โคบอลต์ Cobalt : 27Co หรือเหล็กฟอสเฟต Iron Phosphate : Fe3(PO4)2 or FePO4 .. Northvolt ตั้งข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนกราไฟท์ Graphite ด้วยคาร์บอนแข็ง Hard Carbon จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของแบตเตอรี่ .. แบตเตอรี่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงอย่างมากประมาณ 10 เท่า โดยอยู่ที่ 10-20 กิโลกรัมของ CO2 ต่อ KWh เทียบกับ CO2 ปริมาณ 100-150 กิโลกรัมต่อ KWh ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ที่เทียบเคียงในปัจจุบัน ..

High – Sodium Prussian White Cathode Material / Prussian White Sodium-Ion | Credit : Northvolt

โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs ยังไม่ติดไฟ และปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่สำรองที่อุณหภูมิสูงกว่า จึงอาจน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับการจัดเก็บพลังงานในตลาดต่างๆ ทั่วโลก เช่น อินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้งแบตเตอรี่ของบริษัท Northvolt นี้ สามารถทนต่อความร้อนได้มากเป็น 3 เท่าของแบตเตอรี่ลิเธี่ยม Lithium Batteries ..

แบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs ใหม่ล่าสุดของ Northvolt มีความหนาแน่นของพลังงานมากกว่า 160-180 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม Wh/Kg ซึ่งเป็นความหนาแน่นของพลังงานใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ลิเธี่ยมที่มักนิยมใช้ในการจัดเก็บพลังงาน .. ทั้งนี้ ขนาดไม่ใช่ปัญหา กลุ่มบริษัทสวีเดนกล่าวว่า แบตเตอรี่ NIBs ของพวกเขาได้รับการออกแบบสำหรับสถานีไฟฟ้า Electrical Power Stations แต่ในอนาคตสามารถนำไปใช้กับยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs ได้เป็นอย่างดีเช่นกันอีกด้วย เนื่องจากความหนาแน่นของพลังงานของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs สำหรับระบบขนส่งบนถนน จึงได้รับการคาดหมายว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากนี้ไป ..

โดยทั่วไป แบตเตอรี่ลิเธี่ยม Lithium Batteries ที่ใช้ใน Electric Vehicles : EVs มีความหนาแน่นของพลังงานสูงถึง 250-300 Wh/Kg อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ NIBs ที่ใช้ในการจัดเก็บพลังงานบนยานยนต์ไฟฟ้า EVs นั้น ควรจะมีความหนาแน่นของพลังงานประมาณ 180 Wh/Kg ขึ้นไป จึงจะถือว่าเพียงพอ แต่ก็ดูเหมือนจะน้อยไปนิดหนึ่ง ดังนั้น การพัฒนาเพื่อให้ความหนาแน่นของพลังงานสูงขึ้นอีกนั้น คือความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องต่อไป ..

นอกจากนี้ บริษัท Northvolt ยังมีการผลิตลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Automotive Lithium-Ion Battery สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า EVs ที่โรงงานขนาดใหญ่ในเมือง Skellefteå ประเทศสวีเดน ซึ่งกระบวนการผลิตแบตเตอรี่โซเดียม Sodium Batteries สามารถใช้สถานที่ อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และวิธีการผลิตรูปแบบเดียวกันกับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธี่ยม Lithium Batteries ของพวกเขาก่อนหน้านี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการขยายขนาดกำลังผลิตโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs ปริมาณมากในอนาคตจากนี้ไป ..

ความสำเร็จที่เป็นไปได้ของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Potential Success of Sodium-Ion Batteries : NIBs จะขึ้นอยู่กับความเร็วที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่จะสามารถขยายขนาดกำลังผลิต เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่นี้ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และบูรณาการเข้ากับกระบวนการผลิตในปัจจุบันได้ .. การก้าวไปสู่การผลิตโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs เพื่อแทนที่แบตเตอรี่ลิเธี่ยม Lithium Batteries ในปริมาณมากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ..

Northvolt Announces the High Energy Density Sodium-Ion Batteries Over 160 Wh/Kg for EVs | Credit : Northvolt

Northvolt มั่นใจว่า ตัวอย่างโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs สมรรถนะสูงชุดแรก จะออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์สำหรับมอบให้กับลูกค้าได้ ภายในปี 2567 นี้ และจะสามารถผลิตเต็มรูปแบบ Full-Scale Production ได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้ ..

