วันอาทิตย์, พฤษภาคม 29, 2022
หน้าแรกCOLUMNISTSCSP แหล่งพลังความร้อนจาก“แสงอาทิตย์”สำหรับอนาคต
- Advertisment -spot_imgspot_img

CSP แหล่งพลังความร้อนจาก“แสงอาทิตย์”สำหรับอนาคต

The Concentrated Solar Thermal Power for Future Energy

“…..พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power: CSP หรือที่รู้จักในชื่อ กำลังไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น หรือพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น ..”

พวกมันสร้างกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ Solar Power โดยใช้กระจก หรือเลนส์ Mirrors or Lenses เพื่อรวมศูนย์แสงอาทิตย์จากพื้นที่รับแสงขนาดใหญ่กว่าไปวางจุดความร้อนขนาดเล็กกว่าไว้บนเครื่องรับ Receiver .. กำลังไฟฟ้า Electricity จะถูกสร้างขึ้นเมื่อแสงที่มีความเข้มสูงถูกแปลงเป็นความร้อน Concentrated Light is Converted to Heat หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า ‘Solar Thermal Energy’ ซึ่งพลังงานความร้อนเหล่านี้ จะนำไปใช้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์กังหันไอน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า Electrical Power Generator หรือการให้พลังงานด้วยปฏิกิริยาความร้อนเคมี Powers a Thermochemical Reaction ..

Solar Reserve Unveils the World’s First Large Solar CSP Plant | Image Credit: Solar Reserve

ระบบผลิตกำลังไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ Solar Thermal Power/Electric Generation Systems จะรวบรวมเอาแสงอาทิตย์เพื่อสร้างความร้อนที่อุณหภูมิสูงซึ่งจำเป็นต่อการผลิตไฟฟ้า .. ระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด มีตัวเก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีส่วนประกอบหลักต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นสะท้อนแสง หรือกระจกที่จับภาพ Reflectors และ/หรือ Heliostat ซึ่งคือ ชุดอุปกรณ์ที่ทำให้กระจกเรียบจำนวนมากสามารถปรับมุมเข้าหาดวงอาทิตย์เสมอ และจะโฟกัสแสงอาทิตย์ ไปยังเครื่องรับ Receiver บนหอสูง หรือ ณ จุดใดจุดหนึ่งได้ตลอดเวลาตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังคงมองเห็นได้บนท้องฟ้า ..

ในระบบส่วนใหญ่ ของเหลวถ่ายเทความร้อน Heat-Transfer Fluid จะถูกทำให้ร้อน และไหลหมุนเวียนในตัวรับ รวมทั้งถูกใช้ในการผลิตไอน้ำ .. ไอน้ำ The Steam จะถูกแปลงเป็นพลังงานกลในกังหันใบพัด Mechanical Energy in a Turbine ซึ่งให้พลังงานแก่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า .. ระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ Solar Thermal Power Systems มีระบบติดตามที่ทำให้แสงอาทิตย์โฟกัสไปที่เครื่องรับบนหอสูง หรือจุดรับรวมแสงที่จัดวางไว้ได้ตลอดทั้งวันเนื่องจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนตำแหน่งบนท้องฟ้า .. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ Solar Thermal Power Plants มักจะมีพื้นที่ทุ่งกว้าง หรือแหล่งสะสมพลังงานความร้อนที่จ่ายให้กับกังหันใบพัด และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Turbine & Generator .. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ Solar Thermal Power Plants หลายแห่งในสหรัฐฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โรงขึ้นไปพร้อม Arrays & Generators ที่แยกจากกัน ..

ระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ Solar Thermal Power Systems อาจมีส่วนประกอบของระบบจัดเก็บพลังงานความร้อน Thermal Energy Storage System ที่ช่วยให้ระบบรวบรวมพลังความร้อนแสงอาทิตย์ Solar Collector System สามารถให้ความร้อน และพลังงานแก่ระบบจัดเก็บพลังงานในระหว่างวัน และใช้ความร้อนจากระบบจัดเก็บเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในตอนเย็น หรือในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก .. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ Solar Thermal Power Plants อาจเป็นระบบไฮบริด Hybrid Systems ที่ใช้เชื้อเพลิงอื่นประกอบด้วย เช่น ก๊าซธรรมชาติ Natural Gas เพื่อเสริมพลังงานในช่วงที่มีรังสีดวงอาทิตย์ต่ำ Low Solar Radiation ..

