วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTSPlant-Based Plastic พลาสติกจากพืช หรือที่เรียกว่า พลาสติกชีวภาพ
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Plant-Based Plastic พลาสติกจากพืช หรือที่เรียกว่า พลาสติกชีวภาพ

Plant-Based Plastic also Known as Bioplastic or Biobased Plastic

“….ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ Biodegradability อาจนำไปสู่จุดจบของชีวิตในการใช้งานบางอย่าง…”

พลาสติกจากพืช Plant-Based Plastics หรือ พลาสติกชีวภาพ Bioplastics คือ วัสดุพลาสติก Plastic Materials ที่ผลิตจากแหล่งชีวมวลหมุนเวียน Renewable Biomass Sources เช่น ไขมัน และน้ำมันพืช Vegetable Fats & Oils, แป้งข้าวโพด Corn Starch, ฟาง Straw, เศษไม้ Woodchips, ขี้เลื่อย Sawdust, เศษอาหารรีไซเคิล Recycled Food Waste เป็นต้น .. พลาสติกชีวภาพ Bioplastics บางชนิด ได้มาจากการแปรรูปโดยตรงจากพอลิเมอร์ชีวภาพตามธรรมชาติ Natural Biopolymers ได้แก่ พอลิแซ็กคาไรด์ Polysaccharides เช่น แป้ง Starch, เซลลูโลส Cellulose, ไคโตซาน Chitosan และอัลจิเนต Alginate รวมทั้งโปรตีน เช่น โปรตีนจากถั่วเหลือง Soy Protein, กลูเตน Gluten และเจลาติน Gelatin เป็นต้นด้วย .. ในขณะที่สารอื่น ๆ สังเคราะห์ทางเคมีจากอนุพันธ์ของน้ำตาล เช่น กรดแลกติก Lactic Acid และรวมทั้งน้ำมัน และไขมันจากพืชหรือสัตว์ Oils & Fats from Either Plants or Animals หรือสร้างขึ้นทางชีวภาพ โดยการหมักน้ำตาล หรือไขมัน Fermentation of Sugars or Lipids ..

ในทางตรงกันข้าม พลาสติกทั่วไป Common Plastics เช่น พลาสติกเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil-Fuel Plastics หรือที่เรียกว่า พอลิเมอร์จากปิโตร Petro-Based Polymers นั้น ได้มาจากปิโตรเลียม Petroleum หรือก๊าซธรรมชาติ Natural Gas ..

Plant – Based Bioplastics | Credit : European Bioplastics

ข้อดีสุดยอดของพลาสติกชีวภาพ Bioplastics คือ ความเป็นอิสระจากวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels as a Raw Materials ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอทั่วโลก Finite & Globally Unevenly Distributed Resource ซึ่งเชื่อมโยงกับการเมืองของปิโตรเลียม Petroleum Politics และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรง Serious Environmental Impacts .. การศึกษาวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต Life Cycle Analysis Studies แสดงให้เห็นว่า พลาสติกชีวภาพ Bioplastics บางชนิด สามารถผลิตขึ้นได้โดยมีปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ Carbon Footprint ต่ำกว่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มาจากฟอสซิล เช่น เมื่อนำชีวมวล Biomass ไปใช้เป็นวัตถุดิบ และสำหรับการผลิตพลังงานด้วย .. อย่างไรก็ตาม กระบวนการของพลาสติกชีวภาพ Bioplastics’ Processes อื่น ๆ นั้น บางกรณีอาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่า และส่งผลให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ Carbon Footprint ที่สูงกว่าพลาสติกจากฟอสซิล Fossil Plastics แต่ก็ยังถือว่า กระบวนการของพลาสติกชีวภาพ Bioplastics’ Processes จากชีวมวลที่เป็นพืช Plant-Based Biomass เหล่านี้ ก็ยังคงตั้งอยู่บนแนวคิดคาร์บอนเป็นกลาง Carbon Neutrality ..

Plant – Based Bioplastics | Credit : European Bioplastics

ความแตกต่างระหว่างพลาสติกที่ไม่มีฟอสซิล หรือพลาสติกชีวภาพ Non-Fossil-Based Bioplastic และพลาสติกจากฟอสซิล Fossil-Based Plastic นั้น มีความเกี่ยวข้องกันในวงจำกัด เนื่องจากวัสดุต่างๆ เช่น ปิโตรเลียมนั้น เป็นเพียงมวลชีวภาพที่เกิดจากฟอสซิลเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ พลาสติกประเภทใดก็ตามที่ย่อยสลายได้ หรือย่อยสลายไม่ได้ จึงขึ้นอยู่กับโครงสร้างโมเลกุลของพลาสติก Molecular Structure นั้นๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าชีวมวลที่เป็นวัตถุดิบ Biomass Constituting the Raw Material นั้น เป็นฟอสซิล Fossils หรือไม่ มีทั้งพลาสติกชีวภาพที่ทนทาน เช่น Bio-PET หรือ Biopolyethylene Terephthalate และพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ เช่น Polylactic Acid, Polybutylene Succinate หรือ Polyhydroxyalkanoates มีอยู่ ..