ปัจจุบัน ภาคส่วนของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Battery Sector นั้น ถูกครอบงำโดยกลุ่มธุรกิจชาวจีน โดยบริษัท CATL-Chery และ BYD ซึ่งประกาศไว้ว่า EVs ของพวกเขาหลายรุ่นใช้พลังงานจากโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs และคาดหมายได้ว่า กำลังการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออน Sodium-Ion Battery Manufacturing Capacity ของจีน จะเพิ่มขึ้นจาก 10 GWh ในกลางปี 2566 เป็นกำลังการผลิต แตะระดับ 39.7 GWh ภายในต้นปี 2567 ..

ต่างจาก NIBs ของบริษัท Northvolt ประเทศสวีเดน .. CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนรายใหญ่ที่สุดของโลก ใช้ออกไซด์ที่มีโลหะ Oxides Containing Metals เช่น นิกเกิล Nickel : 28Ni, โคบอลต์ Cobalt : 27Co หรือแมงกานีส Manganese : 25Mn ในโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries ซึ่งทำให้แบตเตอรี่ของจีนเหล่านี้ มิใช่แบตเตอรี่ไร้โคบอลต์ Cobalt Free Batteries และมีราคาแพงกว่าแบตเตอรี่ที่พัฒนาโดย Northvolt ..

สำหรับตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นในประเทศไทยนั้น ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs ขึ้นมาจากแร่เกลือหิน Rock Salt ในประเทศไทยได้สำเร็จเป็นที่แรกในระดับภูมิภาคอาเซียน และถือเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs จากเกลือสินเธาว์ Rock Salt ด้วยความคาดหวังจะพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียม Sodium Batteries ทดแทนลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries สำหรับอนาคตระบบจัดเก็บพลังงาน Future Energy Storage จากนี้ไป ..

KKU Researcher Produces Sodium-Ion Batteries from Rock Salt & Ready to Deploy Manufacturing of the World’s Alternative Batteries | Credit : Khon Kaen University

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs จากแหล่งแร่เกลือหิน Rock Salt นี้ เป็นไปเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อันเป็นกลไกลสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมด้านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบทางเลือก ให้สามารถผลิตวัตถุดิบคุณภาพสูง รองรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่แห่งอนาคต ที่มีสถานประกอบการในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ และสถานประกอบการในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ประกอบด้วยโครงการเหมืองแร่โพแทช บริษัท ไทยคาลิ จำกัด และ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าบริษัท วี.ซี.เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำน่ายจักรยายนยนต์ไฟฟ้า บริษัท เอ็นเซิร์ฟโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท อินโนวาแพค จำกัด บริษัท ทีแอนด์ที ไมโครโมบิล จำกัด เป็นต้น ซึ่งกระบวนการผลิต และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด รวมถึงเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ทางเลือก Alternative Batteries โดยการใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศทดแทนลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries : LIBs ไปพร้อมด้วย ..

คาดการณ์ตลาดโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ทั่วโลก Global Sodium-Ion Battery Market ..

ขนาดธุรกิจในตลาดโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ทั่วโลก Global Sodium-Ion Battery Market มีมูลค่า 0.86 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 และคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2575 .. ทั้งนี้ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ทั่วโลก Global Sodium-Ion Battery Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 19.3% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2566-2575 ..

Global Sodium-Ion Battery Market | Credit : Precedence Research Pvt. Ltd.

การทำงานของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries จะเหมือนกับแบตเตอรี่ที่มีจำหน่ายทั่วไปอื่น ๆ เช่น ลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries .. โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries ประกอบด้วยอิเล็กโทรไลต์ของเหลวที่มีเกลือโซเดียมในโมเลกุลที่ปลายขั้ว Fluid Electrolyte with Sodium Salts in Polar Molecules กับ แอโนด และแคโทดที่เกิดจากวัสดุใดๆ ที่มีโซเดียม A Anode & A Cathode Formed of Any Material Containing Sodium ..

ตลาดโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ทั่วโลก Global Sodium-Ion Battery Market แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามการใช้งาน ได้แก่ การขนส่ง Transportation และการจัดเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ Stationary Energy Storage .. ตลาดแบตเตอรี่โซเดียมไอออนทั่วโลก Worldwide Sodium-Ion Batteries Market ถูกครอบงำโดยการจัดเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ ในปี 2565 และคาดว่าการครอบงำนี้จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาคาดการณ์ทั้งหมด .. แหล่งพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Sources เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และลม Solar & Wind กำลังผลิตพลังงานได้มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการจัดเก็บพลังงาน Energy Storage จึงมีความสำคัญต่อการรักษาแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าให้คงที่ Maintaining a Steady Supply of Electricity ..

ระบบจัดเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ Stationary Energy Storage System สามารถจัดเก็บพลังงานเมื่อไม่จำเป็น และปล่อยคายกำลังไฟฟ้าเมื่อต้องการ โดยทั่วไปจะพบชุดแบตเตอรี่ พร้อมด้วยระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ อินเวอร์เตอร์ และระบบการจัดการความร้อนในระบบกักเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ .. ต้นทุนวงจรชีวิตสำหรับการใช้งานอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบอยู่กับที่ Life Cycle Costs for Stationary Storage Applications จะมีลักษณะภาระงานที่ซับซ้อนผันผวนเช่นเดียวกับโคร่งข่ายระบบสายส่ง Grid-Scale Load หรือการจัดเก็บที่บ้านตามมิเตอร์ หรือระบบจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน Fluctuating Renewable Energy or Behind the Meter Home Storage จะต้องได้รับการจัดการให้มีราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าข้อจำกัดความหนาแน่นของพลังงานเชิงปริมาตรจะเข้มงวดน้อยกว่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ตาม ..

เนื่องจากข้อได้เปรียบโดยธรรมชาติของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries การนำแหล่งพลังงานที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น พลังงานลม และแสงอาทิตย์ Wind & Solar Energy มาใช้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนความนิยมที่เพิ่มขึ้นของยานพาหนะไฟฟ้าความเร็วต่ำ Low-Speed Electric Vehicles เช่น รถลากไฟฟ้า e-Rickshaws และจักรยานไฟฟ้า e-Bikes จึงเป็นตลาดของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ดี รวมทั้งคาดหมายได้ว่า ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries กำลังจะเข้ามาแทนที่ลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries แม้บนยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs มาตรฐานจากนี้ไปในตลาด .. อย่างไรก็ตามในประเด็นตลาดจัดเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ Stationary Energy Storage System Market นั้น สถาบันแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปอินเดีย National Institution for Transforming India คาดการณ์ว่า ภายในปี 2573 ความต้องการชุดแบตเตอรี่จัดเก็บบนโครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้าของอินเดียจะสูงได้ถึง 260 GWh ..

ปัจจุบัน ตลาดโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Market for Sodium-Ion Batteries ได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการยานพาหนะไฟฟ้า Demand for Electric Vehicles : EVs ที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการใช้เชื้อเพลิง Reduce Carbon Emissions from Fuel Consumption มีการผลักดันอย่างมากต่อการขนส่งที่ใช้กำลังไฟฟ้า Electrifying Transportation เป็นหลักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ..

นอกจากความต้องการยานพาหนะไฟฟ้า Demand for Electric Vehicles : EVs แล้ว ตลาดโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ทั่วโลก Global Sodium-Ion Battery Market ยังได้รับแรงผลักดันจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของตัวมันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอิเล็กทรอนิกส์ Electronics Sector .. เมื่อเปรียบเทียบกับลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries : LIBs ที่มีราคาแพงกว่า โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs คือ ตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากโซเดียม Sodium : 11Na เป็นโลหะ Metal ที่มีอยู่มากมาย และเข้าถึงได้ซึ่งพบได้บนเปลือกโลก Earth’s Crust .. ราคาของแคโทด และอิเล็กโทรไลต์ Price of the Cathode as well as Electrolyte ลดลงเหลือประมาณ 50% ของต้นทุนของเซลล์ทั้งเซลล์ เนื่องจากมีโซเดียมเพียงพอ จึงช่วยลดต้นทุนของแบตเตอรี่โดยรวม Reducing the Cost of the Battery as a Whole ได้นั่นเอง ..

