วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกPRCSR‘OR’จับมือ‘กรมชลประทาน’ ยกระดับรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

‘OR’จับมือ‘กรมชลประทาน’ ยกระดับรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

OR ร่วมกับ กรมชลประทาน ยกระดับรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า มุ่งสู่พลังงานที่สร้างความยั่งยืนในอนาคต

นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และนายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการทดลองใช้งานรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารที่ทำการ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน (ปากเกร็ด)


นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน OR เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับกรมชลประธานในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการร่วมกันทดลองใช้งานรถยนต์โดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง เพื่อใช้ในกิจการสวัสดิการต่างๆ ของกรมชลประทาน ซึ่งจะช่วยสร้างความความเชื่อมั่นในการพิจารณาจัดหายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อภารกิจต่างๆ ของกรมชลประทานได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ OR เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเพื่อยานยนต์ในอนาคตให้เกิดขึ้นอย่างไร้รอยต่อ ด้วยการมุ่งพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station PluZ ให้รองรับการขยายตัวของระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าตลอดจนการหาแนวทางที่จะร่วมศึกษาความเหมาะสมของยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สามารถสนองตอบต่อการใช้งานที่มีความหลากหลายของหน่วยงานภาครัฐได้อีกทางหนึ่ง อันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายส่งเสริมของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามแนวทาง SDG ในแบบของ OR โดยเฉพาะในด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด สร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img