พลาสติกชีวภาพ Bioplastics จะต้องรีไซเคิลเช่นเดียวกับพลาสติกจากฟอสซิล Fossil-Based Plastics เพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะจากพลาสติก Plastic Pollution .. พลาสติกชีวภาพ เช่น โพลิเอทิลีนชีวภาพ Biopolyethylene : Bio-PET เข้าได้ดีกับกระแสการรีไซเคิล Recycling ที่มีอยู่ด้วยการนำไปรีไซเคิลเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% .. ในทางกลับกัน การรีไซเคิลพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในกระแสการรีไซเคิลปัจจุบัน ทำให้เกิดความท้าทายเพิ่มเติม เนื่องจากอาจเพิ่มต้นทุนในการคัดแยก และลดผลผลิต รวมทั้งคุณภาพของพลาสติกรีไซเคิล .. อย่างไรก็ตาม การย่อยสลายทางชีวภาพไม่ได้เป็นเพียงแนวทางการกำจัดที่สิ้นสุดอายุการใช้งานที่ยอมรับได้สำหรับพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ และการรีไซเคิลเชิงกล และทางเคมี มักเป็นทางเลือกที่ต้องการจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญยิ่งด้วยเช่นกัน ..

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ Biodegradability อาจนำไปสู่จุดจบของชีวิตในการใช้งานบางอย่าง เช่น วัสดุคลุมดินทางการเกษตร แต่แนวคิดของการย่อยสลายทางชีวภาพไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่หลายคนเชื่อ ความไวต่อการย่อยสลายทางชีวภาพนั้น ขึ้นอยู่กับโครงสร้างแกนหลักทางเคมีของพอลิเมอร์ Chemical Backbone Structure of the Polymer และพลาสติกชีวภาพ Bioplastics แต่ละชนิดก็มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าพลาสติกชีวภาพในสิ่งแวดล้อมจะสลายตัวอย่างง่ายดาย ในทางกลับกัน พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ Biodegradable Plastics ยังสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ได้เช่นกัน ..

สิ่งที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับพลาสติกจากพืช Knowledge on Plant-Based Plastic ..

เราทุกคนทราบดีว่า ขยะพลาสติก Plastic Wastes นั้น คือ วิกฤตระดับโลก Global Crisis แต่พวกเราทั้งหลายนึกถึงที่มาของพลาสติกเหล่านี้บ่อยครั้งแค่ไหน รวมทั้งจะต้องบริหารจัดการพวกมันอย่างไรจึงจะเหมาะสมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลายเป็นประเด็น และโอกาสทางธุรกิจสีเขียว ..

ในปัจจุบัน บรรดาพลาสติกใหม่ทั้งหมด All New Plastic นั้น 99% ทำขึ้นมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels เช่น น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ Oil & Natural Gas .. หมายความว่า พลาสติก Plastics ที่ใช้งานกันทุกวันนี้ เริ่มสร้างขยะให้กับโลกของเรามานานก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นวิกฤตพลาสติก Plastic Crisis ด้วยซ้ำไป .. ตั้งแต่เริ่มกระบวนผลิต พลาสติกทั่วไป Conventional Plastics เหล่านี้ มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change, ที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม Degrading Habitats และคุกคามชุมชนของมนุษยชาติ Threatening Communities ไปทั่วโลก ..

การลด การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิลพลาสติก Reducing, Reusing & Recycling Plastics คือ ขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญในการจัดการกับวิกฤตพลาสติก Plastic Crisis แต่เราอาจไม่สามารถพึ่งพากลวิธีเหล่านี้เพียงอย่างเดียว มนุษย์ยังคงต้องการพลาสติกใหม่เสมอ เพื่อเติมเต็มความต้องการด้านสุขภาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย และที่สำคัญ พลาสติกใหม่จากนี้ไปนั้น ไม่จำเป็นต้องทำขึ้นจากเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels อีกต่อไปแล้ว ..

