วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
หน้าแรกHighlightผงะหนี้ครัวเรือนพุ่งแตะ 16 ล้านล้านบาท
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ผงะหนี้ครัวเรือนพุ่งแตะ 16 ล้านล้านบาท

สศช.เผยตัวเลขหนี้ครัวเรือนไตรมาส 2/66 แตะ 16 ล้านล้านบาท อสังหาริมทรัพย์-อุปโภค-บริโภคแชมป์ หวั่นมาตรการพักหนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา พร้อมเร่งปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยว่า หนี้สินครัวเรือนไตรมาส 2 ปี 2566 มีมูลค่า 16.07 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.6% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ 90.6% คงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา หากพิจารณาหนี้ครัวเรือนรายวัตถุประสงค์ พบว่า สินเชื่อเกือบทุกประเภทขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยการขยายตัวของหนี้สินครัวเรือน มีที่มาจากหนี้ เพื่ออสังหาริมทรัพย์ และหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเป็นหลัก ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนลดลงเล็กน้อย โดย NPLs มีมูลค่า 1.47 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.68% จากไตรมาสก่อน และคิดเป็นสัดส่วน 2.71% ต่อสินเชื่อรวม

อย่างไรก็ตาม หนี้สินครัวเรือนมีประเด็นที่ควรให้ความสำคัญคือ ความเสี่ยงในการติดกับดักหนี้ของเกษตรกรไทยจากมาตรการพักหนี้ จากผลการศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการพักหนี้เกษตรกรที่ผ่านมา พบว่า มาตรการฯ ไม่สามารถลดหนี้ของเกษตรกรได้มากนัก เพราะเกษตรกรที่เข้าร่วมจะมีการก่อหนี้เพิ่ม เนื่องจากรายได้จากการทำการเกษตรยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ดังนั้น ต้องยกระดับรายได้ควบคู่กับการดำเนินมาตรการฯ และเร่งดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างหนี้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เนื่องจากยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าหนี้ และบัญชีที่เป็นหนี้เสีย

สำหรับการจ้างงานไตรมาส 3 ปี 2566 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยผู้มีงานทำมีจำนวน 40.1 ล้านคน จากการขยายตัวของการจ้างงานทั้งภาคเกษตรกรรม และนอกภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะสาขาโรงแรม ภัตตาคาร ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปีก่อน

การว่างงานมีทิศทางที่ดีขึ้น มีผู้ว่างงาน 4 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.99% โดยผู้ว่างงานลดลงทั้งผู้ที่เคย และไม่เคยทำงานมาก่อน และลดลงในเกือบทุกกลุ่มอายุ แต่กลุ่มอายุน้อยยังคงมีอัตราการว่างงานสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ขณะที่ผู้ว่างงานระยะยาวลดลงต่อเนื่อง

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img