วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS“ฝ่ายความมั่นคง”ยืนยัน“กอ.รมน.” ยังคงมี“ความสำคัญที่ขาดไม่ได้”
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“ฝ่ายความมั่นคง”ยืนยัน“กอ.รมน.” ยังคงมี“ความสำคัญที่ขาดไม่ได้”

ผบ.ทบ.เรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง  มอบแนวทางให้หน่วยรับผิดชอบเพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจกำลังพลในการรับราชการต่อในกองทัพบก

@@@…….สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “Military Key” ทางเว็บไซต์ https:// thekey.news ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่  4 พ.ย.66  สัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคฝ่ายค้านในรัฐสภาฯ โดยรองประธานกรรมาธิการการทหารฯ ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พ.ศ. ซึ่งดูเหมือนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม จะไม่ได้เห็นชอบตามนั้นด้วย 

@@@…….ทั้งนี้ นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม ยืนยันว่า กอ.รมน. ได้มีการใช้อํานาจทางทหารที่เป็นสมดุลอยู่แล้ว ถ้าผู้นําประเทศใช้ กอ.รมน.อย่างถูกต้องตามหลักแล้ว ก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยอดเยี่ยม และปัจจุบันรัฐบาล ยังไม่มีนโยบายลดบทบาท หรือยุบ กอ.รมน. ขณะที่ ฝ่ายความมั่นคง มองว่า ประเด็นของความมั่นคงภายในประเทศ เป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่ายบริหารผู้ถืออำนาจรัฐของทุกประเทศ ไม่อาจละเลยได้นั้น ถือเป็นสากล  แม้ว่า แต่ละประเทศ อาจจะมีแนวนโยบายภาครัฐในการจัดการความมั่นคงภายในที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่แนวความคิดหลักในการดำเนินการนั้น เหมือนกันทั่วโลก นั่นคือ การบูรณาการการปฏิบัติของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่า ความมั่นคงภายในของชาติจะได้รับการประกัน

@@@…….สำหรับประเด็นความมั่นคงภายในของประเทศไทยนั้น ด้วยพระราชบัญญัติการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ “กอ.รมน.” คือ หน่วยงานภาครัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง และเป็นหน่วยงานผนึกกำลังฝ่ายปกครอง พลเรือน ตำรวจ และทหาร รวมทั้งเป็นแหล่งข่าวสารการข่าวกรองสำคัญในประชาคมข่าวกรองของชาติ เพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่มุ่งทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ มี นายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.รมน. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ทั้งนี้ การใช้กำลังของ กอ.รมน.จังหวัด นั้น มีฝ่ายปกครอง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน.จังหวัด ถือเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบสูงสุดในพื้นที่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน กอ.รมน. ทั้งที่เป็นฝ่ายปกครอง พลเรือน ตำรวจ ทหาร จะทำหน้าที่หลายหน้า และรับเงินเดือนจากหน่วยงานในสังกัดหลัก จะมีเพียงค่าใช้สอยที่เป็นเบี้ยเลี้ยงเท่านั้นที่ภาครัฐต้องรับภาระสั่งจ่าย 

@@@…….อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ใช้หลัก ๆ มาจากการปฏิบัติการของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ในสถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) กับงบลงทุนตามกรอบงานภาครัฐที่ต้องการเร่งดำเนินการให้รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด เร็วที่สุด และด้วยการเพียงจัดซื้อพัสดุมาดำเนินการโดยภาครัฐเอง โดยไม่ต้องมีการจัดจ้างเหมาขนาดใหญ่ที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนใช้เวลายาวนาน เป็นต้น ดังนั้น กอ.รมน.จึงหมายถึง เครื่องมือของฝ่ายบริหารในการดำเนินนโยบายเสริมสำหรับโครงการขนาดเล็กยิบย่อยที่กระจายอยู่ในพื้นที่ชายขอบของประเทศ จึงมิได้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานหลักของภาครัฐอื่น ๆ ที่มีโครงการขนาดใหญ่มากมายที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นที่ห่างไกลให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง นั่นเอง

