วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024
หน้าแรกPRCSR''OR''สนับสนุนสถาบันคึกฤทธิ์ ๘๐ สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

”OR”สนับสนุนสถาบันคึกฤทธิ์ ๘๐ สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย

”OR”สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ ๘๐

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบเงิน จำนวน 3 ล้านบาท จาก นายโกสัลล์ ลิมอักษร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR ณ สถาบันคึกฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งการจัดกิจกรรมของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ ๘๐

นายโกสัลล์ เปิดเผยว่า OR เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษามรดกทางวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยให้อยู่คู่สังคมไทย โดยเฉพาะโขน ซึ่งเป็นมรดกสำคัญของชาติที่ควรรักษาไว้ไม่ให้สูญหาย โดย OR สนับสนุนงบประมาณปีละ 3 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ 2565 – 2569) รวม 15 ล้านบาทเพื่อให้สถาบันคึกฤทธิ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้กับเยาวชนจากชุมชนบริเวณโดยรอบสถาบันคึกฤทธิ์ฯ เช่น ชุมชนในพื้นที่ทุ่งมหาเมฆ ชุมชนในพื้นที่คลองขวาง และชุมชนในพื้นที่สวนพลู เป็นต้น รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ฝึกฝน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขอนามัยที่ดี และช่วยเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กเพื่อยกระดับชีวิตของชุมชน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR คือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน”  

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img