วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกCOLUMNISTS“วิสาขบูชาโลก”..มาถูกทางแล้ว!!
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“วิสาขบูชาโลก”..มาถูกทางแล้ว!!

การประชุมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 19 ที่จะมีเกิดระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2567 นี้ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ “รัฐมนตรีแจ๋น-พวงเพ็ชร ชุนละเอียด” ได้เข้าไปกราบ “พระพรหมบัณฑิต” พร้อมกับปวารณาตัวว่า “ขอน้อมรับใช้พระพุทธศาสนาและมหาเถรสมาคม” ซึ่งก็คงหมายถึงคณะสงฆ์ด้วย

วันนี้ต้องบอกว่า “ขออนุโมทนา” เข้าหาพระถูกคนแล้ว

“เปรียญสิบ” เห็นว่ารัฐมนตรีมาถูกทางแล้ว “พระพรหมบัณฑิต” คือ พระนักปราชญ์แห่งยุค เป็นพระนักวิชาการ เป็น “พระทำงาน” มีเครือข่ายไม่เฉพาะพระหนุ่มเณรน้อย ไม่เฉพาะ สาย มจร – มมร เท่านั้น ท่านสามารถ “กุมหัวใจ” พระพรหมบัณฑฺตคือ “ไอดอล” ของพระสายนักเผยแผ่ พระสายนักวิชาการ พระธรรมทูต รวมทั้งพระสายธรรมจาริกบนดอย พระรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าที่ไม่ใช่ “สายมู” ล้วนมี “พระพรหมบัณฑิต” อยู่ในหัวใจและ “แบบอย่าง” อยากเจริญรอยตามทั้งนั้น

“พระพรหมบัณฑิต” เป็นที่เคารพนับถือและเชื่อมั่นของพระสงฆ์นานาชาติเป็นอย่างมาก จึงสามารถ “ประสานงาน” ได้ทั่วโลกอย่างเช่น..การจัดงานวิสาขบูชาที่จัดมาแล้ว 18 ครั้ง รวมทั้งการประชุมนานาชาติอื่นๆ 

“เปรียญสิบ” ฟัง “รัฐมนตรีแจ๋น” พูดต่อหน้าคณะสงฆ์ทั้งจาก มจร และ มมร. รวมทั้งนานาชาติ ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ฟังแล้ว..อุ่นใจ สบายใจ โดยเฉพาะมี “ปณิธานแรงกล้า” ที่จะพัฒนามุ่งให้ประเทศไทยเป็น…

“ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก”  อย่างแท้จริง!!!

อย่างที่ “พระพรหมบัณฑิต” ท่านพูดไว้ ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ประเทศไทยไม่ได้โอ้อวดหรือยกตัวเองขึ้นมาแต่คณะสงฆ์นานาชาติ ประชุมร่วมกันแล้ว ยกประเทศขึ้นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ภายใต้องค์ประกอบ 3 ประการ อ หนึ่ง ประมุขของประเทศเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก สอง ประชาชนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และ สาม รัฐบาล ผู้นำรัฐบาลเป็นพุทธศาสนิกชน

“พระพรหมบัณฑิต” ท่านได้พูดต่ออีกว่า หลายประเทศอยากจะมาสร้างวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะที่ “พุทธมณฑล” แต่มหาเถรสมาคมท่านไม่เห็นด้วย โดยบอกให้ไปสร้างที่ “เขาอีโต้” จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตรงนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ พร้อมกับฝาก “รัฐมนตรีแจ๋น” ไปสานต่อ

“วิสาขบูชาโลก” หลายปีที่ผ่านมา “ซบเซา” เป็นอย่างมาก พระคุณเจ้าอาจอ้าง “โควิด-19” เพราะท่าน “เมตตา” ไม่พูดความจริง กลัวกระทบ “ความรู้สึก” และที่สำคัญ “รัฐบาล” ก็ไม่เคยมาสนใจอะไรมากมายทั้ง เรื่องงบประมาณ กำลังคน หรือ สื่อสารประชาสัมพันธ์

