วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
หน้าแรกNEWS"กกต." ออกระเบียบเลือก ส.ว.ฉบับที่ 2 พร้อมแจ้งไปยังผอ.เลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศแล้ว
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“กกต.” ออกระเบียบเลือก ส.ว.ฉบับที่ 2 พร้อมแจ้งไปยังผอ.เลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศแล้ว

“กกต.” ออกระเบียบเลือก ส.ว.ฉบับที่ 2 กำหนดลักษณะบัตรดี บัตรเสีย และตัวอย่างบัตรลงคะแนนแล้ว พน้อมแจ้งไปยังผอ.เลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ รอประกาศราชกิจจาฯ

วันที่ 29 พ.ค.2567 ที่กกต. ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ได้ลงนามในระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกสุฒิสภา(ฉบับที่2) พ.ศ.2567 โดยเนื้อหาสาระหลักเป็นยกเลิก และการแก้ไขระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัตรลงคะแนน ลักษณะบัตรดีบัตรเสีย การวินิจฉัยบัตรลงคะแนน และตัวและภาพตัวอย่างบัตรลงคะแนน เช่น บัตรลงคะแนนที่ให้ถือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับและไม่ให้นับเป็นคะแนน ได้แก่1.บัตรปลอม 2.บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนนอกจากหมายเลขผู้สมัคร เว้นแต่ เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับการเลือก 3.บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน 4.บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 5. บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก 6. บัตรที่เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด 7.บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน 8.บัตรที่มีใช่บัตร ซึ่งกรรมการประจำสถานที่เลือกมอบให้

และบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนจะต้องเขียนด้วยหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นเลขอารบิกเท่านั้น และยังกำหนดลักษณะของบัตร “ดีบางส่วน” ซึ่งสามารถนับเป็นคะแนนได้ คือบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยให้นับคะแนนในช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่สามารถนับคะแนนได้

โดยทางสำนักงาน กกต.ได้แจ้งระเบียบดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว เนื่องจากระเบียบอยู่ในระหว่างการลงประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img