พลาสติกจากพืช Plant-Based Plastics หรือที่เรียกว่าพลาสติกชีวภาพ Bioplastics มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สาหร่าย Algae, อ้อย Sugarcane หรือน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว Used Cooking Oil ซึ่งพวกมัน สามารถลดผลกระทบจากการผลิตพลาสติกเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuels ได้ .. อย่างไรก็ตาม พลาสติกจากพืช Plant – Based Plastics ต้องได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความยืดหยุ่นทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจทั่วทั้งระบบนิเวศ และชุมชน กว่าทศวรรษที่แล้ว World Wide Fund for Nature : WWF ตระหนักว่า พลาสติกจากพืช Plant-Based Plastics และการจัดหาพวกมัน คือ ประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย Habitats, สัตว์ป่า Wildlife และผู้คน People ที่มุ่งมั่นที่จะปกป้อง ดังนั้น การพัฒนาความรู้ในประเด็นที่สำคัญ และซับซ้อนนี้ จึงกลายเป็นความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าพลาสติกจากพืช Plant-Based Plastics จะมีศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติ และผู้คน Potential to Benefit Nature & People ได้อย่างเหมาะสมที่สุดในอนาคตจากนี้ไป ..

ปัจจุบันมีการผลิตพลาสติกมากกว่า 18 ล้านล้านปอนด์ และพลาสติก 18 พันล้านปอนด์ไหลลงสู่มหาสมุทรในทุก ๆ ปี พวกมันทำลายสัตว์ทะเลที่เราหวงแหน และปลาบนโตะอาหารของเรา มันปรากฏในเกลือแกง Table Salt ที่เราใช้ และพบได้ในร่างกายของเราด้วยซ้ำ ..

เมื่อการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้พลาสติกจำนวนมากเริ่มกระจ่างขึ้น ผู้บริโภค และผู้ผลิตต่างต้องดิ้นรนหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากวัสดุที่มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง และพลาสติกชีวภาพ Bioplastics ก็ได้กลายเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพ ..

ข้อมูลการศึกษาวิจัยมากมาย ชี้ให้เห็นว่า ประมาณ 8% ของน้ำมันในโลก ถูกใช้เพื่อผลิตพลาสติก และการส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพ มีแนวโน้มน้าวที่จะลดการใช้พลาสติกจากฟอสซิล Fossil-Based Plastics ลงได้ ซึ่งคือ ประโยชน์หลัก และขณะที่พวกมันย่อยสลาย พลาสติกชีวภาพ Bioplastics จากพืช จะลดการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยลง เพราะพวกมันเพียงแค่คืนคาร์บอนที่พืชดูดเข้าไปในขณะที่เติบโต แทนที่จะปล่อยคาร์บอนที่เคยถูกขังอยู่ใต้ดินมาก่อนหลายล้านปีในรูปของน้ำมัน Form of Oil ..

อย่างไรก็ตาม นั่นอาจยังไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด การศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก University of Pittsburgh พบปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชสำหรับพลาสติกชีวภาพมาพร้อมด้วยเช่นกัน .. มลพิษจากปุ๋ย และความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากรในการใช้ที่ดิน เพื่อผลิตเชื้อเพลิงพลังงานชีวภาพ Bioenergy และพลาสติกชีวภาพ Bioplastics แทนที่การผลิตอาหารนั้น คือ ประเด็นปัญหาน็

เช่น การใช้พลาสติกจากข้าวโพดแทนที่จะนำมาเป็นอาหาร กลายเป็นข้อถกเถียงหลักว่า ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างไรในขณะที่โลกขาดแคลนอาหารมากขึ้น เป็นต้น ..

ทั้งนี้ คุณค่าอื่นๆ คือ ชีวมวลจากพืช Plant Biomass สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ .. Bio-Based Plasticsกำลังเติบโตขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว .. น้ำมัน Oil อาจเป็นการเมืองในระดับภูมิรัฐศาสตร์โลก Global & Regions Geopolitics และรวมศูนย์ หากแต่พลาสติกชีวภาพนั้น ต่างออกไป พวกมัน สนับสนุนเศรษฐกิจการเกษตรในชนบท Bioplastics Support a Rural, Agrarian Economy รูปแบบกระจาย ..

ในช่วงปีที่ผ่านมา และเกือบหนึ่งทศวรรษหลังจากการประชุมครั้งแรกของกลุ่ม Bioplastic Feedstock Alliance : BFA ได้ดำเนินการปรับปรุงวิธีการอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อผนวกรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และแนวทางใหม่ล่าสุด .. การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน และภายนอก ได้ช่วยให้ผู้ผลิต เข้าใจประเด็นสำคัญ และขั้นตอนต่อไปได้ชัดเจนขึ้น ขณะที่พวกเขามองหาการนำพลาสติกจากพืชที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืน Sustainably Sourced Plant-Based Plastics เพื่อมาใช้ในกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ระยะยาว Long-Term Packaging Strategy ..