Concentrated Solar Power : CSP มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั่วโลกที่ 5,500 MW ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 354 MW ในปี 2548 .. สเปนมีกำลังการผลิตเกือบครึ่งหนึ่งของโลกที่ 2,300 MW แม้ว่าจะยังไม่มีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาดำเนินการเชิงพาณิชย์ในประเทศตั้งแต่ปี 2556 ตามมาด้วยสหรัฐฯ ด้วยขนาด 1,740 MW .. ความสนใจยังโดดเด่นในแอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับ อินเดีย และจีน .. ตลาดโลกส่วนใหญ่ เป็น CSP Plant ระบบแบบรางพาราโบลา Parabolic-Trough Plants ซึ่งคิดเป็น 90% ของโรงไฟฟ้า Concentrated Solar Power : CSP Plant ทั่วโลก .. อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา การติดตั้งเสา Central Power Tower CSP ในลักษณะหอคอยเสาสูงรับจุดรวมแสงส่วนกลาง ได้รับความนิยมในโรงงานแห่งใหม่ ๆ อย่างมาก เนื่องจากมีการทำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้นถึง 565 °C หรือ 1,049 °F เทียบกับค่าสูงสุดของอุณหภูมิระบบรางโค้ง Parabolic Trough รูปแบบดั้งเดิม ซึ่งทำอุณหภูมิได้อยู่ที่ 400 °C หรือ 752 °F หมายถึง พวกมันให้ประสิทธิภาพที่มากกว่าระบบ Parabolic Trough ..

ในบรรดาโครงการ Concentrated Solar Power : CSP ที่มีขนาดใหญ่กว่านั้น ได้แก่ Ivanpah Solar Power Facility ขนาด 392 MW ในสหรัฐฯ ซึ่งใช้เทคโนโลยีระบบหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Tower System โดยไม่มีการจัดเก็บพลังงานความร้อน และสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ Ouarzazate ในโมร็อกโก ซึ่งรวมเทคโนโลยีรางโค้ง Parabolic Trough และทาวเวอร์หอสูงกลาง Central Power Tower ไว้พร้อมด้วย ขนาด 510 MW พร้อมระบบจัดเก็บพลังงานระยะทนยาวได้หลายชั่วโมง .. ทั้งนี้ โครงการขนาดใหญ่ยักษ์ทั้ง 2 โครงการนี้ ได้กลายเป็นตัวอย่าง และบทเรียนสำคัญทั้งที่ประสบความสำเร็จ และประเด็นความล้มเหลวที่จะต้องระมัดระวังสำหรับการประยุกต์ใช้งานแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power : CSP เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ในอนาคตจากนี้ไป ..

ประเภทของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากการรวมแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น Concentrating Solar Thermal Power Plants ..

ระบบพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrating Solar Thermal Power Systems มี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ระบบรวมแสงเข้มข้นเชิงเส้น Linear Concentrating Systems ซึ่งรวมถึง Parabolic Troughs และ Linear Fresnel Reflectors, ระบบพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบหอคอยสูงรับแสง Solar Power Towers และระบบจาน Solar Dish / Engine Systems ..

ระบบรวมแสงเข้มข้นเชิงเส้น Linear Concentrating Systems จะรวบรวมพลังงานของดวงอาทิตย์โดยใช้กระจกทรงโค้งยาวรูปตัวยู ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า Long, Rectangular, Curved U-Shaped Mirrors .. กระจกจะโฟกัสรวมแสงแดดไปที่ท่อของเหลวรับพลังงานที่วิ่งตามความยาวของแนวกระจก .. แสงแดดที่เข้มข้นจะทำให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อ Fluid Flowing through the Tubes ร้อนขึ้น ของเหลว จะถูกส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger เพื่อต้มน้ำ Boil Water ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำแบบธรรมดา Conventional Steam-Turbine Generator เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ..

ระบบ Linear Concentrator Systems มีสองประเภทหลัก ได้แก่ ระบบรางโค้งแบบพาราโบลา Parabolic Trough Systems โดยที่ท่อตัวรับอยู่ในตำแหน่งตามเส้นโฟกัสของกระจกพาราโบลาแต่ละตัว และระบบสะท้อนแสงแบบเฟรสเนลเชิงเส้น Linear Fresnel Reflector Systems โดยที่ท่อตัวรับหนึ่งท่อวางอยู่เหนือกระจกหลายตัวเพื่อให้กระจกเคลื่อนที่ได้มากขึ้นสำหรับการติดตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ..

โรงไฟฟ้าสะสมพลังงานแบบรวมศูนย์เชิงเส้น Linear Concentrating Collector Power Plant มีแหล่งสะสม รวบรวมแสง หรือแผ่นกระจกโค้ง กระจกเรียบจำนวนมากในแถวคู่ขนานซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะจัดแนวในแนวเหนือ-ใต้ เพื่อเพิ่มการรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด .. การกำหนดค่าเหล่านี้ ช่วยให้กระจกแต่ละชุด สามารถติดตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกในระหว่างวัน และรวมแสงแดดเข้ากับอุปกรณ์ท่อของเหลวรับแสง หรือ Receiver Tubes ได้อย่างต่อเนื่อง ..

