วันพุธ, มิถุนายน 26, 2024
หน้าแรกPR''EA''คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

”EA”คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

”EA”รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในประเภท องค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในประเภท องค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคือ “คนที่มีคุณภาพและเหมาะกับองค์กร”การจะดึงดูด รักษา และพัฒนาคนให้มีคุณภาพและอยู่กับองค์กรได้ ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่พื้นฐานคือ ยึดหลักสิทธิมนุษยชน แคร์สังคมและคนรอบข้าง ที่สำคัญต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม แล้วปลูกฝังให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ขยายผลจากภายในไปให้ถึงคู่ค้า ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เราจึงจะได้ผลงานที่มีคุณภาพจากคนที่มีคุณภาพและองค์กรจะมีความยั่งยืนได้

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img