วิธีการที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดนั้น ประกอบไปด้วยแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการพิจารณา และการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อต่างๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร Food Security, สิทธิแรงงาน Labor Rights และความปลอดภัย Safety พร้อมด้วยข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อสภาพอากาศ Climate Impact, ความยืดหยุ่น Resilience, ความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity และอื่นๆ .. นอกจากนี้ยังได้รับการปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพลาสติกจากพืชที่มีจำหน่ายจากวัตถุดิบตั้งต้น และภูมิสังคมซึ่งแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ Feedstocks & Geosocial ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งบนบก และในทะเล ..

การทบทวนวงจรชีวิตของพลาสติก เป็นความจำเป็น และคาดหมายว่า มนุษยชาติ จะสามารถเปลี่ยนจากพลาสติกเชื้อเพลิงฟอสซิล Shift Away from Fossil Fuels ไปเป็นพลาสติกรูปแบบใหม่ New Plastics ที่จะต้องผลิตขึ้นเพื่อสุขภาพ และความปลอดภัย Health & Safety ให้สำเร็จได้ในที่สุด .. การทำงานร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร และผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก เพื่อเร่งการเปลี่ยนจากปัจจัยการผลิตที่มาจากฟอสซิลไปเป็นพืช Shift from Fossil to Plant-Based Inputs จำเป็นต้องมีมุมมองแบบองค์รวมเพื่อละทิ้งเชื้อเพลิงฟอสซิลไว้เบื้องหลัง และมุ่งสู่พลาสติกชีวภาพจากพืช Plant-Based Bioplastics ซึ่งถือว่า พวกมันมาจากแหล่งที่มาที่ตั้งอยู่บนความรับผิดชอบทางสังคม Social Responsibly Sourced Plant-Based Plastics ..

ภูมิทัศน์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพลาสติกชีวภาพจากพืช Plant-Based Bioplastics และวัสดุชีวภาพ Biomaterials ..

ตั้งแต่น้ำตาล Sugar ไปถึง เมล็ดพืชขนาดเล็ก หรือ Flax Seed ที่นำไปผลิตเป็นเส้นใย ไปจนถึงสาหร่าย Algae ผู้ประกอบการ และบริษัทข้ามชาติ ต่างเร่งพัฒนาวิธีแก้ปัญหาขยะพลาสติก Plastic Waste ด้วยข้อไขจากพืช Plant-Based Solutions เพื่อลดการพึ่งพาพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว Single-Use Plastics ของโลก ..

Plant Based Bioplastics / Navigating the Fast-Changing Landscape of Bioplastics & Biomaterials | Credit : GreenBiz

ภาชนะบรรจุน้ำดื่มที่ผลิตขึ้นจากสาหร่าย Seaweed Pods that Hold Drinking Water, กล่องเก็บอาหารจากใบตอง Banana Leaves around Perishable Food หรือเคสอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจากแป้งข้าวโพด Electronic Device Cases from Corn Starch รวมทั้งผ้าอ้อมทำจากไม้ยูคาลิปตัส Diapers Made from Eucalyptus Wood เป็นต้นนั้น คือ สิ่งที่จะมาแทนที่พลาสติกฟอสซิล Fossil Plastics ..

บริษัทฯ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ที่ต้องการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อในปัจจุบันจากผู้บริโภค และผู้ค้าปลีก การหักล้างอำนาจควบคุมที่เข้ามา และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด กำลังดำเนินการตามแนวทางใหม่แต่ด้วยเทคโนโลยีค่อนข้างเก่าอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งลดการพึ่งพาพลาสติกจากปิโตรเลียม Petroleum-Based Plastics ของมนุษยชาติด้วยทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช Bioplastics that are Sourced from Plants ..

ขอบเขตของแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มีหลากหลายในกรอบกว้าง .. ในบางกรณี ส่วนใหญ่สำหรับการใช้งานที่เน้นไปที่บรรจุภัณฑ์ Packaging, สินค้าอุปโภคบริโภค Consumer Goods และวัสดุก่อสร้างบางประเภท Building Materials .. บริษัทฯ ต่าง ๆ กำลังมองหาวิธีที่สามารถเปลี่ยนพลาสติกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel-Based Plastics ไปเป็นวัสดุที่พบในธรรมชาติได้ทั้งหมด Entirely for Materials Found in Nature .. ในผลิตภัณฑ์จากพืช Plant-Based Products หลายชนิดนั้น วัสดุจากพืช แท้จริงแล้ว คือ รูปแบบหนึ่งของพลาสติกชีวภาพ Form of Bioplastic ..

วัสดุเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อคาร์บอนในสารประกอบที่มีคาร์บอนนั้น มาจากพืชมากกว่าน้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นจากข้าวโพดไปจนถึงน้ำตาล ข้าว และน้ำมันพืชแทน .. ในขณะที่พลาสติกชีวภาพส่วนใหญ่ มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint ต่ำกว่าพลาสติกทั่วไป Conventional Plastics แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่มากว่า การจัดหาจากพืชเหล่านี้ บางส่วนเปลี่ยนเส้นทางการผลิตอาหารหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีข้อโต้แย้งมากมายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่า พลาสติกชีวภาพบางชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือย่อยสลายได้ ซึ่งพวกมัน คือ ความท้าทายสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกรูปแบบใหม่ New Plastics ที่จะต้องผลิตขึ้นเพื่อสุขภาพ และความปลอดภัย Health & Safety ให้สำเร็จได้ในที่สุด ..

คาดการณ์ตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Bioplastics Market ..

อ้างถึงข้อมูลการสำรวจตลาดที่รวบรวมโดยสถาบันวิจัย Nova-Institute และ European Bioplastics รวมทั้งสมาคมอุตสาหกรรม Industry Association ชี้ให้เห็นว่า กำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Bioplastics Production Capacity คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2.11 ล้านเมตริกตัน ในปี 2561 เป็นประมาณ 2.62 ล้านเมตริกตัน ในปี 2566 นี้ ซึ่งยังเทียบไม่ได้กับพลาสติกจากปิโตรเลียม Petroleum-Based Plastics ที่ผลิตได้ประมาณ 335 ล้านเมตริกตันต่อปี .. ดังนั้น ในขณะที่ พลาสติกชีวภาพ Bioplastics มีสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของตลาดทั้งหมด แต่ก็ได้รับการคาดหมายว่า การเติบโตของพวกมันจะขยายตัว อยู่ที่ 20-30% ต่อปี .. ทั้งนี้ จากข้อมูลของบริษัทสำรวจตลาด พบว่า ตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Bioplastics Market มีมูลค่าตลาดมากกว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 และคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 14.92 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2566 ..

อย่างไรก็ตาม อ้างอิงข้อมูลตลาดของ Precedence Research พบว่า ขนาดธุรกิจในตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Bioplastics Market มีมูลค่า 12.42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565 และคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 63.55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2573 .. ทั้งนี้ คาดหมายว่า อัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Bioplastics Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 17.80% ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ ปี 2566-2575 ..

ความต้องการพลาสติกชีวภาพ Bioplastics ได้รับการคาดหมายว่าจะขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก 4% เป็น 40% ภายในสิ้นทศวรรษนี้ โดยเฉพาะ ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร Food Packaging Market และเครื่องดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพใช้ครั้งเดียว Single-Use Plastics ซึ่งในภูมิภาคเอเชีย คาดการณ์ไว้ว่า อัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ยสูงสุด อยู่ที่ค่า Compound Annual Growth Rate : CAGR 22% ..

โดยทั่วไป พลาสติก Plastics มีการใช้งานหลายอย่างตามความต้องการทางสังคม และชีวิตประจำวัน รวมทั้งในภาคการเกษตร และพืชสวนไปพร้อมด้วย เช่น ใช้ทำเรือนกระจก Greenhouses, ถังขยะ Bins, และถุงเก็บไซโล Silos Storage Gags .. เหนือสิ่งอื่นใด นอกจากนี้ ระบบการทำฟาร์มแบบกึ่งเร่งรัด และแบบเร่งรัดรูปแบบเดิม ยังรวมถึงการใช้ฟิล์มคลุมดินกับถุงป้องกันผลผลิตการเก็บเกี่ยว ซึ่งช่วยยับยั้งการพัฒนาของวัชพืช และปกป้องพืชผลจากยาฆ่าแมลง รวมถึงการจัดการความชื้นในดินเพื่อสร้างสภาพอากาศในระดับจุลภาคที่ดีต่อสุขภาพ ..

ในทางกลับกัน พลาสติกธรรมดา Conventional Plastic ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และยังคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมตลอดฤดูเก็บเกี่ยวนั้น เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศ และทำให้การเจริญเติบโตทางการเกษตร และผลผลิตลดลง เนื่องจากพลาสติก Plastics เหล่านี้ ป้องกันไม่ให้รากเข้าถึงน้ำ และสารอาหารในดิน จากปัญหาเหล่านี้ บริษัทฯ จำนวนมากที่สร้างสินค้าพลาสติกเพื่อการเกษตรได้ด้วยโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งทำขึ้นจากวัตถุดิบที่หมุนเวียน และยั่งยืน ซึ่งมีประโยชน์ทั้งในด้านเทคนิค และเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากการส่งเสริมการพัฒนาของพืชแล้ว พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ Biodegradable Plastics ยังสลายตัวในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ความต้องการพลาสติกชีวภาพจากพืช Plant-Based Bioplastics ดังกล่าว จึงเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการเกษตร และพืชสวน ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาดพลาสติกชีวภาพทั่วโลก Global Bioplastics Market Growth ตลอดทั้งปีที่คาดการณ์ไว้ ..

