วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2024
หน้าแรกNEWS“กมธ.ดับไฟใต้”เดินหน้าพูดคุยสันติภาพ เชื่อเป็นกลไกสร้างสันติภาพ 3 จว.ชายแดนใต้
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“กมธ.ดับไฟใต้”เดินหน้าพูดคุยสันติภาพ เชื่อเป็นกลไกสร้างสันติภาพ 3 จว.ชายแดนใต้

“กมธ.ดับไฟใต้” เดินหน้าพูดคุยสันติภาพ เชื่อเป็นกลไกหนึ่งสร้างสันติภาพ 3 จ.ชายแดนใต้ แนะแนวทางแก้ปัญหาองค์รวม

วันที่ 29 ก.พ.2567 ที่รัฐสภา นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาเสนอแนวทาง การส่งเสริมกระบวนการสหภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาฯ แถลงว่า ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมาได้เชิญหัวหน้าคณะพูดคุย และคณะพูดคุยสันติสุข มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ ในเรื่องของการทำงานที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ว่าเมื่อตั้งรัฐบาลนี้ขึ้นและได้มีการพูดคุย โดยได้ชี้แจงความคืบหน้าในสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นว่าคณะพูดคุยมีการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างหลากหลาย และข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ และเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย หากพิจารณากระบวนการสันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้งอื่นๆทั่วโลก จะเห็นได้ว่าการเจรจาสันติภาพเป็นกลไกสำคัญของกระบวนการสร้างสันติภาพ และเป็นพื้นที่แสวงหาฉันทามติร่วม เพื่อนำไปสู่สันติภาพ

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า กมธ.เชื่อว่าทุกฝ่ายมีเจตนาดีในการสร้างสันติภาพที่ยังยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการที่ดำเนินการอยู่ เพราะเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการสร้างสันติภาพ นำมาสู่การคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและรุนแรง การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนนั้น ไม่สามารถจะบรรลุความมุ่งหมายนี้ด้วยการยุติความรุนแรง ในทางกายภาพเท่านั้น แต่จำเป็นต้องจัดการที่รากเหง้าของปัญหาในลักษณะองค์รวม เช่น การไม่เข้าใจความหลากหลายของอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม การขาดการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน การจัดการทรัพยากร และมีส่วนในการจัดระบบการศึกษา ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง เรื่องเหล่านี้มีความสำคัญต่อการสร้างความสงบสุข และสันติภาพที่ยังยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสันติภาพที่ยังยืนนี้ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย

“จากที่ได้พิจารณาศึกษา รับฟังความเห็นฝ่ายต่างๆ รวมทั้งการทำงานของคณะพูดคุย คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีความคิดเห็นว่า ควรมีเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่ และควรระดมสรรพกำลังเพื่อสร้างกลไกมาสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ บนพื้นฐานรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บรรลุเจตนารมย์ การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งประเทศ”นายจาตุรนต์ กล่าว

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img