วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกPRCSR“GC”จัดกิจกรรม Plogging x วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 7 ร่วมกับชุมชนระยอง
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“GC”จัดกิจกรรม Plogging x วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 7 ร่วมกับชุมชนระยอง

”GC”จัดกิจกรรม Plogging x วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 7 ร่วมกับชุมชนระยอง รวมขยะ 115.5 กิโลกรัม ส่งขวดพลาสติก PET เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด

กิจกรรม Plogging เป็นการผสมผสานระหว่างการวิ่ง และการเก็บขยะ ซึ่งจะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นการเดินวิ่งอย่างปกติ แล้วในระหว่างทางจะเลือกเก็บขยะที่พบบนเส้นทาง อาจเป็นขวดพลาสติก กระดาษหรือขยะอื่นๆ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายและลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังช่วยสร้างการรับรู้ให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับปัญหาขยะที่มีอยู่ และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสำหรับคนในชุมชนอีกด้วย

กิจกรรม Plogging x วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 7 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับชุมชน โดยคุณสมบัติ ศิลสังวรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอะโรเมติกส์ GC ร่วมกับคุณวิเชียร ศักดิ์เจริญ ประธานชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน และชาวบ้านในพื้นที่ 158 คน พร้อมทั้ง คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด คุณสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) กำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรม RIL และคุณผกามาศ วิริยะพันธ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขมาบข่า เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม Plogging ไม่เพียงเสริมสร้างสุขภาพที่ดี แต่ยังมีผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน การเดินวิ่งเก็บขยะในครั้งนี้ มีระยะทางไปกลับ 2 กิโลเมตร รวมทั้งมีกิจกรรมขวดแลกไข่ โดยสามารถรวบรวมขวดพลาสติก PET ได้ทั้งสิ้น 119 กิโลกรัม (6,170 ขวด) ลดก๊าซคาร์บอนไดออนไซด์ได้ประมาณ 345.68 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้รวบรวมขยะอื่นๆ จำนวน 115.5 กิโลกรัม ขวดพลาสติก PET ที่เก็บรวบรวมได้จะถูกนำส่งให้ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนเขาไผ่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลของ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด ต่อไป

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img