วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกNEWSครม.มีมติพักหนี้เกษตรกร2.7ล้าน เริ่ม1ต.ค.66-30ก.ย.67
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ครม.มีมติพักหนี้เกษตรกร2.7ล้าน เริ่ม1ต.ค.66-30ก.ย.67

ครม.มีมติพักหนี้เกษตรกร 2.7 ล้านราย เริ่ม 1 ต.ค.66-30 ก.ย.67 หนี้ทั้งหมด 283,327.99 ล้านบาท โดยรัฐบาลใช้งบประมาณรวม 11,096 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.66 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม. )อนุมัติมาตรการในการพักหนี้เกษตรกร ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567 ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 2.698 ล้านราย หนี้ทั้งหมด 283,327.99 ล้านบาท โดยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายต้องมีหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 ก.ย.2566 ต้องไม่เกิน 300,000 บาท โดยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ย 4.5% โดยรัฐบาลใช้งบประมาณรวม 11,096 ล้านบาท

ที่ประชุมยังพิจารณาเห็นชอบการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. งบประมาณ 1,000 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ และสมัครใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ โดยการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.ยังรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนด มาตรการในการพักหนี้เกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19เป็นระยะเวลา 3 ปี และ 1 ปี ตามลำดับ โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒนรมช.คลัง เป็นประธาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นฝ่ายเลขานุการ

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img