Plant – Based Bioplastics | Credit : GC / Bio Sure

พลาสติกชีวภาพจากพืช Plant-Based Bioplastics ถูกนำมาใช้ในบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น Flexible Packaging เนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Environmentally Friendly และย่อยสลายได้ง่าย Easily Degradable .. พลาสติกชีวภาพ Bioplastics ยังใช้ในฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร Food Packaging Films, กระดาษชำระ Toilet Paper, ผ้าอ้อม Diapers, ผ้าอนามัย Sanitary Towels Medications, ขวดเครื่องดื่ม Beverage Bottles, ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ Packaging Films รวมทั้งกระดาษแข็ง Cardboard และกระดาษเคลือบสำหรับห่ออาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น กระดาษเช็ดปาก Napkins, ทิชชู่ Tissues และกระดาษแข็งเคลือบไปจนถึงถ้วย และจาน Coated Cardboards to the Manufacture Cups & Plates เป็นต้น .. นอกจากนี้ ยังใช้ในบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น และหลวม เช่น พลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวโพด .. กรดโพลีแลกติก Polylactic Acid : PLA ส่วนใหญ่จะใช้ในบรรจุภัณฑ์อาหาร ในขณะที่โพลีเอทิลีนชีวภาพ Bio Polyethylene Terephthalate : PET และโพลีโพรพิลีนชีวภาพ Bio Polypropylene เป็นฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร Packaging Films ที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับบรรจุภัณฑ์ .. พลาสติกชีวภาพ Bioplastics ถูกนำมาใช้ในการผลิตถุงพลาสติก Plastic Bags มากขึ้น แทนที่ถุงพลาสติกแบบดั้งเดิมจากฟอสซิล Fossil Plastic Bags เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่เหนือชั้นกว่ามาก ..

สรุปส่งท้าย ..

การทำพลาสติกทดแทน Plastic Alternatives จากพืช หรือสิ่งมีชีวิตคล้ายพืช เช่น Algae Seaweed สร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ..

ด้วยความจริงซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึงนั้น คาดหมายได้ว่า ปิโตรเลียม Petroleum กำลังจะกลายเป็นอดีต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั้งหมดในตลาดกำลังจะหายไปในที่สุด ..

ปัจจุบัน นานาประเทศ เตรียมแผนงานยกเลิกการพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติ, Shale Gas & Oil และถ่านหิน ในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของพวกเขาด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastics ที่ให้ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน จะหายออกไปจากตลาดในพริบตา เนื่องด้วยพวกมัน คือ Byproduct ของกระบวนผลิตน้ำมัน ด้วยความจริงที่ว่า พลาสติกธรรมดาทั่วไป Conventional Plastics นั้น ผลิตขึ้นจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญอันหนึ่งในอุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ..

อย่างไรก็ตาม หาก ปิโตรเลียม Petroleum กำลังถูกแทนที่ด้วย แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และ พลังงานหมุนเวียน Renewable Energy หรือแม้แต่ พลังงานนิวเคลียร์ Nuclear Energy กลายเป็นจริง .. ปิโตรเคมี Petrochemical ก็กำลังถูกแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์จากชีวมวล Biomass Products ที่เป็นพลาสติกชีวภาพ Bioplastics ซึ่งย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่ายกว่าด้วยเช่นกัน ..

ขณะที่ นานาประเทศ เดินหน้ายกเลิกการพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel ที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติ, Shale Gas & Oil และถ่านหิน ในระบบเศรษฐกิจ และสังคมของพวกเขา และเมื่อผนวกกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธุรกิจพลังงานสะอาด ส่งผลให้ วัสดุทดแทน วัสดุหมุนเวียน Renewable Materials ตัวอย่างเช่น ความต้องการพลาสติกชีวภาพ Bioplastics ได้รับการคาดหมายว่าจะขยายตัวอย่างรวดเร็วจาก 4% เป็น 40% ภายในสิ้นทศวรรษนี้ โดยเฉพาะ ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร Food Packaging Market และเครื่องดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพใช้ครั้งเดียว Single-Use Plastics ซึ่งในภูมิภาคเอเชีย คาดการณ์ไว้ว่า อัตราการเติบโตต่อปีเฉลี่ยสูงสุด อยู่ที่ค่า Compound Annual Growth Rate : CAGR 22% ..

สำหรับประเทศไทย การผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน หรือก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มศักยภาพทางการผลิต เพื่อตอบรับนโยบาย บีซีจี โมเดล BCG Model Policy ซึ่งนับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่นักอุตสาหกรรมของไทย จะต้องเผชิญ รวมทั้งต้องปรับตัวเพื่อเข้าสู่การผลิตแห่งความยั่งยืนให้สำเร็จได้ในที่สุด ..

