วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS“ฝ่ายความมั่นคง”....พร้อมรับมือ“ม็อบ” วันเลือกประธานสภาฯ
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“ฝ่ายความมั่นคง”….พร้อมรับมือ“ม็อบ” วันเลือกประธานสภาฯ

นับถอยหลังใกล้จะถึงวันเปิดประชุมสภาและเลือกประธานสภาฯ ด้านฝ่ายความมั่นคงไม่ห่วง เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มมวลชนมาหน้ารัฐสภา  

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ https:// thekey.news ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 17 มิ.ย.66 ใกล้จะถึงวันประกาศรายชื่อรับรอง ส.ส.เข้าสภากันแล้ว ต่อไปก็จะเป็น ขั้นตอนของการโหวตเลือกประธานสภาฯ ในวันนั้นจะมีกลุ่มมวลชนเดินทางมาหน้ารัฐสภา ทางฝ่ายความมั่นคงก็มีการเตรียมการและวางแผนดูแลความเรียบร้อยไว้แล้ว 

@@@……เริ่มข่าวกันด้วยข่าวดี เป็นการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการแพทย์ทหาร โดย พล.อ.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พ.อ.พูวิไล พูนสะหวัด รองหัวหน้ากรมเสนารักษ์ กรมใหญ่พลาธิการ กองทัพประชาชนลาว และคณะแพทย์ทหารกองทัพประชาชนลาว ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสการเดินทางมาแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการแพทย์ทหาร ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-15 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการแพทย์ทหารระหว่าง กองทัพไทย กับ กองทัพประชาชนลาว ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เป็นการดำเนินการตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (GBC)  ไทย-ลาว ครั้งที่ 27เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 มีกำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ 

@@@……กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารของทั้งสองกองทัพ เป็นการอนุรักษ์กำลังรบ ให้กำลังพลและครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่ของกรมแพทย์ทั้ง 3 เหล่าทัพ การศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเหล่าทัพในด้านการแพทย์สาขาต่างๆ การเรียนการสอนในวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลทหารและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนที่นั่งการศึกษาหลักสูตรทางการแพทย์ทหารระยะสั้น การประชุมวิชาการทั้งแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและทำงานวิชาการร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของการดำเนินงานความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารระหว่างกองทัพในห้วงที่ผ่านมา ทั้งยังจะดำรงการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการขยายความร่วมมือด้านการแพทย์ในสาขาอื่นๆ ต่อไป 

@@@……ที่กองบัญชาการกองทัพไทย…พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ให้การต้อนรับ พล.ท. Melvyn Ong (เมลวิน  ออง) ปลัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ พร้อมคณะ ซึ่งได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย เพื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลโท Melvyn Ong (เมลวิน  ออง) ปลัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ได้ร่วมในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ และเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพสิงคโปร์ 

@@@……จากนั้นได้เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้กองทัพทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกและประชุมแลกเปลี่ยนการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ การประชุมผู้นำสูงสุดอาเซียน การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร และแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพและผู้นำทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์และกระชับความสัมพันธ์ ให้มีความแน่นแฟ้นเกื้อกูลต่อการประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือต่อกันในอนาคต โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณ ปลัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมคำนับ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกันต่อไป

@@@……ไม่ได้หายไปไหน…พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 8-16 มิ.ย.2566 ตามคำเชิญของกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นภารกิจการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรกของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งกองทัพบกไทยและกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อันดีผ่านความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.หลี่ ช่างฝู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน และ พล.อ. ลี เฉียวหมิง ผู้บัญชาการทหารบกสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและความร่วมมือด้านการฝึกระหว่างสองกองทัพ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนที่นั่งการศึกษาในหลักสูตรระดับนักเรียนนายร้อยเสนาธิการ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งการฝึกร่วม/ผสม อาทิ การฝึกผสมหน่วยรบพิเศษ ไทย – จีน ภายใต้รหัส STRIKE รวมทั้งการจัดหายุทโธปกรณ์ต่างๆ 

@@@……ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารได้กล่าวถึงการพิจารณาจัดทำกรอบความร่วมมือ TOR และการขยายความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรด้านภาษา, การศึกษาทางทหาร, Cyber Security เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการหารือในความร่วมมืองานด้านความมั่นคงเพื่อเสถียรภาพและสันติสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนมีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยในห้วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

@@@……นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำกรุงปักกิ่งและเยือนสถานที่สำคัญของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนด้วย ทั้งนี้ราชอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างแน่นแฟ้นยาวนาน 48 ปี การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของผู้บัญชาการทหารบกในครั้งนี้ถือเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพ พร้อมสานต่อความร่วมมือในมิติด้านความมั่นคง การฝึกศึกษา ความร่วมมือในการส่งเสริมสันติภาพ เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของทั้งสองกองทัพไปสู่การพัฒนาภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

@@@……ที่กองทัพบก….พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการส่งมอบรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง จากหลวงพ่อปรีดา เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก จ.บึงกาฬ เพื่อมอบให้สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก เนื่องด้วย หลวงพ่อปรีดา ฉันทกโร (หลวงพ่อทุย) เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวก อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ได้มีเมตตาจิตเล็งเห็นความสำคัญของทหาร ว่าทหารเป็นผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตน สละชีวิตเพื่อปกป้องรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน พร้อมทั้งห่วงใยในชีวิต และสุขภาพของทหาร จึงดำริให้มีการสำรวจสภาพรถพยาบาล และความต้องการของโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบก

@@@……ปัจจุบัน รถพยาบาลในสังกัดกองทัพบกหลายแห่ง มีอายุการใช้งานมานานหลายปีมีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามภารกิจ และมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่กองทัพภาค โดยเฉพาะโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการทางการแพทย์ แก่หน่วยทหารที่ปฏิบัติงานราชการสนาม รวมถึงครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ความเมตตาสงเคราะห์ของหลวงพ่อ พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดหาและบริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง Advance Life  Support (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) จำนวน 23 คัน มูลค่ารวม 51,980,000 บาท ซึ่งได้เมตตาแบ่งมอบให้สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 1 คัน และโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก เพื่อใช้ในภารกิจของกองทัพ

@@@……พล.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านกำลังพล กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และ มณฑลทหารบกที่ 12 โดยมี พล.ต.เทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และ พล.ต.ไพรัช แก้วศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ให้การต้อนรับ โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้​รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านกำลังพลในห้วงปีผ่านมา และตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่สูญเสียจากการปฏิบัติราชการ และกำลังพลที่พิการทุพพลภาพและครอบครัว พร้อมทั้งมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 10,000 ชุดให้กับกองทัพภาคที่ 1 โดยมี พล.ต.สราวุธ ไชยสิทธิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ

@@@……​ในการนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เยี่ยมชมการประกอบอาชีพของกำลังพล ตามโครงการ มาตรา 35(3) และพบปะบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ตามโครงการ มาตรา 35 (7) ณ กองบังคับการ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ ณ โรงเลี้ยง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ จากนั้นเดินทางไปตรวจการดำเนินงานของโรงพยาบาล ค่ายจักรพงษ์ และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12

 ………………………………….

 คอลัมน์ :“Military Key”

 โดย.. “รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img