วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกHighlightอาสิสงส์จีนเปิดประเทศ ดันส่งออกไทยขยายตัว
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

อาสิสงส์จีนเปิดประเทศ ดันส่งออกไทยขยายตัว

เอกชนคาดจีนเปิดประเทศหนุนส่งออกไทยขยายตัว แนะรัฐช่วยผู้ประกอบการขจัดอุปสรรคทางการค้า แม้ว่าจีนจะเผชิญกับโควิดแพร่ระบาดไม่หยุด

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 ในเดือนมกราคม 2566 ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมอย่างไรรับมือจีนเปิดประเทศ” พบว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดของจีน ภายหลังจากการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการของจีน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนทั้งภาคการผลิตและบริการ

ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ จึงประเมินว่า การที่จีนเปิดประเทศจะส่งผลเชิงบวกทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ รวมทั้งความต้องการและอุปสงค์ในสินค้าที่ขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายหลังจากจีนเปิดประเทศ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการส่งออกสินค้าของไทยไปยังจีนให้ขยายตัวมากขึ้นด้วย

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประเทศของจีน ผู้บริหาร ส.อ.ท. เสนอว่า ภาครัฐจะต้องดูแลต้นทุนการผลิตให้เอกชนสามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดส่งออกได้ และมีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีนเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของสินค้าไทย

รวมถึงอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เข้มงวด ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองจะต้องเตรียมความพร้อมในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจเพื่อแข่งขันและเจาะตลาดจีน มีการเตรียมแผนรองรับในการรักษาตลาดส่งออกเดิมหลังจากจีนกลับมาขยายการส่งออกหลังเปิดประเทศ รวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจุดแข็งให้แก่สินค้าไทย

นอกจากนี้เมื่อถามถึงความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักเที่ยวชาวจีน จากสถานการณ์ที่จีนยังมีการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่นั้น พบว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ ไม่มีความกังวล และมองว่าจะเป็นโอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทยที่จะกลับมาฟื้นตัวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป

จากการสำรวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) จำนวน 280 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก
45 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มีสรุปผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 25 จำนวน 5 คำถาม ดังนี้

1.อุตสาหกรรมมีแนวโน้มอย่างไร หลังจากจีนเปิดประเทศ (Single choice)
อันดับที่ 1 : ขยายตัว 45.4%
อันดับที่ 2 : ทรงตัว 45.0%
อันดับที่ 3 : ชะลอตัว 9.6%

2.จีนเปิดประเทศจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยในเรื่องใด (Multiple choices)
อันดับที่ 1 : ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนช่วยกระตุ้นอุปสงค์ 80.0%
ในประเทศ
อันดับที่ 2 : ความต้องการและอุปสงค์จากจีนขยายตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 60.4%
ที่ผ่อนคลายหลังจีนเปิดประเทศ
อันดับที่ 3 : เพิ่มโอกาสในการลงทุนในประเทศจากนักลงทุนจีน 37.1%
อันดับที่ 4 : ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและชิ้นส่วนคลี่คลาย ทำให้ราคาวัตถุดิบ 35.4%
ทยอยปรับตัวลดลง

3.ภาครัฐควรส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างไรหลังจีนเปิดประเทศ (Multiple choices)
อันดับที่ 1 : ดูแลต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ 74.3%
อันดับที่ 2 : สร้างความร่วมมือและพัฒนาระบบขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศจีน 55.7%
เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์
อันดับที่ 3 : อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรการป้องกัน 55.4%
การแพร่ระบาดโควิด-19
อันดับที่ 4 : เร่งออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ 51.4%

4.ภาคอุตสาหกรรมควรปรับตัวเตรียมรับมือกับการเปิดประเทศของจีนอย่างไร (Multiple choices)
อันดับที่ 1 : ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ นำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนธุรกิจ 63.2%
เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
อันดับที่ 2 : เตรียมแผนรองรับในการรักษาตลาดส่งออกเดิม หลังจากจีนกลับมา 57.5%
ขยายการส่งออกหลังเปิดประเทศ
อันดับที่ 3 : พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม 55.7%
อันดับที่ 4 : เร่งขยายตลาดสินค้าและบริการไปยังจีนในช่วงที่อุปสงค์จีนขยายตัว 46.8%

5.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศจีน ท่านมีความกังวลต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักเที่ยวชาวจีนหรือไม่ (Single choice)
อันดับที่ 1 : ไม่มีความกังวล 65.4%
อันดับที่ 2 : มีความกังวล 34.6%

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img