วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกHighlightมติผบ.เหล่าทัพลดจำนวนนายพล 5-10%
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

มติผบ.เหล่าทัพลดจำนวนนายพล 5-10%

มติผบ.เหล่าทัพ ลดจำนวนนายพลตบยุง ปิดอัตราผู้ชำนาญการ-นปก.-ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เริ่มโผโยกย้ายกลางปี คาดทุกเหล่าทัพลดได้ 5-10% 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.อ. เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)  เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)  และพล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์รองผู้บัญชาการทหารบก (รองผบ.ทบ.) เป็นผู้แทนพล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.ที่ติดภารกิจในการติดตามรับเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมผบ.เหล่าทัพแทน

หลังการประชุม พล.ท.เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า พล.อ.เฉลิมพล ผบ.ทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถของหน่วย ในการพึ่งพาตนเอง เพื่อลดการพึ่งพาต่างประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงกลาโหม และเตรียมกำลังพลให้พร้อมตามแผนป้องกันประเทศ และการตั้งกองอำนวยการยุทธร่วมในทุกมิติให้ประสานสอดคล้องกัน การติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนและปลูกฝังวัฒนธรรมทัศนคติค่านิยมการเป็นทหาร ตำรวจที่ดีของประชาชนมีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามข้อบังคับ

พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ พล.อ.เฉลิมพล ผบ.ทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้หารือเรื่องการปรับโครงสร้างระบบงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ตามแนวทางของกระทรวงกลาโหม หากได้รับภารกิจใหม่จะให้หน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกันรับทำหน้าที่ไป ให้ยุบหน่วยที่ไม่จำเป็นและให้ชะลอการตั้งหน่วยใหม่ ที่ผู้บังคับหน่วยระดับ พลตรี พลเรือตรี  พลอากาศตรีขึ้นไป ลดการแต่งตั้งนายทหารปฏิบัติการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษอย่างเคร่งครัด เมื่อเกษียณราชการแล้วก็ไม่บรรจุเพิ่มที่คาดว่าจะสามารถลดจำนวนนายทหารชั้นนายพลได้  5-10 เปอร์เซ็นต์ 

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img