วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS‘ฝ่ายมั่นคง’ชี้‘ม็อบรุนแรง’ไม่น่าปลุกขึ้น
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

‘ฝ่ายมั่นคง’ชี้‘ม็อบรุนแรง’ไม่น่าปลุกขึ้น

ปิดฉากการฝึกผสมรหัส Hanuman Guardian 2023 อย่างชื่นมื่น เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐฯ ด้านหน่วย ร.112 พัน.1 เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมถึงยานเกราะ Stryker จากสนามฝึก จ.ลพบุรี กลับที่ตั้งหน่วยในพื้นที่ จ.ชลบุรี 

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ https:// thekey.news ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 22 ก.ค.66  สถานการณ์การเมืองยังคงร้อนแรงต่อไป ประเทศไทยก็ยังเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ไม่ได้ แต่คงไม่นานก็จะรู้แล้วว่า “ใคร” จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ฝ่ายความมั่นคงก็เฝ้าดูอยู่ห่างๆ แบบห่วงๆ 

FB / วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

@@@…….สำหรับสถานการณ์การเมืองเวลานี้ ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าติดตามการเลือกนายกรัฐมนตรี และการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลต่อไป ในฐานะฝ่ายบริหารของประทศของฝ่ายการเมืองในรัฐสภาฯอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดของฝ่ายการเมือง ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามกติกา หรือเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ผ่านการลงประชามติมาก่อนนานแล้วเหมือนกันทุกคน ทุกพรรค ไม่มีข้อยกเว้น .. ดังนั้น จึงมิใช่การกลั่นแกล้งใดๆ ตามที่มีการกล่าวอ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในการชุมนุมลงถนนผิดกฎหมายหวังใช้ความรุนแรงในลักษณะต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองกระจายไปทั่ว 

@@@…….อย่างไรก็ตาม หากบุคคลใดคิดว่าถูกละเมิด ก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไปจนถึงศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่ก็ไม่น่าจะเกิดผลอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เนื่องจากมติของรัฐสภาฯในการห้ามโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันตามข้อบังคบที่ 41 นั้น ถูกมองว่ามิได้ละเมิด หรือขัดรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเพียงกำหนดกรอบกว้างไว้เท่านั้น มิได้ระบุให้โหวตซ้ำ การวินิจฉัยของประธานรัฐสภาฯโดยใช้ดุลพินิจเสียอีกที่อาจถูกร้องสอบได้ด้วยซ้ำไป .. ดังนั้น ฝ่ายความมั่นคงจึงเชื่อว่า การระดมมวลชนจำนวนมากเพื่อก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง ไม่น่าจะปลุกขึ้นได้สำเร็จ เนื่องจากยังมีเงื่อนไขความชอบธรรมทางสังคมไม่เพียงพอ 

@@@…….นโยบายของบางพรรคการเมืองที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ คือ ประเด็นสำคัญหลักที่คนส่วนใหญ่ยอม รับไม่ได้ รวมทั้งยังมีนโยบายอื่น ๆ อีก ที่สุ่มเสี่ยงและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ.. บทเรียน และบทพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่าการเกณฑ์ทหาร และ กอ.รมน.คือ ระบบความมั่นคงที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อชาติบ้านเมืองด้วยการลงทุนที่ถูกที่สุด ดังนั้นการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และการยุบ กอ.รมน.จึงกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติซึ่งผู้คนที่มีความรู้ อีกมากมายไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงคาดว่า ภายใน 2-3 วันจากนี้ไป น่าจะเห็นแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลโดยฝ่ายการเมืองในรัฐสภาฯ ที่ชัดเจนยิ่งข้ึน 

@@@…….สําหรับ กลุ่มปฏิกิริยาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาฯ-บนถนน ยังคงพยายามปลุกกระแสการชุมนุมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อต่อต้านการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมา รวมทั้งกดดัน สว.อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงคาดว่า จํานวนมวลชนไม่น่าจะแตกต่างไปจากที่ผ่านมามากนัก แต่มีความเป็นไปได้ว่าในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัย อาจมีการจัดกิจกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายความมั่นคงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุการณ์รุนแรง หรือการปะทะกันบนท้องถนนได้ทันการณ์หากได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงของชาติ ก็จะได้รับการประกัน 

@@@……เยือนบรูไน….พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) และคณะ เดินทางเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 14-17 ก.ค. 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น The Most Exalted Order of Paduka Keberanian Laila Terbilang (D.P.K.T) จากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะได้เข้าร่วมพิธีสวนสนาม รักษาพระองค์ ซึ่งทางกองทัพบรูไนได้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 77 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีฯ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น The Most Exalted Order of Paduka Keberanian Laila Terbilang (D.P.K.T) จากสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่สูงสุดในพระราชพิธีฯ ที่มอบให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบรูไนและกองทัพมิตรประเทศ

@@@……จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้รับเกียรติให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฯ และสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไน และได้เข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ณ Royal Banqueting Hall ในพระราช วังนูรูล อิมาน ซึ่งเป็นงานเลี้ยงรับรองที่สมเด็จพระราชาธิบดีฯ พระราชทานเลี้ยงให้แก่ราชอาคันตุกะ และข้าราชการประเทศบรูไนด้วย สำหรับ การเดินทางเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) อย่างเป็นทางการ ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ในครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพบรูไนให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกันต่อไป