@@@…….ความหวาดระแวงฝ่ายทหารของผู้แทนราษฏรบางกลุ่มที่เป็นพลเรือน อาจมิใช่เรื่องแปลก แต่บางครั้งก็ดูจะมีอคติมากเกินไป เนื่องเพราะ กอ.รมน.มิใช่หน่วยงานที่ฝ่ายทหารจะเข้ามาครอบงำฝ่ายพลเรือน แต่เป็นหน่วยงานที่ฝ่ายบริหารที่เป็นพลเรือน สามารถใช้ทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยได้หากเข้าใจในวิธีที่จะใช้พวกเขาเหล่านั้น หมายถึง ใช้ทหารเป็นหรือไม่ ซึ่งจะพบว่า มันมิได้ยากเย็นอย่างที่คิด รวมทั้งฝ่ายทหารก็พร้อม และหน่วยทหารเองก็มีความสมบูรณ์ในตัวมาพร้อมด้วย ศักยภาพจากการผนวกบูรณาการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชนนั้น สามารถทำอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้อีกมาก และอาจดีกว่าต่างคนต่างทำมากนัก 

@@@…….ฝ่ายความมั่นคง หวังว่า ฝ่ายการเมืองจะคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ให้มาก ปัจจุบัน เครือข่ายงานข่าวกรองของ กอ.รมน. ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ คือ แหล่งข้อมูลข่าวสารการข่าวกรองสำคัญในประชาคมข่าวกรองของชาติที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมความมั่นคงของประเทศ ซึ่งได้ขยายรวมไปถึงการปฏิบัติการจิตวิทยา ปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อย และผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้าของเถื่อน การลักลอบค้ายาเสพติด อาชญากรรมไซเบอร์ การก่อการร้าย การทำลายป่า และความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ผู้มีอิทธิพล และแก๊งมาเฟีย ธุรกิจสีเทาผิดกฎหมายอื่น ๆ ภัยธรรมชาติ และการพัฒนาประเทศในพื้นที่ชายขอบห่างไกล ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคง เชื่อมั่นว่า การใช้กลไกเครือข่าย กอ.รมน.ของฝ่ายบริหาร และฝ่ายปกครอง ยังคงเป็นความจำเป็นสำคัญที่ขาดไม่ได้ อย่างน้อยก็เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปอย่างสงบสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างมั่นใจจากนี้ไป 

@@@…….กองบัญชาการกองทัพไทย….พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เดินทางไปยังค่าย Terendak รัฐมะละกา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของกองทัพมาเลเซีย ระหว่างวันที่ช่วงระหว่างวันที่ 26-28 ต.ค. 2566 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รับชมการสาธิตและการแสดงการปฏิบัติการทางทหารของกองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพมาเลเซีย ในโอกาสนี้ กองทัพมาเลเซียได้จัดพิธีมอบหมวกมารูนเบเร่ต์ของหน่วยรบพิเศษกองทัพมาเลเซีย (Maroon Beret) และปีกร่มกิตติมศักดิ์ (Honorary Airborne Wing) ของหน่วยรบพิเศษมาเลเซียเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการเดินทางเยือนมาเลเซียในฐานะแขกสำคัญของกองทัพมาเลเซีย โดยมี พลเอก ตัน สรี ดาตุ๊ก เซอรี โมฮัมหมัด บิน อับดุล ราห์มัน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียเป็นประธานในพิธี และให้การรับรองคณะอย่างสมเกียรติ เนื่องในโอกาสการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 

@@@…….สำหรับ กองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1970 เป็นหน่วยกำลังรบที่มีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่สูง สามารถเคลื่อนย้ายกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเสริมสร้างศัก ยภาพขีดความสามารถของกองทัพมาเลเซีย ให้มีความความคล่องตัวสูงและอำนาจทำลายที่รุนแรง สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาในภาวะสงครามหรือในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งในประเทศและบริเวณใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ โดยมีกำลังกองทัพอากาศ และกองทัพเรือสนับสนุน และสามารถแปรสภาพเป็นหน่วยกองพลมาตราฐานเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งกองพลน้อยส่งอากาศที่ 10 สามารถปฏิบัติภารกิจได้ด้วยตนเอง โดยกำลังพลในหน่วยจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถในการปฎิบัติภารกิจโดยตรง เช่น หลักสูตรพลแม่นปืน พลซุ่มยิง สงครามทุ่นระเบิด การส่งทางอากาศ การแทรกซึมเบื้องสูง โจมตีทางอากาศ และสะเทินน้ำสะเทินบก เป็นต้น

@@@…….ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ หอประชุมกิตติขจร ซึ่งเป็นวาระพิเศษที่ได้เชิญผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับผู้บังคับกองพันจนถึงผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่ากว่า 500 นาย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2567 โดยวาระแรกในการประชุม ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบประกาศชมเชยกำลังพลที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆ, มอบเสื้อกองทัพบกสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย งานจิตอาสาและการช่วยเหลือประชาชนให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบกที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