ในอดีตที่ผ่านมา พลาสติกชีวภาพจากพืช Plant-Based Bioplastics ของไทย ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร จากข้อจำกัดด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ และการผลักดันความต้องการของผู้บริโภคผ่านมาตรการภาครัฐ .. อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปสิ้นเชิง ถือเป็นโอกาสดีในการพัฒนาของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย .. กฎหมาย และข้อจำกัดการใช้พลาสติกปิโตรเคมีของบางประเทศพัฒนาแล้วได้รับการแก้ไขให้เข้มงวดมากขึ้น ทำให้ตลาดพลาสติกชีวภาพใน จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ กลายเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของไทย จากมาตรการยกเลิกใช้พลาสติกบางประเภท โดยมีมูลค่าตลาดส่งออกสูงถึง 16,697 ล้านบาทในปี 2562 และมีมูลค่า 19,107 ล้านบาท ในปี 2563 หรือหมายถึงตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของไทย เติบโตอย่างน้อย 14% ต่อปี และยังคงเติบโตต่อเนื่องต่อไปอย่างมั่นคง คาดว่า พลาสติกชีวภาพ จะเข้าไปทดแทนพลาสติกจากปิโตรเคมี จากนี้ไปอย่างน้อยประมาณ 30% ในตลาดเอเชียภายในปี 2567 .. และในปีปัจจุบัน 2566 นั้น ประเทศไทย ได้ทะยานขึ้นเป็นประเทศที่ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้จากพืช อยู่อันดับที่ 2 ของโลก .. ทั้งนี้ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย มีแนวโน้มขยายตัวด้วยความเร่ง หลังปี 2565 ได้สูงถึง 12.88% รวมทั้งคาดหมายได้ว่า ปี 2566 การส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพ จะเติบโตขึ้น 3-5% และนี่คือ โอกาสทางธุรกิจไทยที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ..

นโยบายภาครัฐ Bio-Circular-Green : BCG Model ของไทย คือ ส่วนหนึ่งของการเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ Bioeconomy อย่างจริงจัง เพื่อมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ส่งผลให้ประเทศไทย กลายเป็นผู้นำสำหรับการผลิต และจำหน่ายพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน .. และปัจจุบัน ประเทศไทย ได้ทะยานขึ้นเป็นประเทศที่ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้จากพืชใหญ่อันดับ 2 ของโลก เพราะไทยเองมีวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในฐานะชาติเกษตรกรรมชั้นนำของโลก โดยเฉพาะจากพืชน้ำมันในไร่ พื้นที่สวน สาหร่ายในแหล่งน้ำ หรือกากอ้อยที่มาจากโรงงานน้ำตาลในประเทศ ไปจนถึงวัตถุดิบ และของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย .. ซึ่งผลผลิตในไทยขณะนี้ จะมีพลาสติกชีวภาพ Bioplastic หลัก 2 ประเภท คือ ที่เป็น PLA หรือเม็ดพลาสติกชีวภาพ Bio Plastic Pellets ที่ผลิตขึ้นรูปเป็นสินค้าพลาสติกที่ย่อยสลายได้เอง และอีกส่วนของพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากพืช Plant-Based Plastics ที่บางตัวอาจไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% ..

นอกจากนี้ การที่ประเทศไทย มุ่งมั่นไปสู่แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยไปสู่พลาสติกชีวภาพนั้น ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าการเกษตรของไทยให้สูงขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะมีการซื้อขายกันอยู่ในราคาที่สูงกว่าพลาสติกธรรมดาถึง 3 เท่า อีกด้วย .. ทั้งนี้ พลาสติกชีวภาพ Bioplastics สามารถผลิตขึ้นได้จากพืชที่หลากหลาย Variety of Plants และสาหร่ายดิบ Raw Seaweeds แทนที่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เป็นพลาสติกรูปแบบดั้งเดิมทั้งหมดได้อย่างแน่นอน ไม่มีข้อสงสัย ..

From Seaweed to Plastics / Specimen of Bioplastic Made from Alginate | Credit : National University of Singapore

พลาสติกชีวภาพ Bioplastics หมายถึง พลาสติกที่ได้จากพืช  Plastics Derived from Plants or Plant-Based Plastics แต่ก็รวมถึงพลาสติกที่ได้จากสาหร่าย Algae & Seaweed ด้วย .. พวกมัน มีศักยภาพในการบรรเทาปัญหามลพิษในระยะยาว Long-Term Pollution Problems ที่เกิดจากขยะพลาสติก Plastic Waste ที่ผลิตขึ้นในปริมาณมหาศาลก่อนหน้านี้ ตั้งแต่กระบวนผลิตที่ปล่อยมลพิษน้อยกว่าซึ่งจะทำให้ภาวะโลกร้อนลดลงได้อย่างมาก ไปจนถึงความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ..

