วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกPR''GC''ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

”GC”ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

GC จับมือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภาคีเครือข่ายป่าชายเลนฯเดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

GC เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance) โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัทเอกชนกว่า 33 องค์กร เข้าร่วมงานที่จัดขึ้น ณ กรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง

การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนผ่านเครือข่าย Thailand Mangrove Alliance อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img