ขณะนี้ การผลิตโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs เพิ่มขึ้นด้วยความเร่ง เนื่องจากทรัพยากรลิเธี่ยมลดลง Reduction of Lithium : 3Li Resources และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนผลิต และการขุดลิเธี่ยม Processing & Mining Lithium .. อาจเป็นไปได้ที่จะแปรรูปสารประกอบที่มีโซเดียม Sodium-Based Compounds โดยใช้เครื่องจักรเดียวกับที่ใช้ในวัสดุลิเธี่ยมไอออน Lithium-Ion Materials และทำให้การเปลี่ยนไปใช้โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Transition to Sodium-Ion Batteries นั้น ง่ายขึ้นสำหรับผู้ผลิต .. ความทนทานในระยะยาวของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Long-Term Durability of Sodium-Ion Batteries ได้รับอิทธิพลจากโลหะโซเดียมที่มีอยู่ Availability of Sodium Metal ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการแหล่งจ่ายกำลังไฟที่เชื่อถือได้ที่เพิ่มขึ้นของตลาด ..

สรุปส่งท้าย ..

โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs or SIBs คือ แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟซ้ำได้ชนิดหนึ่งที่คล้ายคลึงแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน Lithium -Ion Batteries แต่ใช้โซเดียมไอออน Sodium Ions : Na+ เป็นตัวนำพาประจุ ..

หลักการทำงาน และโครงสร้างเซลล์ของแบตเตอรี่ Cell Construction เกือบจะเหมือนกันกับแบตเตอรี่ประเภทลิเธี่ยมไอออน Lithium-Ion Battery Types ที่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ปัจจุบัน แต่จะใช้สารประกอบโซเดียม Sodium Compounds แทนสารประกอบลิเธี่ยม Lithium Compounds ..

การเปรียบเทียบด้านราคา พบว่า เซลล์ Na-Ion Cells จะมีความอ่อนไหวน้อยกว่าสำหรับต้นทุนวัสดุในตลาดที่เพิ่มขึ้นจากลิเธี่ยม Lithium : 3Li, โคบอลต์ Cobalt : 27Co และนิกเกิล Nickel : 28Ni .. หากราคาวัสดุทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10% ต้นทุนวัสดุของเซลล์ Na-Ion Cells จะเพิ่มขึ้นเพียง 0.8% ในขณะที่ต้นทุน LFP Batteries และ NMC 532 Batteries จะเพิ่มขึ้น 3.2% และ 4.6% ตามลำดับ ..

โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs ได้รับการคาดหมายว่าจะเข้ามาแทนที่ตลาด Lithium Iron Phosphate : LFP บางส่วนในรถยนต์ไฟฟ้า และระบบจัดเก็บพลังงานที่สูงแตะระดับถึง 20 GWh ภายในปี 2573 .. การประหยัดต้นทุนนั้น เหลือเชื่อมาก .. ทั้งนี้การคำนวณต้นทุนการผลิตขั้นต้น พบว่าการผลิตเซลล์ Na-Ion Cells ขนาดรวม 1 GWh จะช่วยประหยัดได้มากถึง 41% ของค่าใช้จ่ายวัสดุ เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ Lithium Iron Phosphate : LFP Cells ..

ภายในปี 2573 การผลิตโซเดียมเซลล์ Na-Ion Cells สำหรับความต้องการชุดโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs จะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานวัสดุอื่นๆ ไปพร้อมด้วย ได้แก่ อะลูมิเนียม Aluminium : 13Al, โซเดียม Sodium : 11Na และ Hard Carbon : C ได้มากกว่า 82 KT ซึ่งถือเป็นการขยายตลาดเฉพาะที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับการผลิตลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries ในตลาด ..

คาดหมายได้ว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้ NIBs เป็นแหล่งพลังงาน ในขณะที่พวกเขายังคงขยายกำลังการผลิตโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs และเทคโนโลยีโซเดียมไอออน Sodium-Ion Technology ยังคงได้รับปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง ..

การกระจายความหลากหลายทางไฟฟ้าเคมีของชุดแบตเตอรี่ Diversification in Battery Chemistries จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicles : EVs Industry ..

เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ และยานยนต์ คาดหวังว่าจะสามารถผลิตรถยนต์ได้มากขึ้นโดยใช้โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries เนื่องจากกำลังการผลิตที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ห่วงโซ่อุปทานก่อตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง และเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงความหนาแน่นของพลังงาน Energy Density ให้สูงขึ้นไปพร้อมด้วย ..

เป็นที่แน่นอนว่า โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ความปลอดภัยที่ดีขึ้น และห่วงโซ่อุปทานที่เหนือกว่าแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน Lithium-Ion Batteries เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปสู่การผลิตจำนวนมากต่อไป ..