ทั้งนี้ สำหรับ ตัวเก็บความร้อนแบบรางพาราโบลา Parabolic Trough Collector นั้น จะมีตัวสะท้อนแสงรูปทรงพาราโบลาแบบยาวที่โฟกัสรังสีของดวงอาทิตย์บนท่อของเหลวรับแสงซึ่งอยู่ที่จุดโฟกัสของพาราโบลา .. ตัวสะสมเอียงไปกับตำแหน่งดวงอาทิตย์เพื่อให้แสงแดดจับที่เครื่องรับในขณะที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนจากทิศตะวันออกไปตะวันตกในช่วงกลางวัน ..

Parabolic Trough Power Plant / Simplified Methodology for Designing Parabolic Trough Solar Power Plants | Credit: Semantic Scholar / Zenman Energy

เนื่องจากเป็นรูปทรงพาราโบลา ราง Trough จึงสามารถโฟกัสแสงแดดได้ตั้งแต่ 30-100 เท่าของความเข้มปกติ ไปรวมแสงบนท่อของเหลวรับแสง Receiver Pipe ซึ่งอยู่ตามแนวเส้นโฟกัสของราง ทำให้มีอุณหภูมิในการทำงานสูงกว่า 750 oF ..

อย่างไรก็ตาม ระบบสะท้อนแสงแบบเฟรสเนลเชิงเส้น Linear Fresnel Reflector Systems นั้น ระบบจะคล้ายกับระบบรางพาราโบลาในตัวกระจกสะท้อนแสงที่รวมแสงอาทิตย์ไปยังเครื่องรับที่อยู่เหนือกระจก .. รีเฟลกเตอร์ Reflectors เหล่านี้ ใช้ Fresnel Lens Effect ซึ่งช่วยให้กระจกรวมแสงจากพื้นที่ขนาดใหญ่ และทางยาวโฟกัสสั้น ระบบเหล่านี้สามารถรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์ได้ประมาณ 30 เท่าของความเข้มแสงปกติ ..

ตัวสะท้อนแสง Fresnel เชิงเส้น Compact Linear Fresnel Reflectors : CLFR หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Concentrating Linear Fresnel Reflectors เป็น LFR Technology ประเภทหนึ่งที่มีตัวดูดซับพลังงานความร้อนหลายตัวในพื้นที่ ตัวรับหลายตัวช่วยให้กระจกเปลี่ยนความเอียงได้ เพื่อลดการปิดกั้นไม่ให้แสงสะท้อนจากตัวสะท้อนแสงที่อยู่ติดกัน ตำแหน่งนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ลดความต้องการวัสดุ และต้นทุน .. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ CLFR Solar Power Plant รูปแบบนี้ ถูกสาธิต และสร้างขึ้นใกล้ Bakersfield, California ในปี 2551 แต่ปัจจุบันยังไม่เปิดดำเนินการ ..

อีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ ระบบหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Tower System .. ระบบพลังแสงอาทิตย์รูปแบบนี้ ใช้กระจกรับแสงอาทิตย์แบนราบบนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Heliostat เพื่อสะท้อน และรวมแสงอาทิตย์เข้ากับเครื่องรับที่ด้านบนของหอคอยสูงรับแสง แสงแดดจะมีความเข้มถึง 1,500 เท่า .. หอคอยรับพลังงาน Power Towers บางแห่ง ใช้น้ำเป็นของเหลวถ่ายเทความร้อน Heat-Transfer Fluid .. การออกแบบขั้นสูงกำลังทดลองกับเกลือไนเตรตที่หลอมเหลว Molten Nitrate Salt เนื่องจากมีความสามารถในการถ่ายเทความร้อน และการจัดเก็บพลังงานที่เหนือชั้นกว่า ความสามารถในการจัดเก็บพลังงานความร้อนไว้ใช้ในภายหลัง ช่วยให้ระบบผลิตกำลังไฟฟ้าทำงานได้ในช่วงที่มีเมฆมาก หรือในเวลากลางคืนได้ เช่นเดียวกับระบบจัดเก็บพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ ..

Solar Power Tower / Delingha 50 MW CSP Project by SUPCON SOLAR China & TES Project for 7 Hours of Thermal Energy Storage | Credit: Helioscsp

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ U.S. Department of Energy พร้อมด้วยสาธารณูปโภคไฟฟ้าหลายแห่ง ได้สร้าง และดำเนินการระบบหอพลังงานแสงอาทิตย์สาธิตแห่งแรกใกล้เมือง Barstow, California ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 .. ในปี พ.ศ.2564 มีอาคารหอพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Tower Facilities จำนวน 2 แห่งที่ดำเนินงานอยู่ในสหรัฐฯ ..

ประเภทที่สาม ได้แก่ ระบบจาน/เครื่องยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Dish/Engine Systems .. พวกมันใช้จานกระจกคล้ายกับจานดาวเทียมขนาดใหญ่มาก เพื่อลดต้นทุน .. Mirrored Dish มักจะประกอบด้วยกระจกแบนขนาดเล็กจำนวนมากที่ประกอบเป็นรูปร่างจาน พื้นผิวรูปจานนำแสงแดดมารวมแสงเข้ากับเครื่องรับความร้อน Thermal Receiver ซึ่งดูดซับรวบรวมความร้อน และถ่ายโอนไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเครื่องยนต์ .. เครื่องยนต์ความร้อนที่ใช้กันทั่วไปในระบบจาน/เครื่องยนต์ Solar Dish/Engine Systems คือ เครื่องยนต์สเตอร์ลิง Stirling Engine .. ระบบนี้ใช้ของเหลวที่ให้ความร้อนจากตัวรับเพื่อขับเคลื่อนลูกสูบ และสร้างพลังงานกลขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับการผลิตกำลังไฟฟ้า ..

