วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
หน้าแรกPRCSR“GGC”คว้ารางวัลระดับ Gold จาก EcoVadis ประจำปี 2024
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

“GGC”คว้ารางวัลระดับ Gold จาก EcoVadis ประจำปี 2024

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC คว้ารางวัลระดับ Gold ประจำปี 2024 จาก EcoVadis ผู้ประเมินและจัดอันดับ (Rating) ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Supply Chain Sustainability) ส่งผลให้ GGC อยู่ในอันดับ Top 5% ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคมีพื้นฐาน

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เข้าร่วมการประเมิน EcoVadis เป็นปีที่ 2 เพื่อประเมินแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของโลก และการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2024 GGC ได้รับรางวัลระดับ Gold ซึ่งจัดอยู่ในอันดับสูงสุด 5% ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ด้วยคะแนน 75 โดยผ่านการประเมินด้านความยั่งยืน ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งเกณฑ์การประเมินดังกล่าว อ้างอิงจากมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากล ได้แก่ หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact, International Labour Organization (ILO) Conventions, Global Reporting Initiative (GRI) Standards และ ISO 26000 Standard

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ GGC เปิดเผยว่า การที่ GGC ได้รับรางวัลระดับ Gold ซึ่งอยู่ในอันดับสูงสุด 5% ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน ด้วยคะแนน 75 ในปี 2024 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดที่ GGC เคยได้รับ โดยขยับขึ้นจากระดับ Silver เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในด้าน “สิ่งแวดล้อม” และ “จริยธรรม” ถือเป็นจุดแข็งของ GGC ทำให้ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของ GGC ที่แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการสร้างความยั่งยืนที่เกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้ GGC พัฒนาและยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

EcoVadis เป็นองค์กรผู้ประเมินและจัดอันดับ (Rating) ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยในแต่ละปีมีบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับ EcoVadis เป็นจำนวนมาก โดย Ecovadis ถูกใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจให้กับบริษัททั่วโลก ในด้านการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ และการลดผลกระทบทางลบให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img