วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกPRCSR''OR''สนับสนุนพีทีที สเตชั่นเป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

”OR”สนับสนุนพีทีที สเตชั่นเป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต

OR สนับสนุนพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศออยล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต ในโครงการ “Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS)” ของ โรงพยาบาลศิริราช

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่าOR สนับสนุนพื้นที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาห้างหุ้นส่วนจำกัด กษิดิศออยล์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิต เนื่องจาก OR ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่เป็นปัญหาสุขสภาวะที่สำคัญของประเทศไทย จึงได้ร่วมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ “การรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช” หรือ “Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop (MSU-SOS)” ตั้งแต่ปี 2561 เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดความพิการและอัตราการเสียชีวิต ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันมีพีทีที สเตชั่นที่เป็นจุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตของโรงพยาบาลศิริราชจำนวน 11 สถานี   และมีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการช่วยเหลือที่จุดจอดรถโมบายสโตรคยูนิตในพีทีที สเตชั่น มากกว่า 900 ราย โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งสร้างคุณค่าและให้ความสำคัญกับการดูแลผู้คน ชุมชน และสังคม รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเติบโตอย่างเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR คือ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อย่างแท้จริงและยั่งยืน

นอกจากนี้ OR ยังร่วมสนับสนุนโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ซึ่งจัดโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงภัยของโรคหลอดเลือดสมอง และมาร่วมออกกำลังกายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทย“ไร้สโตรค”ต่อไป

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img