Dish / Engine System Concentrating Solar – Thermal Power Basics | Credit: US DOE

ระบบจาน/เครื่องยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Dish/Engine Systems จะชี้ตรงไปที่ดวงอาทิตย์เสมอ และรวมพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ที่จุดโฟกัสของจาน อัตราส่วนความเข้มข้นของจานโซลาร์เซลล์สูงกว่าระบบรวมศูนย์เชิงเส้นมาก และมีอุณหภูมิของเหลวทำงานสูงกว่า 1,380 oF อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ใช้กับจานโซลาร์เซลล์สามารถติดตั้งได้ที่จุดโฟกัสของจาน ทำให้เหมาะสำหรับสถานที่ห่างไกล หรืออาจเก็บพลังงานจากการติดตั้งจำนวนมาก และแปลงเป็นกำลังไฟฟ้าที่จุดศูนย์กลาง .. ทั้งนี้ ปัจจุบัน ยังไม่มีโครงการจาน/เครื่องยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดยูทิลิตี้ขนาดใหญ่ Utility-Scale Solar Dish/Engine Projects ในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ..

การเพิ่มกำลังการผลิตของ Concentrated Solar Thermal Power: CSP ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น ยังคงต่ำกว่าเส้นทางสู่ศูนย์สุทธิ Net Zero เป็นอย่างมาก ..

กำลังผลิตกำลังไฟฟ้า และการก่อสร้าง Concentrated Solar Thermal Power : CSP ทั่วโลกในปี 2563 นั้น ใกล้เคียงกับปี 2562 โดยการเพิ่มกำลังการผลิตเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศจีน อยู่ที่ 0.2 GW .. การเติบโตของแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น หรือ CSP ไม่สอดคล้องกับแผนงาน Net Zero Emissions ภายในปี 2573 .. สถานการณ์จำลอง ซึ่งคำนวณการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเกือบ 31% ระหว่างปี 2563 ถึง 2573 หมายถึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Emissions ได้นั้น จะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิต CSP ทั่วโลก เฉลี่ย 6.7 GW ต่อปีต่อเนื่อง ในเส้นทางสู่ศูนย์สุทธิที่จุดเล็ง 1.5 oC .. นโยบายที่เน้นคุณค่าของการผลิตกำลังไฟฟ้าด้วย Concentrated Solar Thermal Power : CSP Plant Storage ตลอดจนความพยายามที่จะลดต้นทุน จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการดึงดูดการลงทุนให้เพิ่มขึ้นได้ ..

ในปี 2563 มีการเพิ่มกำลังการผลิต CSP เกือบ 200 MW ซึ่งลดลง 66% จากปี 2562 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ 10 ปีก่อนหน้านี้ .. การเพิ่มกำลังการผลิตทั้งหมดอยู่ในจีน และ CSP โดยรวมยังคงใช้เทคโนโลยีใกล้เคียงกับปี 2562 .. จีน China, โมร็อกโก Morocco และแอฟริกาใต้ South Africa มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตจำนวนมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และคาดหมายว่า จะยังคงเป็นผู้นำในการปรับใช้งาน CSP เพื่อผลิตกำลังไฟฟ้าในปีต่อ ๆ ไป ร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ United Arab Emirates ..

เพื่อให้ได้แหล่งพลังงาน และการผลิตกำลังไฟฟ้าที่เป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Power Generation ที่ 204 TWh จาก CSP ในปี 2573 จำเป็นต้องมีการเติบโตของ CSP เฉลี่ยต่อปีที่ 31% จากปี 2563 ถึง 2573 เนื่องจากสิ่งนี้สอดคล้องกับกำลังการผลิตใหม่ซึ่งควรต้องอยู่ที่ประมาณ 6.7 GW ทุกปี การปรับใช้ CSP จึงไม่สอดคล้องกับแผนงานของนานาชาติในภาพสถานการณ์การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ Net Zero Scenario ..

ดังนั้น จึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้นจากภาครัฐ และเอกชนที่มีศักยภาพ ในการสนับสนุนเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนา R&D, การรับรู้ความสามารถในการจัดเก็บ และความยืดหยุ่นของ CSP, ลดต้นทุน Reduce its Costs และเพิ่มขนาดของอุตสาหกรรม Increase the Scale of the Industry ..

