วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS“มูลนิธิรามัญรักษ์”สืบสานสวดพระปริตรามัญ ถวายแด่“พระบรมวงศานุวงศ์”
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“มูลนิธิรามัญรักษ์”สืบสานสวดพระปริตรามัญ ถวายแด่“พระบรมวงศานุวงศ์”

“เปรียญสิบ” ประกาศตนเองบ่อยครั้งว่า ตนเองเป็นคนไทยเชื้อสายรามัญหรือมอญ ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนคนกับไทยเชื้อสายรามัญและประชาชนคนไทยทั่วไป

“พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก” ประธานมูลนิธิรามัญรักษ์ ที่ “เปรียญสิบ” เป็นเลขานุการมูลนิธิอยู่ ปรึกษาว่า พวกเราคนไทยเชื้อสายรามัญที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยกว่า 35 จังหวัด หลายร้อยชุมชน มีวัดที่เจ้าอาวาสเป็นคนไทยเชื้อสายมอญที่ยังสวดภาษามอญอยู่หลายสิบวัด น่าจะทำอะไรที่เป็นรูปธรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์บ้าง

ซึ่งพระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก บอกว่า “อยากให้มูลนิธิรามัญรักษ์ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สวดพระปริตรมอญ” ถวายพระบรมวงศานุวงศ์ โดยท่านรับปากจะนิมนต์พระราชาคณะรามัญให้ พร้อมกับจะหาสถานที่ให้ โดยจัดที่จังหวัดลพบุรี

แต่ขอให้ “เปรียญสิบ” ช่วยเชิญ “ปลัดเก่ง-สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมอันเป็นมงคลนี้ด้วย เนื่องจาก “ปลัดเก่ง” เป็นข้าราชการสายธรรมะ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆ  

จึงตอบตกลงรับปาก จึงไปคุยกับท่าน พร้อมทำหนังสือเชิญ “ปลัดเก่ง” เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแจ้งว่า จะจัดงานภาคเช้าในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566  ท่านตอบรับปากว่าจะไป..แต่หนังสือที่ตอบรับเป็นทางการ ยังไม่มี คาดว่าไม่น่ามีปัญหา เว้นท่านมีภารกิจเร่งด่วน!!

ส่วนงบประมาณจัดกิจกรรม รวมทั้งเชิญคนมาร่วมงาน ไปหาเอาข้างหน้า ??

หลายคนอาจไม่ทราบสำหรับประวัติการสวดพระปริตรรามัญ “เปรียญสิบ” ขอนำมาจาก “เว็บไซต์วัดชนะสงคราม” มีความดังนี้…

ธรรมเนียมการสวดพระปริตรามัญในพระบรมมหาราชวังนี้ เป็นธรรมเนียมเก่ามีแต่โบราณกาล ที่ยังคงรักษามาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งน้อยคนนักจะทราบ ด้วยว่าเป็นพิธีการแต่เพียงภายใน โดยนิมนต์พระสงฆ์มอญ มาสวดด้วยรามัญวิธี ณ หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งแต่เดิมนั้นต้องนิมนต์พระปริตรามัญดังกล่าวนี้ มาสวดพระปริตทุกวัน แต่ปัจจุบันคงเหลืองเพียงแค่วันธรรมสวนะเท่านั้น พุทธมนต์ในพระบรมมหาราชวังนี้ เป็นพระราชประเพณีเก่ามีมาแต่กรุงศรีอยุธยา ดังความในพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า

“ในพระราชนิเวศน์เวียงวังของพระเจ้าแผ่นดินสยามตามแบบแผนบุรพประเพณีมีสืบมา พระสงฆ์รามัญได้สวดพระปริตรตามแบบอย่างรามัญ ถวายน้ำพระพุทธมนตร์เป็นน้ำสำหรับสรงพระพักตร์ แลน้ำสรงพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน แลประพรมเป็นทักษิณาวัฏรอบขอบในจังหวัดพระราชมหามณเฑียรนี้ทุกวัน เป็นการพระราชพิธีมีสำหรับบรมราชตระกูลสืบมาแต่โบราณ”

สำหรับพระครูพระปริตรามัญ 4 รูปนั้น ซึ่งแต่เดิมจำพรรษาอยู่ตามวัดต่างๆ ที่สังกัดอยู่ในคณะรามัญนิกาย เช่น วัดบวรมงคล วัดราชคฤห์ วัดชนะสงคราม เป็นต้น ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนแปลง เป็นพระสงฆ์มอญจากวัดชนะสงครามเพียงอารามเดียวทั้งนี้สาเหตุอาจเนื่องมาจากการจัดเวรหมุนเวียนพระแต่ละแห่งเกิดความไม่สะดวก หรือเป็นเพราะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีพระที่สวดพระปริตรรามัญหลบภัยสงครามไปอยู่ตามวัดในต่างจังหวัด จะเหลืออยู่ก็แต่ที่วัดชนะสงคราม จึงได้สวดวัดเดียวนับแต่นั้นมาจนบัดนี้

แม้ตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีการตักไปเพื่อเข้าร่วมในพิธีดั่งกล่าวของกรุงเทพมหานครคือ น้ำพระพุทธมนต์ซึ่งพระปริตรามัญเสกที่หอศาสตราคม มีพิธีตักเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมายังหอศาตราคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร โดยริ้วกระบวนจากหอศาสตราคม ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อที่จะทำพิธีปลุกเสกน้ำอภิเษก รวมกับน้ำอภิเษกจาก 76 จังหวัดที่วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันที่ 18 เมษายน 2562

การจัดเจริญพระพุทธมนต์สวดพระปริตครั้งนี้ของมูลนิธิรามัญรักษ์ถือว่าเป็นการทำงานของภาคประชาชนที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ แม้จะเหลือเวลาอีกร่วมเดือน

“เปรียญสิบ” จึงขอเชิญชวนคนไทยเชื้อสายมอญทั่วประเทศ รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน เชิญร่วมงานได้ภาคเช้าในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566  เบื้องต้นวางสถานที่ไว้ ณ วิทยาลัยนาฎศิลป์จังหวัดลพบุรี เห็นประธานมูลนิธิแจ้งว่า กำลังเจรจาเรื่องราคากันอยู่ว่างั้น!!

……………………………………………..

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย…“เปรียญสิบ”: riwpaalueng@gmail.com

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img