@@@……กองบัญชาการกองทัพไทย…..พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. Yudo  Margono ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย ซึ่งเข้าเยี่ยมคำนับเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพไทย โดย พล.ร.อ. Yudo  Margono ได้ร่วมในพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ. เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย กับกองทัพอินโดนีเซีย โดยการเข้าเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์อันดีของทั้งสองประเทศ และเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดความร่วมมืออันดี และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับกองทัพและระดับประเทศของทั้งสองฝ่ายต่อไป

@@@……ที่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก เป็นประธานร่วมกับพล.ท.เจมส์ บี จาร์ราด รองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ในพิธีปิดการฝึกผสมรหัส Hanuman Guardian 2023 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ของกองทัพทั้งสองประเทศร่วมในพิธี โดย พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก กล่าวในพิธีปิดว่า การฝึกผสม Hanuman Guardian 2023 ถือเป็นครั้งที่ 12 เป็นโอกาสอันดีที่กำลังพลของทั้งสองกองทัพได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ยกระดับขีดความสามารถและความรู้ทั้งในด้านเทคนิคทางยุทธวิธี กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกสหรัฐอเมริกาและกองทัพบกไทยที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านวัฒนธรรมและความเข้าใจร่วมกันของกำลังพลทั้งสองฝ่าย การฝึกในครั้งนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านเทคนิคทางยุทธวิธีและระเบียบปฏิบัติ เพื่อพัฒนาไปสู่การปฏิบัติร่วมกันซึ่งครอบคลุมการรบผสมเหล่า การฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยยานเกราะ การฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยปืนใหญ่ การฝึกแลกเปลี่ยนของหน่วยช่าง การฝึกของหน่วยบินรวมทั้ง การฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ของหน่วยต่อต้านวัตถุระเบิด การฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยสุนัขทหาร และ การฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศในขณะที่ 

@@@…… ด้าน พล.ท.เจมส์ บี จาร์ราด รองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก กล่าวถึงความสำคัญของการฝึกผสมครั้งนี้เกิดจากมิตรภาพอย่างยาวนานระหว่างสองประเทศ นอกจากจะเป็นพื้นฐานของเสถียรภาพความมั่นคงในระดับภูมิภาคแล้ว ยังจะนำไปสู่ความต่อเนื่องใน การฝึกและความร่วมมือด้านอื่นๆ เพื่อให้กองทัพมีความสามารถและพร้อมรองรับภัยคุกคามในสถานการณ์โลก ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ก่อนพิธีปิด เสนาธิการการทหารบกและรองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของหน่วยยานเกราะสไตรเกอร์ ณ พื้นที่การฝึกเนิน 129 บ้านดีลัง ร่วมชมการยิงในพื้นที่เป้าหมาย และยุทธวิธีการรบผสมเหล่า 

@@@…… สำหรับการฝึกผสม Hanuman Guardian 2023 ในปีนี้จัดขึ้นในระหว่าง 10 ก.ค.- 22 ก.ค. 66 ณ พื้นที่ฝึก จ.ลพบุรี ซึ่งประกอบกำลังจาก กองทัพบกไทย และกองกำลัง ทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC) มีการแลกเปลี่ยนในหลากหลายรูปแบบ ถือเป็นความร่วมมือ และความสำเร็จอันงดงามในการพัฒนาทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยของกองทัพบกไทยและสหรัฐฯ ทั้งนี้ทางหน่วย ร.112 พัน.1 เตรียมทยอยเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมถึงยานเกราะ Stryker จากสนามฝึก จ.ลพบุรี กลับที่ตั้งหน่วยในพื้นที่ จ.ชลบุรี หลังจบการฝึกผสม Hanuman Guardian 23 โดยเริ่มเคลื่อนย้ายตั้งแต่วันที่ 20-23 ก.ค.66 ขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกด้านการจราจร

@@@……ที่กองทัพเรือ….พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบเงินจาก นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สำหรับสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ที่เริ่มทวีความรุนแรงตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลให้กำลังพลของกองทัพเรือต้องบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต ซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตของกำลังพลและครอบครัว แม้ว่ากองทัพเรือได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบกองทัพเรือแก่กำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว แต่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ด้วยเหตุข้างต้น 

@@@……กองทัพเรือจึงได้จัดตั้ง “กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ” เพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวของกองทัพเรือที่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติอย่างกล้าหาญดีเยี่ยม ทั้งนี้ กองทุนน้ำใจไทยฯ ได้ดำเนินการการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ยกตัวอย่างการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวจากกรณีล่าสุด เช่น กรณีเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล กรณีผู้บาดเจ็บทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเขตชายแดน เป็นต้น การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ สามารถบริจาคเงินได้ที่ บัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 115-2-17087-2 ชื่อบัญชี “เงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบ ทร.” โดยสามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 5557 

@@@……จัดกิจกรรมออกกำลังกาย….พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกำลังพล ครั้งที่ 2 ณ บริเวณลานหน้าอาคารกอง บัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง และการใช้เวลาในการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่พระราชวังเดิม และ วังนันทอุทยานร่วมงาน ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, การฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR), การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีเพื่อให้ค่าดัชนีมวลกายได้มาตรฐาน (BMI), การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้บาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา, สถานี navy physical readiness test, การสาธิตการช่วยหลือผู้ป่วย heatstroke เป็นต้น โดยเป็นไปตามนโยบาย พล.ร.อ. เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการส่งเสริมสุขภาพให้กำลังพลของกองทัพเรือมีร่างกายแข็งแรง และจัดให้มีการวิ่งแข่งขันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้งหรือตามโอกาสอันควร

 ………………………………….

 คอลัมน์ “Military Key”

 โดย “รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img