ปัจจุบัน กลุ่มนักวิจัยพบว่า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrating Solar Power : CSP ผนวกกับระบบการจัดเก็บพลังงานความร้อน Thermal Energy Storage : TES ด้วยรูปแบบ CSP+TES อาจส่งผลให้มีต้นทุนลดลงจนสามารถแข่งขันได้กับระบบจัดเก็บพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ เพื่อให้ได้โครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 100% ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในทวีปอเมริกานั้น เป็นไปได้ ..

บทเรียนสำคัญจากโครงการระบบหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Tower System โดยไม่มีการจัดเก็บพลังงานความร้อนซึ่งทำให้บริษัทฯ ผู้ลงทุนเริ่มต้นต้องเผชิญการล้มละลายที่ Ivanpah Solar Power Facility ขนาด 392 MW ในสหรัฐฯ มีข้อค้นพบว่า Concentrating Solar Power : CSP เพียงอย่างเดียวมีค่าใช้จ่ายต้นทุนพลังงานมากกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ Solar PV สำหรับแบบจำลองโดยไม่มี TES แต่เมื่อนักวิจัยเรียกใช้ Thermal Energy Storage : TES ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าระบบจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ด้วยชุดแบตเตอรี่ รวมทั้ง หากผนวก TES ลงใน CSP ไปพร้อมด้วยแล้ว พบว่า การผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกันลักษณะนี้ จะทำให้ต้นทุน และการกำหนดราคาพลังงาน สามารถแข่งขันได้กับสถานีไฟฟ้าระบบจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ด้วยชุดแบตเตอรี่ .. พวกมันได้ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากเพียงด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ CSP+TES และการลดขนาดการใช้ชุดแบตเตอรี่ให้เหลือเพียงเล็กน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยต้นทุนพลังงานเพียง 0.07 Cents/KWh เท่านั้น ..

ตัวอย่างความสำเร็จโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power : CSP โดยใช้พารามิเตอร์แบบจำลอง Model Parameters ซึ่งถูกกำหนดโดยสถานการณ์จริงของโครงการ CSP ในประเทศจีน ชี้ให้เห็นว่า การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ของระบบรางพาราโบลา Parabolic Trough: PT, ระบบหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Tower System : ST, ระบบการสะท้อนทุติยภูมิ Secondary Reflection ST และระบบสะท้อนแสงแบบเฟรสเนลเชิงเส้น Linear Fresnel Reflector Systems มีค่า LCOE ของโครงการตามลำดับ ได้แก่  โครงการ Parabolic Trough : PT คือ 0.17 เหรียญสหรัฐฯ/KWh, โครงการ Solar Power Tower System : ST คือ 0.14 เหรียญสหรัฐฯ/KWh, โครงการ Secondary Reflection ST คือ 0.15 เหรียญสหรัฐฯ/KWh และโครงการ Linear Fresnel Reflector Systems : LFR คือ 0.14 เหรียญสหรัฐฯ/KWh ..

ทั้งนี้ ผลการวิจัยยังมีข้อค้นพบเพิ่มเติมอีกว่า CSP บนโครงข่ายระบบสายส่ง Grid Parity ของจีนอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว และระบบหอคอยพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Tower System : ST ถือเป็นประเภทเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมากที่สุด จากผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และปัญหาที่ CSP เผชิญในประเทศจีนจากนี้ไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Concentrated Solar Thermal Power : CSP รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยนโยบายสินเชื่อพิเศษ สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนกองทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนา R&D สำหรับการให้ CSP กลายเป็นหนึ่งในอนาคตแหล่งพลังงานขนาดใหญ่สำคัญบนเส้นทางสู่ศูนย์สุทธิ Net Zero ได้ต่อไป ..

คาดการณ์ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้นทั่วโลก Concentrated Solar Power : CSP Global Concentrated Solar Power : CSP Market ..

ขนาดธุรกิจตลาดพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power : CSP ทั่วโลก Global Concentrated Solar Power : CSP Market มีมูลค่าอยู่ที่ 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 และคาดหมายว่าจะพุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 69.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในสิ้นปี 2574 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี Compound Annual Growth Rate : CAGR  หมายถึง อัตราผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้นทั่วโลก Global Concentrated Solar Power : CSP Market ที่เติบโตจากยอดดุลเริ่มต้นไปถึงยังยอดดุลสิ้นสุด รวมสมมติฐานว่ากำไรจะถูกนำกลับมาลงทุนหมุนเวียนใหม่ทุกสิ้นปีของช่วงอายุการลงทุน อยู่ที่ค่า CAGR 20.7%ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ปี 2564-2574 ..

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy พร้อมกับผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power Market กำลังผลักดันการขยายตัวของตลาด .. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแหล่งพลังงานหมุนเวียน Solar Energy through Renewable Sources ยังเป็นการขับเคลื่อนตลาดในเชิงบวกอีกด้วย .. อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตพลังงานที่สูงลิ่วสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้นในบางประเทศ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของตลาด ..

