วันพุธ, มิถุนายน 26, 2024
หน้าแรกNEWSปลัดอุตฯ ชวนยักษ์ใหญ่แอลจีลงทุนอีวีในไทย
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ปลัดอุตฯ ชวนยักษ์ใหญ่แอลจีลงทุนอีวีในไทย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเยือนแดนกิมจิ ชวนยักษ์ใหญ่ “LG” ผู้นำด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอ นิกส์ ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้เดินทางไปร่วมการประชุมกับนายแดจิน จอง ปลัดกระทรวงการค้า อุตสาห กรรม และพลังงาน (MOTIE) ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยในที่ประชุมได้มีการหารือถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ

โดยสาธารณรัฐเกาหลี มุ่งผลักดันเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับสถานะของเกาหลีใต้ให้เป็นผู้นำโลกในอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของประเทศ โดยมีเป้าหมายพัฒนาใน 15 กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ การขับเคลื่อนแห่งอนาคต (Future Mobility) เซมิคอนดัคเตอร์ อวกาศ การป้องกันประเทศ เป็นต้น

ซึ่งเกาหลีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การขนส่ง และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Digital Platform Government) เชื่อมโยง Big Data ระหว่างหน่วยงาน พร้อมนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการกำหนดนโยบายและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับประเทศเกาหลีใต้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยและเกาหลีใต้มีความร่วมมือที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ที่ผ่านมาเกาหลีใต้เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทรายใหญ่เกิดขึ้นจำนวนมาก กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโต 1 ใน 10 ของโลก

ขณะเดียวกันเกาหลีใต้ยังประกาศตัวเป็นผู้นำในด้านการพัฒนา 15 กลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยการใช้กลยุทธ์ Global Market ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การท่องเที่ยว และ K – Content โดยการผ่อนปรนกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุน และการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในแถบอาเซียน

ซึ่งไทยมีความพร้อมรองรับการลงทุนเป็นอย่างมาก จากจุดแข็งในด้านศักยภาพเชิงพื้นที่ภูมิศาสตร์ ระบบการขนส่ง (Logistic) รวมถึงการเปิดรับศิลปะและวัฒนธรรมของเกาหลีอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งไทยยังมีนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมศักยภาพ 12 สาขาที่คล้ายคลึงกับเกาหลีใต้ จึงเป็นโอกาสสำคัญ ที่จะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีใต้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

รวมถึงความร่วมมือในด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศ ไทยด้วย  อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมให้การสนับสนุนการขยายธุรกิจของเกาหลีมายังภูมิภาคอาเซียนต่อไป

นอกจากนี้ได้เข้าพบกับนายแจซึง คิม รองประธานบริษัท LG อิเล็ก ทรอนิกส์ ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อันดับ 4 ของเกาหลี มีจุดเด่นด้านการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ทีวี จอคอมพิวเตอร์ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน LG ยังมีหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่เน้นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อป้อนให้กับผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำทั่วโลก เช่น แบต เตอรี่, Rotor, Starter, Inverter และ Center Information Display (หน้าจอแสดงผลภายในรถยนต์) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ได้เชิญชวนให้  LG เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  ซึ่งเราเองก็มีความพร้อมหลายด้าน ทั้งด้านภูมิศาสตร์ แรงงาน และความสามารถในการผลิต โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ไทยมีอัตราการเติบโตในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอย่างก้าวกระโดด มีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 10%

รวมทั้งรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่ชัดเจนและจริงจัง โดยเฉพาะแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่เพื่อประกอบเป็นรถยนต์ไฟฟ้า จึงนับเป็นโอกาสดีของนักลงทุนผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลัก (Core Technology Parts) ที่จะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img