@@@…….หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้แถลงนโยบายต่อผู้บังคับหน่วย ซึ่งในภาพรวมยังคงยึดถืออุดม การณ์ของกองทัพบกในการปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนในปี 2567 ดังนี้ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้หน่วยทหารเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค.67 อย่างสมพระเกียรติ โดยให้ดำเนินการทุกหน่วยอย่างพร้อมเพรียง ทั้งหน่วยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ยังได้มอบนโยบายในการต่อยอดและพัฒนาระบบทหารกองประจำการ ที่ปัจจุบันกองทัพบกและเหล่าทัพต่างๆ ใช้ระบบสมัครใจควบคู่ไปกับการตรวจเลือกทหารแบบปกติ ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 4 เพื่อมุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสาสมัครอย่างสมบูรณ์ ทดแทนการเรียกเกณฑ์ในอนาคต 

@@@…….ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบแนวทางให้หน่วยรับผิดชอบ เพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจในการรับราชการต่อในกองทัพบก ปรับระบบการฝึกทหารกองประจำการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ส่งเสริมให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมถึงมีการฝึกทักษะอาชีพก่อนปลดประจำการ และกำชับให้ผู้บังคับหน่วย กำกับดูแลความปลอดภัยในการฝึกอย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดการสูญเสีย นอกจากนี้ ยังได้ระบุถึงโครงการ “หนองวัวซอโมเดล” จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบกในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ซึ่งในขณะนี้กองทัพบกได้สำรวจพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ นำไปพิจารณาให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์เพิ่มเติมต่อไป ในส่วนของนโยบายด้านความมั่นคง ทั้งในการปกป้องอธิปไตย การสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เน้นย้ำหน่วยทหารและกองกำลังป้องกันชายแดนซึ่งถือเป็นรั้วของชาติ ให้ปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มงวด โดยใช้ศักยภาพของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี ประสานกลไกความร่วมมือในทุกระดับ ทั้งส่วนราชการ, กอ.รมน. และฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัย 

@@@…….กองบัญชาการกองทัพเรือ….พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ของกำลังพลในสำนักงานผู้บังคับบัญชา และสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.ท. ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ และนำวิทยากรจากกรมแพทย์ทหารเรือ มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ณ บริเวณท้องพระโรงชั้นนอก กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ร่วมฝึก CPR พร้อมกับกำลังพล และได้มอบเครื่อง AED ให้กับเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อใช้สำหรับติดตั้ง ณ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตลอดจนได้เน้นย้ำ ให้ติดตั้งเครื่อง AED ให้ทั่วถึงในทุกหน่วยงานของกองทัพเรือ และต้องแจ้งให้กำลังพลทุกนายทราบถึงที่ตั้งของเครื่อง AED เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างทันท่วงที 

@@@…….กองทัพอากาศ….พล.อ.อ. พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ตรวจเยี่ยมและต้อนรับทหารใหม่ เข้ากองประจำการ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการบินกองทัพอากาศ โดยมียอดทหารใหม่ที่รับเข้ารายงานตัวจำนวน 1,514 คน ซึ่งเดินทางมาจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ในการอำนวยความสะดวกส่งทหารใหม่มายังพื้นที่รายงานตัว และมีเจ้าหน้าที่ของ กองทัพอากาศอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ซึ่งขั้นตอนการรับทหารใหม่ ประกอบด้วย การคัดแยกทหาร การตรวจ ATK การแบ่งทหารใหม่ขึ้นหน่วยฝึก ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศมีนโยบายในการดูแลทหารใหม่ โดยเน้นย้ำการดูแลคุณภาพชีวิตของทหารใหม่ การเสริมสร้างความภาคภูมิในใจการรับใช้ชาติ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านอาชีพและการศึกษาให้แก่ทหารใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทหารใหม่ได้เข้ารับสมัครเป็นข้าราชการเป็นทหาร อีกทั้ง ยังเน้นย้ำและให้กำลังใจแก่ทหารใหม่และญาติทหารใหม่ให้มีความมั่นใจในการดูแลคุณภาพชีวิตของทหารใหม่จากผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเหมือนน้องคนเล็กในครอบครัว 

 ………………………………….

 คอลัมน์ : “Military Key”

 โดย …“รหัสมอร์ส”

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img