ความพยายามในการทำงานร่วมกันของภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดเพื่อลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้นนั้น มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของตลาด .. นอกจากนี้ จำนวนโรงไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชยกรรมขนาดต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาหลาย ๆ แห่งยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดด้วยการสร้างโอกาสสร้างรายได้ไปสู่ความมั่งคั่งให้กับผู้เล่นในตลาด .. การนำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น CSP Plant มาใช้ในการผลิตกำลังไฟฟ้ารูปแบบไฮบริด Hybrid Energy ที่เพิ่มมากขึ้น ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนตลาดต่อไป ..

พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power : CSP คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านกระจกเงาเพื่อรวมศูนย์แสงอาทิตย์ให้มีความเข้มข้นด้วยระดับอุณหภูมิ ตั้งแต่ 400-1,000 °C .. พลังงานความร้อนเหล่านี้ มักถูกใช้ในงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น ของเหลวให้ความร้อน Heating Fluid ส่วนใหญ่เป็นน้ำ หรือน้ำมัน ซึ่งจะผลิตไอน้ำ หรืออากาศร้อน .. ไอน้ำที่ผลิตได้นั้น ใช้ขับเคลื่อนกังหันใบพัดที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกำลังไฟฟ้า รูปร่างของกระจกรับแสง และวิธีการติดตามตำแหน่งดวงอาทิตย์มีหลายประเภทเพื่อให้ได้มาซึ่งระดับพลังงานสูงสุด แต่ทั้งหมดทำงานภายใต้หลักการเดียวกันในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ความร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่สามารถป้อนเข้าสู่โครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้าได้ ..

ดังนั้น พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น CSP จึงเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากคาร์บอน และเหมาะที่สุดสำหรับภูมิภาคที่มีแสงแดดจัด อุณหภูมิผิวพื้นสูง เช่น ยุโรปใต้ Southern Europe, แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง Northern Africa and Middle East, แอฟริกาใต้ South Africa, บางส่วนของอินเดีย India, จีน China, สหรัฐอเมริกาตอนใต้ Southern U.S. และออสเตรเลีย Australia ..

Ashalim Power Station / A 110 MW Solar Plant in Israel’s Negev Desert | Credit: Ars Technica Addendum

ผู้เล่นหลักในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power : CSP เช่น Abengoa Solar S.A., Ibereolica Group, GDF SUEZ, NextEra Energy Resources, LLC. และ BrightSource Energy, Inc. เป็นต้นนั้น กำลังพยายามนำหน้าการแข่งขันเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้นในระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า .. การเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าใช้จ่ายมากกว่าแหล่งพลังงานทั่วไปอื่น ๆ Other Conventional Energy Sources โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล จะสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยในตลาด ..  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และกิจกรรมการวิจัยในตลาดแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น กระตุ้นการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ เนื่องจากกิจกรรมในภาคพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว .. ยุโรป ได้รับการคาดหมายว่า จะมีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้นในภูมิภาคช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดได้เป็นอย่างมาก ..

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก ตามยุโรปมาติด ๆ ในแง่ของกำลังการผลิต .. ในทางกลับกัน ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power : CSP Market ก็ได้รับการคาดหมายเช่นกันว่า ตลาดในเอเชียแปซิฟิก กำลังจะเติบโตขึ้นได้ด้วยความเร่งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ผู้เล่นหลักในตลาดปัจจุบัน กำลังมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในตลาดพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้นในภูมภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific และอเมริกาเหนือ North America จากนี้ไป ..

สรุปส่งท้าย ..

พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power : CSP มอบข้อดีมากมายให้กับผู้คนที่ต้องการใช้แหล่งพลังงานสีเขียว Green Energy เนื่องจากระบบเหล่านี้อาศัยแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน Renewable Resource ไร้ขีดจำกัด จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษขณะผลิตพลังงาน และกำลังไฟฟ้า .. ระบบ CSP สามารถจัดเก็บพลังงานไว้ในชุดแบตเตอรี่ หรือระบบจัดเก็บความร้อนที่สามารถดึงพลังงาน และกำลังไฟฟ้ามาใช้งานได้ตามความต้องการตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน ได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการใช้งานด้วยโหลดกำลังไฟฟ้าสูงสุด ..

ระบบ CSP มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ และผลิตพลังงานในอัตราที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อเร็ว ๆ นี้วิศวกรได้ค้นพบว่า เทคโนโลยี CSP ด้วยขนาดต่าง ๆ สามารถรวมเข้ากับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการปล่อยคาร์บอน และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในระหว่างการใช้งานแหล่งทรัพยากรทั้งสอง .. ปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power: CSP มีศักยภาพมากมายที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลก และเนื่องจากเทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในขณะที่มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้อีกอย่างต่อเนื่อง ..

กำลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power คือ การแปลงพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy จากแสงแดด Sunlight ให้เป็นกำลังไฟฟ้า Electricity ไม่ว่าจะโดยตรงด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ Solar PV หรือใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated Solar Power โดยอ้อม หรือผนวกรวมกัน .. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrated solar power systems ใช้เลนส์ หรือกระจก และระบบติดตามแสงอาทิตย์เพื่อโฟกัสพื้นที่รับแสงแดดขนาดใหญ่ให้เป็นลำแสงขนาดเล็ก ขณะที่เซลล์แสงอาทิตย์ Photovoltaic Cells แปลงแสงแดดให้เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรงด้วย Photovoltaic Effect ..

ในขั้นต้นมีการใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้งานขนาดเล็ก และขนาดย่อมเท่านั้น ตั้งแต่เครื่องคิดเลขที่ขับเคลื่อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวไปจนถึงหมู่บ้าน ครัวเรือน อาคารสถานที่ และพื้นที่ชุมชนห่างไกลที่ขับเคลื่อนด้วยแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานอกโครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้า .. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้นเชิงพาณิชย์ Commercial Concentrated Solar Power Plants ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในทศวรรษ 1980 ตั้งแต่นั้นมา เมื่อค่าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง ระบบโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบสายส่ง ก็เติบโตขึ้นไม่มากก็น้อย มีการติดตั้ง และการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายล้านแห่ง รวมขนาด GW ทั่วโลก .. Solar PV ได้กลายเป็นเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่มีราคาไม่แพงซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ..

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ International Energy Agency : IEA คาดหมายว่า ในปี 2564 เป็นต้นไป ภายใต้สถานการณ์ และแผนงานในระดับนานาชาติเพื่อไปสู่ศูนย์สุทธิ Net Zero ภายในปี 2593 นั้น พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power จะมีส่วนร่วมประมาณ 20% ของการใช้พลังงานทั่วโลก และพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประเทศจีนมีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่าง ๆ มากที่สุด ในปี 2563 พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้ 3.5% ของโลก เทียบกับที่ต่ำกว่า 3% ในปีก่อนหน้า .. ในปี 2563 เช่นกัน ค่าไฟฟ้าที่ปรับระดับไม่ได้สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ระดับสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ Unsubsidised Levelised Cost of Electricity for Utility-Scale Solar Power เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 36 เหรียญสหรัฐฯ/MWh และค่าติดตั้ง อยู่ที่ประมาณ 1 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ DC Watt ..

สิ่งที่ระบบการผลิตกำลังไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ Solar Power สำหรับ Concentrated Solar Power : CSP นั้น มีข้อพิจารณาที่แตกต่างไปจากระบบ Solar PV ได้แก่ ความเหมาะสมในประเด็นพื้นที่ติดตั้ง .. อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV สามารถสร้างกำไร และพลังงานได้มากที่สุดบนพื้นที่เกษตรกรรมด้วยทุ่งแผงโซลาร์เซลล์ในรูปแบบ Agrivoltaics สาเหตุหลักเป็นเพราะว่าระบบเซลล์สุริยะ หรือแผงโซลาร์เซลล์โดยทั่วไป ประสิทธิภาพจะลดลงมากในที่อุณหภูมิสูงเกินไป เช่น ทะเลทราย พื้นที่แห้งแล้งขนาดใหญ่ อุณหภูมิผิวพื้นสูง ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ ถูกสร้างขึ้นบนผิวดินที่มีความชื้น และอุณหภูมิจากพืชไร่ พืชสวน อยู่ในระดับที่พอเหมาะอย่างยิ่งสำหรับด้านหลังแผงโซลาร์เซลล์ในการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้า ทำให้ได้ประสิทธิภาพกำลังผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น เป็นรองก็เพียงบนแหล่งน้ำเท่านั้น ผลจากการระบายความร้อนเหนือพื้นที่เกษตรกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพแผงเซลล์สุริยะ ..

ดังนั้น หากเป็นพื้นห่างไกลที่มีแสงแดดจัดขนาดใหญ่ หรือพื้นที่โล่งแห้งแล้งอุณหภูมิสูง เช่น ทะเลทราย เกาะแก่งในทะเลที่ห่างไกล เป็นต้นแล้ว การพิจารณาเลือกใช้พลังแสงอาทิตย์ที่เป็นระบบ Concentrated Solar Power : CSP จะมีความเหมาะสมมากกว่า รวมทั้ง การผนวกระบบ Thermal Energy Storage : TES และระบบจัดเก็บพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ไว้พร้อมด้วย กลายเป็นความจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ซึ่งคาดว่า ต้นทุนพลังงาน และการจัดวางระบบรูปแบบนี้ กำลังลดลงเรื่อย ๆ จนสามารถแข่งขันในตลาดได้จากนี้ไป ..

