วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกNEWSเปิดรับสมัคร“เลขาฯกกต.” วางสเปค “เป็นกลางทางการเมือง-ซื่อสัตย์สุจริต”
- Advertisment -spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

เปิดรับสมัคร“เลขาฯกกต.” วางสเปค “เป็นกลางทางการเมือง-ซื่อสัตย์สุจริต”

กกต.เตรียมเปิดรับสมัคร “เลขาฯ กกต.’’ 10-28 ม.ค. 2565 ต้องเป็นกลางทางการเมือง ซื่อสัตย์สุจริต รับเงินเดือนสูงสุด 2.2 แสนบาท

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงนามประกาศ กกต. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. แทน  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา อดีตเลขาธิการกกต.ที่ได้ลาออกไป โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-28 มกราคม 2565 ที่ชั้น 2 ห้อง 203  สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี   ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ (ในวันเวลาราชการ) สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กกต. หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th  

โดยผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย   ใบสมัคร รูปถ่าย สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบรับรองแพทย์ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง เอกสารผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหารงาน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์การปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กกต. 

ทั้งนี้สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเลขาธิการ กกต. จะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีอายุไม่เกิน 65 ปีในขณะดำรงตำแหน่ง ส่วนลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร จะต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ไม่ถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุก หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เป็นต้น

ทั้งนี้ตำแหน่งเลขาธิการกกต.มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งแต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ส่วนอัตราเงินเดือน 97,900–150,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 35,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษ 35,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนั้นนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครเลขาธิการ กกต.คนใหม่

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_imgspot_img

Featured

- Advertisment -spot_img
Advertismentspot_imgspot_img
spot_imgspot_img