ทั้งนี้ แม้ว่าพลาสติกชีวภาพ Bioplastics จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม พลาสติกชีวภาพปัจจุบันมีราคาแพงกว่าพลาสติกมาตรฐานทั่วไป และอาจสร้างปัญหาความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่เกษตรกรรมได้ .. ดังนั้น การเลือกวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตพลาสติกชีวภาพ Bioplastics จึงเป็นประเด็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งส่งผลให้การวางแผนใช้ที่ดินสำหรับเกษตรสวนผสม และการบริหารจัดการของเหลือทิ้งจากการเกษตร รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในแหล่งน้ำ และในทะเล กลายเป็นข้อไข และคำตอบที่น่าสนใจในอนาคต ..

Plant – Based Bioplastics | Credit : European Bioplastics

คาดหมายได้ว่า พลาสติกชีวภาพจากพืช Plant-Based Bioplastics คือ อนาคตของเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy สำหรับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของผู้คนจากนี้ไป ..

ปัจจุบัน ประเทศไทย อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเป็นศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพระดับโลก และกำลังจะกลายเป็นผู้ผลิตชั้นนำทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ Bioplastics และเป็นแหล่งวัตถุดิบที่จำเป็น เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน .. ทั้งนี้ นอกจากประเทศไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรมชั้นนำของโลกซึ่งอุดมไปด้วยวัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นวัสดุชีวมวล Biomass ที่มากมายหลากหลายแล้ว ยังมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งชายฝั่งทะเลยาวไกล สภาพอากาศที่เหมาะสม จึงทำให้ประเทศไทย มีความพร้อม และเหมาะสมต่อการทำเกษตรที่หลากหลาย และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด สาหร่ายทะเล หรือการทำฟาร์มสาหร่าย Algae Seaweed Farms ในหลายพื้นที่ที่ปลอดภัยจากพายุรุนแรง และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ..

สถานที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างการเข้าถึงตลาดให้กับผู้บริโภคทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และทั่วโลก .. ไทย มีฝั่งทะเลยาวไกลคลื่นสงบ พื้นที่เกษตรกรรมกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งมีการนำนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐที่เข้มแข็งมาใช้เพื่อกระตุ้นการเติบโตในภาคส่วนนี้ ..

ปัจจัยเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางพลาสติกชีวภาพจากพืช Plant-Based Plastics ระดับโลก ซึ่งรวมถึงพลาสติกชีวภาพจากสาหร่าย Algae Seaweed Bioplastics ไปพร้อมด้วย อันหมายถึงโอกาสทางการค้าการลงทุน และการเติบโตของขนาดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสำหรับการบุกตลาดพลาสติกชีวภาพ Bioplastics Market ในอนาคตที่มั่นคงยั่งยืนให้สำเร็จได้ในที่สุด ..

…………………………

คอลัมน์ : Energy Key

by โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Growing our Knowledge on Plant – Based Plastic | World Wild Life :-

https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/growing-our-knowledge-on-plant-based-plastic#:~:text=Plant%2Dbased%20plastic%E2%80%94also%20known,the%20impacts%20of%20fossil%20fuels

What You Need to Know about Plant – Based Plastics | National Geographic :-

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/are-bioplastics-made-from-plants-better-for-environment-ocean-plastic

The Truth About Bioplastics :-

https://blogs.ei.columbia.edu/2017/12/13/the-truth-about-bioplastics/

Bioplastics / Are They Truly Better for the Environment? | National Geographic :-

https://www.nationalgeographic.com/environment/article/are-bioplastics-made-from-plants-better-for-environment-ocean-plastic

Are Bioplastics Better for the Environment than other Plastics | Ensia :-

24 Plant – Based Plastic Innovations | Trend Hunter Inc. :-

https://www.trendhunter.com/slideshow/plant-based-plastic

Plant – Based Plastics Can Make a Difference | the ASEAN Post :-

https://theaseanpost.com/article/plant-based-plastics-can-make-difference

What Impact Do Bio – Based Plastics Have on Agricultural Land? | Carbiolice :-

Facts on Bio – Based Plastics Made Simple | European Bioplastics :-

Bioplastics Market Size, Growth Report, Trends, 2023 – 2032 | Precedence Research :-

https://www.precedenceresearch.com/bioplastics-market

Plastics : Plastic Pollution | Microplastics | Reinventing Plastic & The Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances :-

https://photos.app.goo.gl/RjUtpAXNVBaa6qWbA

Bioplastics | Biodegradable & Compostable Plastic :-

https://photos.app.goo.gl/9zM2SG4vkEAPsrae6

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img