The Three Towers of the Ivanpah Solar Power Facility |Credit: Ivanpah Solar Power Facility

ทั้งนี้ เทคโนโลยีพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrating Solar-Thermal Power : CSP Technologies สามารถใช้เพื่อผลิตกำลังไฟฟ้าได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานให้กับกังหันใบพัด รวมทั้งเทคโนโลยีพื้นฐานเดียวกันนี้ยังสามารถใช้เพื่อส่งความร้อนไปยังภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น การแยกเกลือออกจากน้ำ Water Desalination, การสกัดน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันที่ไม่สามารถสกัดได้เป็นอย่างอื่น Enhanced Oil Recovery : EOR, การแปรรูปอาหาร Food Processing, การผลิตสารเคมี Chemical Production และการแปรรูปแร่ เช่น กระบวนการแยกแร่ธาตุที่มีมูลค่าทางการค้าสูง Mineral Processing เป็นต้น ..

ปัจจุบัน สำนักงานเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ U.S. Department of Energy Solar Energy Technologies Office : SETO ได้สนับสนุนโครงการวิจัย และพัฒนาของ Concentrating Solar-Thermal Power : CSP เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และปรับปรุงอายุการใช้งาน รวมถึงการสร้างความน่าเชื่อถือของวัสดุ ส่วนประกอบ ระบบย่อย และโซลูชันรูปแบบแบบบูรณาการสำหรับเทคโนโลยี CSP ในทศวรรษที่ผ่านมา ..

ค่าไฟฟ้าที่ผลิตโดย CSP ลดลงได้มากกว่า 50% ต้องขอบคุณระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บพลังงานความร้อนในวงกว้างไปพร้อมด้วย ซึ่งช่วยให้สามารถส่งพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มเวลาในการทำงานเพื่อรับและรวมแสงพลังแสงอาทิตย์ในแต่ละวันที่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถสร้างพลังงานได้ .. ตัวอย่างการดำเนินการของภาครัฐเหล่านี้นั้น ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเพื่อทำให้ Concentrating Solar-Thermal Power : CSP มีราคาไม่แพงมากเกินไป โดยมีเป้าหมายที่จะให้ถึง 0.05 เหรียญสหรัฐฯ ต่อ KWh สำหรับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์พื้นฐานที่มีการจัดเก็บพลังงานความร้อนซึ่งสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 12 ชั่วโมงในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด ..

ความพยายามที่มากขึ้นของภาครัฐ และเอกชนที่มีศักยภาพ ในการสนับสนุนเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนา R&D, การรับรู้ความสามารถในการจัดเก็บพลังงาน และความยืดหยุ่นของ Concentrated Solar Power : CSP, ลดต้นทุน Reduce its Costs และเพิ่มขนาดของอุตสาหกรรม Increase the Scale of the Industry ถือเป็นความจำเป็นสำคัญที่ขาดไม่ได้ .. ปัจจุบัน กลุ่มนักวิจัยชี้ให้เห็นว่า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงเข้มข้น Concentrating Solar Power : CSP ผนวกกับระบบการจัดเก็บพลังงานความร้อน Thermal Energy Storage : TES ด้วยรูปแบบ CSP+TES จะส่งผลให้มีต้นทุนลดลงจนสามารถแข่งขันได้กับระบบจัดเก็บพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ เพื่อให้ได้โครงข่ายระบบสายส่งกริดไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 100 % ที่มีต้นทุนต่ำสุดบนเส้นทางสู่ศูนย์สุทธิ Net Zero สำหรับอนาคตภายในปี 2593 ที่จุดเล็ง 1.5 oC นั้น เป็นไปได้ ..

……………………………………

คอลัมน์ : Energy Key

By โลกสีฟ้า ..

สนับสนุนคอลัมน์ โดย E@ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณเอกสารอ้างอิง :-

Solar thermal power plants – U.S. Energy Information | EIA :-

https://www.eia.gov/energyexplained/solar/solar-thermal-power-plants.php

Understanding Solar Thermal Energy | Cleanenergyauthority :-

https://www.cleanenergyauthority.com/solar-energy-resources/understanding-solar-thermal-energy

Concentrating Solar – Thermal Power | Department of Energy :-

https://www.energy.gov/eere/solar/concentrating-solar-thermal-power

Solar Thermal Power Plant | Energy Education :-

https://energyeducation.ca/encyclopedia/Solar_thermal_power_plant

It’s A New Dawn For Concentrating Solar Power :-

https://cleantechnica.com/2022/03/13/its-a-new-dawn-for-concentrating-solar-power/

Pros and Cons of Concentrating Solar Power Systems :-

https://onlinemasters.ohio.edu/blog/pros-and-cons-of-concentrating-solar-power-systems/

Concentrated Solar Power Market | Global Industry Report, 2031 | Transparency Market Research :-

https://www.transparencymarketresearch.com/concentrated-solar-power-market.html

The Rise of Solar Power :-

https://photos.app.goo.gl/KFoD7BEWC2airNydA

CSP : The Concentrated Solar Thermal Power for Future Energy :-

https://photos.app.goo.gl/AhFJvTL8egAirqjMA

spot_imgspot_img
- Advertisment -
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -

Featured

- Advertisment -
- Advertisment -
Advertismentspot_imgspot_img