“วิสาขบูชาโลก” ปีนี้ “รัฐมนตรีแจ๋น” ในฐานะ “แม่บ้านรัฐบาล” ควรจัดเต็ม โดยเฉพาะเรื่อง “พีอาร์” ควรสั่งการให้ “กรมประชาสัมพันธ์” ทำสปอต สกู๊ป นิมนต์พระ-นักวิชาการไปออกรายการ และผลิตสื่อออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแผ่ทั่วโลก ทั้งก่อนและหลังงาน พร้อมทั้งทำหนังสือในนามรัฐบาลขอความร่วมมือจากสื่ออื่นๆ  

ยุคก่อน “รัฐบาลทักษิณ” จัดเต็มนิมนต์พระไปแถลงข่าวการจัดงานร่วมกับรัฐบาลที่ “ตึกสันติไมตรี” หรือไม่ก็ “ตึกนารีสโมสร” เลยทีเดียว รัฐบาลยุคนั้นให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก

แม้แต่ช่วงจัดงาน “วิสาขบูชาโลก” มีการเชิญพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเปิดงาน ที่ทำการสหประชาชาติก็กราบทูล “สมเด็จพระสังฆราช” มาเปิดมาพบปะกับประมุขสงฆ์นานาชาติ รวมทั้งบางปี “นายกรัฐมนตรี” เดินทางมาร่วมงานด้วยมิใช่ส่งมาแค่ “รองนายกรัฐมนตรี”

ปีนี้เป็นปีพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกเชิญต่างประเทศมาร่วม 73 ประเทศ ประมาณ 1,300 รูป/คน นั่นก็หมายความว่า คนทั่วโลกจะเดินทางมาประเทศไทย นั่นก็หมายความว่า สื่อทั่วโลก จะเดินทางมาทำข่าว มาท่องเที่ยว โดยที่ประเทศไทยไม่ต้องเสียงบประชาสัมพันธ์สักบาท

“รัฐมนตรีแจ๋น” ต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่าที่พูดคุยกับ“พระพรหมบัณฑิต” นี้ ทำเพื่อ “ในหลวง” ทำเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นไปได้หรือไม่ว่าเชิญผู้นำประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในนามแขกรัฐบาล และประมุขสงฆ์ 10 ประเทศ เป็นไปได้หรือไม่ว่า การจัดงาน “วิสาขบูชาโลก” ไม่จำกัดพื้นที่อยู่แค่ “มจร” หรือ “UN” เท่านั้น

ที่ท้องสนามหลวง ที่พุทธมณฑล ควรมี มหกรรมริ้วขบวนบุปผชาติ การเดิน ทั้งไทย ชาติพันธุ์ และนานาชาติ มีการจัดสัมมนา สาธยายพระไตรปิฏก การละเล่น ประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชา รวมทั้งการประกวดสวดมนต์ ตอบธรรมะ ของภาคประชาชน นิสิตนักศึกษาและนานาชาติด้วย ซึ่งเวลาเหลือไม่มาก..ไม่รู้ว่าทันหรือไม่!!

อันนี้หาก “ขอได้” หรือ “บันดาล” ได้ อยากให้อัญเชิญ “พระธาตุเขี้ยวแก้ว” จากประเทศจีนมาให้คนไทยได้กราบสักการะบูชาด้วย ซึ่งคงไม่ใช่ช่วง “เทศกาลวิสาขบูชาโลก” แต่ช่วงใดช่วงหนึ่งของปีนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“เปรียญสิบ” มองว่าหากรัฐบาลจะส่งเสริม “Soft Power” ต้องจับหลักให้ถูก นั่นคือพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ Soft Power มาจากพระพุทธศาสนา ทั้งเรื่อง วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย การท่องเที่ยว ศาสนสถาน ดีไม่ดีแม้กระทั้งอาหาร

“วิสาขบูชาโลก” เป็นโอกาสดีของรัฐบาลและคณะสงฆ์ ที่จัดงานนอกจากถวายเป็น “พุทธบูชา” แล้ว ยังได้แสดงความ “จงรักภักดี” เนื่องในปีมหามงคลด้วย

ส่วนประชาชนชาวไทยในฐานะเจ้าภาพเจ้าบ้านอย่านอนหลับทับสิทธิ ยังน้อยควรแสดงออกประดับ “ธงธรรมจักร” หน้าบ้าน หน้าร้าน ตามถนนหนทางมาก็ดี..

…………………………………..

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย…“เปรียญสิบ”: riwpaalueng@gmail.com

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img