Northvolt in New Sodium-Ion Battery Breakthrough / Sodium-Ion Batteries are Seen as a Cheaper & Safer Alternative to the Lithium-Based Batteries Widely Used for Energy Storage, as They Work Better at Both Very High & Low Temperatures | Credit : FT/Northvolt

แม้ว่าจะไม่ได้คาดหวังว่า โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ NIBs จะแซงหน้าลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ LIBs ในระยะสั้นถึงปานกลาง แต่แบตเตอรี่ที่ใช้โซเดียม Sodium-Based Batteries นั้น มีศักยภาพที่จะเสริมแบตเตอรี่ที่ใช้ลิเธี่ยม Lithium-Based Batteries ลดการพึ่งพาวัสดุชนิดเดียว และบรรเทาแรงกดดันบางส่วนในห่วงโซ่อุปทานวัสดุลิเธี่ยม และแบตเตอรี่ Lithium & Battery Material Supply Chains ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นไปเพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียว Green Energy Transition นั่นเอง ..

หากโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries สามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาด Market Share จากลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries ได้ ก็จะช่วยลดแรงกดดันต่อการจัดหาแร่ธาตุที่สำคัญได้ โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก .. เมื่อมองไปข้างหน้า เชื่อว่า ความหลากหลายในไฟฟ้าเคมีของชุดแบตเตอรี่บนยานยนต์ไฟฟ้า Diversification in EV Battery Chemistries จะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านยานยนต์ไฟฟ้า EV Transition ที่ประสบความสำเร็จได้จากนี้ไป ..

ปัจจุบัน มากกว่า 80% ของแร่ธาตุลิเธี่ยม Lithium 3Li ทั่วโลกอยู่ในประเทศชิลี ออสเตรเลีย อาเจนติน่า และจีน .. เทคโนโลยีในปัจจุบันยังต้องพึ่งพาแร่โคบอลต์ Cobalt : 27CO ด้วยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพบมากในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พวกมัน คือ แร่ธาตุโลหะหายากราคาแพง .. ด้วยเหตุนี้ การปรากฏตัวของโซเดียมไอออนแบตเตอรี่ Sodium-Ion Batteries : NIBs รวมถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของพวกมันจนถึงปัจจุบัน จึงกลายเป็นข้อไขใหม่ หรือตัวพลิกเกม Game-Changer ด้วยต้นทุนราคาชุดแบตเตอรี่เคมีไฟฟ้าที่ลดลงอย่างน้อยเกือบครึ่งหนึ่งสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และระบบจัดเก็บพลังงานขนาดต่างๆ ในอนาคต เมื่อเทียบกับต้นทุนลิเธี่ยมไอออนแบตเตอรี่ Lithium-Ion Batteries ที่มีราคาแพงกว่ามาก เพื่อให้การใช้แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy เป็นหลักในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของมนุษยชาติแทนที่แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Energy สู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero ให้บรรลุความสำเร็จโดยเร็วได้ในที่สุด ..

……………………………………

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Sodium Batteries: The Technology of the Future | Flash Battery :-

How Sodium Could Change the Game for Batteries | MIT :-

https://www.technologyreview.com/2023/05/11/1072865/how-sodium-could-change-the-game-for-batteries/

Sweden’s Northvolt Makes Breakthrough in Sodium – Ion Battery Technology | Verdict Media :-

https://www.power-technology.com/news/northvolt-makes-sodium-ion-battery-breakthrough/?cf-view&cf-closed

Can Sodium – Ion Batteries Replace Lithium – Ion Ones? | ING Bank N.V. :-

https://think.ing.com/articles/can-sodium-ion-batteries-replace-lithium-ion-batteries/

Sodium – Ion Batteries Prove to be Resource – Efficient | Glacier Media Group :-

https://www.mining.com/sodium-ion-batteries-prove-to-be-resource-efficient/

The Global Sodium – Ion Battery Market | Precedence Research :-

https://www.precedenceresearch.com/sodium-ion-batteries-market

First Rock Salt – Based Sodium – Ion Battery Factory in Thailand | Nxpo :-

https://www.nxpo.or.th/th/en/22729/

New Battery Technologies That Could Change Everything :-

https://photos.app.goo.gl/fr4TAJbn8HB4tZny8

Sodium – Ion Batteries : Cost 50% Less Than The Cheapest Li – ion Electric Car Battery :-

https://photos.app.goo.gl/rRRiGEEVQxyxzMFt5

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img